Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Bengül Kavlak

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamasının ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk programında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2009 yılında Yaşar Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine, Yaşar Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak devam etmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır

  • Eposta bengul.kavlak@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8554  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Sınır Aşan Şirket Birleşmelerine Uygulanacak Hukuk (0)
Tez Danışmanı: SEVİLAY UZUNALLI
2010 - 2017

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL)/
Tez Adı: Haksız rekabetten doğan kanunlar ihtilafı (2010)
Tez Danışmanı: DOÇ. DR. SEVİLAY UZUNALLI
2008 - 2010

Lisans

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
2003 - 2007

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2009

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
KAVLAK BENGÜL Uluslararası İşgücü Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No:1 ”Çalışma Hayatındaki Hukuki Sorunlar” 2018
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KAVLAK BENGÜL Derneklerin Uluslararası Faaliyetleri, Yabancı Dernekler ve Yabancıların Dernek Kurma Özgürlüğü Legal Hukuk Dergisi, 16(183), 1179-1198. ULAKBİM 2018
KAVLAK BENGÜL Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Temelinde Avrupa Birliği Hukukunda Şirketlerin Yerleşme Özgürlüğü Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (134), 673-704. TÜBİTAK-ULAKBİM 2018
KAVLAK BENGÜL,KONUK SOMMER BAHAR Mültecilerin Sağlık Hakkının Uluslararası Belgeler ve Türk Hukukundaki Düzenlemeler Işığında Değerlendirilmesi Legal Hukuk Dergisi, 15(177), 4281-4315. ULAKBİM 2017
KAYIŞ BENGÜL Marka Hukukunda İhtiyati Tedbirlerin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Işığında Değerlendirilmesi Prof.Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan, 8(), 1525-1554. EBSCOHOST 2013
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
KAVLAK BENGÜL Türk Hukukunda Sınır Aşan Şirket Birleşmelerine Uygulanacak Hukukun Tespiti ve Düzenleme Önerisi Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu 2018
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
KAYIŞ BENGÜL Haksız Rekabetten Doğan Kanunlar İhtilafı Yayınlanmış yüksek lisans tezi Yetkin Yayınları 2012

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Uluslararası Aile Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Mülteciler Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Avrupa Birliği Özel Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Uluslararası Özel Hukuk I (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

Uluslararası Özel Hukuk II (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR