Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Yıldırım Osman Çetmeli

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Hava Harp Okulu İşletme Bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Hava Harp Akademisi İdari ve Lojistik Yönetim Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. Yaşar Üniversitesi’nde 2006 - 2008 yılları arasında Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8946  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME BÖLÜMÜ / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Organizasyonlarda küçülme stratejilerinde insan kaynakları planlaması ve türk hava kuvvetlerinin küçülme stratejisine ilişkin bir öneri (2006)
Tez Danışmanı: CAVİDE BEDİA UYARGİL
1999 - 2006

Yüksek Lisans

/ HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI
HAVA HARP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI/
Tez Adı: Hava Kuvvetleri Personel Sınıflandırma Sistemi (1991)
Tez Danışmanı: SALİH ÇETİNKAYA
1989 - 1991

Lisans

/ HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
HAVA HARP OKULU (DEKANLIK)/
HAVA HARP OKULU (DEKANLIK)
1976 - 1980

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2006 -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
BÜŞRA ERGÜL The glass ceiling syndrome in universities, private sector & public sector Yaşar Üniversitesi 2021
SEMRA KARASU Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Turizm sektöründe otel çalışanlarına yönelik bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2021
SİNEM SONUGÜR The effects of mobbing on employees' performance at workplace: A research on white collar employees Yaşar Üniversitesi 2018
KAMİL ÇAT İşletme yönetiminde modern yaklaşımlar: Gıda sektöründe bir Franchising (imtiyaz) uygulaması Yaşar Üniversitesi 2018
GİZEM ULUĞ The use of humor in organizations Yaşar Üniversitesi 2017
SULTAN MURAT BAY Kariyer planlamasının birey ve kurum açısından önemi Yaşar Üniversitesi 2017
MERT ERGÜN Aile işletmelerinde birinci nesilden ikinci nesle geçiş sürecinde yaşanan sorunlar Yaşar Üniversitesi 2017
BAHNAM MURAD ZİNAL The effect of training on employee's performance Yaşar Üniversitesi 2016
BEKİR COŞGUN The success of recruitment process of international human resource management and the application in the international company Yaşar Üniversitesi 2016
MUSTAFA TURAN Yeni kariyer yaklaşımları doğrultusunda kariyer planlamanın çalışan motivasyonu üzerindeki etkisi: Konu ile ilgili bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2016
MİNE ŞENOL Milli Eğitimde performans değerlendirmenin öğretmenler üzerindeki etkileri Yaşar Üniversitesi 2015
AYTEN CEREN DENİZ Çalışma yaşamında kariyer kavramı kapsamında, kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı Yaşar Üniversitesi 2014
Doktora Tezleri
GAMZE ÜNAL The impact of Human Resources Information Systems (HRIS) on Human Resources Management (HRM): A reflective investigation Yaşar Üniversitesi 2022
GAMZE ÜNAL The Impact of Human Resources Information Systems (HRIS) on Human Resources Management (HRM): A Reflective Investigation Yaşar Üniversitesi 2022
FÜSUN TOROS Stratejik insan kaynakları yönetimi bağlamında yetenek yönetimi ile psikolojik sözleşmenin kariyer gelişimindeki rolü: Bir model önerisi Yaşar Üniversitesi 2021
ÖZGE TÜRKBAY Aile işletmelerinde anayasalar ve getirdikleri bağlayıcı kuralların etkisi Yaşar Üniversitesi 2018

Yayınlar

7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
ÇETMELİ YILDIRIM OSMAN xxx xxx, (), 0-0. 2018
Üniversite Dışı Deneyim
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi 2006 2011
Hv.K.K.lığı Kurmay Albay (son rütbe) 1980 2006
Harp Akademileri Komutanlığı Öğretim Elemanı 1996 2001

İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2008

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Yaşar Üniversitesi İİBF

2012 -

Ödüller

Eğitim Hizmet Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

Harp Akademileri Marşı Güfte Birinciliği

Harp Akademileri Komutanlığı / TÜRKİYE
2000

Personel Sınıf Okulu birinciliği

Hava Kuvvetleri Komutanlığı / TÜRKİYE
1981

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR