Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Özlem Alikılıç

İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Özlem Alikılıç, 2007 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesidir. Hollanda, Belçika, Bulgaristan, Macaristan ve Portekiz üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak çeşitli dersler vermiş; AB projelerinde ülke koordinatörü ve eğitimci olmuştur. “Arabuluculuk İletişimi”, “Halkla İlişkiler 2.0: Sosyal Medyada Yeni Teknikler, Yeni Paydaşlar” adlı solo kitapların; Sense A kategorisinde İngiltere’de yayınlanmış “Strategic Communication in a Global Crisis, National and International Responses to the COVID-19 Pandemic”, ABD’de yayınlanmış “Corporate Social Responsibility: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications”, “Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics Finance and Marketing” ve International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology” adlı kitapların kolektif yazarı; Türkiye’de yayınlamış “COVID-19 Pandemi Günlerinde İletişim” “İletişimde Post Yazılar”, “Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü”, “İnternet Çağında Kurumsal İletişim” ve “Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri” adlı kitapların kollektif yazarıdır. Alikılıç’ın SSCI, Scopus, ESCI, Ulakbim ve diğer alanlarda taranan makaleleri ile uluslararası konferanslarda sunduğu bildirileri bulunmaktadır. Alikılıç, 2014 yılında en iyi bildiri ödülü ve Yaşar Üniversitesi’nden başarılı araştırmacı ödülleri almıştır. Kurum ve kuruluşlara uzmanlık alanları ile kurumsal eğitimler vermektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8442  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (DR)/
Tez Adı: Tutundurma Faaliyetlerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kapsamında Değerlendirilmesi (2004)
Tez Danışmanı: EMİNE DEMET GÜRÜZ
2000 - 2004

Yüksek Lisans

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Yaratıcı reklam stratejilerinin kampanyaların başarısı üzerindeki etkileri (1997)
Tez Danışmanı: MUSTAFA DURMAZ
1995 - 1997

Lisans

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR./
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
1990 - 1994

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2021 -

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2013 - 2021

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2008 - 2014

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
SENA ÖZHAN GÜÇLÜOĞULLARI Covid-19 pandemisi sürecinde kurum içi iletişim çalışmalarının kurumsal bağlılığa etkisi: Ege Bölgesi'nde bir enerji şirketine yönelik araştırma Yaşar Üniversitesi 2022
ŞULE BAŞ Toplumsal cinsiyet ve roller çerçevesinde Türkiye'de özçekim (selfie) kültürü Yaşar Üniversitesi 2019
ERİNÇ ARASILER Sosyal ağların geleneksel medyada haber üretim pratiklerine katkısı: İzmirde gazeteciler üzerine bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2019
SANİYE ŞEYDA DURDU Nesnelerin interneti döneminde reklamcılığın geleceği: Reklam uygulayıcıları ve reklam akademisyenleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2019
SAKİ ONUR DALGIÇ Bir kurumsal iletişim yöntemi olarak spor sponsorluğunda kurumsal marka imajı ve satın alma niyeti ilişkisi: Pınar KSK basketbol taraftarları üzerine bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2019
TUTKU SAN Bir mobil gösteriş unsuru olarak sosyal medyada yer bildirimleri: İzmir ili örneği Yaşar Üniversitesi 2018
SİMAY BARBAROS Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyelerinin Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmasına Etkisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2017
SİMAY BARBAROS Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin aile işletmelerinin kurumsallaşmasına etkisi Yaşar Üniversitesi 2017
NÜKHET KARAGÜLMEZ DANIŞMEND Vakıf Üniversitelerinin Sosyal Medya İletişimlerinin Öğrenci Tercihleri Üzerindeki Rolü: İzmir Yaşar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2014
CUDİ KAAN OKMEYDAN Türkiye'deki siyasi partilerin halkla ilişkiler çalışmalarında sosyal medya kullanımı Yaşar Üniversitesi 2013
TUTKU SAN Bir Mobil Gösteriş Unsuru Olarak Sosyal Medyada Yer Bildirimleri: İzmir İli Kapsamında Bir Araştırma
ERİNÇ ARASİLER Geleneksel Medyada Sosyal Ağların Haber Üretim Pratiklerine Katkısı: İzmirli Gazeteciler Üzerine Bir Araştırma
SEMA ABDURRAHMANOĞLU İzlenim Yönetimi Perspektifinden Benlik Sunumu 2.0: İzmır’de Bir Üniversitenin Öğrencilerinin Instagram Paylaşımları Üzerine Bir Araştırma
ŞEYDA DURDU Nesnelerin İnterneti Döneminde Reklamcılığın Geleceği: Reklam Uygulayıcıları ve Reklam Akademisyenleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
BAHAR AY Green Marketing Communication Strategies of Clothing, Food and Cosmetic Firms with Ecological Certificate: An Analysis of Eco-participants to “Gurme İzmir” Fair
SAKİ ONUR DALGIÇ Bir Kurumsal İletişim Yöntemi Olarak Sponsorluğun Hedef Kitle Üzerindeki Algısı: Pınar KSK Basketbol Ana Sponsorluğunun Hedef Kitle Üzerindeki Algısının Ölçümlenmesi
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ALİKILIÇ ÖZLEM The feminization and misrepresentation of public relations practitioners in Turkish tv dramas Feminist Media Studies, 22(8), 2080-2098. (SSCI) 2022
ALİKILIÇ ÖZLEM, ATABEK ÜMİT Social Media Adoption Among Turkish Public Relations Professionals A Survey of Practitioners Public Relations Review, 1(38), 56-63. (SSCI) 2012
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÖKALİLER EBRU, ALİKILIÇ ÖZLEM, ALİKILIÇ İNANÇ Trust and Media: Reflection of the Big Five Factor Personality Traits on COVID-19 Pandemic Communication Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi/26306220, (40), 64-81. Emerging SCI 2022
ALİKILIÇ ÖZLEM, Özer Asuman The Use of Celebrity Influence Model in Pandemic Communication: Examining Micro-Celebrities’ Instagram Accounts Ankara Universitesi ilef Dergisi, (2021), 149-178. Emerging SCI 2021
ATABEK ÜMİT, ALİKILIÇ ÖZLEM Online Pressrooms: Journalists’ Expectations from Public Relations Practitioners Concerning Online Media Relations Romanian Journal Of Communication And Public Relations, 22(3), 65-83. Scopus 2020
ALİKILIÇ ÖZLEM, ALİKILIÇ İNANÇ Medyalararası Gündem Belirleme Çalışmalarında R Stüdyo Kullanımı: Rozelle-Campbell Taban Hizası ile Çapraz Gecikmeli Korelasyonun Bilişimleştirilmesi Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online), (35), 262-280. ESCI 2020
ALİKILIÇ ÖZLEM, ONAT FERAH Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi Journal of YAşar University, 3(9), 1111-1143. Ebsco, Doaj, Ulrich 2008
ALİKILIÇ ÖZLEM User Generated Content in Tourism Marketing Journal of YAsar University, 3(9), 1061-1080. Ebsco, Duaj, Ulrich 2008
ALİKILIÇ ÖZLEM When People are the Message Public Participation in New Media User Generated Content Journal of Yasar University, 3(10), 1345-1365. Ebsco, Doaj, Ulrich 2008
ALİKILIÇ ÖZLEM, ONAT FERAH Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar Yasar Universitesi Elektronik Dergisi Journal of Yasar University, 2(8), 899-924. Ebsco, Ulrich, Doaj 2007
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ALİKILIÇ ÖZLEM,ÖZER ASUMAN Ünlü Etkisi Kullanımı Çerçevesinde Pandemi İletişimi: Instagram Mikro Ünlüleri Üzerine Bir İnceleme 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 2020
GÖKALİLER EBRU, ALİKILIÇ ÖZLEM, İnanç Alikılıç Mültecilere Yönelik Nefret Söylemi: Toplumsal Olaylar Üzerinde Mültecilere Yönelik Nefret Söyleminin İncelenmesi Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 2020
ALİKILIÇ ÖZLEM, Özer Asuman Ünlü Etkisi Kullanımı Çerçevesinde Pandemi İletişimi: Instagram Mikro Ünlüleri Üzerine Bir İnceleme, Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 2 (26-28 Ekim 2020), E Kitap Bildiri Özetleri, ISBN: 97 Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 2 2020
GÖKALİLER EBRU,ALİKILIÇ ÖZLEM,ALİKILIÇ İNANÇ Mültecilere Yönelik Nefret Söylemi: Toplumsal Olaylar Üzerinde Mültecilere Yönelik Nefret Söyleminin İncelenmesi The 2nd Communication in theDigital Age Symposium 2020
GÖKALİLER EBRU,ALİKILIÇ ÖZLEM,ALİKILIÇ İNANÇ Examination of Hate Speech against Refugees on Public Events: Hate Discourse Towards Syrian Refugees in Turkish Tweets / Mültecilere Yönelik Nefret Söylemi: Toplumsal Olaylar Üzerinde Mültecilere Yönelik Nefret Söyleminin İncelenmesi CIDA 2020 Communication in Digital Age, The 2nd International Symposium 2020
ÖZER ASUMAN,ALİKILIÇ ÖZLEM,alikılıç inanç Dijital Romantizm: Y kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 2018
ALİKILIÇ ÖZLEM,İnanç Alikılıç,Özer Asuman Dijital Romantizm: Y kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Dijital Çağda İletişim 2018
ALİKILIÇ ÖZLEM,Baş Şule Dijital Feminizm: Hashtag’in Cinsiyeti Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 2018
ALİKILIÇ ÖZLEM,Baş Şule Türk Televizyon Dizilerinde Halkla İlişkiler Mesleğinin Kadınlaştırılması II. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference (IARSP) 2018
GÜLAY HALİL GÖKER,ALİKILIÇ ÖZLEM Hate 2.0: Exploring Turkish Users Hate Content on YouTube Communication in the Millenium 2014
ALİKILIÇ ÖZLEM,GÜLAY HALİL GÖKER Hate 2 0 Exploring Turkish Users Hate Content on Social Network Sites 12nd International Communication in the Millenium Symposium (CIM) 2014
GÖKALİLER EBRU,ALİKILIÇ ÖZLEM Kadın Girişimcilere Ait İşletmelerin Marka Yaratım Ve İletişim Süreçlerinde Sosyal Medyanın Yeri 1. Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu 2014
SARI FERİKA,ALİKILIÇ ÖZLEM,ONAT FERAH E Complaining Analysis of Lodging Customers e Complaints from a Turkish Internet Website International Conference on Information, Business and Education Technology (ICIBIT 2013) 2013
SARI FERİKA,ALİKILIÇ ÖZLEM,ONAT FERAH E Complaining Analysis of Lodging Customers e Complaints from a Turk ish Internet Website 2013 International Conference on Information, Business and Education Technology 2013
ALİKILIÇ ÖZLEM E Complaining Analysis of Lodging Customers e Complaints from a Turkish Internet Website International Conference on Information, Business and Education Technology 2013
SARI FERİKA,ALİKILIÇ ÖZLEM,ONAT FERAH Complaining Analysis of Lodging Customers e Complaints from a Turkish Internet Website ICEEIM 2013 2013
ALİKILIÇ ÖZLEM Social Media for Internal Communication A Survey Among PR Professionals in Turkey 7th International Conference on Business, Management and Economics (ICBM) 2011
ALİKILIÇ ÖZLEM The New Publics Building Online Communities and Awareness for Essential Integrated Marketing Communications International Marketing Communications Symposium 2009
ALİKILIÇ ÖZLEM Using Social Media to Manage Integrated Marketing Communications Efforts International Conference on Business, Management and Economics (ICBME) 2008
ALİKILIÇ ÖZLEM Word of Mouth Marketing in Tourism and Travel Industry Opportunity or Risk The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leissure 2008
ALİKILIÇ ÖZLEM,ALİKILIÇ İNANÇ,ÖZER ASUMAN Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma Erciyes İletişim Dergisi Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Özel Sayısı 2019
ALİKILIÇ ÖZLEM, GÖKALİLER EBRU, ALİKILIÇ İNANÇ COVID-19 Communication in Turkey in the Context of Government, Public and Pandemic: Exploring Public’s Information - Seeking Behavior THE CAMINO OF STRATEGIC COMMUNICATION (Re) discovering the human element of public relations in unpredictable times, European Public Relations Education and Research Association Congress 2021
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ALİKILIÇ ÖZLEM, GÖKALİLER EBRU, ALİKILIÇ İNANÇ Strategic Communication in a Global Crisis, National and International Responses to the COVID-19 Pandemic Kitap Bölümü:COVID-19 communication in Turkey Exploring the public’s informationseeking behaviour Sayfa (303-319) Kitap Bölümü Taylor and Francis / Routledge 2022
ALİKILIÇ ÖZLEM Corporate Social Responsibility: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications Kitap Bölümü:Broadening the concept of green marketing: Strategic corporate social responsibility Sayfa (509-533) Kitap Bölümü Information Resources Management Association 2018
ALİKILIÇ ÖZLEM,GÜLAY HALİL GÖKER International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology Kitap Bölümü:Broadening the Concept of Societal Marketing: Corporate Social Responsibility Sayfa (36-46) Kitap Bölümü Detay Anatolia Akademik Yayıncılık 2017
ALİKILIÇ ÖZLEM,GÜLAY HALİL GÖKER International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology Kitap Bölümü:Viral DNA of Marketing: Viral Videos Sayfa (443-452) Kitap Bölümü Detay Anatolia Akademik Yayıncılık 2017
ALİKILIÇ ÖZLEM Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics Finance and Marketing Kitap Bölümü:Broadening the Concept of Green Marketing: Strategic Corporate Social Responsibility Sayfa (86-110) Kitap Bölümü IGI GLOBAL 2015
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ALİKILIÇ ÖZLEM, GÖKALİLER EBRU COVID-19 PANDEMİSİNİN DURUMSAL KRİZ İLETİŞİM TEORİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İNİF E - Dergi, 7(1), 191-212. TR DİZİN 2022
ALİKILIÇ ÖZLEM,Baş Şule Dijital Feminizm: Hashtag’in Cinsiyeti Fe Dergi Feminist Eleştiri, 11(1), 89-111. TR DİZİN 2019
ALİKILIÇ ÖZLEM, ALİKILIÇ İNANÇ, Özer Asuman Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma Erciyes İletişim Dergisi, 1(), 57-80. TR DİZİN 2019
ALİKILIÇ ÖZLEM,Saatçioğlu Ezgi Halkla İlişkiler Uzman Rolleri Açısından Mustafa Kemal Atatürk: “Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri” Üzerine Bir Durum Çalışması Selçuk İletişim, 11(1), 66-101. TR DİZİN 2018
ALİKILIÇ ÖZLEM Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Kapsamında Arabuluculuk İletişimi Türk İdare Dergisi, 89(485), 460-495. TR DİZİN 2017
ÖZER SARI FERİKA,ALİKILIÇ ÖZLEM How Ready Are the Turkish Hospitality and Travel Organizations for E-Complaint Handling? Online Academic Journal of Information Technology, 7(24), 75-94. Ulakbim 2016
GÖKALİLER EBRU,ALİKILIÇ ÖZLEM Kadın Girişimcilere Ait İşletmelerin Marka Yaratım ve İletişim Süreçlerinde Sosyal Medyanın Yeri Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, (21), 117-138. Ulakbim 2015
ALİKILIÇ ÖZLEM Örgüt ve Paydaş İşbirliği Geliştirilmesinde Alternatif Gerçeklik Oyunlarının Kullanılması Lost Experience Örneği İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1(30), 139-164. ulakbim 2014
ALİKILIÇ ÖZLEM, GÜLAY GÖKER, BİNBİR SEVTAP Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Çerçevesinde Facebook Uygulamalarının İncelenmesi Yaşar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1(37), 51-78. Ulakbim 2013
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÖKALİLER EBRU,ALİKILIÇ ÖZLEM Kadın Girişimcilere Ait İşletmelerin Marka Yaratım ve İletişim Süreçlerinde Sosyal Medyanın Yeri () 1. Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu 2014
ALİKILIÇ ÖZLEM Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Basın Bültenlerine Online Bakış Online Medyada Online Basın Bültenleri () Yebko, Yönetim Biliminde Yeni Yaklaşımlar, 1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı 2008
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ALİKILIÇ ÖZLEM, GÖKALİLER EBRU, ALİKILIÇ İNANÇ HATE SPEECH ON SOCIAL MEDIA: A GLOBAL APPROACH Kitap Bölümü:Syrian refugees in the shade of the ‘anti-syrians’ discourse: Exploring discriminatory discursive strategies on Twitter Kitap Bölümü LabCom Books & EdiPUCE 2023
GÖKALİLER EBRU, ALİKILIÇ ÖZLEM COVID-19 Pandemi Günlerinde İletişim Kitap Bölümü:Pandemi Krizinde Kamuoyunun Bilgi Arama ve Bilgiyi Değerlendirmesinde Hükümet İletişiminin Önemi: İletişim Uzmanları Üzerine Nitel Bir Araştırma Kitap Bölümü Akademisyen Yayınevi 2021
ALİKILIÇ ÖZLEM,Baş Şule İnsan Bilimleri Araştırmaları Kitap Bölümü:Türk Televizyon Dizilerinde Halkla İlişkiler Mesleğinin Kadınlaştırılması Kitap Bölümü Dora Basım Yayın 2018
ALİKILIÇ ÖZLEM İletişimde Post Yazılar Kitap Bölümü:Sosyal Medyada Kimlik Temsili Aracı: Selfıe’ler Kitap Bölümü LT Literatürk 2017
ALİKILIÇ ÖZLEM Arabuluculukta Etkili İletişim: Arabuluculukta Etkili Yöntemlerve İletişim Yönetimi Nobel Yayın 2017
ALİKILIÇ ÖZLEM Kurum Kültürü Kitap Bölümü:Kurumsal Hesap Verebilirlik ve Kurum Kültürü Kitap Bölümü Nobel 2016
ALİKILIÇ ÖZLEM Halkla İlişkiler 2 0 Sosyal Medyada Yeni Paydaşlar Yeni Teknikler Efil Yayınevi 2011
ALİKILIÇ ÖZLEM Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri Kitap Bölümü:Online Toplulukların Pazarlama İletişiminde Kullanılması Kitap Bölümü Nobel Yayınevi 2010
EBRU UZUNOĞLU, FERAH ONAT, ÖZLEM ALİKILIÇ, SİNEM YEYGEL İnternet Çağında Kurumsal İletişim Reklamcılık ve İletişim Dizisi 2 Say Yayınları 2009
Üniversite Dışı Deneyim
Jolly Tour Ege Bölgesi Pazarlama Operasyon Müdürü 2005 2007
Dimon International Tobacco Müşteri İlişkileri Yöneticisi 2003 2006
Akzo Nobel Kemipol Kurumsal İletişim Müdürü 1997 2003
Ege Tv Program yapımcı- Yönetmen 1994 1996

Projeler

Covid-19 Communication Management in Turkey: Exploring The Effect of Information-Seeking Behavior and Message Reception in Public’s Evaluation

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

European Aspects and National Practices of PR 2 0

Avrupa Birliği

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

European Public Relations Education and Research Association

2010 -

Ecrea

2018 -

Ödüller

Altın Pusula Genç İletişimciler Ödülü

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği / TÜRKİYE
2022

En İyi Bildiri Ödülü

12nd International Communication in the Millenium Symposium (CIM) / TÜRKİYE
2014

Altın Pusula Genç İletişimciler Kategorisi, Danışman

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği / TÜRKİYE
2013

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

Altın Pusula Genç İletişimciler Kategorisi, Danışman

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği / TÜRKİYE
2012

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Halkla İlişkiler Kampanyası (2020-2021)

Haftalık Saati : 10

Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Kriz İletişimi (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Halkla İlişkiler Yönetimi (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR