Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör.Dr. Pelin Bengitöz

İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yaşar Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2021 yılında, Yaşar Üniversitesi Finans Doktora programını tamamlayarak doktora derecesini almıştır. Nisan 2014 tarihinden itibaren Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta pelin.bengitoz@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8979  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

FİNANS (DR) (İNGİLİZCE) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FİNANS (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Essays on International Portfolio Investments (2021)
Tez Danışmanı: MEHMET UMUTLU
2015 - 2021

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Uluslararası Portföy Yatırımı Getirilerinde Aylık Maksimum Getiri Oranının Rolü (2017)
Tez Danışmanı: MEHMET UMUTLU
2014 - 2017

Yüksek Lisans

AKTÜERYA BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/AKTÜERYA BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Borsa İstanbul’xxda Çeşitli Beta Ölçütleri ve Hisse Senedi Getirileri: Portföy Düzeyinde Bir Çalışma (2015)
Tez Danışmanı: BANU ÖZGÜREL,MEHMET UMUTLU
2012 - 2015

Lisans

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ/İSTATİSTİK PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)/
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2007 - 2012

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2014 -

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
UMUTLU MEHMET,BENGİTÖZ PELİN The cross-section of industry equity returns and global tactical asset allocation across regions and industries International Review of Financial Analysis, 72(November), 101574-0. (SSCI) 2020
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
UMUTLU MEHMET, BENGİTÖZ PELİN Return range and the cross-section of expected index returns in international stock markets Quantitative Finance and Economics, 5(3), 421-451. ESCI 2021
ÇELİK ŞABAN,AKTAN BORA,Tvaronaviciene MANUELA,BENGİTÖZ PELİN Linkage Between Company Scores and Stock Returns journal of international studeis, 10(4), 219-232. scopus 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
UMUTLU MEHMET,BENGİTÖZ PELİN The Cross-Section of Expected Index Returns in International Stock Markets 3rd FinanDebt International Conference on Debt Crises and Financial Stability 2016
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BENGİTÖZ PELİN,UMUTLU MEHMET Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 51(598), 75-92. TÜBİTAK ULAKBİM 2014
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
UMUTLU MEHMET,BENGİTÖZ PELİN Maximum Return in a Month and the Cross-section of International Portfolio Returns (Sözlü Sunum) First Annual All-İzmir Economics Workshop 2016
BENGİTÖZ PELİN,UMUTLU MEHMET Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi (Sözlü Sunum) 18.Finans Sempozyumu 2014
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
BENGİTÖZ PELİN,UMUTLU MEHMET Prof. Dr. Halil Sarıslan’xxa Armağan Kitap Kitap Bölümü:Borsa İstanbul’da Çeşitli Beta Ölçütleri ve Hisse Senedi Getirileri: Portföy Düzeyinde Bir Çalışma Kitap Bölümü Siyasal Kitabevi 2015
Üniversite Dışı Deneyim
Yaşar Holding İnsan Kaynakları 2013 2014
Yadex International GmbH Erasmus Student Mobility for Traineeship 2011 2011

İdari Görevler

Ders ve Sınav Programı Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2018

Sınıf Danışmanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2018

Ödüller

Üniversite Birinciliği Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR