Yaşar University | Curriculum Vitae

Assoc.Prof. (PhD) Gülmüş Börühan Karaca

Faculty of Business /

Short CV

She graduated from İzmir Atatürk Lisesi. After completing her undergraduate studies at the Faculty of Economics and Administrative Sciences from the Department of Business Administration in Dokuz Eylül University, she received her Master degree from Dokuz Eylül University Graduate School of Social Sciences at the Department of International Business Administration and she received her PhD from Yaşar University Graduate School of Social Sciences from the Department of Business Administration. She started her academic career at Yaşar University in 2010 as a Research Assistant in Logistics Management Department, she was appointed to the Lecturer at Yaşar University in 2014, Asst. Prof in 2019 and Assoc. Prof. in 2023. She has been working as an Erasmus Coordinator at International Logistics Management Department since 2010. She is currently Associate Professor at Yaşar University, Faculty of Business Administration, Department of Logistics Management as a full time academician.

  • Email  
  • Phone 0232-570 8938  

Education

Phd

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Thesis Name: Elektronik ticarette siparişlerin yerine getirilmesinde lojistik hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine etkisi: Özel alışveriş sitelerinde uygulamalar (2014)
Thesis Advisor: PROF. DR. ÖMER BAYBARS TEK
2008 - 2014

Master

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Dünya markası geliştirme ve Türk firmaları için uygulamalar (2008)
Thesis Advisor: PROF. DR. ÖMER BAYBARS TEK
2005 - 2008

Bachelor

İŞLETME BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2001 - 2005

Academic Titles

Assoc.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2023 -

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2019 - 2023

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2014 - 2019

Research Assistant

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2010 - 2014

Thesis Superviser

Master Thesis
MUSTAFA TİBET EĞMEN The causes of food waste: A case study in a local restaurant Yaşar Üniversitesi 2022
BAHAR GÜL Bütüncül kanal perakendecilikte (Omni Channel) iade yönetiminin rolü Yaşar Üniversitesi 2021
PhD Thesis

Publications

7.1 Published or Accepted to be Published in International Journals Covered by (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ERSOY PERVİN, BÖRÜHAN GÜLMÜŞ, Mangla Sachin Kumar, Hernandez Hormazabal Jorge, KAZANÇOĞLU YİĞİT, Lafçı Çisem Impact of information technology and knowledge sharing on circular food supply chains for green business growth Business Strategy and the Environment, 31(5), 1875-1904. (SSCI) 2022
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA Food waste management: an example from university refectory British Food Journal, 124(1), 293-313. (SCI-Expanded) 2022
Mangla Sachin Kumar, BÖRÜHAN GÜLMÜŞ, ERSOY PERVİN, KAZANÇOĞLU YİĞİT, Song Malin Impact of information hiding on circular food supply chains in business-to-business context Journal of Business Research, 135(2021), 1-18. (SSCI) 2021
SORKUN METEHAN FERİDUN,YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Omni-Channel Capability and Customer Satisfaction: Mediating Roles of Flexibility and Operational Logistics Service Quality International Journal of Retail Distribution Management, 48(6), 629-648. (SSCI) 2020
GÖK OSMAN,ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ The effect of user manual quality on customer satisfaction: the mediating effect of perceived product quality Journal of Product Brand Management, 28(4), 475-488. (SSCI) 2019
YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE,SORKUN METEHAN FERİDUN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Revealing the impact of operational logistics service quality on omni-channel capability Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 30(5), 1200-1221. (SSCI) 2018
7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
GÖK OSMAN, ERSOY ATAÇ PERVİN, BÖRÜHAN KARACA GÜLMÜŞ The Mediating Effect of Trust and Perceived Value on the Relationship between Corporate Image and Online Shopping Intention: A Study on Consumer Durables International Journal of Marketing, Communication and New Media, 11(20), 41-66. Emerging Sources Citation Index 2023
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,YUMURTACI IŞIK ÖZGE What is Wrong with Private Shopping Sites Evidence from Turkey Journal of Business, Economics and Finance, 4(3), 401-421. EBSCO 2015
ERSOY PERVİN, BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Lojistik Süreçler Bakımından Afet Lojistiği nin Önemi Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50(578), 75-86. TR DİZİN 2013
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ The Mediating Effect of Risk on Trust and Behavioral Intention in Durable Products 49th Annual EMAC Conference Budapest 2020
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE Revealing the Impact of Logistics Service Quality on Corporate Brand Image and Customer Satisfaction in Courier Services The Nordic LogisticsResearch Networks 2018
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,SORKUN METEHAN FERİDUN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Omni-Channel Capability: Toward a Conceptual Framework 22nd EBES Conference 2017
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Intelligent Transportation Systems and Their Applications in Road Transportation Industry in Turkey 12th International Conference on Logistics Sustainable Transport 2015
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,Tek Ömer Baybars Event Logistics For Expo 2020 İzmir X. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2012
YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ The Interfaces between Retailing Research and Supply Chain Management IX. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2011
ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Investigation of Plate Waste in University Refectory Sixth International Scientific-Business Conference LIMEN 2020 2020
7.4 Books & Book Chapters International
KARAKÖSE Aslı, HEPYALÇIN Ceren, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, BÖRÜHAN KARACA GÜLMÜŞ Towards Industry 5.0 Chapter:Women’s Cooperatives Collection Center Location Selection Page (855-864) Chapter Springer 2023
ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, BÖRÜHAN KARACA GÜLMÜŞ Güncel İşletmecilik Araştırmaları-2 Chapter:Household Food Waste from a Consumer Perspective During Covid-19 Page (95-110) Chapter Eğitim Yayınevi 2022
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
Kava Bahar, BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Bütüncül Kanal Perakendecilikte (Omni Channel) İade Yönetiminin Rolü Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 645-682. TR DİZİN 2022
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Churn Customer Management in Retail Industry: A Case Study İzmir İktisat Dergisi, 37(4), 1094-1118. TR DİZİN 2022
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI IŞIK ÖZGE,ERSOY PERVİN Perakendecilerin E-Ticaret ve Tüketici Algısına Yönelik Bir Araştırma Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(37), 197-217. TR DİZİN 2017
ÖZGÜL ENGİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,Tek Ömer Baybars Özel Alışveriş Sitelerinde Siparişlerin Yerine Getirilmesinde Lojistik Hizmet Kalitesi’nin Müşteri Memnuniyetine Etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(4), 629-664. TR DİZİN 2017
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN Marketing Channel Strategy and Cannibalization in Retailing A Conceptual Overview From Marketing and Supply Chain Perspective Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 41-63. TR DİZİN 2016
7.6 Published Conference Proceedings National
YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,SORKUN METEHAN FERİDUN Tedarik Zinciri Esnekliğinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi (Sözlü Sunum) 23.Pazarlama Konferansı 2018
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,YUMURTACI IŞIK ÖZGE Instagram Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Tekrar Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Sözlü Sunum) 16. İşletmecilik Kongresi 2017
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI IŞIK ÖZGE,ERSOY PERVİN Perakendecilerin Perspektifinden Değişen Perakendecilik ve Müşteri Algısına Yönelik Bir Araştırma (Sözlü Sunum) 21.Pazarlama Kongresi 2016
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN Perakende Pazarlama Stratejilerine Genel Bakış Küresel Gıda Perakendecisi Üzerine Bir Uygulama (Sözlü Sunum) III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2014
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,Tek Ömer Baybars Afet Yönetiminde Lojistik Planlama ve Kontrol Listesi Yönteminin Önemi (Sözlü Sunum) I. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2012
7.7 Other Publications
Others
BÖRÜHAN KARACA GÜLMÜŞ, TEKİNBAŞ ÖZKAYA FEYZA Değişen Dünyada Satışta Başarı: Yeni Stratejiler Chapter:Müşteri Açısından Satış Chapter Ekin Yayınevi 2023
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ International Services Marketing:New Trends and Updated Terminology Chapter:Logistics Service Quality and Omni Channel Retailing:A Conceptual Overview Chapter Detay Yayıncılık 2017
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ESMER SONER Bütünleşik Afet Yönetimi Chapter:Afet Lojistiği Chapter İlkem Ofset ve Dijital Baskı 2016

Administrative Duties

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Awards

Eğitimde Başarı Ödülü

/ TÜRKİYE
2023

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Yayın Teşviki

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Yayın Teşviki

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Yayın Teşviki

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR