Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Mustafa Reha Okur

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış, aynı üniversitenin İşletme Doktora programında eğitim hayatına devam etmektedir. Yaşar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak 2013 yılında başladığı akademik görevine, halen devam etmektedir.

  • Eposta mustafa.okur@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8973  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) (İNGİLİZCE) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Forecasting Fraudulent Financial Statements and Their Impacts on Stock Performance (0)
Tez Danışmanı: FATMA DİLVİN TAŞKIN YEŞİLOVA
2014 - -

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Hisse Performansına Etkisi: Borsa İstanbul Üretim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama (2014)
Tez Danışmanı: FATMA DİLVİN TAŞKIN
2010 - 2014

Lisans

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)/
2005 - 2010

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

/
2013 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,OKUR MUSTAFA REHA Foreign Capital Flows, FDI And Economic Growth In Turkey In The Post Crisis Period International Journal of Economics and Finance Studies, 6(1), 0-0. EBSCO 2014
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
OKUR MUSTAFA REHA,Tütüncüoğlu Melih Reaching Financial Service Customers in 21st Century: A Conceptual Overview 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues 2017
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,OKUR MUSTAFA REHA Foreign Capital Flows FDI and Economic Growth in Turkey in the Post Crisis Period International Conference on Business, Management, Economics, Finance
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,OKUR MUSTAFA REHA The Impact of Corporate Governance Traits on Performance: The Divergence of Operating Performance and Share Performance International Conference on Corporate Governance: a Search for Advance Standards in the Wake of Crisis 2014
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
OKUR MUSTAFA REHA International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology ( - ) Detay Yayıncılık 2017
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
OKUR MUSTAFA REHA Döviz Kuru Müdahalelerinin Etkinliği: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Üzerine Bir Çalışma (Sözlü Sunum) 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
OKUR MUSTAFA REHA Entrepreneurship and Innovation Management Detay Yayıncılık 2017
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,OKUR MUSTAFA REHA Prof. Dr. Halil Sarıaslan’a Armağan Kitap Siyasal Kitabevi 2015

8. Projeler

BORNOVA TURİZM MASTER PLANI KAMUOYU ARAŞTIRMASI VE BORNOVA YEREL HALKININ TURİZME YÖNELİK TUTUMU

DİĞER

9. İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Eğitim Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

11. Ödüller

Lisans Bölüm Birinciliği Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2010

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR