Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Gülmüş Börühan

Meslek Yüksekokulu / Lojistik Programı

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi’nde 2010 yılında Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, 2014’te Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. 2010 yılından beri Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünde Erasmus Koordinatörlüğünü sürdürmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta gulmus.boruhan@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8938  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: E-ticarette Lojistik Hizmet Kalitesi'nin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Özel Alışveriş Siteleri'nde Uygulamalar (2014)
Tez Danışmanı: ÖMER BAYBARS TEK
2008 - 2014

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ)/
2005 - 2008

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/
2001 - 2005

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2014 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2010 -

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
GÖK OSMAN,ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ The effect of user manual quality on customer satisfaction: the mediating effect of perceived product quality Journal of Product Brand Management, (), 0-0. (SSCI) 2019
YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE,SORKUN METEHAN FERİDUN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Revealing the impact of operational logistics service quality on omni-channel capability Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 30(5), 1200-1221. (SSCI) 2018
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI IŞIK ÖZGE,ERSOY PERVİN Perakendecilerin E-Ticaret ve Tüketici Algısına Yönelik Bir Araştırma Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(37), 197-217. ULAKBIM, Ebscohost, Index Copernicus, ASOS 2017
ÖZGÜL ENGİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,Tek Ömer Baybars Özel Alışveriş Sitelerinde Siparişlerin Yerine Getirilmesinde Lojistik Hizmet Kalitesi’nin Müşteri Memnuniyetine Etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(4), 0-0. ULAKBIM, EBSCO 2017
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN Marketing Channel Strategy and Cannibalization in Retailing A Conceptual Overview From Marketing and Supply Chain Perspective Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 41-63. ULAKBIM,EBSCO 2016
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,YUMURTACI IŞIK ÖZGE What is Wrong with Private Shopping Sites Evidence from Turkey Journal of Business, Economics and Finance, 4(3), 401-421. EBSCO 2015
Araş Gör Pervin ERSOY, Araş Gör Gülmüş BÖRÜHAN Lojistik Süreçler Bakımından Afet Lojistiği nin Önemi Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50(578), 75-86. TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı,Akademia Sosyal Bilimler İndeksi, IndexCopernicus 2013
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE Revealing the Impact of Logistics Service Quality on Corporate Brand Image and Customer Satisfaction in Courier Services The Nordic LogisticsResearch Networks 2018
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,SORKUN METEHAN FERİDUN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Omni-Channel Capability: Toward a Conceptual Framework 22nd EBES Conference 2017
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,YUMURTACI IŞIK ÖZGE,ERSOY PERVİN Perakendecilerin Perspektifinden Değişen Perakendecilik ve Müşteri Algısına Yönelik Bir Araştırma 21.Pazarlama Kongresi 2016
Pervin Ersoy, Gülmüş Börühan, Ömer Baybars TEk Event Logistics For Expo 2020 İzmir X. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2012
Işık Özge Yumurtacı, Gülmüş BÖrühan The Interfaces between Retailing Research and Supply Chain Management IX. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2011
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ Intelligent Transportation Systems and Their Applications in Road Transportation Industry in Turkey 12th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2015
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,SORKUN METEHAN FERİDUN Tedarik Zinciri Esnekliğinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi (Sözlü Sunum) 23.Pazarlama Konferansı 2018
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,YUMURTACI IŞIK ÖZGE Instagram Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Tekrar Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi () 16.Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,YUMURTACI IŞIK ÖZGE Instagram Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Tekrar Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Sözlü Sunum) 16. İşletmecilik Kongresi 2017
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN,YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU IŞIK ÖZGE İnstagram Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Tekrar Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi () 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017
Gülmüş Börühan, Pervin Ersoy, Ömer Baybars Tek Afet Yönetiminde Lojistik Planlamanın Önemi I Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi () I. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2012
YUMURTACI IŞIK ÖZGE,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ERSOY PERVİN Perakende Pazarlama Stratejilerine Genel Bakış Küresel Gıda Perakendecisi Üzerine Bir Uygulama (Sözlü Sunum) III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 2014
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
BÖRÜHAN GÜLMÜŞ International Services Marketing:New Trends and Updated Terminology Detay Yayıncılık 2017
ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ,ESMER SONER Bütünleşik Afet Yönetimi İlkem Ofset ve Dijital Baskı 2016

9. İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

11. Ödüller

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Yayın Teşviki

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Yayın Teşviki

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Yayın Teşviki

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

LOGI 1111 Introduction to Logistics (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 3478 E-Logistics (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 3469 Management Information Systems in Logistics (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 4405 Senior Design Project-I (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOJI 574 İleri E-Lojistik (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 1112 Principles of Transportation (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 3374 Green Logistics (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 3462 Packaging and Containerization (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 3476 Non Profit Organisations (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

LOGI 4406 Senior Design Project-II (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

ISLT 560 Bitirme Projesi (2018-2019)

Haftalık Saati : 1

LOGI 112 PRİNCİPLES OF TRANSPORTATİON (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 364 GREEN LOGİSTİCS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 422 E-LOGISTICS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 406 SENIOR DESIGN PROJECT II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOJI 574 İLERİ E-LOJİSTİK (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 111 INTRODUCTION TO LOGISTICS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 375 MARITIME LOGISTICS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 451 INTERNATIONAL LOGISTICS MANAGEMENT (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 405 SENIOR DESIGN PROJECT I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOJİ 513 İLERİ PAZARLAMA VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

LOGI 313 RETAIL MANAGEMENT AND RETAIL LOGISTICS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

LOGI 369 CONTEMPORARY LOGISTICS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

LOGI 375 MARITIME LOGISTICS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

LOGI 451 INTERNATIONAL LOGISTICS MANAGEMENT (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

LOGI 469 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS IN LOGISTICS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

LOGI 422 E - LOGISTICS (GROUP 1) (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

LOGI 422 E - LOGISTICS (GROUP 2) (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

LOGI 462 PACKAGING AND CONTAINERIZATION (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

MYLP 218 LOJİSTİK VE PERAKENDE YÖNETİMİ (GRUP 1) (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

MYLP 218 LOJİSTİK VE PERAKENDE YÖNETİMİ (GRUP 2) (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ISLT 560 BİTİRME PROJESİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

LOGI 469 Management Information Systems in Logistics (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

LOGI 375 Maritime Logistics (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

LOGI 369 Contemporary Issues in Logistics (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

LOJI 513 İleri Pazarlama ve Lojistik Yönetimi (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

LOGI 422 E-Logistics (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

LOGI 374 Green Logistics (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

LOGI 462 Packaging and Containerization (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

LOJI 582 Uluslararası Pazarlama ve Lojistik Yönetimi (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR