Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Dilçe Ergün

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Müzik Bölümü

  • Eposta dilce.ergun@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8785  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

MÜZİK BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/MÜZİK BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Yaygın Eğitim Yoluyla Çocuklara Müziksel Beceri Kazandırmada Ebeveyn - Öğrenci - Öğretmen Etkileşimi : TOBAV İzmir Örneği (0)
Tez Danışmanı: AYHAN EROL
2018 - 2019

Lisans

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI/MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ/GENEL MÜZİKOLOJİ PR./
2015 - 2018

Lisans

MÜZİK BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI/MÜZİK BÖLÜMÜ/PİYANO PR./
2013 - 2015

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2019 -

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ERGÜN DİLÇE Yere ve Küresel Diyalektiğinde Bir Kültürel Milliyetçilik Örneği : Azerbaycan Popüler Müziğinde ”Mugam” 10. Hisarlı Ahmet Sempozyumu 2019
ERGÜN DİLÇE Endüstrileşme ve Teknolojinin Müziğe Dolaylı Etkisi : 2000 Sonrası Türkçe Pop Müzikte Söz Öğesi 8. Hisarlı Ahmet Sempozyumu 2017

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR