Yaşar University | Curriculum Vitae

Ferika Sarı

School of Applied Sciences / Department of Gastronomy&Culinary Art

Short CV

After she held the bachelor degree from Tourism Management and Hospitality Department, Economics and Administrative Sciences Faculty of Cukurova University, she worked in tourism sector between 1993 and 2004 as department manager in a variaty of national and international five-star hotels. In 2005, she joined the academic team of Yaşar University. She was graduated from Master of Business Administration program in 2007 and she got her PhD. degree from Dokuz Eylül University, Graduate School of Social Sciences, Tourism Management Department in 2011. As currently being an instructor in Tourism Management Department and the department head of Gastronomy and Culinary Arts in Yaşar University, Assistant Prof. Dr. Ferika Ozer SARI have been in England for her PhD research and in Hungary as a guest instructor for a short time. She wrote a book titled “Marina İşletmeciliği (Marina Management)”, research papers which are puplished in national and international journals, book sections and she attended to a variety of national and international conferences.

  • Email ferika.ozersari@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 9132  

Education

Phd

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/
Thesis Name: Marina işletmelerinde hizmet yönetimi: Yatçıların hizmet kalitesi algılamaları ile marinadan tatminleri, tekrar tercih ve tavsiye etme eğilimleri arasındaki ilişkinin analitik incelemesi (2011)
Thesis Advisor: BURCU SELİN YILMAZ
2007 - 2011

Master

İŞLETME (YL) (TEZSİZ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZSİZ)/
2006 - 2007

Bachelor

/ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/
1987 - 1992

Academic Titles

Asst.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
2017

Asst.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
2005

Thesis Superviser

Master Thesis
SEPEHR SEDIGHI A qualitative research on the weaknesses & strengths of medical tourism in Iran Yaşar Üniversitesi 2017
CAN TOGAY IŞIKLI Assessing the significance of upselling on sommelier profession: A research on wine tasters in Marmara region Yaşar Üniversitesi 2015
DUYGU ÇELEBİ Qualitative analysis on the factors affecting housekeeping employees' job satisfaction in hospitaliy industry: A study in 5 star Izmir hotels Yaşar Üniversitesi 2015
Morgane FILLEAU THE TOURISM IN THE REGION OF BRITTANY 2014
PhD Thesis
İclal ÖZER Fuarcılık sektöründe hizmet kalite boyutları üzerine bir araştırma
Deniz Üstünbaş Hepcanlı Globalleşmenin Türk mutfağı üzerindeki etkilerinin analitik incelemesi

Publications

7.1 Published or Accepted to be Published in International Journals Covered by (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
SARI FERİKA,BULUT ÇAĞRI,PIRNAR İGE Adaptation of hospitality service quality scales for marina services International Journal of Hospitality Management, 54(2016), 95-103. (SSCI) 2016
7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
SARI FERİKA,NAZLI MURAT Sustaining Cultural Heritage by Means of Museums in an Ever-Changing World Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 1-14. ULAKBİM, EBSCO 2018
SARI FERİKA,ALİKILIÇ ÖZLEM How Ready Are The Turkish Hospitality And Travel OrganizationsFor E-Complaint Handling? AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, 7(24), 75-94. ULAKBİM, İndex Copernicus 2016
SARI FERİKA,NAZLI MURAT A Qualitative Study on the Pride Notion of Tourism and Hospitality Students in Turkey International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences,, 3(2), 47-67. Index Copernicus 2013
SARI FERİKA Socio Cultural Approaches to Tourism A Research on the Tourist Sociology Mind, 2(2), 200-203. Index Copernicus 2012
SARI FERİKA In depth Analysis of Marinas International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 4(2), 199-205. Ebsco, Proquest, Cabells Publishing 2012
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
PIRNAR İGE,SARI FERİKA The Changing Role of Museums For Tourists or Local People International Conference on Sustainable Cultural Heritage Management 2013
ÖZDEMİR UMUTLU GÖKÇE,SARI FERİKA Destination in the buzz European Conference on Social and Behavioral Sciences 2013
SARI FERİKA,ALİKILIÇ ÖZLEM,ONAT FERAH E Complaining Analysis of Lodging Customers e Complaints from a Turkish Internet Website International Conference on Information, Business and Education Technology (ICIBIT 2013) 2013
SARI FERİKA Effects of employee trainings on the occupational safety and health in accommodation sector WCES- 2009 2009
ERCAN AHMET TUNCAY,SARI FERİKA Realtime Information Flow For The Seriıces In The Marina Management Fourth International Conference on Business Management and Economics Proceedings 2008
ERCAN AHMET TUNCAY,SARI FERİKA An Improved Communications Model Of Housekeeping Activities Third International Conference on Business Management and Economics Proceedings 2007
7.4 Books & Book Chapters International
ÖZDEMİR GÖKÇE,SARI FERİKA Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences Cambridge Scholars Publishing 2014
SARI FERİKA,ÖZSOY MALİKE Natural Heritage from East to West Springer 2010
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
PIRNAR İGE,SARI FERİKA EGE BÖLGESİ’NDE SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZTURİZMİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA VEGZFT ANALİZİ Ege Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 9(1), 55-72. TR DİZİN 2017
PIRNAR İGE,SARI FERİKA Ege Bölgesi’nde Sürdürülebilir Deniz Turizmine Yönelik Nitel Bir Araştırma ve GZTF Analizi DEÜ Denizcilik Fakültesi Dergisi, 9(1), 55-72. TR DİZİN 2017
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE,SARI FERİKA Turist Destinasyonlarına Dönük Sosyal Medya Söylentileri Üzerine Bir Durum Çalışması İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(25), 189-199. TR DİZİN 2014
SARI FERİKA Türkiye de Turistik Ürün Çeşitlendirmesine Yönelik Bir Model Önerisi Sportif Balık Avı Turu Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 8(8), 87-94. TR DİZİN 2011
7.6 Published Conference Proceedings National
SARI FERİKA Erişilebilir Konaklama İşletmeciliği Kapsamında Mövenpick Otel İzmir Örneği” I. Uygulamalı Engelsiz Turizm ve Sağlık Kongresi 2016
PIRNAR İGE,SARI FERİKA,ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE BORNOVA BÖLGESİNDE TURİZM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ POTANSİYEL VE GELİŞTİRME İÇİN ÖNERİLER 13. Ulusal Turizm Kongresi 2012
7.7 Other Publications
Others
SARI FERİKA,ÇELEBİ DUYGU International Services Marketing Detay Yayıncılık 2017
SARI FERİKA,ÇELEBİ DUYGU International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology Detay Yayıncılık 2017
SARI FERİKA Marina İşletmeciliği NOBEL 2013
SARI FERİKA Uluslararası Turizm İşletmeciliği Nobel 2011

8. Projects

İZKA 2014 2023 İzmir Bölge Planı İzmir Turizm Stratejisi

ARAŞTIRMA PROJESİ

2012 Bornova Bölgesinde Turizm Sektörü Raporu ve GZFT Analizi

DİĞER

İzmir Parmaklarınızın Ucunda

DİĞER

9. Administrative Duties

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Komisyon Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2007

10. Membership in Scientific and Professional Organizations

Bornova Belediyesi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu

2014 -

METİOD

1992 -

11. Awards

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

GASTRONOMİNİN TEMELLERİ (2017-2018)

Weekly Hour : 3

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM (2017-2018)

Weekly Hour : 1

CURRENT ISSUES IN MANAGEMENT AND ORGANISATION (2017-2018)

Weekly Hour : 1

HOUSEKEEPİNG MANAGEMENT (2017-2018)

Weekly Hour : 1

MUTFAK YÖNETİMİ (2017-2018)

Weekly Hour : 1

THMN 207 International Travel Destinations (2017-2018)

Weekly Hour : 1

GAST 106 MUTFAK YÖNETİMİ (2017-2018)

Weekly Hour : 4

HOUSEKEEPING MANAGEMENT (2017-2018)

Weekly Hour : 1

CURRENT ISSUES IN MANAGEMENT AND ORGANISATION (2017-2018)

Weekly Hour : 1

Sociological Aspects of Tourism (2016-2017)

Weekly Hour : 3

HOUSEKEEPİNG MANAGEMENT (2016-2017)

Weekly Hour : 4

INTERNATİONAL HOTEL MANAGEMENT (2016-2017)

Weekly Hour : 3

SPOR TURİZMİ (2016-2017)

Weekly Hour : 4

ULUSLARARASI TURİZM DESTİNASYONLARI (2016-2017)

Weekly Hour : 3

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI (2016-2017)

Weekly Hour : 3

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNDE POLİTİKA VE PLANLAMA (2016-2017)

Weekly Hour : 3

Sürdürülebilir Turizm (2016-2017)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR