Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Emel Yarımoğlu

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde Lisans eğitimini 2004 yılında tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Pazarlama Yüksek Lisansını ve İşletme Doktorasını sırasıyla 2006 ve 2011 yıllarında tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 2004 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik hayatına, 2007 yılında Pazarlama Programı Öğretim Görevlisi ve Pazarlama Programı Program Sorumlusu olarak devam etmiştir. 2011 yılında Doktor Öğretim Görevlisi ve Program Sorumlusu olarak Dış Ticaret Programı’na atanmıştır. 2012 yılında işletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak çalışmaya devam etmiştir. 2017 yılında ÜAK'tan Doçentliğini almış ve halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ana çalışma konuları arasında müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, CRM, hizmet pazarlaması, yeşil pazarlama, sürdürülebilirlik, perakendecilik ve dijital pazarlama konuları bulunmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 9131  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Perakendecilikte müşteri hizmetleri yolu ile müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratılması: İzmir ilinde bir araştırma (2011)
Tez Danışmanı: MUSTAFA TANYERİ
2006 - 2011

Yüksek Lisans

PAZARLAMA (YL) (TEZSİZ) (İÖ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/PAZARLAMA (YL) (TEZSİZ) (İÖ)/
Tez Adı: Tüketicilerin Süpermarket Seçme Tercihlerini Etkileyen Kriterlerin Belirlenmesine Yönelik İzmir İlinde Bir Araştırma (0)
Tez Danışmanı: SEMRA AYTUĞ
2004 - 2006

Lisans

İKTİSAT BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1999 - 2004

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2023 -

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2017 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2012 - 2017

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
2011 - 2012

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2007 - 2011

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2004 - 2007

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
AYÇA TÜRKMEN Effect of logistics activities on customer satisfaction, customer loyalty, perceived value and repurchase intention in online shopping Yaşar Üniversitesi 2023
FIRAT SUNA Building customer loyalty in digital era Yaşar Üniversitesi 2022
ÖZGÜN KÜRÜM Femvertising activities' effects on consumer buying behavior Yaşar Üniversitesi 2022
EGE KORKUT Measuring green purchase intentions and green packaging consumption behavior of the Turkish consumers Yaşar Üniversitesi 2022
ERMAN TANAK The celebrity endorsement and customer-based brand equity Yaşar Üniversitesi 2018
VERONIKA KRASIMIROVA POLAT How do small and medium sized enterprises use social media Yaşar Üniversitesi 2018
MUSTAFA UĞUR ATASOY İnternet reklamlarının tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisi Yaşar Üniversitesi 2018
GÖZDE ÖZDİLEK The impacts of outsourcing to a firm's performance Yaşar Üniversitesi 2017
MEHMET ŞİMŞEK Araç kiralama sektöründe hizmet kalitesi ölçümü Yaşar Üniversitesi 2017
TUĞRUL GÜNAY Turizm işletmelerinde yeşil pazarlama uygulamaları: İzmir ili örneği Yaşar Üniversitesi 2017
YİĞİT SEBAHATTİN BOZKURT Kuşak farklılıklarına göre internetten satın alma ve turizm alışkanlıkları Yaşar Üniversitesi 2017
FATİH MEHMET SANCAK Uluslararası endüstriyel pazarlarda müşteri memnuniyeti, güven ve sadakat ilişkileri: Dikkan Firması örneği Yaşar Üniversitesi 2017
EMRE ÖZER Konaklama işletmelerinin internet sitelerinin içerik analizi yöntemi ile incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2015
MEHMET KALKAN Dayanıklı tüketim sektöründe satış sonrası müşteri hizmetlerinin kalitesi: Vestel örneği Yaşar Üniversitesi 2015
Doktora Tezleri
SİNEM TAŞLIK ÇINARLI Özellikli gıda ürünleri pazarında tüketim değerleri ve marka tercihinin satın alma niyetine etkisi Yaşar Üniversitesi 2022
SİNEM TAŞLIK ÇINARLI ÖZELLİKLİ GIDA ÜRÜNLERİ PAZARINDA TÜKETİM DEĞERLERİ VE MARKA TERCİHİNİN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ Yaşar Üniversitesi 2022
ZARGHAM ULLAH KHAN Consumers' behavioral intentions toward social media: A case of Pakistani market Yaşar Üniversitesi 2020

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
KAZANÇOĞLU İPEK, KAZANÇOĞLU YİĞİT, KAHRAMAN AYSUN, YARIMOĞLU EMEL, Soni Gunjan Investigating Barriers to Circular Supply Chain in the Textile industry from Stakeholders’ Perspective International Journal of Logistics-Research and Applications, 25(), 521-548. (SSCI) 2022
YARIMOĞLU EMEL, ATAMAN GÖRKEM How service quality in hospitals varies based on hospital ownership and demographics: a study on Turkish patients living urban areas Total Quality Management & Business Excellence, 33(), 777-793. (SSCI) 2021
KAZANÇOĞLU İPEK,KAZANÇOĞLU YİĞİT,YARIMOĞLU EMEL,KAHRAMAN AYSUN A Conceptual Framework for Barriers of Circular Supply Chains for Sustainability in the Textile Industry Sustainable Development, 28(5), 1477-1492. (SSCI) 2020
YARIMOĞLU EMEL,Günay Tuğrul The extended theory of planned behavior in Turkish customers’ intentions to visit green hotels Business Strategy and the Environment, 29(3), 1097-1108. (SSCI) 2019
YARIMOĞLU EMEL,KAZANÇOĞLU İPEK,BULUT ZEKİ ATIL Factors influencing Turkish parents’ intentions towards anti-consumption of junk food British Food Journal, 121(1), 35-53. (SCI-Expanded) 2019
KAZANÇOĞLU İPEK,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL How food retailing changed in Turkey: spread of self-service technologies British Food Journal, 120(2), 290-308. (SCI-Expanded) 2018
YARIMOĞLU EMEL,Binboga Gul Understanding sustainable consumption in an emerging country: The antecedents and consequences of the ecologically conscious consumer behavior model Business Strategy and the Environment, 28(4), 642-651. (SSCI) 2018
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
YARIMOĞLU EMEL The Road to Femvertising: Stereotypes and Empowerment Analysis in Turkish Television Advertisements Journal of International Women’s Studies, 24(1), 1-17. SCOPUS 2022
Şimşek Mehmet,YARIMOĞLU EMEL Araç Kiralama Sektöründe Hizmet Kalitesi, Memnuniyetve Sadakat İlişkileri-Service Quality, Satisfaction, and Loyalty Relations in the Car Rental Industry Ege Akademik Bakış, 19(1), 89-101. ESCI 2019
Polat Veronika,YARIMOĞLU EMEL Why and How Small and Medium-Sized Enterprises Use Social Media Journal of Business in the Digital Age, 1(1), 1-9. Copernicus 2018
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Demographic differences on service quality andperceived value in private online shopping clubs Journal of Strategic Marketing, 25(3), 240-257. Scopus 2017
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,Gur Erhan Entry Mode to Western Balkans An Implementation in Albania and Kosovo Markets Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 13(33), 258-275. TR DİZİN 2016
UĞUR SEÇİL,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Employees Perspectives on Corporate Social Responsibility A Focus Group Study in Izmir City Journal of Yasar University, 10(), 68-74. TR DİZİN 2015
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,hacıoğlu fatma,GENÇTÜRK SELİN,Can Saygıner,Yasemin Kamalı A Qualitative Research on Municipalities Social Responsibility Practices in Izmir City Journal of Yasar University, 10(), 75-92. TR DİZİN 2015
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL A Review of Service and E Service Quality Measurements Previous Literature and Extension Journal of Economic and Social Studies, 5(1), 169-200. ECONLITEBSCOProQuestINDEX COPERNICUSASOSCrossrefGoogle scholarCrossCheckCOPE - Committee on Publication EthicsUlrichsweb 2015
KURŞUNLUOĞL EMEL Shopping Centre Customer Service Creating Customer Satisfaction and Loyalty Marketing Intelligence & Planning, 32(4), 528-548. Scopus, Emerald Management Reviews,Autographics, Business Source, Cabell's, Collectanea Corporate, CPI Digest, Current Citations Express, Electronic Collections Online, EP Collection, Expanded Academic Index, Galileo, General Reference Center, Innov 2014
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL A Review on Dimensions of Service Quality Models Journal of Marketing Management, 2(2), 79-93. CrossRefCabell'sUlrich'sGriffith Research OnlineGoogle ScholarEducation.eduInformaticsUniverse Digital LibraryStandard Periodical DirectoryGaleOpen J-GateEBSCOJournal SeekDRJIProQuestBASEInfoBase IndexOCLCIBSSAcademic Journal DatabasesScientific Inde 2014
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Turkish Retail Industry and the Relations with Albania European Scientific Journal, 1(), 114-124. Google ScholarOpen J gateIndex CopernicusGale's Academic DatabasesProQuestUlrich'sEBSCOElectronic Journals LibraryScirusChinese National LibraryWest European LibrarianThe University of North Carolina at Chapel Hill University LibraryJournalSeekAcadem 2014
KURŞUNLUOĞL EMEL Customer Service Effects on Customer Satisfaction and Customer Loyalty A Field Research in Shopping Centers in Izmir City Turkey International Journal of Business and Social Science, 2(17), 52-59. Cabell,Ulrich, Doaj, Ebsco Host, Journal Seek, Index Copernicus, Proquest, Gale, The Australian Research Council (ARC), Massman 2011
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YARIMOĞLU EMEL, TAŞLIK ÇINARLI SİNEM The Effects of Store Environment and Conspicuous Consumption Orientation on Impulse Buying Tendency in Apparel Industry 2021 SMA ANNUAL CONFERENCE 2021
YARIMOĞLU EMEL,Gunay Tugrul,Bozkurt Yigit Sebahattin Electronic Word of Mouth Activities in the Hotel Industry 3rd International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture 2019
Bozkurt Yiğit Sebahattin,YARIMOĞLU EMEL Turkish Gen Y Customers’ Visit Intentions and Word of Mouth Activities Regarding Online Travel Agencies 8th International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism 2019
Özdilek Gözde,YARIMOĞLU EMEL The Determinants of Outsourcing Success: A Preliminary Study in the Automotive Subsidiary Industry International Academic Conference on Science, Social Science and Economics 2018
YAŞA ÖZELTÜRKAY EDA,YARIMOĞLU EMEL How and why consumers use social media: A qualitative study based on user-generated media and usesgratifications theory 22. Marketing Congress 2017
YAŞA ÖZELTÜRKAY EDA,YARIMOĞLU EMEL How hotels use social media: A Facebook example for green key awarded hotels 3rd International Annual Conference on Business Research and Management Practices in the Global Environment 2017
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,Satana Aylin Banu Students Insights Regarding Sales Promotion Tools A Preliminary Study in the Fast Food Industry American Society of Business and Behavioral Sciences 23rd Annual Conference 2016
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL The Links among Quality, Service Recovery, Value, and Loyalty on the Internet 4th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics 2015
UĞUR SEÇİL,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Turkish practitioners perceptions of corporate social responsibility The International Conference on Social Responsibility Education and Practices 2014
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,fatma hacıoğlu,GENÇTÜRK SELİN,saygıner can,yasemin kamalı Social responsibility practices of municipalities The International Conference on Social Responsibility Education and Practices 2014
KURŞUNLUOĞLU EMEL The Criteria that Influence Consumers’xx Supermarket Choices The Fourth International Conference on Business, Management and Economics 2008
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
YARIMOĞLU EMEL Elgar Encyclopedia of Services Kitap Bölümü:Service Quality Models Sayfa (-) Kitap Bölümü Edward Elgar Publishing 2023
YARIMOĞLU EMEL The Economics of Gender Equality in the Labor Market Kitap Bölümü:Femvertising: A new concept for female empowerment in advertising Sayfa (204-222) Kitap Bölümü Routledge 2021
İĞNECİ METEHAN,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Emerging Trends and Innovation in Sports Marketing and Management in Asia Kitap Bölümü:The Asian Sports Market Should It Be Revisited By Turkish Football Clubs Sayfa (-) Kitap Bölümü IGI Global 2015
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Marketing in the Cyber Era Strategies and Emerging Trends Kitap Bölümü:Online Customer Experience Sayfa (-) Kitap Bölümü IGI Global 2014
Ghorbani Ali,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Marketing in the Cyber Era Strategies and Emerging Trends Kitap Bölümü:E-Service Marketing Sayfa (-) Kitap Bölümü IGI Global 2014
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
YAŞA ÖZELTÜRKAY EDA,YARIMOĞLU EMEL How and why consumers use social media: A qualitative study based on user-generated media and usesgratifications theory Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1), 142-161. TR DİZİN 2019
Sancak Fatih Mehmet,YARIMOĞLU EMEL Uluslararası Endüstriyel Pazarlarda Müşteri Memnuniyeti, Güven veSadakat İlişkileri: Dikkan Firması Örneği İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), 664-683. TR DİZİN 2018
ATAMAN GÖRKEM,YARIMOĞLU EMEL Hastane türlerine göre hasta memnuniyetini ve hastane seçimini etkileyen unsurlar Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 21(2), 273-288. TR DİZİN 2018
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,YAŞA ÖZELTÜRKAY EDA Çevrimiçi Tüketici Görüşlerinin AIDMSAS Etkiler Hiyerarşisi Modeli ile İncelenmesi:Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 10(20), 135-153. TR DİZİN 2017
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,Ersönmez Nihan İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Doğrudan Etkisi: Bir Kamu Bankası Örneği Doğuş Üniversitesi Dergisi, 18(1), 79-98. TR DİZİN 2017
Kalkan Mehmet,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Dayanıklı Tüketim Malları Seköründe Satış Sonrası Hizmet Kalitesi Ölçümü Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(30), 63-80. TR DİZİN 2016
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Perakendecilikte İnovatif Uygulamalar Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(22), 242-254. SOBİAD, Index Copernicus, SiteFactor, Asos.... 2016
Paker Neslihan,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Özel İlkokulların İnternet Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 269-284. ebsco 2015
KURŞUNLUOĞL EMEL Mağazalı Perakendeciler ve Müşteri Servisleri Journal of Yasar University, 4(14), 2173-2184. Doaj, EbscoHost, Ulrichs, OhioLink, WorldCat 2009
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,YAŞA ÖZELTÜRKAY EDA Çevrimiçi Tüketici Görüşlerinin Etkiler Hiyerarşisi ile İncelenmesi DAISAMS Modeli Önerisi (Sözlü Sunum) 21. Pazarlama Kongresi 2016
Özer Emre,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL Ege Bölgesi nde Bulunan Otellerin İnternet sitelerinde Yer Alan Değişkenlerin İncelenmesi (Sözlü Sunum) 1. Bölgesel Turizm Kongresi 2016
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
YARIMOĞLU EMEL,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL Perakende yönetimi stratejik bir yaklaşım Kitap Bölümü:Ürün Yönetimi Planları Geliştirme Kitap Bölümü Nobel Yayıncılık 2019
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology Kitap Bölümü:Measuring Service Quality Kitap Bölümü Detay Yayıncılık 2017
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology Kitap Bölümü:Customer Satisfaction Kitap Bölümü Detay Yayıncılık 2017
YAŞA ÖZELTÜRKAY EDA,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,BARUÖNÜ LATİF FATMA ÖZGE Türkiye de Pazarlama Biliminin Akademik Tarihi Kitap Bölümü:Lisansüstü Tezler: Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Analizi Kitap Bölümü Beta Yayıncılık 2016
KURŞUNLUOĞL EMEL Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar Kitap Bölümü:Müşteri Memnuniyeti Kitap Bölümü Nobel Yayıncılık 2013
KURŞUNLUOĞL EMEL Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar Kitap Bölümü:Perakende Stratejisi Kitap Bölümü Nobel Yayıncılık 2013
Üniversite Dışı Deneyim
Comenius University Erasmus Teaching Staff 2022 2022
University of Primorska Erasmus Teaching Staff 2014 2014
Instituto Politecnico de Tomar Erasmus Teaching Staff 2012 2012
University of Rome La Sapienza Erasmus Teaching Staff 2007 2007

İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 - 2023

Kalite Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Program Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2012

Program Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2007 - 2012

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

American Marketing Association

2010 -

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği

2012 -

Society of Marketing Advances

2020 -

Ödüller

Başarılı Eğitimci Ödülü

/ TÜRKİYE
2022

Başarılı Araştırmacı Ödülü

/ TÜRKİYE
2020

15. Yıl Hizmet Ödülü

/ TÜRKİYE
2019

Başarılı Araştırmacı Ödülü

/ TÜRKİYE
2017

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Project Implementations in Business (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Hizmet Pazarlaması (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Marketing Applications (2021-2022)

Haftalık Saati : 8

Project Implementations in Business (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Pazarlama Yönetimi (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Hizmet Pazarlaması (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Marketing Management (2021-2022)

Haftalık Saati : 6

Project Design in Business (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Project Implementations in Business (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Pazarlama Yönetimi (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Principles of Marketing (online) (2020-2021)

Haftalık Saati : 6

Project Design in Business (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Services Marketing Management (2020-2021)

Haftalık Saati : 6

Marketing Management (2020-2021)

Haftalık Saati : 6

Marketing Applications (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR