Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğr.Gör.Dr. Bengül Kavlak

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamasının ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk programında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2009 yılında Yaşar Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine, Yaşar Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak devam etmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır

  • Eposta bengul.kavlak@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8554  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Sınır Aşan Şirket Birleşmelerine Uygulanacak Hukuk (0)
Tez Danışmanı: SEVİLAY UZUNALLI
2010 - 2017

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL)/
Tez Adı: Haksız rekabetten doğan kanunlar ihtilafı (2010)
Tez Danışmanı: DOÇ. DR. SEVİLAY UZUNALLI
2008 - 2010

Lisans

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
2003 - 2007

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2009

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KAVLAK BENGÜL Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Temelinde Avrupa Birliği Hukukunda Şirketlerin Yerleşme Özgürlüğü Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (134), 673-704. TÜBİTAK-ULAKBİM 2018
KAVLAK BENGÜL,KONUK SOMMER BAHAR Mültecilerin Sağlık Hakkının Uluslararası Belgeler ve Türk Hukukundaki Düzenlemeler Işığında Değerlendirilmesi Legal Hukuk Dergisi, 15(177), 4281-4315. ULAKBİM 2017
KAYIŞ BENGÜL Marka Hukukunda İhtiyati Tedbirlerin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Işığında Değerlendirilmesi Prof.Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan, 8(), 1525-1554. EBSCOHOST 2013
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
KAYIŞ BENGÜL Haksız Rekabetten Doğan Kanunlar İhtilafı Yayınlanmış yüksek lisans tezi Yetkin Yayınları 2012

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR