Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Çetin

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Çankaya Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nde (2009) tamamladıktan sonra 2009-2010 yılları arasında serbest iç mimar olarak çalıştı. 2010 senesinde Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde başladığı yüksek lisans eğitimi sürecinde Erasmus programı ile İtalya Camerino Üniversitesi'nde bulundu ve 2011 yılında yüksek lisans derecesini aldı. 2015 senesinde doktorasını Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı'nda tamamladı. 2010 senesinde Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine, 2016 senesi itibariyle doktor öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Araştırma alanları; çevre psikolojisi, iç mekanda algı, iç mekanda çoklu duyusal yaklaşım, iç mekanların insan sağlığı ve iyi olma durumu üzerindeki etkileri, sağlık iç mekanlarında kullanıcı memnuniyeti, temel tasarım eğitiminde çağdaş yaklaşımlar. Ayrıca "SİM-Sağlık İç Mekanları" araştırma grubunun bir üyesidir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8131  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

PEYZAJ MİMARLIĞI (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PEYZAJ MİMARLIĞI (DR)/
Tez Adı: Yeniden işlevlendirilen endüstriyel mekânların görsel algı değerlendirmesi: İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası (2015)
Tez Danışmanı: PROF. DR. ERHAN VECDİ KÜÇÜKERBAŞ
2012 - 2015

Doktora

PEYZAJ MİMARLIĞI (DR) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PEYZAJ MİMARLIĞI (DR)/
Tez Adı: Yeniden işlevlendirilen endüstriyel mekânların görsel algı değerlendirmesi: İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası (0)
Tez Danışmanı: Erhan Vecdi Küçükerbaş
2011 - 2012

Yüksek Lisans

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (YL) (TEZLİ) / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Tasarım ve kavram ilişkisinin iç mimarlık temel tasarım eğitimi kapsamındaki yeri: Farklı iki üniversite örneği üzerinden temel tasarım eğitimi üzerine bir araştırma (2011)
Tez Danışmanı: DOÇ. HAKAN ERTEK
2009 - 2011

Lisans

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ / ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
MİMARLIK FAKÜLTESİ
2005 - 2009

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2016 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2010 - 2016

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ZEYNEP ALDEMİR Evaluating design parameters for elder's satisfaction in social areas of nursing and rehabilitation centers: The case of Buca Social Life Campus-nursing and rehabilitation center Yaşar Üniversitesi 2019
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
BALLİCE GÜLNUR, ÇETİN ÇİĞDEM, PAYKOÇ ÖZÇELİK EDA, TUNA ULTAV ZEYNEP Control in Healthcare Interiors: The Staff’s Perspective Architectural Science Review, (), 1-13. (AHCI) 2023
ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ,ÇETİN ÇİĞDEM Ecological Impacts Of City Forest And The Level Of Public Awareness Of Recreational Use Of Nigde Atatürk City Forest Journal Of Environmental Biology, 41(2), 318-322. (SCI-Expanded) 2020
ÇETİN ÇİĞDEM,ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ The Influence Of Green Areas On City-Dwellers’ Perceptions Of Air Pollution: The Case of Nigde City Center Journal Of Environmental Biology, 41(2), 453-461. (SCI-Expanded) 2020
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ, ÇETİN ÇİĞDEM Kentlerde İyi Olma Halini Destekleyen Bütünsel Kentsel Tasarım Yaklaşımı asya studies, (), 0-0. Indeks Copernicus ICI World of Journals Indeks Copernicus ICI World of Journals MLA Modern Language Association MLA Modern Language Association CiteFactor CiteFactor ASOS indeks ASOS indeks DRJI DRJI arastirmax arastirmax ResearchBib ResearchB 2023
ÇETİN ÇİĞDEM, ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ COVİD-19 Pandemisi Sonrası Konut İç Mekân ve Peyzaj Tasarımında Ulrich’in Destekleyici Tasarım Teorisi Yaklaşımı Asya Studies, (), 0-0. MLA Index (Modern Language Association), Index Copernicus ICI World of Journals. DRJI ResearchBib, IIJIF ( International Innovavite Journal Impact Factor), SIƧ (Scientific Indexing Services), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), SCIWIN (S 2023
ÇETİN ÇİĞDEM, KÜÇÜKERBAŞ ERHAN VECDİ İç Mekânın Farklı Boyutlarını Yeniden İşlev Üzerinden Değerlendirmek: İzmir Havagazı Kültür Merkezi Örneği FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ TASARIM MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ, 2(2), 80-96. Advanced Science Index, EBSCOhost, CITEFACTOR, I20R, JOURNAL FACTOR, Eurasian Scientific Journal Index, ASOS İndeks, Directory of Research Journals Indexing, ResearchBib, EuroPub, Google Scholar 2022
ÇETİN ÇİĞDEM,BALLİCE GÜLNUR,TUNA ULTAV ZEYNEP Satisfaction Of Healthcare Staff With The Quality Of Working And Resting Areas: Heathcare Interiors In The City Of İzmir, Turkey Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning, 7(3), 365-385. Asos Endeks, Index Copernicus International, Google Scholar 2019
ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ,ÇETİN ÇİĞDEM Use Of Adaptive Re-Used Structures And Local Landscape In Rural Tourism Eurasian J Anal Chem, 13(3), 400-407. scopus ebsco 2018
ÇETİN ÇİĞDEM,ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ,KÜÇÜKERBAŞ ERHAN VECDİ A Strategy For Fostering Integration Of Historical Buildings To Increase Citizens’ Positive Perceptions: The Case Of Izmir Historical Coal Gas Cultural Center Eurasian J Anal Chem, 13(3), 593-606. scopus ebsco 2018
ÇETİN ÇİĞDEM,TUNA ULTAV ZEYNEP,BALLİCE GÜLNUR The Effects of Interior Design Parameters on the Design Quality of Nurse Stations Athens Journal of Architecture, 4(2), 149-170. DOAJ, EBSCO, CITEFACTOR,IMPACT FACTOR, JURN,RESEARCH BIBLE 2018
ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ,ÇETİN ÇİĞDEM Türk Süsleme Sanatında Gül'ün Kullanımı Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 12-16. EBSCO, ULRICH 2016
ÇETİN ÇİĞDEM Basic Design Education Parameters In Turkey Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi), (4), 31-46. MLA,MEBSCO, CEEOL, ASOS, ARASTİRMAX, TEİ, NAMIK KEMAL ÜNV. AÇOK DERGİ İNDEKSİ 2014
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÇETİN ÇİĞDEM, ERTEK MEHMET HAKAN İç Mimarlık Temel Tasarım Eğitiminde Kavramsal Öğretinin Önemi 2. International Boğaziçi Scientific Studies Congress 2023
ÇETİN ÇİĞDEM A Method Of Basic Design Teaching For Instilling Creative Thinking Practices In The Changing Student Profile: Conceptual- Constructivist Teaching Method 6th International Conference On New Trends In Architecture And Interior Design 2020
ÇETİN ÇİĞDEM Engellemeden Tasarlamak: Algı IVSS II. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu 2018
ÇETİN ÇİĞDEM,TUNA ULTAV ZEYNEP,BALLİCE GÜLNUR The Effects of Interior Design Parameters On The Design Quality Of Nurse Stations 7th Annual International Conference on Architecture 2017
ÇETİN ÇİĞDEM,CİLASUN KUNDURACI ARZU,HANCI GEÇİT BURÇİN Evaluation of Indoor Environmental Control And Psychology in Healthcare A Case Study on Inpatient Rooms in Hospitals International Sustainable Built Environment Conference Series SBE İstanbul 2016
ÇETİNKAYA ÇİĞDEM GREEN MATERIAL ON BUILDING SURFACES VERTICAL GARDEN AMWC 2013: Advanced Materials World Congress 2013
ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ,ÇETİN ÇİĞDEM Green Material On A Building Vertical Garden Advanced Material Congress 2013
ÇETİN ÇİĞDEM residential landscape design for eco homes ICOEST 2013 2013
FİLİZ ÇETİNKAYA KARAFAKI, ÇİĞDEM ÇETİNKAYA Contributions of Residential Landscape Design to Eco Houses ICONARCH-I International Congress of Architecture-I Architecture and Technology 2012
ÇETİN ÇİĞDEM,YAZGAN MURAT Indoor Use of Plants Flower Bulbs and Herbaceous Perennials in Interiors XIth International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials 2012
ÇETİN ÇİĞDEM Analysis Of The Reception Areas In Healthcare Interiors 4. International Scientific Research And Innovation Congress 2022
ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ, ÇETİN ÇİĞDEM Peyzaj Değeri Yüksek Alanların Öğretilmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Kültürel Rota Planlaması IVSS 2.nd International Vocational Science Symposium 2018
ÇETİN ÇİĞDEM, ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ Design of Hospital Emergency Services and Emergency Front Exterior Spaces 5 th ASIA PACIFIC International Modern Sciences Congress 2021
ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ, ÇETİN ÇİĞDEM Healing Hospitals and Healing Hospital Landscape 5 th ASIA PACIFIC International Modern Sciences Congress 2021
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ, ÇETİN ÇİĞDEM Architectural Sciences and Cultural Heritage – Historic Matter Kitap Bölümü:A Method Proposal for Conservation of Natural and Cultural Heritage: Route Planning Method Sayfa (-) Kitap Bölümü İksad Yayınevi 2023
ÇETİN ÇİĞDEM Tasarım Kavramları Üzerinden Farklı Mekânsal Okumalar Kitap Bölümü:Kanıta Dayalı Tasarım Kriterleri Işığında Mekânsal Algı Kavramının Engelli Bireylerin Konut Tasarımları Üzerinden Değerlendirilmesi Sayfa (5-24) Kitap Bölümü IKSAD YAYINEVİ 2021
ÇETİN ÇİĞDEM Environmental Sustainability And Landscape Management Kitap Bölümü:Assessment Of Psycho- Social Effect Of Interior Components On User Perception In Terms Of Historical Buildings Sayfa (721-727) Kitap Bölümü St. Kliment Ohridski University Press 2016
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ, ÇETİN ÇİĞDEM Kentler İçin Salutojenik Tasarım Önerisi Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 10(2), 473-480. TR DİZİN 2023
ÇETİN ÇİĞDEM, ÇETİNKAYA KARAFAKI FİLİZ Palyatif Bakım Merkezleri İç ve Dış Mekanlarında Doğa ile Tasarım Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, (), 0-0. TR DİZİN 2023
ÇETİN ÇİĞDEM, BALLİCE GÜLNUR, TUNA ULTAV ZEYNEP Hemşire Çalışma Alanlarının Mekânsal Memnuniyet Açısından Değerlendirilmesi Tasarım Kuram, 17(34), 50-66. TR DİZİN 2021
CILASUN ARZU, ÇETİN ÇİĞDEM, SEVER MÜGE, GÜLEROĞLU SELİN, AYDINLIK GÜNTÜRKÜN FATMA, TEKİN NİL Yaşlı Dostu İç Mekânlar Yaratmak: Kullanıcı Gözünden Bakış Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1(13), 36-47. ASOS, SOBIAD 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÇETİN ÇİĞDEM Farklı Ölçeklerdeki İnsan- Mekân Kesişimlerine İçmimar Bakışı: İç Mekânda Algı Dersi Deneyimleri (Sözlü Sunum) İÇMEK- İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi 2017
BALLİCE GÜLNUR,ÇETİN ÇİĞDEM,TUNA ULTAV ZEYNEP Sağlık Personelinin Sağlık Yapılarındaki Çalışma Ve Dinlenme Mekânlarının Kalitesine Bağlı Mekân Algısı Ve Memnuniyeti (Sözlü Sunum) İMAS-İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu 2017
ÇETİN ÇİĞDEM İslam Dini Etkisinde Değişen İslam Kültür ve Sanatında Gül Kullanımı (Sözlü Sunum) Her Yönüyle Gül Sempozyumu 2012
ÇETİN ÇİĞDEM Yeni Bir Kent Formu Eko Kentler (Poster) Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu 2012
ÇETİN ÇİĞDEM, HANCI GEÇİT BURÇİN New Face of Brands Museums (Sözlü Sunum) 5T-A New Affair: Design History and Digital Design Museum 2012
ÇETİN ÇİĞDEM Eko Kentler Kent ve Doğa İlişkisinde Yeni Bir Sistem Tasarımı (Poster) Ekoloji 2012 Sempozyumu 2012
ÖZSOY MALİKE, ÇETİN ÇİĞDEM Mimarlıkta Temel Tasarım Eğitim Ve Öğretimi (Sözlü Sunum) 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu 2011
ÇETİN ÇİĞDEM, HANCI GEÇİT BURÇİN Selçuk Tütün Deposu’nun Selçuk Kent Belleği’ne Dönüşümü (Poster) DOCOMOMO 2010 Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI.Poster Sunuşları Toplantısı 2010
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
ÇETİNKAYA ÇİĞDEM Eko Kentler Kent ve Doğa İlişkisinde Yeni Bir Sistem Tasarımı DERLEME(TÜRK BİLİMSEL DERLEMELER DERGİSİ), 6(1), 12-16. 2013
Üniversite Dışı Deneyim
EGE ÜNİVERSİTESİ Tazelenme Üniversitesi Ders Anlatımı 2018 2018
EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Temel Tasarım Dersi- Davetli Konuşmacı 2014 2014
UNIVERSITY OF CAMERINO Yüksek Lisans Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı 2011 2011
ÇEVRE YAPI İÇ MİMAR 2010 2010
FİLİZ ÇETİNKAYA PROJE OFİSİ İç Mimar 2009 2010
AYDIN MOBİLYA İç Mimar 2010 2010

Projeler

SİM (Sağlık İç Mekânları): Sağlık Personelinin Sağlık Yapılarındaki Çalışma ve Dinlenme Mekanlarının Kalitesine Bağlı Mekan Algısı ve Memnuniyeti

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İzmir’de Kentsel Dönüşüm Bağlamında İnşa Edilen Toplu Konutlarda Mekân, Tasarım Ve Gündelik Yaşam Ilişkilerinin Analizi: Örnekköy Ve Uzundere Yerleşimleri

-Tübitak 1002

SELÇUK KENT BELLEĞİ RESTİTÜSYON RÖLÖVE VE RESTORASYON PROJESİ İZKA DESTEKLİ BİR PROJEDİR

Özel Kuruluşlar

İdari Görevler

İM- İç Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması 2023 1.Yıl Kategorisi Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 -

Kalite-Stratejik Planlama Komisyonu Komisyon Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 -

Akreditasyon Komisyonu (Komisyon Üyeliği) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 -

Etkin Öğretme (Effective Teaching) Komisyonu Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 - 2021

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sene Sonu Öğrenci Çalışmaları Sergisi- THRESHOLD Hazırlık Komitesi Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2018

CIDA (Council for Interior Design Accreditation) Akreditasyon Komitesi Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2017

Müfredat (Çift Anadal Yandal Programları) ve Yatay/Dikey Geçiş Komisyonu Komisyon Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2021

Temel Tasarım Stüdyo Koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Birinci Sınıflar Yıl Koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2021

Yüksek Lisans Programı Program Koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2021

Birinci Sınıf Öğrencileri Oryantasyon Komisyonu Komisyon Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2018

"Design ldeas/ Workshop on Tensile Membrane Structures: With Cooperation of lnstitute For Membrane and Shell Technologies" isimli çalıştay hazırlık ve yürütülmesi aşamalarında görev alınmıştır YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2014

Mimarlık, Depremler ve Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Hazırlık Komitesi Komite Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2013

Bölüm Etkinlikleri Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2014

İç Mimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı Hazırlık Komitesi Komite Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2012

Müfredat Düzenleme Komitesi Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2013

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İçmimarlar Odası

2005 -

Ödüller

içmimarlık lisans mezuniyet bölüm 2.lik ödülü

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2009

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

BASIC DESIGN FOR INTERIOR ARCHOTECTURE I (2023-2024)

Haftalık Saati : 8

PERCEPTION IN INTERIORS (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

SPATIAL REPRESENTATIONS II (2022-2023)

Haftalık Saati : 6

BASIC DESIGN FOR INTERIOR ARCHITECTURE II (2022-2023)

Haftalık Saati : 8

PERCEPTION IN INTERIORS (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

PERCEPTION IN INTERIORS (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

BASIC DESIGN FOR INTERIOR ARCHOTECTURE I (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

SPATIAL REPRESENTATIONS I (2020-2021)

Haftalık Saati : 6

USER PERCEPTION IN INTERIORS (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

PERCEPTION IN INTERIORS (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

BASIC DESIGN FOR INTERIOR ARCHOTECTURE II (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

USER PERCEPTION IN INTERIORS (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

TERM PROJECT (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

SEMINAR (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

THESIS (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

BASIC DESIGN FOR INTERIOR ARCHITECTURE II (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

PERCEPTION IN INTERIORS (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR