Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Hava Harp Okulu İşletme Bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Hava Harp Akademisi İdari ve Lojistik Yönetim Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. Yaşar Üniversitesi’nde 2006 - 2008 yılları arasında Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta yildirim.cetmeli@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8946  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME BÖLÜMÜ / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Organizasyonlarda küçülme stratejilerinde insan kaynakları planlaması ve türk hava kuvvetlerinin küçülme stratejisine ilişkin bir öneri (2006)
Tez Danışmanı: CAVİDE BEDİA UYARGİL
1999 - 2006

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2006

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
GİZEM ULUĞ The use of humor in organizations Yaşar Üniversitesi 2017
SULTAN MURAT BAY Kariyer planlamasının birey ve kurum açısından önemi Yaşar Üniversitesi 2017
MERT ERGÜN Aile işletmelerinde birinci nesilden ikinci nesle geçiş sürecinde yaşanan sorunlar Yaşar Üniversitesi 2017
İSTEK YAVUZ İş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisi: Bankacılık sektöründe bir uygulama. Yaşar Üniversitesi 2017
BAHNAM MURAD ZİNAL The effect of training on employee's performance Yaşar Üniversitesi 2016
BEKİR COŞGUN The success of recruitment process of international human resource management and the application in the international company Yaşar Üniversitesi 2016
MUSTAFA TURAN Yeni kariyer yaklaşımları doğrultusunda kariyer planlamanın çalışan motivasyonu üzerindeki etkisi: Konu ile ilgili bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2016
MİNE ŞENOL Milli Eğitimde performans değerlendirmenin öğretmenler üzerindeki etkileri Yaşar Üniversitesi 2015
AYTEN CEREN DENİZ Çalışma yaşamında kariyer kavramı kapsamında, kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı Yaşar Üniversitesi 2014
Doktora Tezleri

9. İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2008

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Yaşar Üniversitesi İİBF

2012 -

11. Ödüller

Eğitim Hizmet Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

Harp Akademileri Marşı Güfte Birinciliği

Harp Akademileri Komutanlığı / TÜRKİYE
2000

Personel Sınıf Okulu birinciliği

Hava Kuvvetleri Komutanlığı / TÜRKİYE
1981

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İŞLETMEYE GİRİŞ - 1 (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İŞLETMEYE GİRİŞ - 1 (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

İŞLETMEYE GİRİŞ - 2 (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR