Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Dilaver Arıkan Açar

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dr. D. Arıkan Açar lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden almıştır. Dr. Açar aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmış ve bu süreçte King’s College London’da bulunan Department of War Studies’de Jean Monnet bursu ile araştırmalarda bulunmuştur. Dr. Açar Balkanlarda çeşitli vesilelerle saha araştırmaları gerçekleştirmenin yanında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Kosova ve Bosna Hersek’te bulunan misyonlarında da görev yapmıştır. Askerliği süresince Kara Harp Okulunda Uluslararası İlişkiler dersleri veren Dr. Açar ardından halen çalışmakta olduğu Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak katılmıştır. Dr. Açar’ın temel ilgi alanlarını Balkanlar geneli ve Arnavutluk ile Kosova özelinde siyasi ve iktisadi dönüşüm ve Avro-Atlantik bütünleşme süreçleri; dünya siyasetinde küçük devlet kavramsallaşması; barış operasyonları, uluslararası müdahaleler ve uluslararası toplumun çatışma sonrası süreçlerdeki etkinlikleri; uluslararası güvenlik ve Avrupa güvenliği; enerji siyaseti; küçük savaşlar, isyanlar ve isyana karşı koyma harekâtları ve geniş Akdeniz havzası politikalarıdır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8850  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR) / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR)/
Tez Adı: Small state playing the asymmetric game: Continuity and change in Albanian foreign policy (2008)
Tez Danışmanı: PROF. DR. MUSTAFA TÜRKEŞ
2001 - 2008

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ) / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Albania: Anatomy of a traumatic transition (2000)
Tez Danışmanı: Mustafa Türkeş
1997 - 2000

Lisans

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE)/
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1992 - 1997

Akademik Unvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2010 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
1998 - 2005

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
AYŞEGÜL KUZU QATAR VS. GULF ARAB STATES: AN ANALYSIS OF THE CRISIS FROM 2017 TO 2021 Yaşar Üniversitesi 2023
MURAT TEKBAŞ Understanding Chinese strategic culture: A critical assessment of China's approach to security Yaşar Üniversitesi 2022
SUHEIL SAİD YASSIN The localizatin of regional actors in the Libyan crisis Yaşar Üniversitesi 2021
ARSLAN ASIF SHEIKH US president Barack Obama's foreign policy strategy towards Iraq: Saving the face and cleaning the mess Yaşar Üniversitesi 2019
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
YALÇINKAYA HALDUN,HATİPOĞLU MEHMET EMRE,AÇAR DİLAVER ARIKAN,ÇELİKPALA MİTAT Turkish Efforts in Peacekeeping and the Introduction of the TUBAKOV Dataset: An Exploratory Analysis International Peacekeeping, 25(4), 475-496. (SSCI) 2018
AÇAR DİLAVER ARIKAN,RÜMA ŞADAN İNAN External Pressure and Turkish Discourse on Recognition of the Armenian Genocide Southeast European and Black Sea Studies, 7(3), 449-465. (SSCI) 2007
AÇAR DİLAVER ARIKAN,RÜMA ŞADAN İNAN External Pressure and Turkish discourse on the recognition of Armenian Genocide Journal of Southeastern Europe and Black Sea Studies, 3(7), 449-465. (SSCI) 2007
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
YALÇINKAYA HALDUN,AÇAR DİLAVER ARIKAN NATO s Peacekeeping in Afghanistan Expanding the Role to Counterinsurgency or Limiting It to Security Assistance Defence Against Terrorism Review, 2(2), 59-81. EBSCO 2009
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AÇAR DİLAVER ARIKAN Turkish Foreign Policy and the Practice of Use of Force International Studies Association (ISA) 63rd Annual Convention 2022
AÇAR DİLAVER ARIKAN, YALÇINKAYA HALDUN Policy Recommendations: Conflicts, irregular migration and Turkey’s security in the context of Turkey-European Union relations STRENGTHENING DIALOGUE BETWEEN THE EU AND TURKEY IN THE AREA OF MIGRATION AND SECURITY 2022
YALÇINKAYA HALDUN, AÇAR DİLAVER ARIKAN Analysing Turkish Foreign Policy through the Turkish Peacekeeping Dataset ISA 60th Annual Convention: Re-visioning International Studies Innovation and Progress 2019
ZİNCİR İBRAHİM, RANA TOHİD AHMED, YILDIZ AYSELİN GÖZDE, AÇAR DİLAVER ARIKAN Developing Integration Policy for Refugees through Mobile Phone Data Analysis: A Study on Türk Telekom Customers Data for Refugees Turkey 2019
HÜRSOY SİRET,Jorgensen Knud Erik,Mikelis Kyriakos,AÇAR DİLAVER ARIKAN International Relations around the Mediterranean: The Cases of Turkey and Greece One Discipline, One Sea, Many Perspectives: International Relations around the Mediterranean 2018
GÜRLEYEN FATMA IŞIK, AÇAR DİLAVER ARIKAN National Identity and Political Elites’ Foreign Policy Preferences in Turkey ISA 58th Annual Convention: Understanding Change in World Politics 2017
AÇAR DİLAVER ARIKAN Turkish Contribution to International Development Issues SIPRI Stockholm Forum on Security and Development 2015
AÇAR DİLAVER ARIKAN Linking Peace Stability and Development Engaging New Global Powers in the Debate Wilton Park Meeting WP 1275 “Linking Peace, Stability and Development: Engaging New Global Powers in the Debate” 2014
AÇAR DİLAVER ARIKAN Turkish Perspective towards Post 2015 Framework “Global Perspectives on Peaceful and Inclusive Societies and The Post-2015 Framework: A Dialogue Between Experts and Member States” 2014
AÇAR DİLAVER ARIKAN Turkey s Contribution to Peacekeeping and Peace Support Operations Reflection of Regional Power s Concerns for Stability or Aspiration for Power Projection FLACSO-International Studies Association (ISA) Joint International Conference: Global and Regional Powers in a Changing World 2014
AÇAR DİLAVER ARIKAN,GÜRLEYEN FATMA IŞIK Media Framings of Arab Spring in Turkey and their Reflections on the Turkish Foreign Policy Making International Studies Association (ISA) Annual Convention 2013
AÇAR DİLAVER ARIKAN Putting Turkey s Role in Afghanistan into Context Before and Beyond 2014 Working for Stability through ISAF and Regional Initiatives “Envisioning a Secure and Independent Afghanistan Post 2014 – Perspectives and Strategies for Constructive Conflict Resolution from the Neighborhood” 2012
AÇAR DİLAVER ARIKAN Transforming a Problem into a State International Involvement and Existential Issues of Independent Kosovo “From War to Eternal Peace on the 100th Anniversary of the Balkan Wars: Good Neighborhood Relations in the Balkans” 2012
AÇAR DİLAVER ARIKAN Almost a Decade of Challenging Operation with ISAF NATO s Involvement in Afghanistan and Its Impact on the Alliance The Eleventh METU Conference on International Relations: The World in Crisis 2012
AÇAR DİLAVER ARIKAN Currents of Turkish Albanian Relations Expanding Regional Influence or Attracting Support The Tenth METU Conference on International Relations: Rethinking International Relations: Theory and Practice 2011
AÇAR DİLAVER ARIKAN,RÜMA ŞADAN İNAN Turkish Israel Relations and External Involvement Discourses on Mavi Marmara The Sixteenth Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities (ASN) 2011
AÇAR DİLAVER ARIKAN Small State Playing the Asymmetric Game Evolution of Albania s Foreign Policy and Its Relations with the United States in the Post Cold War Era Sixth Pan-European International Relations Conference: Making Sense of a Pluralist World 2007
AÇAR DİLAVER ARIKAN Small State Security in the Balkans The Fifth METU Conference on International Relations: International Security; Old Issues and New Challenges 2006
AÇAR DİLAVER ARIKAN Continuity and Change Turbulent Albanian Politics in Transition Warsaw East European Conference 2005
AÇAR DİLAVER ARIKAN Albania between European Integration and Bilateralism Ninth Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities 2004
AÇAR DİLAVER ARIKAN Women’s Participation in Peacebuilding in Iraq Gender Equality and Social Cohesion in Iraq 2021
AÇAR DİLAVER ARIKAN Albania s Democratisation Process Reproduction of Authoritarianism Seminar On Consolidation of Democracy in the Western Balkans 2012
AÇAR DİLAVER ARIKAN Changing Character of Turkey s Foreign and Security Policies as a Regional Actor Factors Challenges in the Middle East and the Mediterranean Workshop on Turkey: Facing Challenges in Multiple Contexts (Domestic, Regional, European and Global) 2015
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
AÇAR DİLAVER ARIKAN Küreselleşmenin Krizi: Pandemi ve Uluslararası Siyaset Kitap Bölümü:Küresel Yönetişim Çerçevesinde Küresel Sağlık Riskleri ve 2020 Pandemi Krizi Sayfa (19-44) Kitap Bölümü Nobel Akademik Yayıncılık 2020
AÇAR DİLAVER ARIKAN Küreselleşmenin Krizi: Pandemi ve Uluslararası Siyaset Kitap Bölümü:Sonuç: Küresel Siyaset, Kriz ve Pandemi Merkezli Bilançosu Sayfa (241-252) Kitap Bölümü Nobel Akademik Yayıncılık 2020
AÇAR DİLAVER ARIKAN Integration of Refugee Students in European Higher Education Comparative Country Cases: Germany, The Netherlands, Norway, Spain, United Kingdom, Turkey. Kitap Bölümü:Germany Sayfa (17-28) Kitap Bölümü Yaşar University Publications 2019
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AÇAR DİLAVER ARIKAN, YALÇINKAYA HALDUN Conflicts, Irregular Migration and Turkey’s Security in the Context of Turkey-European Union Relations Akdeniz İİBF Dergisi, 23(2), 211-218. TR DİZİN 2023
AÇAR DİLAVER ARIKAN Küçük Devletlerin Güncel Dış Politika ve Güvenlik Süreçleri: Korunak Arayışı içinde Dengeleme ve İttifak Yakın Doğu Üniversitesi YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi / NEU Journal of Social Sciences, 16(2), 280-309. EconLit FullText, EBSCO Discovery Service, SOBIAD 2023
RÜMA ŞADAN İNAN,AÇAR DİLAVER ARIKAN External Pressure and Turkish Discourse on the Kurdish Democratic Initiative Turkish Yearbook of International Relations, 40(), 1-37. TR DİZİN 2009
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AÇAR DİLAVER ARIKAN NATO Üyesi Küçük Devletler ve Güvenlik Süreçleri (Sözlü Sunum) VI. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi NATO ve Türkiye 2022
AÇAR DİLAVER ARIKAN Barış Harekatlarının Dönüşümü ve Güncel Uluslararası Güvenlik Sorunlarına Yansımaları (Sözlü Sunum) Güvenlik Akademisi XIV 2019
AÇAR DİLAVER ARIKAN Avrupa ve Geniş Akdeniz Bölgesi: Seninle ya da Sensiz Olmaz (Davetli Konuşmacı) VIII. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi 2018
AÇAR DİLAVER ARIKAN Uluslararası Güncel İsyan Ayaklanma ile Mücadele Kavramsallaştırmaları ve Türkiye Örneğine Yansımaları () UİK 10.Yıl Kongresi: Türkiye’de Uluslararası İlişkilerin Dünü, Bugünü, Geleceği 2014
YALÇINKAYA HALDUN,AÇAR DİLAVER ARIKAN Türkiye de Savaş Çalışmaları () Uluslararası İlişkiler Konseyi Beşinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi 2013
AÇAR DİLAVER ARIKAN İsyancı Afganistan a Hükümdar Olur Mu NATO nun Afganistan daki Barışı Destekleme ve İsyana Karşı Koyma Harekâtları ve Türkiye nin Rolü () Türkiye'nin NATO Üyeliğinin 60. Yılı Çalıştayı 2011
AÇAR DİLAVER ARIKAN Uluslararası Müdahalerde Doğu Timor ve Kosova Örnekleri ve Öncüllük Bağlamında Yansımaları () Türk Sosyal Bilimler Derneği 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 2003
AÇAR DİLAVER ARIKAN Kosovo after the International Intervention () Türk Siyasi İlimler Derneği Yüksek Lisans Öğrencileri Konferansı 2003
AÇAR DİLAVER ARIKAN Türkiye’de Barış Harekâtlarının İncelenmesine Yönelik Çalışmalar ve Yaklaşımlar (Sözlü Sunum) 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi 2019
TÜRKEŞ MUSTAFA,RÜMA ŞADAN İNAN,AKŞİT SAİT,AÇAR DİLAVER ARIKAN Kriz Sarmalında Bosna Hersek Devlet Krizi () Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu 2012
AÇAR DİLAVER ARIKAN İttifak Siyaseti ve Türkiye Dış Müdahale Süreçleri ve Türkiye nin Yaklaşımı () NATO Güvenlik Çalıştayı: NATO’nun Yeni Stratejik Konsepti ve Türkiye’nin Güvenliği Tartışması 2011
AÇAR DİLAVER ARIKAN Small States and the Euro Atlantic Integration Processes in the Western Balkans () Middle East Technical University, Center for European Studies (CES), CES-METU Jean Monnet Center of Excellence Seminar 2010
AÇAR DİLAVER ARIKAN Uluslararası Müdahaleler ve Kosova Alınan Dersler () Turkish General Staff Partnership for Peace Training Center 2008
AÇAR DİLAVER ARIKAN Uluslararası İlişkilerde Sıklet: Küçük Devletlerin Güncellenen Yaklaşımları (Sözlü Sunum) IX. ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ÇALIŞMALARI KONGRESİ 2022
AÇAR DİLAVER ARIKAN AB ile Bütünleşme Sürecinde Batı Balkanlar Hırvatistan Arnavutluk Kosova () Uluslararası İşbirliği Döngüleri ve Avrupa Bütünleşmesi Sürecinde Balkanlar Sorunsalı 2003
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
AÇAR DİLAVER ARIKAN Karantinadan Krize Pandeminin Küresel Etkileri Kitap Bölümü:Küresel Yönetişim ve COVID-19 Pandemisi Kitap Bölümü Altınbaş Üniversitesi Yayınları 2023
AÇAR DİLAVER ARIKAN Gender Equality and Social Cohesion In Iraq Kitap Bölümü:Women’s Participation in Peacebuilding in Iraq Kitap Bölümü Yaşar University Publications 2022
AÇAR DİLAVER ARIKAN, RÜMA ŞADAN İNAN XXI Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi Kitap Bölümü:Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi:Dış ve İç Bağlamlarda Çözümsüzlük Sorunsalı Kitap Bölümü Der Yayınları 2012
AÇAR DİLAVER ARIKAN Balkanlarda Siyaset Kitap Bölümü:Arnavutluk Dış Politikası Kitap Bölümü T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını 2012
AÇAR DİLAVER ARIKAN,RÜMA ŞADAN İNAN XXI Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi Kitap Bölümü:Türk Dış Politikasında Ermeni Sorunu: Dış ve İç Bağlamlarda Çözümsüzlük Sorunsalı Kitap Bölümü DER 2012
AÇAR DİLAVER ARIKAN XXI Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi Kitap Bölümü:“Türkiye - Arnavutluk İlişkileri” Kitap Bölümü Der Yayınları 2012
Üniversite Dışı Deneyim
Kara Harp Okulu Yedek Subay 2008 2009
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Kosova Misyonu (Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu - UNMIK) Anti-Fraud Officer 2004 2004
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Kosova Misyonu (Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu - UNMIK) International Trainer 2002 2002
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Kosova Misyonu (Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu - UNMIK) Voter Services Supervisor 2001 2001

Projeler

Gender Equality and Social Cohesion in Iraq

Diğer (Uluslararası)

Integrating Syrians into Turkish Higher Education through Recognition of Qualifications

Avrupa Birliği

Türkiye nin Barışı Koruma Faaliyetlerine Katılımı ve Katkı Eğilimlerinin Belirlenmesi

TÜBİTAK PROJESİ

Transatlantic Perpsectives in a Changing Global Context Multilateralism through Regionalism

Avrupa Birliği

Kriz Sarmalında Bosna Hersek Devlet Krizi: Boğaziçi Üniversitesi TÜSİAD Dış Politika Forumu Araştırma Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2019

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Uluslararasi İlişkiler Konseyi

2008 -

Uluslararasi İlişkiler Konseyi (UİK)

2008 -

Association for the Study of Nationalities

2004 -

Association for the Study of Nationalities (ASN)

2004 -

International Studies Association

2013 -

International Studies Association (ISA)

2013 -

Uluslararası Çalışmalar ve Güvenlik Araştırmaları Derneği (UÇGA)

2021 -

Ödüller

Jean Monnet Doktora Araşturma Bursu

Avrupa Komisyonu / TÜRKİYE
2004

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

IR 2201 DIPLOMATIC HISTORY I (2022-2023)

Haftalık Saati : 6

IR 2212 DIPLOMATIC HISTORY II (2022-2023)

Haftalık Saati : 6

IR 3309 FOREIGN POLICY ANALYSIS (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

IR 4312 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

INRL 5023 POLITICS OF INTERNATIONAL OIL (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

INRL 5020 SMALL WARS AND INSURGENCIES (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

IR 2201 DIPLOMATIC HISTORY I (2021-2022)

Haftalık Saati : 6

IR 2212 DIPLOMATIC HISTORY II (2021-2022)

Haftalık Saati : 6

IR 3309 FOREIGN POLICY ANALYSIS (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

IR 4312 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

INRL 5023 POLITICS OF INTERNATIONAL OIL (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

INRL 5020 SMALL WARS AND INSURGENCIES (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

IR 2201 DIPLOMATIC HISTORY I (2020-2021)

Haftalık Saati : 6

IR 2212 DIPLOMATIC HISTORY II (2020-2021)

Haftalık Saati : 6

IR 4312 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

IR 3309 FOREIGN POLICY ANALYSIS (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

INRL 5023 POLITICS OF INTERNATIONAL OIL (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

INRL 5020 SMALL WARS AND INSURGENCIES (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR