Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Fatma Ayça İzmirlioğlu

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine 2002 yılında başladı. 2005 yılı Bahar döneminde Erasmus Bursu ile Almanya Justus Liebig Universitat'ta eğitimine devam etti. 2006 yılında mezun oldu. 1 yıl İzmir Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. 2008 yılında Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans Programına başladı ve 2010 yılında tamamladı. Akabinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak özel hukuk doktora programını tamamladı. 2008 yılında araştırma görevlisi olarak Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde göreve başlayan İzmirlioğlu, Öğr. Gör. Dr. olarak çalışmasını sürdürmektedir.

  • Eposta ayca.izmirlioglu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8558  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Akademik Personelin Hukuki Statüsü (2017)
Tez Danışmanı: AYŞE MELDA SUR
2010 - 2017

Yüksek Lisans

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Sendikaların Yargılama Alanına İlişkin Faaliyetleri (2010)
Tez Danışmanı: AYŞE MELDA SUR
2008 - 2010

Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
2002 - 2006

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK BÖLÜMÜ
2017

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2008

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
İZMİRLİOĞLU FATMA AYÇA Sosyal Sigortalar Hukuku Bakımından İş Kazası Kavramı ve Yargı Kararları Işığında İş Kazasının Unsurları IX. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2018
İZMİRLİOĞLU FATMA AYÇA Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma Hayatındaki Hukuki Sorunları Hukukta Disiplinler Arası Yaklaşımlar Konferansları No:1 ”Çalışma Hayatındaki Hukuki Sorunlar” 2018
İZMİRLİOĞLU FATMA AYÇA Türk Hukuku Bakımından İş Kazalarına ilişkin Yasal Değerlendirme Uluslararasıİşbirliği Çalıştayı: İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejilerinin Paylaşımı, 01-02 Temmuz 2015,Yaşar Üniversitesi 2015
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
İZMİRLİOĞLU FATMA AYÇA Sendikaların Yargılama Alanına İlişkin Bireysel Nitelikli Faaliyetleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(2), 129-176. ULAKBİM 2017
İZMİRLİOĞLU FATMA AYÇA AN INSIGHT VIEW INTO E- WASTE LEGISLATION IN TURKEY AND EU Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(2), 293-304. ULAKBİM 2017
İZMİRLİOĞLU FATMA AYÇA 6098 Sayılı Kanuna Göre İbraname Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, 8(), 1457-1483. EBSCO 2013
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
İZMİRLİOĞLU FATMA AYÇA Çocuk İşçiliğinin Hukuki Boyutu Çocuk İşçiliği 2018

9. İdari Görevler

Sınav Programı Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Erasmus Koordinatör Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Sanal Mahkeme VI (İş Hukuku) (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Sosyal Güvenlik Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Çalışma Ceza Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Kadın Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Türkiye’de Sosyal Hukuk (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Araştırma Yöntemleri ve Etiğin Temelleri (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Sanal Mahkeme VII (İş Hukuku) (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR