Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Gülmüş Börühan Karaca

İşletme Fakültesi / Lojistik Yönetimi Bölümü

Kısa Özgeçmiş

2001 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi’nde 2010 yılında Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, 2014’te Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi kadrosuna, 2019'da Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna ve 2023'te Doçentlik kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. 2010 yılından beri Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünde Erasmus Koordinatörlüğünü sürdürmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümünde Doçent Dr. olarak olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8938  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Elektronik ticarette siparişlerin yerine getirilmesinde lojistik hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine etkisi: Özel alışveriş sitelerinde uygulamalar (2014)
Tez Danışmanı: PROF. DR. ÖMER BAYBARS TEK
2008 - 2014

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Dünya markası geliştirme ve Türk firmaları için uygulamalar (2008)
Tez Danışmanı: PROF. DR. ÖMER BAYBARS TEK
2005 - 2008

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2001 - 2005

Akademik Unvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2023 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2019 - 2023

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2014 - 2019

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2010 - 2014

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
MUSTAFA TİBET EĞMEN The causes of food waste: A case study in a local restaurant Yaşar Üniversitesi 2022
BAHAR GÜL Bütüncül kanal perakendecilikte (Omni Channel) iade yönetiminin rolü Yaşar Üniversitesi 2021
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ERSOY PERVİN, BÖRÜHAN GÜLMÜŞ, Mangla Sachin Kumar, Hernandez Hormazabal Jorge, KAZANÇOĞLU YİĞİT, Lafçı Çisem Impact of information technology and knowledge sharing on circular food supply chains for green business growth Business Strategy and the Environment, 31(5), 1875-1904. (SSCI) 2022
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA Food waste management: an example from university refectory British Food Journal, 124(1), 293-313. (SCI-Expanded) 2022
Mangla Sachin Kumar, BÖRÜHAN GÜLMÜŞ, ERSOY PERVİN, KAZANÇOĞLU YİĞİT, Song Malin Impact of information hiding on circular food supply chains in business-to-business context Journal of Business Research, 135(2021), 1-18. (SSCI) 2021
SORKUN METEHAN FERİDUN,YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Omni-Channel Capability and Customer Satisfaction: Mediating Roles of Flexibility and Operational Logistics Service Quality International Journal of Retail Distribution Management, 48(6), 629-648. (SSCI) 2020
GÖK OSMAN,ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ The effect of user manual quality on customer satisfaction: the mediating effect of perceived product quality Journal of Product Brand Management, 28(4), 475-488. (SSCI) 2019
YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE,SORKUN METEHAN FERİDUN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Revealing the impact of operational logistics service quality on omni-channel capability Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 30(5), 1200-1221. (SSCI) 2018
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÖK OSMAN, ERSOY ATAÇ PERVİN, BÖRÜHAN KARACA GÜLMÜŞ The Mediating Effect of Trust and Perceived Value on the Relationship between Corporate Image and Online Shopping Intention: A Study on Consumer Durables International Journal of Marketing, Communication and New Media, 11(20), 41-66. Emerging Sources Citation Index 2023
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,YUMURTACI IŞIK ÖZGE What is Wrong with Private Shopping Sites Evidence from Turkey Journal of Business, Economics and Finance, 4(3), 401-421. EBSCO 2015
ERSOY PERVİN, BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Lojistik Süreçler Bakımından Afet Lojistiği nin Önemi Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50(578), 75-86. TR DİZİN 2013
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ The Mediating Effect of Risk on Trust and Behavioral Intention in Durable Products 49th Annual EMAC Conference Budapest 2020
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE Revealing the Impact of Logistics Service Quality on Corporate Brand Image and Customer Satisfaction in Courier Services The Nordic LogisticsResearch Networks 2018
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,SORKUN METEHAN FERİDUN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Omni-Channel Capability: Toward a Conceptual Framework 22nd EBES Conference 2017
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Intelligent Transportation Systems and Their Applications in Road Transportation Industry in Turkey 12th International Conference on Logistics Sustainable Transport 2015
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,Tek Ömer Baybars Event Logistics For Expo 2020 İzmir X. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2012
YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ The Interfaces between Retailing Research and Supply Chain Management IX. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2011
ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Investigation of Plate Waste in University Refectory Sixth International Scientific-Business Conference LIMEN 2020 2020
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
KARAKÖSE Aslı, HEPYALÇIN Ceren, ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, BÖRÜHAN KARACA GÜLMÜŞ Towards Industry 5.0 Kitap Bölümü:Women’s Cooperatives Collection Center Location Selection Sayfa (855-864) Kitap Bölümü Springer 2023
ÖZBİLTEKİN PALA MELİSA, BÖRÜHAN KARACA GÜLMÜŞ Güncel İşletmecilik Araştırmaları-2 Kitap Bölümü:Household Food Waste from a Consumer Perspective During Covid-19 Sayfa (95-110) Kitap Bölümü Eğitim Yayınevi 2022
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kava Bahar, BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Bütüncül Kanal Perakendecilikte (Omni Channel) İade Yönetiminin Rolü Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 645-682. TR DİZİN 2022
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Churn Customer Management in Retail Industry: A Case Study İzmir İktisat Dergisi, 37(4), 1094-1118. TR DİZİN 2022
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI IŞIK ÖZGE,ERSOY PERVİN Perakendecilerin E-Ticaret ve Tüketici Algısına Yönelik Bir Araştırma Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(37), 197-217. TR DİZİN 2017
ÖZGÜL ENGİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,Tek Ömer Baybars Özel Alışveriş Sitelerinde Siparişlerin Yerine Getirilmesinde Lojistik Hizmet Kalitesi’nin Müşteri Memnuniyetine Etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(4), 629-664. TR DİZİN 2017
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN Marketing Channel Strategy and Cannibalization in Retailing A Conceptual Overview From Marketing and Supply Chain Perspective Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 41-63. TR DİZİN 2016
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,SORKUN METEHAN FERİDUN Tedarik Zinciri Esnekliğinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi (Sözlü Sunum) 23.Pazarlama Konferansı 2018
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,YUMURTACI IŞIK ÖZGE Instagram Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Tekrar Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Sözlü Sunum) 16. İşletmecilik Kongresi 2017
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI IŞIK ÖZGE,ERSOY PERVİN Perakendecilerin Perspektifinden Değişen Perakendecilik ve Müşteri Algısına Yönelik Bir Araştırma (Sözlü Sunum) 21.Pazarlama Kongresi 2016
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN Perakende Pazarlama Stratejilerine Genel Bakış Küresel Gıda Perakendecisi Üzerine Bir Uygulama (Sözlü Sunum) III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2014
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,Tek Ömer Baybars Afet Yönetiminde Lojistik Planlama ve Kontrol Listesi Yönteminin Önemi (Sözlü Sunum) I. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2012
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
BÖRÜHAN KARACA GÜLMÜŞ, TEKİNBAŞ ÖZKAYA FEYZA Değişen Dünyada Satışta Başarı: Yeni Stratejiler Kitap Bölümü:Müşteri Açısından Satış Kitap Bölümü Ekin Yayınevi 2023
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ International Services Marketing:New Trends and Updated Terminology Kitap Bölümü:Logistics Service Quality and Omni Channel Retailing:A Conceptual Overview Kitap Bölümü Detay Yayıncılık 2017
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ESMER SONER Bütünleşik Afet Yönetimi Kitap Bölümü:Afet Lojistiği Kitap Bölümü İlkem Ofset ve Dijital Baskı 2016

İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Ödüller

Eğitimde Başarı Ödülü

/ TÜRKİYE
2023

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Yayın Teşviki

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Yayın Teşviki

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Yayın Teşviki

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR