Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Emre İşeri

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kısa Özgeçmiş

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Lisans eğitimini 2002 yılında tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve University of Kent (İngiltere) Üniversitesi Uluslararası Çatışma Analizi Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimleri almıştır. Doktora eğitimini ise 2008 yılında Keele University’de (İngiltere) İnsani ve Toplum Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. 2007 yılında öğretim görevlisi olarak Keele University’de başladığı akademik görevine, 2009-2013 yıllarında Kadir Has Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak devam etmiştir. Yaşar Üniversitesi’nde bir sene daha aynı kadrosunda çalışmalarını sürdürmüş, 2014 yılında Yaşar Üniversitesinde Doçentliğe atanmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta emre.iseri@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8837  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ University of Keele
SCHOOL OF POLITICS, INT RLTS, PHILISOPHY,ENVIRONMENT
Tez Adı: The US Grand Strategy and the Eurasian Heartland: with special reference to the main Caspian oil pipeline BTC (2008)
Tez Danışmanı: BÜLENT GÖKAY
2005 - 2008

Yüksek Lisans

/ The University of Kent at Canterbury
Department of International Conflict Analysis
Tez Adı: “Turkey’s security relations with the US and the EU in the post-September 11 period” (2005)
Tez Danışmanı: GÜLNUR AYBET
2004 - 2005

Yüksek Lisans

AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİ VE ULUSLARARASI ANABİLİM DALI / MARMARA ÜNİVERSİTESİ
AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ/AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİ VE ULUSLARARASI ANABİLİM DALI/
Tez Adı: The Us policy towards European integration: The case of Turkey`s accession to the EU (2005)
Tez Danışmanı: ARMAĞAN EMRE ÇAKIR
2002 - 2005

Lisans

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
1998 - 2002

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2014

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2013

YARDIMCI DOÇENT

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2009

OKUTMAN

University of Keele / Uluslararası İLişkiler
2007

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
YUSUF ERKUL Türkiye'nin Ortadoğu'ya yönelik dış politikasında Ahmet Davutoğlu etkisi: Lider düzeyi analizi Kadir Has Üniversitesi 2013
SEDA YILMAZ Türkiye'nin Güney Kafkasya politikasında Ermenistan Kadir Has Üniversitesi 2012
GÜNER GAMZE KİREMİTÇİ Otoriter rejimlerde karizmatik meşruiyet: Nasır Dönemi Mısır örneği Kadir Has Üniversitesi 2012
ALİ CEM KAYA Yeni büyük oyunda çatışma ve işbirliği alanı olarak Afganistan: ABD-Rusya kontrollü rekabeti Kadir Has Üniversitesi 2012
AHMET ERSİN DEDEKOCA ABD-Çin ilişkilerinin ekonomi-politiği ve yeni dünya düzeninin oluşumuna etkileri Kadir Has Üniversitesi 2011
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
İŞERİ EMRE,GÜNAY DEFNE,Almaz Alper Contending narratives on the sustainability of nuclear energy in Turkey Environment and Planning C: Politics and Space, 36(1), 160-177. (SSCI) 2018
GÜNAY DEFNE,İŞERİ EMRE Unexpected Persistence Amidst Enlargement Stasis: Usages of Europe in Turkey’s Nuclear Energy Debate South European Society and Politics, 22(1), 101-119. (SSCI) 2017
Çelik Nihat,İŞERİ EMRE Islamically oriented humanitarian NGOs in Turkey AKP foreign policy parallelism Turkish Studies, 17(3), 429-448. (SSCI) 2016
PANAYIRCI UĞUR CEVDET,İŞERİ EMRE,Şekercioğlu Eser Political agency of news outlets in a polarized media system Framing the corruption probe in Turkey European Journal of Communication, 1(5), 551-567. (SSCI) 2016
İŞERİ EMRE Addressing pipeline security regime of the prospective regional energy hub Turkey Security Journal, 28(1), 1-15. (SSCI) 2015
PANAYIRCI UĞUR CEVDET,İŞERİ EMRE A Content Analysis of the AKP s Honorable Foreign Policy Discourse The Nexus of Domestic International Politics Turkish Studies, 15(1), 62-80. (SSCI) 2014
İŞERİ EMRE,DİLEK OĞUZ The Limitations of Turkey s New Foreign Policy Activism in the Caucasian Regional Security Complexity Turkish Studies, 12(1), 41-54. (SSCI) 2011
OKSAY MUSTAFA SERHAN,İŞERİ EMRE A new energy paradigm for Turkey A political risk inclusive cost analysis for sustainable energy Energy Policy, 39(5), 2386-2395. (SSCI) 2011
İŞERİ EMRE Eurasian geopolitics and financial crisis transforming Russian Turkish relations from geopolitical rivalry to strategic cooperation Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 12(2), 173-186. (SSCI) 2010
İŞERİ EMRE The US Grand Strategy and the Eurasian Heartland in the Twenty First Century Geopolitics, 14(1), 26-46. (SSCI) 2009
İŞERİ EMRE Beyond American Petrodollar Hegemony at the eve of Global Peak Oil Uluslararası İlişkiler Dergisi, 5(20), 133-154. (SSCI) 2009
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
İŞERİ EMRE,Özdemir Volkan Geopolitical Economy of Russia’s Foreign Policy Duality: Lockean in its East and Hobbesian in its West Rising Powers Quarterly, 1(1), 53-79. Googlescholar 2017
DİLEK OĞUZ,İŞERİ EMRE,ÇELİK NİHAT Turkey s Regional Powerhood Within Regional In Security Complex Transformation From a Conflict ridden Environment Into a Security CommunityOguz Dilek Emre Iseri Nihat Celik REGIONAL SECURITY, 10(2), 155-176. CEEOL 2015
İŞERİ EMRE, ÖZEN CEM Turkey s nuclear energy policy towards a sustainable energy mix International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology, 4(1), 41-58. •Academic OneFile (Gale)•Chemical Abstracts (CAS)•Expanded Academic ASAP (Gale)•General OneFile (Gale)•Google Scholar•InfoTrac Custom Journals (Gale)•Inspec (Institution of Engineering and Technology)•Pascal (INIST-CNRS)•Scirus (Elsevier) 2013
İŞERİ EMRE,Billur Çiğdem Turkey as a transformative regional power in the Wider Black Sea Region International Reviewof Turkish Studies, (), 56-77. Endekste taranmıyor 2012
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
İŞERİ EMRE,DİLEK OĞUZ GCC Turkey Relations Dawn of a New Era Gulf Research Centre Cambridge 2015
İŞERİ EMRE Turkey in the 21st Century Quest for a New Foreign Policy Ashgate Publishing 2013
DİLEK OĞUZ,İŞERİ EMRE Technology and Financial Crisis Economical and Analytical Views IGI Global; 2013
İŞERİ EMRE,DİLEK OĞUZ Energy Security in the Wider Black Sea Area National and Allied Approaches IOS Press 2013
İŞERİ EMRE Debating Security in Turkey Challenges and Changes in the Twenty First Century Lexington 2012
İŞERİ EMRE The Politics of Oil A Survey Routledge 2006
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Oksay Mustafa Serhan,İŞERİ EMRE,Çelik Nihat Küresel Fay Hatları ve Türkiye’nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi Gazi Akademik Bakış, 10(20), 169-196. TR DİZİN 2017
İŞERİ EMRE,GÜNAY DEFNE Assessing Turkey’s Climate Change Commitments: The Case of Turkey’s Energy Policy Perceptions: Journal of International Affairs, 22(2-3), 107-130. TR DİZİN 2017
İŞERİ EMRE,ESENTÜRK NECİBE NEVRA Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları: Merkez-Çevre Yaklaşımı ELEKTRONİK MESLEKİ GELİŞİM ve ARAŞTIRMA DERGİSİ, 4(2), 17-33. ASOS 2016
İŞERİ EMRE Doğu Sibirya ve Uzakdoğu da Rusya nın Enerji Stratejisi ESPO Boru Hattı OAKA, 10(21), 23-46. TR DİZİN 2016
İŞERİ EMRE, DİLEK OĞUZ Trading with a Virtual Neighbor Mongolia in Turkey s New Foreign Economic Policy in a Polycentric World Bilge Strateji, 5(9), 45-60. Ebsco Host 2013
İŞERİ EMRE,DİLEK OĞUZ Yeni Enerji Jeopolitiğinde NATO nun enerji güvenliğinde tamamlayıcı rolü ve Türkiye Gazi Akademik Bakış, 5(10), 229-248. TR DİZİN 2012
İŞERİ EMRE,ÖZEN CEM Türkiye de Sürdürülebilir Enerji Politikaları Kapsamında Nükleer Enerjinin Konumu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47(), 161-180. TR DİZİN 2012
İŞERİ EMRE,DİLEK OĞUZ Beyond Turkish Model in Transforming the Penetrated Middle East The Nexus of Domestic Authority and International Prestige Ortadoğu Etütleri, 3(2), 119-142. TR DİZİN 2012
İŞERİ EMRE Asian Energy Security Anti Geopolitics of International Energy Market versus Asian Terrestrial Geopolitics Uluslararası İlişkiler Dergisi, 4(15), 89-107. ULAKBİM 2007
İŞERİ EMRE The EU s Energy Security and Turkey s Energy Strategy Turkish Review of Eurasian Studies, (), 5-25. Google Scholar 2007
İŞERİ EMRE Geo Strategic Dimensions of Kazakhstan at the Eve of Global Peak Oil Journal of Central Asia and Caucasus ( JCAC), 2(4), 131-155. EBSCO HOST 2007
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
İŞERİ EMRE A Comparative Assessment of the United Nations and the European Unions Roles in the Resolution of Cyprus Conflict: The Scale of Partiality-Impartiality. Turkish Review of Balkan Studies, 9(), 31-45. 2004
Diğerleri
İŞERİ EMRE,Çelik Nihat 2000 li Yıllarda Türk Dış Politikası Fırsatlar Riskler ve Krizler Nobel 2015
İŞERİ EMRE 21 Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi Der Yayınları 2012
DİLEK OĞUZ,İŞERİ EMRE Türk Dış Politikasında Güvenlik Arayışları Barış Kitapevi 2012
İŞERİ EMRE,DİLEK OĞUZ,Özdemir Volkan Türkiye nin Değişen Dış Politikası Nobel 2010
İŞERİ EMRE Türkiye nin Değişen Dış Politikası Nobel 2010
İŞERİ EMRE Geçmisten Günümüze Orta Asya ve Kafkasya Palme Yayıncılık 2006

8. Projeler

Medyanın Demokrasilerdeki Rolü: Türkiyedeki yüksek tirajlı gazetelerin 2017 Anayasa Referandumu Haberlerinin Içerik Analizi

TÜBİTAK PROJESİ

Enerji Yoğunluğunun Yeniden Değerlendirilmesi ve Alternatif bir Yöntem Geliştirilmesi: Türk İmalat Sanayi Örneği

TÜBİTAK PROJESİ

Public Attitudes toward Climate Change

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Kamuoyunun ilklim güvenliğine yönelik yaklaşımları

ARAŞTIRMA PROJESİ

Kutuplaşmış Medya Sisteminde Oydaşma Katmanları: Katastrofik darbe teşebbüsünde Türkiye vaka çalışması (Spheres Of Consensus in a Polarized Media System: The Case of Turkey in Catastrophic Coup Attempt)

ARAŞTIRMA PROJESİ

9. İdari Görevler

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

TURKİSH FOREİGN POLICY-I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

TURKISH FOREIGN POLICY-II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

MIDDLE EAST POLITICS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

AMERICAN FOREIGN POLICY (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

TURKISH FOREIGN POLICY - II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Turkish Foreign Policy-I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Turkish Foreign Policy-II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

International Organizations (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Introduction to International Political Economy (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ENY 511 ULUSAL ENERJİ POLİTİKALARI (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ULTF 581 ULUSLARARASI ENERJİ POLİTİKALARI VE ENERJİ YÖNETİMİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

American Foreign Policy (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Middle Eastern Politics (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR