Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Çetin

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Çankaya Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra (2009), Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde Yüksek Lisans (2011) (3 ay Camerino Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde olmak üzere) ve Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ nde Doktora eğitimlerini tamamlamıştır (2015). Yaşar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine (2010), yine Yaşar Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir (2016). Halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır. Araştırma konuları arasında; algı, sağlık iç mekânlarında algı ve kullanıcı memnuniyeti yanısıra temel tasarım eğitiminde yeni yöntemler yer almakta, SİM (Sağlık İç Mekânları) Araştırma Grubu ile çalışmalar yürütmektedir.

  • Eposta cigdem.cetinkaya@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8131  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ/PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ/PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Yeniden işlevlendirilen endüstriyel mekânların görsel algı değerlendirmesi: İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası (2015)
Tez Danışmanı: ERHAN VECDİ KÜÇÜKERBAŞ
2011 - 2015

Yüksek Lisans

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Tasarım ve kavram ilişkisinin iç mimarlık temel tasarım eğitimi kapsamındaki yeri: Farklı iki üniversite örneği üzerinden temel tasarım eğitimi üzerine bir araştırma (2011)
Tez Danışmanı: DOÇ. HAKAN ERTEK
2009 - 2012

Yüksek Lisans

/ University of Camerino
School of Architecture and Design, Environmental and Industrial Design Ascoli Piceno - Short guide
Tez Adı: Tasarım ve kavram ilişkisinin iç mimarlık temel tasarım eğitimi kapsamındaki yeri: Farklı iki üniversite örneği üzerinden temel tasarım eğitimi üzerine bir araştırma (2011)
Tez Danışmanı: MEHMET HAKAN ERTEK
2010 - 2011

Lisans

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ / ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
2005 - 2009

Akademik Ünvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2016 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2010 - 2016

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ZEYNEP ALDEMİR EVALUATING DESIGN PARAMETERS FOR ELDER'S SATISFACTION IN SOCIAL AREAS OF NURSING AND REHABILITATION CENTERS: THE CASE OF BUCA SOCIAL LIFE CAMPUS-NURSING AND REHABILITATION CENTER Yaşar Üniversitesi 2019
DERGÜL ÖKTEN Analysis of Interior Design of Workspaces in Terms of Job Performance
ZEYNEP ALDEMİR INTERIOR DESIGN PROPOSALS FOR INCREASING THE ELDER SATISFACTIONS IN SOCIAL DOMAINS IN NURSING AND REHABILITATION CENTERS FOR ELDERS
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ,ÇETİN ÇİĞDEM The Influence of Green Areas on the City Dwellers Perception of Air Pollution The Instant of Nigde City Center OXIDATION COMMUNICATIONS, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2016
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÇETİN ÇİĞDEM,TUNA ULTAV ZEYNEP,BALLİCE GÜLNUR THE EFFECTS OF INTERIOR DESIGN PARAMETERS ON THE DESIGN QUALITY OF NURSE STATIONS Athens Journal of Architecture, 4(2), 149-170. Endekste taranmıyor 2018
ÇETİN ÇİĞDEM Basic Design Education Parameters in Turkey humanitas uluslararası sosyal bilimler dergisi (namık kemal üniversitesi fen edebiyat fakültesi), (4), 31-46. MLA,MEBSCO, CEEOL, ASOS, ARASTİRMAX, TEİ, NAMIK KEMAL ÜNV. AÇOK DERGİ İNDEKSİ 2014
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÇETİN ÇİĞDEM Engellemeden Tasarlamak: Algı IVSS II. Uluslararası Mesleki BilimlerSempozyumu 2018
ÇETİN ÇİĞDEM,TUNA ULTAV ZEYNEP,BALLİCE GÜLNUR The Effects of Interior Design Parameters On The Design Quality Of Nurse Stations 7th Annual International Conference on Architecture 2017
ÇETİN ÇİĞDEM,CİLASUN KUNDURACI ARZU,HANCI GEÇİT BURÇİN Evaluation of Indoor Environmental Control And Psychology in Healthcare A Case Study on Inpatient Rooms in Hospitals International Sustainable Built Environment Conference Series SBE İstanbul 2016
ÇETİNKAYA ÇİĞDEM GREEN MATERIAL ON BUILDING SURFACES VERTICAL GARDEN AMWC 2013: Advanced Materials World Congress 2013
ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ,ÇETİN ÇİĞDEM GREEN MATERIAL ON A BUILDING VERTICALGARDEN ADVANCED MATERIAL CONGRESS 2013
ÇETİNKAYA ÇİĞDEM residential landscape design for eco homes ICOEST 2013 2013
FİLİZ ÇETİNKAYA KARAFAKI, ÇİĞDEM ÇETİNKAYA Contributions of Residential Landscape Design to Eco Houses ICONARCH-I International Congress of Architecture-I Architecture and Technology 2012
ÇETİN ÇİĞDEM,YAZGAN MURAT Indoor Use of Plants Flower Bulbs and Herbaceous Perennials in Interiors XIth International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials 2012
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ÇETİN ÇİĞDEM Environmental Sustainability and Landscape Management ( - ) St. Kliment Ohridski University Press 2016
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ,ÇETİN ÇİĞDEM Türk Süsleme Sanatında Gül ün Kullanımı ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 13(1), 12-16. EBSCO, ULRICH 2016
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÇETİN ÇİĞDEM FARKLI ÖLÇEKLERDEKi iNSAN- MEKÂN KESiŞiMLERiNE iÇMiMAR BAKlŞI: iÇ MEKÂNDA ALGI DERSi DENEYiMLERi (Sözlü Sunum) İÇMEK- İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ 4. ULUSAL KONGRESİ 2017
BALLİCE GÜLNUR,ÇETİN ÇİĞDEM,TUNA ULTAV ZEYNEP Sağlık Personelinin Sağlık Yapılarındaki Çalışma Ve Dinlenme Mekânlarının Kalitesine Bağlı Mekân Algısı Ve Memnuniyeti (Sözlü Sunum) İMAS-İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu 2017
ÇETİNKAYA ÇİĞDEM İslam Dini Etkisinde Değişen İslam Kültür ve Sanatında Gül Kullanımı () Gül Sempozyumu 2012
ÇETİNKAYA ÇİĞDEM Yeni Bir Kent Formu Eko Kentler () Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu 2012
çiğdem çetinkaya, burçin hancı New Face of Brands Museums () 5T-A New Affair: Design History and Digital Design Museum 2012
ÇETİNKAYA ÇİĞDEM Eko Kentler Kent ve Doğa İlişkisinde Yeni Bir Sistem Tasarımı () Ekoloji 2012 Sempozyumu 2012
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
ÇETİNKAYA ÇİĞDEM Eko Kentler Kent ve Doğa İlişkisinde Yeni Bir Sistem Tasarımı DERLEME(TÜRK BİLİMSEL DERLEMELER DERGİSİ), 6(1), 12-16. 2013

8. Projeler

YAŞLI DOSTU İÇ MEKANLAR

TÜBİTAK PROJESİ

SİM (Sağlık İç Mekânları): Sağlık Personelinin Sağlık Yapılarındaki Çalışma ve Dinlenme Mekanlarının Kalitesine Bağlı Mekan Algısı ve Memnuniyeti

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İzmir de Kentsel Dönüşüm Bağlamında İnşa Edilen Toplu Konutlarda Mekân Tasarım Ve Gündelik Yaşam İlişkilerinin Analizi Örnekköy Ve Uzundere Yerleşimleri

TÜBİTAK PROJESİ

SELÇUK KENT BELLEĞİ RESTİTÜSYON RÖLÖVE VE RESTORASYON PROJESİ İZKA DESTEKLİ BİR PROJEDİR

Özel Kuruluşlar

9. İdari Görevler

Fakülte Sergi Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

CIDA Accreditation Commitee YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2017

Temel Tasarım Stüdyo Koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Birinci Sınıflar Yıl Koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Yüksek Lisans Alan Koordinatörlüğü Genel Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Birinci Sınıf Öğrencileri Oryantasyon Komisyonu Komisyon Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI KOMİSYONU YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Çift Anadal Yandal ve Yatay Geçiş Komisyonu Komisyon Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Bölüm Etkinlikleri Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2014

Müfredat Düzenleme Komitesi Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2013

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2016

STAJ KOMİSYON ÜYELİĞİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İçmimarlar Odası

2005 -

11. Ödüller

içmimarlık lisans mezuniyet bölüm 2.lik ödülü

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2009

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

INAR 1110 BASIC DESIGN (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

INAR 3310/3320 INTERIOR DESIGN STUDIO III-IV (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

BASIC DESİGN I (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

INTERIOR DESIGN STUDIO III (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

BASIC DESIGN II (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

PERCEPTION IN INTERIORS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

CURRENT DEBATES IN INTERIORS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

BASIC DESIGN II (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

BASIC DESIGN I (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

INTERIOR DESIGN STUDIO III (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

USER PERCEPTION IN HOSPITALS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

PERCEPTION IN INTERIORS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

PERCEPTION IN INTERIORS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

INTERIOR DESIGN STUDIO IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

User Perception in Hospital Design (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

BASIC DESIGN II (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

BASIC DESIGN I (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

YACHT DESIGN (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

PERCEPTION IN INTERIORS (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR