Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Ferika Sarı

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Gastronomi ve Mutfak Sanatları Böl.

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi, Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu’nda tamamladıktan sonra 1993-2004 yılları arasında turizm sektöründe çalışmış, ulusal ve uluslararası beş yıldızlı zincir otel işletmelerinde bölüm yöneticiliği yapmıştır. 2005’te Yaşar Üniversitesi’ne katılmış, 2007’ de İşletme alanında yüksek lisans (MBA) programını tamamlayarak bilim uzmanı ünvanını, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği anabilim dalında doktora derecesini almıştır. Halen Yaşar Üniversitesi,, Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde öğretim üyesi ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı olan Yrd. Doç. Dr. Ferika Özer Sarı, doktora araştırması için kısa bir süre İngiltere’de; konuk öğretim elemanı olarak da Macaristan’da bulunmuştur. “Marina İşletmeciliği” adında bir kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri, konferans bildirileri, ulusal ve uluslararası kitap bölümleri bulunmaktadır.

  • Eposta ferika.ozersari@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9132  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Marina işletmelerinde hizmet yönetimi: Yatçıların hizmet kalitesi algılamaları ile marinadan tatminleri, tekrar tercih ve tavsiye etme eğilimleri arasındaki ilişkinin analitik incelemesi (2011)
Tez Danışmanı: BURCU SELİN YILMAZ
2007 - 2011

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZSİZ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZSİZ)/
2006 - 2007

Lisans

/ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/
1987 - 1992

Akademik Ünvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
2017 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
2005 -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
SEPEHR SEDIGHI A qualitative research on the weaknesses & strengths of medical tourism in Iran Yaşar Üniversitesi 2017
CAN TOGAY IŞIKLI Assessing the significance of upselling on sommelier profession: A research on wine tasters in Marmara region Yaşar Üniversitesi 2015
DUYGU ÇELEBİ Qualitative analysis on the factors affecting housekeeping employees' job satisfaction in hospitaliy industry: A study in 5 star Izmir hotels Yaşar Üniversitesi 2015
Morgane FILLEAU THE TOURISM IN THE REGION OF BRITTANY 2014
Doktora Tezleri
İclal ÖZER Fuarcılık sektöründe hizmet kalite boyutları üzerine bir araştırma
Deniz Üstünbaş Hepcanlı Globalleşmenin Türk mutfağı üzerindeki etkilerinin analitik incelemesi

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
SARI FERİKA,BULUT ÇAĞRI,PIRNAR İGE Adaptation of hospitality service quality scales for marina services International Journal of Hospitality Management, 54(2016), 95-103. (SSCI) 2016
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SARI FERİKA,NAZLI MURAT Discovering the food travel preferences of university students Tourism, 67(1), 47-58. SCOPUS ve ESCI 2019
SARI FERİKA,NAZLI MURAT Sustaining Cultural Heritage by Means of Museums in an Ever-Changing World Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 1-14. ULAKBİM, EBSCO 2018
SARI FERİKA,ALİKILIÇ ÖZLEM How Ready Are The Turkish Hospitality And Travel OrganizationsFor E-Complaint Handling? AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, 7(24), 75-94. ULAKBİM, İndex Copernicus 2016
SARI FERİKA,NAZLI MURAT A Qualitative Study on the Pride Notion of Tourism and Hospitality Students in Turkey International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences,, 3(2), 47-67. Index Copernicus 2013
SARI FERİKA Socio Cultural Approaches to Tourism A Research on the Tourist Sociology Mind, 2(2), 200-203. Index Copernicus 2012
SARI FERİKA In depth Analysis of Marinas International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 4(2), 199-205. Ebsco, Proquest, Cabells Publishing 2012
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
PIRNAR İGE,SARI FERİKA The Changing Role of Museums For Tourists or Local People International Conference on Sustainable Cultural Heritage Management 2013
ÖZDEMİR UMUTLU GÖKÇE,SARI FERİKA Destination in the buzz European Conference on Social and Behavioral Sciences 2013
SARI FERİKA,ALİKILIÇ ÖZLEM,ONAT FERAH E Complaining Analysis of Lodging Customers e Complaints from a Turkish Internet Website International Conference on Information, Business and Education Technology (ICIBIT 2013) 2013
SARI FERİKA Effects of employee trainings on the occupational safety and health in accommodation sector WCES- 2009 2009
ERCAN AHMET TUNCAY,SARI FERİKA Realtime Information Flow For The Seriıces In The Marina Management Fourth International Conference on Business Management and Economics Proceedings 2008
ERCAN AHMET TUNCAY,SARI FERİKA An Improved Communications Model Of Housekeeping Activities Third International Conference on Business Management and Economics Proceedings 2007
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ÖZDEMİR GÖKÇE,SARI FERİKA Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences ( 147 - 157 ) Cambridge Scholars Publishing 2014
SARI FERİKA,ÖZSOY MALİKE Natural Heritage from East to West ( 281 - 286 ) Springer 2010
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
PIRNAR İGE,SARI FERİKA EGE BÖLGESİ’NDE SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZTURİZMİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA VEGZFT ANALİZİ Ege Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 9(1), 55-72. TR DİZİN 2017
PIRNAR İGE,SARI FERİKA Ege Bölgesi’nde Sürdürülebilir Deniz Turizmine Yönelik Nitel Bir Araştırma ve GZTF Analizi DEÜ Denizcilik Fakültesi Dergisi, 9(1), 55-72. TR DİZİN 2017
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE,SARI FERİKA Turist Destinasyonlarına Dönük Sosyal Medya Söylentileri Üzerine Bir Durum Çalışması İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(25), 189-199. TR DİZİN 2014
SARI FERİKA Türkiye de Turistik Ürün Çeşitlendirmesine Yönelik Bir Model Önerisi Sportif Balık Avı Turu Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 8(8), 87-94. TR DİZİN 2011
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SARI FERİKA Erişilebilir Konaklama İşletmeciliği Kapsamında Mövenpick Otel İzmir Örneği” (Sözlü Sunum) I. Uygulamalı Engelsiz Turizm ve Sağlık Kongresi 2016
PIRNAR İGE,SARI FERİKA,ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE BORNOVA BÖLGESİNDE TURİZM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ POTANSİYEL VE GELİŞTİRME İÇİN ÖNERİLER (Sözlü Sunum) 13. Ulusal Turizm Kongresi 2012
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
SARI FERİKA,ÇELEBİ DUYGU International Services Marketing Detay Yayıncılık 2017
SARI FERİKA,ÇELEBİ DUYGU International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology Detay Yayıncılık 2017
SARI FERİKA Marina İşletmeciliği NOBEL 2013
SARI FERİKA Uluslararası Turizm İşletmeciliği Nobel 2011

8. Projeler

İZKA 2014 2023 İzmir Bölge Planı İzmir Turizm Stratejisi

ARAŞTIRMA PROJESİ

2012 Bornova Bölgesinde Turizm Sektörü Raporu ve GZFT Analizi

DİĞER

İzmir Parmaklarınızın Ucunda

DİĞER

9. İdari Görevler

Komisyon Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Komisyon Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2007

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Bornova Belediyesi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu

2014 -

METİOD

1992 -

11. Ödüller

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

GASTRONOMİNİN TEMELLERİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

CURRENT ISSUES IN MANAGEMENT AND ORGANISATION (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

HOUSEKEEPİNG MANAGEMENT (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUTFAK YÖNETİMİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

THMN 207 International Travel Destinations (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

GAST 106 MUTFAK YÖNETİMİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

HOUSEKEEPING MANAGEMENT (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

CURRENT ISSUES IN MANAGEMENT AND ORGANISATION (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

Sociological Aspects of Tourism (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

HOUSEKEEPİNG MANAGEMENT (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

INTERNATİONAL HOTEL MANAGEMENT (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

SPOR TURİZMİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

ULUSLARARASI TURİZM DESTİNASYONLARI (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNDE POLİTİKA VE PLANLAMA (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Sürdürülebilir Turizm (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Sociological Aspects of Tourism (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

HOUSEKEEPİNG MANAGEMENT (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

INTERNATİONAL HOTEL MANAGEMENT (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

SPOR TURİZMİ (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

ULUSLARARASI TURİZM DESTİNASYONLARI (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNDE POLİTİKA VE PLANLAMA (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Sürdürülebilir Turizm (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR