Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Emel Yarımoğlu

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde Lisans eğitimini 2004 yılında tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Pazarlama Yüksek Lisansını ve İşletme Doktorasını sırasıyla 2006 ve 2011 yıllarında tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 2004 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, 2007 yılında Pazarlama Programı Öğretim Görevlisi ve Pazarlama Programı Program Sorumlusu olarak devam etmiştir. 2011 yılında Doktor Öğretim Görevlisi ve Program Sorumlusu olarak Dış Ticaret Programı’na atanmıştır. 2012 yılında işletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır. Ana çalışma konuları arasında müşteri memnuniyeti ve sadakati, CRM, hizmet pazarlaması, perakendecilik ve dijital pazarlama konuları bulunmaktadır.

  • Eposta emel.yarimoglu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9131  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Perakendecilikte müşteri hizmetleri yolu ile müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratılması: İzmir ilinde bir araştırma (2011)
Tez Danışmanı: MUSTAFA TANYERİ
2006 - 2011

Yüksek Lisans

PAZARLAMA (YL) (TEZSİZ) (İÖ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/PAZARLAMA (YL) (TEZSİZ) (İÖ)/
Tez Adı: Tüketicilerin Süpermarket Seçme Tercihlerini Etkileyen Kriterlerin Belirlenmesine Yönelik İzmir İlinde Bir Araştırma (0)
Tez Danışmanı: SEMRA AYTUĞ
2004 - 2006

Lisans

İKTİSAT BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./
1999 - 2004

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2017 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2012 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
2011 - 2012

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2007 - 2011

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2004 - 2007

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ERMAN TANAK Celebrity Endorsement and Customer Based Brand Equity 2018
ERMAN TANAK The celebrity endorsement and customer-based brand equity Yaşar Üniversitesi 2018
VERONIKA KRASIMIROVA POLAT How do small and medium sized enterprises use social media Yaşar Üniversitesi 2018
VERONIKA KRASIMIROVA POLAT How do small and medium sized enterprises use social media? Yaşar Üniversitesi 2018
MUSTAFA UĞUR ATASOY İnternet reklamlarının tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisi Yaşar Üniversitesi 2018
Gözde Özdilek THE IMPACTS OF OUTSOURCING TO FIRM PERFORMANCE 2017
GÖZDE ÖZDİLEK The impacts of outsourcing to a firm's performance Yaşar Üniversitesi 2017
MEHMET ŞİMŞEK Araç kiralama sektöründe hizmet kalitesi ölçümü Yaşar Üniversitesi 2017
TUĞRUL GÜNAY Turizm işletmelerinde yeşil pazarlama uygulamaları: İzmir ili örneği Yaşar Üniversitesi 2017
YİĞİT SEBAHATTİN BOZKURT Kuşak farklılıklarına göre internetten satın alma ve turizm alışkanlıkları Yaşar Üniversitesi 2017
FATİH MEHMET SANCAK Uluslararası endüstriyel pazarlarda müşteri memnuniyeti, güven ve sadakat ilişkileri: Dikkan Firması örneği Yaşar Üniversitesi 2017
EMRE ÖZER Konaklama işletmelerinin internet sitelerinin içerik analizi yöntemi ile incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2015
MEHMET KALKAN Dayanıklı tüketim sektöründe satış sonrası müşteri hizmetlerinin kalitesi: Vestel örneği Yaşar Üniversitesi 2015
Doktora Tezleri
AHMET ÖZKEN AB TEK PENCERE SİSTEMİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDE PAZARLAMA VE LOJİSTİK FAALİYETLERİNE ETKİLERİ Yaşar Üniversitesi 2017

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
KAZANÇOĞLU İPEK,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL How food retailing changed in Turkey: spread of self-service technologies British Food Journal, 120(2), 290-308. (SCI-Expanded) 2018
YARIMOĞLU EMEL,Binboga Gul Understanding sustainable consumption in an emergingcountry: The antecedents and consequences of the ecologicallyconscious consumer behavior model Business Strategy and the Environment, (), 0-0. (SSCI) 2018
YARIMOĞLU EMEL,KAZANÇOĞLU İPEK,BULUT ZEKİ ATIL Factors influencing Turkish parents’ intentions towards anti-consumption of junk food British Fod Journal, (), 0-0. (SCI-Expanded) 0
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Polat Veronika,YARIMOĞLU EMEL Why and How Small and Medium-Sized Enterprises Use Social Media Journal of Business in the Digital Age, 1(1), 1-9. Copernicus, ESJI, ROAD, DRJI, ResearchBIB 2018
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Demographic differences on service quality andperceived value in private online shopping clubs Journal of Strategic Marketing, 25(3), 240-257. ESCI, Scopus 2017
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,Gur Erhan Entry Mode to Western Balkans An Implementation in Albania and Kosovo Markets Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 13(33), 258-275. TR DİZİN 2016
UĞUR SEÇİL,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Employees Perspectives on Corporate Social Responsibility A Focus Group Study in Izmir City Journal of Yasar University, 10(), 68-74. TR DİZİN 2015
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,hacıoğlu fatma,GENÇTÜRK SELİN,Can Saygıner,Yasemin Kamalı A Qualitative Research on Municipalities Social Responsibility Practices in Izmir City Journal of Yasar University, 10(), 75-92. TR DİZİN 2015
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL A Review of Service and E Service Quality Measurements Previous Literature and Extension Journal of Economic and Social Studies, 5(1), 169-200. ECONLITEBSCOProQuestINDEX COPERNICUSASOSCrossrefGoogle scholarCrossCheckCOPE - Committee on Publication EthicsUlrichsweb 2015
KURŞUNLUOĞL EMEL Shopping Centre Customer Service Creating Customer Satisfaction and Loyalty Marketing Intelligence & Planning, 32(4), 528-548. Scopus, Emerald Management Reviews,Autographics, Business Source, Cabell's, Collectanea Corporate, CPI Digest, Current Citations Express, Electronic Collections Online, EP Collection, Expanded Academic Index, Galileo, General Reference Center, Innov 2014
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL A Review on Dimensions of Service Quality Models Journal of Marketing Management, 2(2), 79-93. CrossRefCabell'sUlrich'sGriffith Research OnlineGoogle ScholarEducation.eduInformaticsUniverse Digital LibraryStandard Periodical DirectoryGaleOpen J-GateEBSCOJournal SeekDRJIProQuestBASEInfoBase IndexOCLCIBSSAcademic Journal DatabasesScientific Inde 2014
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Turkish Retail Industry and the Relations with Albania European Scientific Journal, 1(), 114-124. Google ScholarOpen J gateIndex CopernicusGale's Academic DatabasesProQuestUlrich'sEBSCOElectronic Journals LibraryScirusChinese National LibraryWest European LibrarianThe University of North Carolina at Chapel Hill University LibraryJournalSeekAcadem 2014
KURŞUNLUOĞL EMEL Customer Service Effects on Customer Satisfaction and Customer Loyalty A Field Research in Shopping Centers in Izmir City Turkey International Journal of Business and Social Science, 2(17), 52-59. Cabell,Ulrich, Doaj, Ebsco Host, Journal Seek, Index Copernicus, Proquest, Gale, The Australian Research Council (ARC), Massman 2011
YAŞA ÖZELTÜRKAY EDA,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL How hotels use social media: A Facebook example for green key awarded hotels International Journal of Business Research and Management Practices in Global Environments, 1(1), 61-70. EBSCO 0
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Özdilek Gözde,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL The Determinants of Outsourcing Success: A Preliminary Study in the Automotive Subsidiary Industry International Academic Conference on Science, Social Science and Economics 2018
YAŞA ÖZELTÜRKAY EDA,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL How And Why Consumers Use Social Media: A Qualitative Study Based On User-Generated Media And Uses Gratifications Theory 22. Marketing Congress 2017
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,Bozkurt Yiğit Sebahattin,Günay Tuğrul Online Reviews’ Effects on Young Consumers’ Buying Behavior 7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) Conference 2017
YAŞA ÖZELTÜRKAY EDA,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL How hotels use social media: A Facebook example for green key awarded hotels 3rd International Annual Conference On Business Research and Management Practices in the Global Environment 2017
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,YAŞA ÖZELTÜRKAY EDA The Role of Online Customer Reviews in Consumer Buying Process International Conference on Advanced Marketing 2017 2017
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,Satana Aylin Banu Students Insights Regarding Sales Promotion Tools A Preliminary Study in the Fast Food Industry American Society of Business and Behavioral Sciences 23rd Annual Conference 2016
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL The Links among Quality Service Recovery Value Loyalty on the Internet 4th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics 2015
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Turkish College Students e Service Quality and Perceived Value Assessments 6th International Research Meeting in Business and Management 2015
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,Gur Erhan Entry Modes to International Markets A Pilot Study on Turkey and Balkan Markets International Congress on Turkey and the Balkans 2015
UĞUR SEÇİL,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Turkish practitioners perceptions of corporate social responsibility The International Conference on Social Responsibility Education and Practices 2014
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,fatma hacıoğlu,GENÇTÜRK SELİN,saygıner can,yasemin kamalı Social responsibility practices of municipalities The International Conference on Social Responsibility Education and Practices 2014
KURŞUNLUOĞLU EMEL The Model for Improving Customer Satisfaction and Customer Loyalty for Cargo Firms IX. International Logistics Supply Chain Congress: International Retail Logistics in the Value Era 2011
KURŞUNLUOĞLU EMEL The Criteria that Influence Consumers Supermarket Choices The Fourth International Conference on Business, Management and Economics 2008
Duygu Turker, Bora Onvural, Emel Kursunluoglu, Cengiz Pinar Entrepreneurial Propensity A Field Study on the Turkish University Students The First International Conference on Business, Management and Economics 2005
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
İĞNECİ METEHAN,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL The Asian Sports Market Should It Be Revisited By Turkish Football Clubs ( - ) IGI Global 2015
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Marketing in the Cyber Era Strategies and Emerging Trends ( - ) IGI Global 2014
Ghorbani Ali,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Marketing in the Cyber Era Strategies and Emerging Trends ( - ) IGI Global 2014
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ATAMAN GÖRKEM,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Hastane Türlerine Göre Hasta Memnuniyetini ve Hastane Seçimini Etkileyen Unsurlar Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 21(2), 273-288. TR DİZİN 2018
Sancak Fatih Mehmet,YARIMOĞLU EMEL Uluslararası Endüstriyel Pazarlarda Müşteri Memnuniyeti, Güven veSadakat İlişkileri: Dikkan Firması Örneği İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), 664-683. TR DİZİN 2018
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,YAŞA ÖZELTÜRKAY EDA Çevrimiçi Tüketici Görüşlerinin AIDMSAS Etkiler Hiyerarşisi Modeli ile İncelenmesi:Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 10(20), 135-153. TR DİZİN 2017
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,Ersönmez Nihan İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık zer,ndeki Doğrudan Etkisi: Bir Kamu Bankası Örneği Doğuş Üniversitesi Dergisi, 18(1), 0-0. TR DİZİN 2017
Kalkan Mehmet,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Dayanıklı Tüketim Malları Seköründe Satış Sonrası Hizmet Kalitesi Ölçümü Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(30), 0-0. TR DİZİN 2016
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Perakendecilikte İnovatif Uygulamalar Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(22), 242-254. SOBİAD, Index Copernicus, SiteFactor, Asos.... 2016
Paker Neslihan,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Özel İlkokulların İnternet Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 269-284. ebsco 2015
KURŞUNLUOĞL EMEL Mağazalı Perakendeciler ve Müşteri Servisleri Journal of Yasar University, 4(14), 2173-2184. Doaj, EbscoHost, Ulrichs, OhioLink, WorldCat 2009
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,YAŞA ÖZELTÜRKAY EDA Çevrimiçi Tüketici Görüşlerinin Etkiler Hiyerarşisi ile İncelenmesi DAISAMS Modeli Önerisi (Sözlü Sunum) 21. Pazarlama Kongresi 2016
Özer Emre,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Ege Bölgesi nde Bulunan Otellerin İnternet sitelerinde Yer Alan Değişkenlerin İncelenmesi (Sözlü Sunum) 1. Bölgesel Turizm Kongresi 2016
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Perakendecilikte İnovasyon Pi: Pazarlama ve iletişim Kültürü Dergisi, (), 0-0. 2014
Diğerleri
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology Detay Yayıncılık 2017
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology Detay Yayıncılık 2017
YAŞA ÖZELTÜRKAY EDA,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,BARUÖNÜ LATİF FATMA ÖZGE Türkiye de Pazarlama Biliminin Akademik Tarihi Beta Yayıncılık 2016
KURŞUNLUOĞL EMEL Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar Nobel Yayıncılık 2013
KURŞUNLUOĞL EMEL Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar Nobel Yayıncılık 2013
KURŞUNLUOĞL EMEL Lojistikte Güncel Konular Kavramlar ve Uygulamalar Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yayınları 2012

9. İdari Görevler

Program Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2012

Program Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2007 - 2011

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

American Marketing Association

2010 -

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği

2012 -

11. Ödüller

Bilim Birlik Başarı - Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Marketing I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Marketing Management (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Pazarlama Yönetimi (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Marketing II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

International Marketing (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Research Methodology and Research Ethics (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Marketing I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Pazarlama Yönetimi (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Uluslararası Perakende Yönetimi (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Ürün ve Marka Yönetimi (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Marketing II (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

International Marketing (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Current Issues in Business (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Pazarlama Yönetimi (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Marketing I (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Uluslararası Perakende Yönetimi (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Marketing II (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

International Marketing (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Ürün ve Marka Yönetimi (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR