Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Ferah Onat

İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde Lisans eğitimini aldıktan sonra aynı bölümde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde basın ve halkla ilişkiler uzmanı olarak başladığı görevine İzmir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programında Öğretim Görevlisi olarak devam etmiştir. 2007 yılında Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış, 2008 yılında İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümüne geçmiştir. 2015 yılında doçentliğe atanmıştır. Sırasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi’nde program koordinatörü, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda program koordinatörü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde bölüm başkanlığı gibi idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi de öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır. Halkla ilişkiler ve sosyal medya ile ilgili yayınları bulunmaktadır.

  • Eposta ferah.onat@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8441  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile değişen örgüt yapılarında halkla ilişkiler: Network örgüt yapılarına yönelik çalışma (2007)
Tez Danışmanı: AYLİN GÖZTAŞ
2000 - 2007

Lisans

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR./
1991 - 1995

Yüksek Lisans

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Sanat etkinliklerinin halkla ilişkiler mesleği açısından değerlendirilmesi (1998)
Tez Danışmanı: MUSTAFA DURMAZ
1991 - 1995

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2014 - 2018

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2008 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
2000 - 2007

UZMAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
1996 - 2000

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
SULTAN BAŞARAN İletişim Temelli Eğitim Programlarının Kurum Çalışanlarının Duygusal Emek Davranışları Üzerindeki Etkileri Ege Üniversitesi 2018
SELİN ÇALIŞKAN Üniversitelerde kurum içi halkla ilişkiler etkinliklerinin çalışan bağlılığına etkisi: Akademik çalışanlara yönelik bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2017
ÖYKÜ YENEN Halka arz öncesi yayınlanan kurumsal reklamların kurumsal iletişim açısından değerlendirilmesi Yaşar Üniversitesi 2016
GÖZDE ÇALIŞKAN Belediyelerde kurumsal iletişimin kurumsallaşmadaki önemi, İzmir belediyeleri üzerine bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2016
GÖZDE ÇALIŞKAN Belediyelerde kurumsal iletişimin kurumsallaşmadaki önemi, İzmir belediyeleri üzerine bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2016
PINAR ÖZEL Kurumsal iletişim çalışmalarının kurum imajı üzerindeki rolü:Bir sağlık işletmesine yönelik araştırma Yaşar Üniversitesi 2016
PINAR ÖZEL Kurumsal iletişim çalışmalarının kurum imajı üzerindeki rolü: Bir sağlık işletmesine yönelik araştırma Yaşar Üniversitesi 2016
KEMAL KADİRHAN Deneyimsel pazarlamada marka iletişimi öğelerinin kullanımı: Coca Cola Mutluluk Çadırı örnek olay incelemesi Yaşar Üniversitesi 2014
SEVTAP BİNBİR Kurumsal iletişim aracı olarak sosyal medya optimizasyonu: Türkiye'deki işletmelerin sosyal medya optimizasyon çalışmaları Yaşar Üniversitesi 2012
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ONAT FERAH,GÜLAY HALİL GÖKER,ULUÇAY DİLEK MELİKE Facebook Kullanıcılarının Arkadaşlıktan Çıkarma Kararı Üzerine Bir İnceleme İleti-ş-im, 26(26), 109-133. TR DİZİN 2017
UZUNOĞLU EBRU,ONAT FERAH Public relations in a time of turbulence: A study on Turkish PR firms Journal of Human Sciences, 1(9), 769-792. Endekste taranmıyor 2012
Onat Ferah, Alikılıç Özlem SOSYAL AĞ SİTELERİNİN REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER ORTAMLARI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Journal of Yaşar University, 3(9), 1111-1143. EBSCO 2008
Alikılıç Özlem, Onat Ferah Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar Journal of Yaşar University, (8), 889-927. EBSCO, Ulrich, DOAJ, Ohoi Link, Worldcat 2007
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ONAT FERAH Sosyal CEO 3. ULUSLARARASI MEDYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 2018
ONAT FERAH,BİÇİM AYLİN SOSYAL MEDYA ORTAMINDAKİ MİKRO ÜNLÜLERDEN DANLA BİLİC’İN VİDEOLARININ POPÜLER KÜLTÜR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 2018
GÜLAY HALİL GÖKER We May Never Meet, But We Are Together: Examınıng The Effect of Youtube Vloggers on Building Parasocial Relationships nternational Symposium on Communication in The Digital Age (CIDA) 2018
ONAT FERAH,GÜLAY HALİL GÖKER Sosyal Ağlarda Parasosyal Etkileşimin Belirlenmesi: YouTube Vlogger’ları Üzerine Bir İnceleme Kültürel Bilişim ve İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı 2018
Onat Ferah, Çallı İçten, Gülay Göker Onat F Çallı İ Gülay G Sanat Etkinliklerinin Duyurumunda Sosyal Medyanın Kullanımı 20 Avrupa İzmir Caz Festivali Örneği Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu 20 22 Kasım 2013 Antalya Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu 2013
UZUNOĞLU. EBRU, ONAT. FERAH Have Turkish PR Firms Shifted the Way They Do Business in the Time of Turbulence Euprera Annual Congress 2011- Public Relations in A Time of Turbulence 2013
SARI FERİKA,ALİKILIÇ ÖZLEM,ONAT FERAH Complaining Analysis of Lodging Customers e Complaints from a Turkish Internet Website ICEEIM 2013 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ONAT FERAH Sosyal CEO Kavramının Kurumsal İletişim Açısından Değerlendirilmesi Akdeniz Üniversitesi İletişim Dergisi, (), 181-201. TR DİZİN 2018
ONAT FERAH,ULUÇAY DİLEK MELİKE,GÜLAY HALİL GÖKER Facebook Kullanıcılarının Arkadaşlıktan Çıkarma Kararı Üzerine Bir İnceleme Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (26), 109-133. TR DİZİN 2017
ONAT FERAH,ALİKILIÇ İNANÇ MENOPOZ VE ANDROPOZ DÖNEMİNDEKİ İNSANLARIN SOSYAL MEDYADA ALGILANIŞI: TWITLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA eKurgu, 25(2), 65-79. Asos Index, Scientific Indexing Services 2017
ONAT FERAH,GÜLAY HALİL GÖKER İNTERNETİN SANAT FESTİVALLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER AMAÇLI KULLANIMI 20 VE 21 İZMİR AVRUPA CAZ FESTİVALLERİ İZLEYİCİ ARAŞTIRMASI Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(4), 49-72. TR DİZİN 2015
ONAT FERAH,OKMEYDAN CUDİ KAAN Politik Halkla İlişkilerde Sosyal Medya Kullanımı 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ve 10 Ağustos 2014Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Akdeniz Üniversitesi İletişim, 1(23), 79-95. TR DİZİN 2015
ONAT FERAH Bir Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanımı Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İnceleme İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1(31), 103-122. TR DİZİN 2010
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ONAT FERAH,ALİKILIÇ İNANÇ Menopoz ve Andropoz Dönemindeki İnsanların Sosyal Medyada Algılanışı: Twitler Üzerine Bir Araştırma (Sözlü Sunum) SIS 2016 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU 2016
ONAT FERAH,OKMEYDAN CUDİ KAAN SİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ADAYLARIN SOSYALMEDYA KULLANIMI ve DEMOKRATİK KATILIM 30 MART 2014YEREL SEÇİMLERİ ve 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞISEÇİMLERİ ÖRNEĞİ (Sözlü Sunum) YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI II. ULUSAL KONGRE 2015
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ONAT FERAH,ÇALLI İÇTEN DUYGU International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology Detay Yayıncılık 2017
ÖKSÜZ BURCU,AKINCI VURAL ZEKİYE BERİL,ONAT FERAH Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü Nobel 2016
ONAT FERAH Dijital Çağda Halkla İlişkiler Yazarlığı NOBEL 2014
ONAT FERAH Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri Nobel 2010
ONAT FERAH İnternet Çağında Kurumsal İletişim Say 2009
ONAT FERAH Sekreterlik Bilgisi Lisans 2009

9. İdari Görevler

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 -

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

EUPRERA European Public Relations Education and Research Association

2010 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

HALKLA İLİŞKİLER (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

HALKLA İLİŞKİLERDE YAZIM TEKNİKLERİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

KURUMSAL İLETİŞİM (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

HALKLA İLİŞKİLER (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

KURUMSAL İLETİŞİM (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

HALKLA İLİŞKİLERDE YAZIM TEKNİKLERİ (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR