Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Huriye Toker

İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Huriye Toker 1974 yılında Almanyada doğmuştur. İzmir Özel Türk Kolejinden 1991 yılında mezun olmuş, 1995 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü tamamlamıştır. Toker, 2001 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında yüksek lisansının ilkini tamamlamıştır. 1996 ve 2007 yılları arasında Almanya, Belçika ve Norveçte yaşamıştır. İkinci yüksek lisansını Oslo Üniversitesi Medya Bölümünde alanında ilk olan Türk ve Norveç medyasında kadının temsili çalışması ile 2004 yılında tamamlamıştır. 2006-2011 yılları arasında DEU SBE Avrupa Çalışmaları Anabilim Dalında Türk medyasında AB tartışmalarını incelediği tezi ile gerçekleştirmiştir. Huriye Toker 2007 yılında Öğretim Görevlisi olarak başladığı Yaşar Üniversitesindeki kariyerine, 2012 yılında İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde atandığı Yardımcı Doçent ve 2014 yılında Doçent unvanı ile devam etmektedir.

  • Eposta huriye.toker@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8440  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

AVRUPA ÇALIŞMALARI (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AVRUPA ÇALIŞMALARI (DR)/
Tez Adı: Kamusal alanda Avrupa Birliği tartışmaları: Haber medyası incelemesi (2011)
Tez Danışmanı: CANAN BALKIR
2006 - 2011

Yüksek Lisans

/ Universitetet i Oslo
Historisk-Filosofisk Fakultetet Department of Media
Tez Adı: Two Countries One Pattern: A Comparative Study of Gender Representation in the News of Norwegian and Turkish Newspapers (2004)
Tez Danışmanı: Hans Fredrik Dahl
2002 - 2004

Yüksek Lisans

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Türk Basınında Gazetecilik Açısından Etik (2001)
Tez Danışmanı: SELDA AKÇALI
1995 - 2001

Lisans

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/
1991 - 1995

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2015 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2011 - 2015

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2007 - 2011

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ERKAN GEZGİNCİ Siyasi partilerin yazılı basında temsili:"7 Haziran 2015" Seçimi örneği Yaşar Üniversitesi 2019
KUBİLAY AKSUN İfade özgürlüğü bağlamında gazetecilikte sansür ve otosansür araştırması Yaşar Üniversitesi 2019
OZAN SÖNMEZ Araştırmacı gazeteciliğin Türk basınındaki yeri ve günümüzde karşılaştığı sorunlar Yaşar Üniversitesi 2019
GİZEM YÜZAK THE IMPACT ON INNOVATION, MARKETING AND GOVERNANCE CAPABILITIES ON EXPORT PERFORMANCE OF TURKISH FIRMS Yaşar Üniversitesi 2019
MİNE İNANÇ DEMİR 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ve 1 Kasım 2015 Erken Genel Seçimleri öncesi yazılı basında yayınlanan seçim haberlerinin analizi Yaşar Üniversitesi 2017
EMEL ŞEN Avrupa Birliği araştırma ve uygulama merkezlerinde kurumsal iletişim bağlamında yeni medya Yaşar Üniversitesi 2016
DURSUN YİLMAZ Siyasal iletişim açısından 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri yazılı basın analizi Yaşar Üniversitesi 2016
TUĞBA OFLAZ Medya okuryazarlığı dersi kapsamında öğrencilerin, medyaya bakış açılarının değerlendirilmesi: Denizli il örneği Yaşar Üniversitesi 2016
ALMANSUR ADO SANI North/south press: A comparative analysis of the framing of Boko Haram insurgency in the Nigerian print media Yaşar Üniversitesi 2014
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
TOKER HURİYE The Norwegian Way: Protection throughHigher Education the Recognition Process forSyrian Refugees in HE İnternational Migration, (), 0-0. (SSCI) 2019
TOKER HURİYE More National Less European The Comparison of the Last Two General Elections in Turkey European Journal of Communication, 30(2), 1-21. (SSCI) 2014
Balkır Canan, Banducci Susan, Soyaltın Didem, Toker Huriye Expecting the Unforeseeable The 2007 Turkish Elections In the Media Turkish Studies, 9(2), 197-212. (SCI-Expanded) 2008
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZGEN IŞIL,TOKER HURİYE Journal of Media Research Journal of Media Research, 12(34), 32-49. Ebsco, Proquest, CEEOL 2019
TOKER HURİYE Too similar to be different? ‘Syrian refugee’ coverage in the Turkish and Norwegian popular media KOME An International Journal of Pure Communication Inquiry, 7(1), 63-83. WoS 2019
GEDİK ZÜMRÜT,TOKER HURİYE Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylere YönelikTutumları ve Sosyal Beğenirlik Düzeyleri Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(1), 111-116. TR DİZİN 2018
TOKER HURİYE,Altun Derya Kadınların Bakışıyla Kent Konseyleri Katılımcılık Aracı mıdır? İzmir Kent Konseyi Örneği Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(2), 461-474. TR DİZİN 2017
TOKER HURİYE,ERDEM SABRİ,Özşarlak Pınar 2015 Haziran ve Kasım Seçimlerinde Siyasal Eğilim: Yeni Bir Kamuoyu Ölçümleme Aracı Olarak Twitter Erciyes İletişim Dergisi, 5(1), 96-116. TR DİZİN 2017
TOKER HURİYE,Rae Taylor The Representation of 2015 Ankara Bombings in Canadian Media Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 115-136. Endekste taranmıyor 2017
MELEK GİZEM,TOKER HURİYE 2016 Sultanahmet Terör Eylemi Yerelin Küreselleşmesi, Selçuk İletişim Selçuk İletişim, 9(3), 178-203. TR DİZİN 2016
İçin Akçalı Selda, Toker Huriye 22 Temmuz Oslo Norveç Toplum Kendini Sorguluyor Breivik Saldırısı Örnek Olayı The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 5(7), 27-48. DOAJ 2012
Toker Huriye Avrupa da Kamusal Alan Araştırmaları İçerik Analizi Yerine İddia Analizi Yöntemi Journal of Yasar University (JOY), 24(6), 3951-3967. DOAJ 2011
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KELLEVEZİR IŞIL,TOKER HURİYE Türkiye’de Kadın İstihdamı, Eğitim Düzeyi ve Kalkınma İlişkisi Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu 2017
TOKER HURİYE World’s Reluctant Guests: Comparison of Syrian Refugee Coverage in Turkish and Norwegian Media 5th Migration Conference 2017
TOKER HURİYE The CSR Coverage in Turkey: The Repugnant Contributor or Ambitious Mediator The 3rd International Conference on CSR, Sustainability, Ethics Governance 2016
Melih Zeytinoğlu., Huriye Toker, Aslı Cumalıoğlu, İrfan Süral, Yasin Özarslan, İlker Kayabaş, Cengiz Hakan Aydın Açık ve Uzaktan Öğrenme Hizmeti Sunmaya Başlamak Yaşar Üniversitesi Deneyimi Akademik Bilişim 2013 Uluslararası Konferansı 2013
Nil Sonuç., Huriye Toker, Dorothea Demirelli Undeniable Effect of Media on Tourism Arab Revolution in Western Media Seventh International Conference on Business, Management and Economics 2011
Merba Tat, Huriye Toker Televizyon Kadın Programlarında Cinsiyetçi Söylem ve Beden Dili 2. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak “Kadın”: Edebiyat, Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın Sempozyumu 2009
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
TOKER HURİYE Encyclopedia of Sustainable Management ( - ) Springer 2020
TOKER HURİYE Encyclopedia of Sustainable Management ( - ) Springer 2020
TOKER HURİYE Encyclopedia of Sustainable Management ( - ) Springer 2020
TOKER HURİYE Encyclopedia of Sustainable Management ( - ) Springer 2020
TÜRKER ÖZMEN DUYGU,TOKER HURİYE Sustainability and Management: An International Perspective ( 161 - 173 ) Routledge 2017
TOKER HURİYE Contemporary Issues in Corporate Social Responsibility ( - ) Lexington Books 2016
TÜRKER ÖZMEN DUYGU,TOKER HURİYE Sustainability and Corporate Social Responsibility Global Approach ( - ) Gower Publishing 2015
TOKER HURİYE Dictionary of Corporate Social Responsibility CSR Sustainability Ethics and Governance ( - ) Springer 2015
TOKER HURİYE Dictionary of Corporate Social Responsibility CSR Sustainability Ethics and Governance ( - ) Springer 2015
TÜRKER ÖZMEN DUYGU,TOKER HURİYE,ALTUNTAŞ VURAL CEREN CSR Trends Beyond Business As Usual ( - ) E book 2015
TOKER HURİYE,TÜRKER ÖZMEN DUYGU,ALTUNTAŞ VURAL CEREN Social Responsibility Education Across Europe A Comparative Approach ( - ) Springer 2015
TOKER HURİYE United for or against Euroscepticism An Assessment of Public Attitudes towards Europe in the Context of the Crisis ( - ) Cambridge Scholar Pub. 2015
Toker Huriye Contemporary Issues in Corporate Social Responsibility ( 125 - 142 ) Lexington Books 2014
Toker Huriye Encyclopedia of Corporate Social Responsibility ( - ) Springer Verlag 2013
Corina DabaBuzoianu., Gülgün Erdoğan Tosun, Huriye Toker The Crisis of the European Union Identity Citizenship and Solidarity Reassessed ( 154 - 173 ) Comunicare.ro 2013
Toker Huriye Encyclopedia of Corporate Social Responsibility ( - ) Springer Verlag, USA 2013
Toker Huriye Communication Mediation and Culture in the Making of Europe ( 133 - 146 ) Società Editrice il Mulino 2011
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TOKER HURİYE,TAT MERBA Representation of Corporate Social Responsibility in Turkish Newspapers Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 6(2), 899-928. TR DİZİN 2018
MELEK GİZEM,TOKER HURİYE Şiddet, Demokrasi ve Terör Bağlamında Ana Akım Medyanın Analizi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Erciyes İletişim Dergisi, 5(1), 222-234. TR DİZİN 2017
TOKER HURİYE,Altun Derya Toplumsal Şiddetin Aktarım Yoluyla Yeniden Üretilmesi Basının Televizyonlaşması Bağlamında Şefika Etik Cinayeti Selçuk iletişim, 9(11), 115-140. ULAKBİM 2015
Toker Huriye, Tat Merba Sosyal Sorumluluk Kamu ve Vakıf Üniversiteleri Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluğa İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Algılarının Ölçülmesi Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(1), 34-56. Ulakbim 2013
Toker Huriye Fark Göremiyorum Ya Siz Norveç ve Türkiye Haber Medyasında Kadının Sunumu Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi, (7), 77-94. Endekste taranmıyor 2013
Toker Huriye Yerel Medyanın AB ye Bakışı Yeni Asır Gazetesi Örneği Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(2), 139-155. Ulakbim 2012
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
TOKER HURİYE Sosyal Medya ve Siyasal İletişim (Davetli Konuşmacı) Sosyal Belediyeler Ağı Karşıyaka Çalıştayı 2017
TOKER HURİYE Güncel Gelişmeler Işığında Medyada Nefret Söylemi (Davetli Konuşmacı) İzmir Kent Konseyi Seminerleri 2017
TOKER HURİYE Toplumsal Cinsiyet ve Siyasal Katılım: Kuzey Ülkeleri Deneyimi (Davetli Konuşmacı) Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Disiplinler Arası Yaklaşımlar Çalıştayı 2017
TOKER HURİYE Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Tarihçesi (Davetli Konuşmacı) Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Yurttaşlık Eğitimi Projesi 2017
GEDİK ZÜMRÜT,TOKER HURİYE Üniversite Öğrencilerinde Engelli Bireylere Yönelik Tutumlar ve Sosyal Beğenirlik Arasındaki İlişki (Sözlü Sunum) 1. Engelli Araştırmaları Kongresi 2016
TOKER HURİYE,Altun Derya Kadınların Bakışıyla Kent Konseyleri Katılımcılık Aracı mıdır? İzmir Kent Konseyi Örneği (Sözlü Sunum) 14. Sosyal Bilimler Kongresi 2015
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
TOKER HURİYE Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Üniversiteler: Quo Vadis? KSS TÜRKİYE, 29(), 50-52. 2017
TOKER HURİYE Kadının Siyasete Katılımında Uluslarararsı Ön Model:Norveç Örneği İzmir Barosu Bülten, (), 11-15. 2012
Diğerleri
TOKER HURİYE Integration of Refugee Students in European Higher Education: Comparative Country Cases. Yaşar Üniversitesi Yayınları 2019
ŞAHİN HATİCE,TOKER HURİYE,GEDİK ZÜMRÜT Engellilik ve Sürdürülebilir İstihdam Çalıştayı İzmir Yaşar Üniversitesi 2018
TOKER HURİYE Aile Araştırmaları Ekin Yayıncılık 2018
TOKER HURİYE Toplumsal Cinsiyet: Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar Nika 2018
ŞAHİN HATİCE,GEDİK ZÜMRÜT,TOKER HURİYE,Çepiş Aylin,KAHRAMAN SERPİL,ÖZVERİ KOYUNCU BANU,ALPÖZ ESİN,Yılmaz Gizem,ORAL EZGİ,Yavuz Merve Engellilik ve Etik Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası 2017
TOKER HURİYE Engellilik ve Etik Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 2017
TOKER HURİYE Engellilik ve Etik Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 2017
ŞAHİN HATİCE,GEDİK ZÜMRÜT,TOKER HURİYE,Çepiş Aylin,KAHRAMAN SERPİL,ÖZVERİ KOYUNCU BANU,ALPÖZ ESİN,Yılmaz Gizem,Oral Ezgi,Yavuz Merve Engellilik ve Etik Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası 2017
TOKER HURİYE Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Güncel Yönelim ve Yaklaşımlar Nobel 2016
TOKER HURİYE Bütünleşik Afet Yönetimi İlkem 2016
Toker Huriye Ulusal Politikanın Uluslararasılaşması Siyasal Seçimler Uluslararası İletişim ve Medya Orion 2013
Tosun Gülgün,TOKER HURİYE The Crisis of the European Union. Identity, Citizenship and Solidarity Reassessed Comunicare.ro 2013
Huriye Toker Kamusal Alanda Avrupa Birliği Tartışmaları Haber Medyası İncelemesi Avrupa Birliği Bakanlığı 2012
Huriye Toker Kamusal Alanın Avrupalılaşması Avrupa Çalışmaları Ege Derneği Yayınları:1 2011

8. Projeler

TÜRKİYE VE MALTA’DAKİ SOKAK EKONOMİSİ VE SOKAK DEMOKRASİNİN, MAKRO-EKONOMİK GÖSTERGELERE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

The Relation Between Street Economy and Democracy

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

Integrating Syrians into Turkish Higher Education through Recognition of Qualifications

Avrupa Birliği

”EU TALK: Integrate Turkey and Turkish Media to European Public Sphere”

Avrupa Birliği

EU TALK: Integrate Turkey and Turkish Media to European Public Sphere

Avrupa Birliği

Destekle Değiştir

Diğer (Ulusal)

Pesonum: “Peace with Numbers in Social Science”, Yaşamboyu Öğrenme Erasmus Projesi, 2008-1 TR1-ERA10 03701-

Avrupa Birliği

Seçim Haberlerini İzleme Projesi veri kodlama ve proje katılımcısı proje sahibi Exeter Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi AB Anabilim Dalı uluslararası nitelikli bilimsel araştırma projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Sesime Kulak Verin başlıklı İzmir Kalkınma Ajansı İZKA Sosyal Projesi proje sahibi Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı TOBAV İzmir Şubesi hibe sağlayan kurum İzmir Kalkınma Ajansı İZKA sözleşme no TR31 08 SK

DİĞER

PeSoNum Peace with the Numbers in the Field of Social Science Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Yoğun Programı LLP IP uluslararası nitelikli sözleşme no TR ERA IP 2008 220363 1 09 AB Projesi

Avrupa Birliği

SENT Thematic Network on European Studies üniversiteyi temsilen proje katılımcısı proje sahibi Roma Üniversitesi Yaşar Üniversitesi ve Avrupa dan 70 partner üniversite uluslararası nitelikli AB projesi

Avrupa Birliği

İzmir deki Göçmen Kadınların Vatandaşlık Haklarını Destekleme Projesi proje yazımı ve asistanlığı proje sahibi Kadın Adayları Destekleme Derneği KADER İzmir Şubesi hibe sağlayan kurum Hollanda Büyükelçiliği proje ortağı DEU SBE AB Anabilim D

DİĞER

Kariyerimin İzmir Yolculuğu

DİĞER

SOCRESEDU Social Responsibility Education in Europe

Avrupa Birliği

INTERJOUR International Journalism Education in Europe

Avrupa Birliği

Avrupa da Yeni İş Modelleri Niteliksel AnalizHollanda Radboud University

ARAŞTIRMA PROJESİ

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Avrupa Çalışmaları Ege Derneği (AÇED)

2009 -

İzmir Kent Konseyi

2014 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

COMM 5505 NEWS MEDIA (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

PRAD 0040 Discrimination (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

PRAD 0060 EUROPEAN MEDIA AND EU (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

RCTV 1115 INTRODUCTION TO COMM (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

COMM 560 HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA İLİŞKİLERİ (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

ILET 550 TEZ (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

NMED 1004 GAZETECİLİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

NMED 2008 HABER YAZMA TEKNİKLERİ (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

PRAD 2108 KİŞİLERARASI İLETİŞİM (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

İletişime Giriş (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Gazeteciliğe Giriş (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Ayrımcılık (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Kişilerarası İletişim (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Halkla ilişkilerde Medya İlişkileri (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Avrupa Medyası ve AB (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Haber Medyası (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Siyaset ve İletişim (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Siyasal İletişim ve Propaganda (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişime Giriş (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

Gazeteciliğe Giriş (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

Kişilerarası İletişim (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Halkla ilişkilerde Medya İlişkileri (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Haber Medyası (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Haber Medyası (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Haber Medyası (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Siyasal İletişim (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Siyasal İletişim (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Siyasal İletişim (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA İLİŞKİLERİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Avrupa Medyası ve AB (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Haber Medyası (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Siyasal İletişim ve Propaganda (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Haber Yazımı (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Medya Analizi (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR