Yaşar University | Curriculum Vitae

Dr.Öğr.Üyesi Gülmüş Börühan

Faculty of Business /

Short CV

After completing her undergraduate studies at the Faculty of Economics and Administrative Sciences from the Department of Business Administration in Dokuz Eylül University, she received her Master degree from Dokuz Eylül University Graduate School of Social Sciences at the Department of International Business Administration and she received her PhD from Yaşar University Graduate School of Social Sciences from the Department of Business Administration. She started her academic career at Yaşar University in 2010 as a Research Assistant in International Logistics Management Department and she was appointed to the Lecturer at Yaşar University in 2014. She has been working as an Erasmus Coordinator at International Logistics Management Department since 2010. She is currently working as a full-time academician at Faculty of Business in International Logistics Management Department at Yaşar University.

  • Email gulmus.boruhan@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8938  

Education

Phd

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Thesis Name: E-ticarette Lojistik Hizmet Kalitesi'nin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Özel Alışveriş Siteleri'nde Uygulamalar (2014)
Thesis Advisor: ÖMER BAYBARS TEK
2008 - 2014

Master

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ)/
2005 - 2008

Bachelor

İŞLETME BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/
2001 - 2005

Academic Titles

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2019 -

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2014 - 2019

Research Assistant

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2010 -

Publications

7.1 Published or Accepted to be Published in International Journals Covered by (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
SORKUN METEHAN FERİDUN,YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Omni-Channel Capability and Customer Satisfaction: Mediating Roles of Flexibility and Operational Logistics Service Quality International Journal of Retail Distribution Management, 48(6), 629-648. (SSCI) 2020
GÖK OSMAN,ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ The effect of user manual quality on customer satisfaction: the mediating effect of perceived product quality Journal of Product Brand Management, 28(4), 475-488. (SSCI) 2019
YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE,SORKUN METEHAN FERİDUN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Revealing the impact of operational logistics service quality on omni-channel capability Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 30(5), 1200-1221. (SSCI) 2018
7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI IŞIK ÖZGE,ERSOY PERVİN Perakendecilerin E-Ticaret ve Tüketici Algısına Yönelik Bir Araştırma Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(37), 197-217. ULAKBIM, Ebscohost, Index Copernicus, ASOS 2017
ÖZGÜL ENGİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,Tek Ömer Baybars Özel Alışveriş Sitelerinde Siparişlerin Yerine Getirilmesinde Lojistik Hizmet Kalitesi’nin Müşteri Memnuniyetine Etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(4), 0-0. ULAKBIM, EBSCO 2017
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN Marketing Channel Strategy and Cannibalization in Retailing A Conceptual Overview From Marketing and Supply Chain Perspective Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 41-63. ULAKBIM,EBSCO 2016
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,YUMURTACI IŞIK ÖZGE What is Wrong with Private Shopping Sites Evidence from Turkey Journal of Business, Economics and Finance, 4(3), 401-421. EBSCO 2015
Araş Gör Pervin ERSOY, Araş Gör Gülmüş BÖRÜHAN Lojistik Süreçler Bakımından Afet Lojistiği nin Önemi Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50(578), 75-86. TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı,Akademia Sosyal Bilimler İndeksi, IndexCopernicus 2013
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ The Mediating Effect of Risk on Trust and Behavioral Intention in Durable Products 49th Annual EMAC Conference Budapest 2020
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE Revealing the Impact of Logistics Service Quality on Corporate Brand Image and Customer Satisfaction in Courier Services The Nordic LogisticsResearch Networks 2018
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,SORKUN METEHAN FERİDUN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Omni-Channel Capability: Toward a Conceptual Framework 22nd EBES Conference 2017
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI IŞIK ÖZGE,ERSOY PERVİN Perakendecilerin Perspektifinden Değişen Perakendecilik ve Müşteri Algısına Yönelik Bir Araştırma 21.Pazarlama Kongresi 2016
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Intelligent Transportation Systems and Their Applications in Road Transportation Industry in Turkey 12th International Conference on Logistics Sustainable Transport 2015
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,Tek Ömer Baybars Event Logistics For Expo 2020 İzmir X. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2012
YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ The Interfaces between Retailing Research and Supply Chain Management IX. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2011
7.6 Published Conference Proceedings National
YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,SORKUN METEHAN FERİDUN Tedarik Zinciri Esnekliğinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi (Sözlü Sunum) 23.Pazarlama Konferansı 2018
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,YUMURTACI IŞIK ÖZGE Instagram Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Tekrar Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Sözlü Sunum) 16. İşletmecilik Kongresi 2017
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN Perakende Pazarlama Stratejilerine Genel Bakış Küresel Gıda Perakendecisi Üzerine Bir Uygulama (Sözlü Sunum) III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2014
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,Tek Ömer Baybars Afet Yönetiminde Lojistik Planlamanın Önemi I Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (Sözlü Sunum) I. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2012
7.7 Other Publications
Others
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ International Services Marketing:New Trends and Updated Terminology Chapter:Logistics Service Quality and Omni Channel Retailing:A Conceptual Overview Chapter Detay Yayıncılık 2017
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ESMER SONER Bütünleşik Afet Yönetimi Chapter:Afet Lojistiği Chapter İlkem Ofset ve Dijital Baskı 2016

Administrative Duties

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Awards

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Yayın Teşviki

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Yayın Teşviki

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Yayın Teşviki

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

Courses

LOGI 1111 Introduction to Logistics (2018-2019)

Weekly Hour : 3

LOGI 3478 E-Logistics (2018-2019)

Weekly Hour : 3

LOGI 3469 Management Information Systems in Logistics (2018-2019)

Weekly Hour : 3

LOGI 4405 Senior Design Project-I (2018-2019)

Weekly Hour : 3

LOJI 574 İleri E-Lojistik (2018-2019)

Weekly Hour : 3

LOGI 1112 Principles of Transportation (2018-2019)

Weekly Hour : 3

LOGI 3374 Green Logistics (2018-2019)

Weekly Hour : 3

LOGI 3462 Packaging and Containerization (2018-2019)

Weekly Hour : 3

LOGI 3476 Non Profit Organisations (2018-2019)

Weekly Hour : 3

LOGI 4406 Senior Design Project-II (2018-2019)

Weekly Hour : 3

ISLT 560 Bitirme Projesi (2018-2019)

Weekly Hour : 1

LOGI 112 PRİNCİPLES OF TRANSPORTATİON (2017-2018)

Weekly Hour : 3

LOGI 364 GREEN LOGİSTİCS (2017-2018)

Weekly Hour : 3

LOGI 422 E-LOGISTICS (2017-2018)

Weekly Hour : 3

LOGI 406 SENIOR DESIGN PROJECT II (2017-2018)

Weekly Hour : 3

LOJI 574 İLERİ E-LOJİSTİK (2017-2018)

Weekly Hour : 3

LOGI 111 INTRODUCTION TO LOGISTICS (2017-2018)

Weekly Hour : 3

LOGI 375 MARITIME LOGISTICS (2017-2018)

Weekly Hour : 3

LOGI 451 INTERNATIONAL LOGISTICS MANAGEMENT (2017-2018)

Weekly Hour : 3

LOGI 405 SENIOR DESIGN PROJECT I (2017-2018)

Weekly Hour : 3

LOJİ 513 İLERİ PAZARLAMA VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR