Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Yrd.Doç.Dr. Ruhan Aşkın Uzel

Meslek Yüksekokulu / Gıda Teknolojisi Programı

Kısa Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ruhan AŞKIN UZEL– Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü – Bölüm Başkanı / Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Lisans eğitimini 2005 yılında tamamladıktan sonra, aynı yıl Japon Hükümeti Monbukagakusho (MEXT) bursu ile Japonya Kumamoto Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Kimya ve Biyokimya Bölümünden 2007 yılında aldığı yüksek lisans derecesine yine MEXT bursu desteğiyle aynı fakültede doktora derecesi için devam etmiş ve 2010 yılında Yeni Öncü Bilimler ve Darbeli Güç Bilimi Anabilim Dalı’nda Kimya Mühendisliği Temel İşlemler ve Yeni Teknolojiler (Gıdalarda yeşil teknoloji uygulamaları, ekstraksiyon teknolojisi ve nano-teknoloji) çalışmaları ile programı tamamlamıştır. 2010 yılında Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü’nde Öğr. Gör. Dr. kadrosu ile başladığı görevine 2011 yılında Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanması ile devam etmekte olup akademik görevine Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Gıda İşleme Bölüm Başkanı olarak devam etmektedir. ruhan.uzel@yasar.edu.tr

  • Eposta ruhan.uzel@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8652  

Öğrenim Bilgisi

Lisans

SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/
2017 - -

Doktora

/ Kumamoto Üniversitesi
Field of New Frontier Sciences, Department of Pulsed Power Sciences
Tez Adı: Critical Fluid Technology in Food Industry for Extraction and Particle Generation (2010)
Tez Danışmanı: Motonobu GOTO
2007 - 2010

Yüksek Lisans

/ Kumamoto Üniversitesi
Department of Applied Chemistry and Biochemistry
Tez Adı: Theory of Supercritical Fluids and Supercritical Fluid Extraction of Ganoderma lucidum (2007)
Tez Danışmanı: Motonobu GOTO
2005 - 2007

Lisans

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR./
2001 - 2005

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
2011

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
2010

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
Kensei HİRAE Removal of Oligomers from PET (Poly ethylene terephthalate) Materials Kumamoto Üniversitesi 2012
Tolga TUGAY İZMİR Roalization of a Chaotic Kitchen Mixer and Its Performance Evaluation
Wilmine CELIGNY How Should Small Open Economies Respond to the Challenge of Globalization? : A case study of the Caribbean food Industry
Cansu TEMEL Food Procurement Process from Manufacturer to Consumer: Current Situation Analysis in Turkey in the Field of Agricultural Products
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
AŞKIN UZEL RUHAN A practical method for isolation of phenolic compounds from black carrot utilizing pressurized water extraction with in-site particle generation in hot air assistance The Journal of Supercritical Fluids, 120(part 2), 320-327. (SCI) 2017
AŞKIN UZEL RUHAN,YAMAN ÜNAL RIZA A novel method for food particle production using subcritical water extraction Ganoderma mushroom as a case example The Journal of Supercritical Fluids, 111(1), 74-82. (SCI) 2016
AŞKIN UZEL RUHAN New dimension of slow food movement using supercritical fluid technology and methods to influence society by effective marketing strategies Food Science and Technology International, 22(5), 365-376. (SCI-Expanded) 2015
Matsunaga Yui,Wahyu Diono,Siti Machmudah,AŞKIN UZEL RUHAN,Armando T Quitain,Mitsuru Sasaki,Motonobu Goto Hydrothermal Extraction and Micronization of Polysaccharides from Ganoderma Lucidum in a One Step Process BioResources, 8(1), 461-471. (SCI-Expanded) 2013
AŞKIN UZEL RUHAN,Mitsuru Sasaki,Motonobu Goto Recovery of water soluble compounds from Ganoderma lucidum by hydrothermal treatment Food and Bioproducts Processing, 88(2-3), 291-297. (SCI-Expanded) 2010
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AŞKIN UZEL RUHAN Alternative Methods to Preserve Sweet Red Pepper Paste Quality: Effect of Temperature and Protective Agents Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 18(3), 695-704. TR DİZİN 2017
AŞKIN UZEL RUHAN Impact of Ultrasound-Assisted Extraction on Supercritical Recovery of Valuable Compounds from Dry Pine Needles IJFE (International Journal of Food Engineering), 4(1), 8-14. Directory of Open Access Journals (DOAJ) 2017
AŞKIN UZEL RUHAN,ÖTLEŞ SEMİH,Sasaki Mitsuru,Motonobu Goto Chlorella A Green Magic Coming from the Orient Foods and Food Ingredients Journal of Japan, 211(7), 583-594. FFI Journal 2006
AŞKIN UZEL RUHAN,ÖTLEŞ SEMİH Supercritical Fluid Application Techniques in Industry JOURNAL OF OIL SOAP COSMETICS, 54(2), 62-68. OLAJ 2005
ÖTLEŞ SEMİH,KABAY NALAN,AŞKIN UZEL RUHAN Supercritical Fluids and Their Applications Hi-Tech, 11(9), 87-93. Endekste taranmıyor 2005
AŞKIN UZEL RUHAN,ÖTLEŞ SEMİH Supercritical Fluids ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria [ACTA SCI POL TECHNOL], 4(1), 3-16. Agro-Librex, EBSCO, Directory of Open Acces Journals, Index Copernicus, Polish Scientific Journals Contents. 2005
AŞKIN UZEL RUHAN Geleneksel Mutfak Kültürü ve Tarımsal Ürün Çeşitliliğinin, Üniversite Öğrencileri Beslenme Durumu Üzerine Etkisi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(1), 0-0. TR DİZİN 0
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
GENÇ SEDA,İZMİR Tolga Tugay,AŞKIN UZEL RUHAN,DEMİRKIRAN GÖKHAN,ŞAHİN SAVAŞ,GÜZELİŞ CÜNEYT Effect of Chaotic Mixing on the Rheological Characterization of Mayonnaise 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO 2017) 2017
AŞKIN UZEL RUHAN,Büşra Karaaslan,GENÇ SEDA Meslek Yüksekokulu Eğitiminde Üniversite - Sektör İşbirliği Analizi: Gıda Teknolojisi Alanı Staj Modellemesi Örneği VI. International Vocational Schools Symposium (Umyos 2017) 2017
AŞKIN UZEL RUHAN,Büşra Karaaslan Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumlarının Ölçülmesi ve Geleneksel Mutfak Kültürünün Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Araştırılması: Yaşar Üniversitesi Örneği VI. International Vocational Schools Symposium (Umyos 2017) 2017
AŞKIN UZEL RUHAN Impact of Ultrasound-Assisted Extraction on Supercritical Recovery of Valuable Compounds from Dry Pine Needles 4th International Conference on Chemical and Food Engineering (ICCFE 2017) 2017
AŞKIN UZEL RUHAN Impact of Ultrasound-Assisted Extraction on Supercritical Recovery of Valuable Compounds from Dry Pine Needles 4th International Conference on Chemical and Food Engineering (ICCFE 2017) 2017
AŞKIN UZEL RUHAN,GENÇ SEDA,karaaslan büşra Dondurulmuş Gıda Ürünü Kullanımında Tüketici Bilincinin Belirlenmesi ve Gıda Güvenliğinin Sağlanması İçin Bir Öneri V. International Vocational Schools Symposium (Umyos 2016) 2016
AŞKIN UZEL RUHAN,GENÇ SEDA Meslek Yüksekokulları Uygulamalı Bilimler Alanında Eğitim Verimliliği ve İstihdam Oranının Arttırılması: Mesleki Eğitimde Gölge Modeli V. International Vocational Schools Symposium (Umyos 2016) 2016
AŞKIN UZEL RUHAN Supercritical Extraction of Food Products with in-site Particle Generation in Hot Air Assistance 11th International Symposium on Supercritical Fluids (ISSF2015) 2015
AŞKIN UZEL RUHAN Türkiye’ de Gastronomi Eğitimi Teknik Müfredat Yeterlilikleri (Müfredat Komisyonu) Gastronomi eğitimi Arama Konferansı, 22. Uluslararası Gıda İhtisas Fuarı 2015
AŞKIN UZEL RUHAN New Dimension of Slow Food Movement Using Supercritical Fluid Technology andMethods to Influence Society by Effective Marketing Strategies nternational Food Congress NAFI 2014: Novel Approaches in Food Industry 2014
AŞKIN UZEL RUHAN,SASAKI MITSURU,GOTO MOTONOBU A Novel Technique for Particle Generation with Air assisted Sub critical Water Extraction Technology Novel Approaches in Food Industry - International Food Congress (NAFI2011) 2011
ZOHOURIHAN Haleh,TANAKA Masahiro,MACHMUDAH Siti,AŞKIN UZEL RUHAN,SASAKI Mitsuru,GOTO Motonobu Assessment of Dyeing Property of Lawsonia inermis (Henna) via Lawsone Extraction by SCCO2 23rd international Symposium on Chemical Engineering 2010
ZOHORUIAN HALEH,TANAKA MASAHIRO,MACHMUDAH SITI,AŞKIN UZEL RUHAN,SASAKI MITSURU,GOTO MOTONOBU Extraction of Lawsone with Supercritical Carbon Dioxide (SCCO2) from Lawsonia inermis (Henna) International COE Forum on Pulsed Power Engineering Young Researcher Training Camp 2010
AŞKIN UZEL RUHAN,MACHMUDAH SITI,SASAKI MITSURU,GOTO MOTONOBU Micro particle preparation of Ganoderma lucidum using hydrothermal extraction 40th Anniversary Annual Meeting on Separation Technology 2010
AŞKIN UZEL RUHAN,SASAKI MITSURU,GOTO MOTONOBU Extraction of Valuable Components from Petit vert by Hydrothermal Treatment ICAST 2010-The 4th International Student Conference on Advanced Science and Technology 2010
AŞKIN UZEL RUHAN,MITSURU SASAKI,GOTO MOTONOBU Critical Fluid Technology in Food Industry for Extraction and Particle Generation International Global COE (Global Initiative center for Pulsed Power Engineering) Forum on Impact Energy Industrialization Consortium 2010
AŞKIN UZEL RUHAN,MITSURU SASAKI,GOTO MOTONOBU Hydrothermal Treatment of Petit vert for the Extraction of Major Compounds International Conference on Supercritical Fluids (SUPERGREEN2009) 2009
AŞKIN UZEL RUHAN,MITSURU SASAKI,MOTONOBU GOTO Hydrothermal Treatment of Petit vert for the Recovery of Major Compounds International GCOE Forum on Pulsed Power Engineering and Young Researcher Training Camp 2009
AŞKIN UZEL RUHAN,MITSURU SASAKI,GOTO MOTONOBU Application of Supercritical Fluid Technology on Natural Materials 46th Godo Conference 2009
AŞKIN UZEL RUHAN,SASAKI MITSURU,GOTO MOTONOBU Extraction of Bioactive Compounds from Ganoderma Lucidum 21th International Symposium on Chemical Engineering 2008
AŞKIN UZEL RUHAN,SASAKI MITSURU,GOTO MOTONOBU Sub- and Supercritical Fluid Extractionof Bioactive Compounds from Ganoderma lucidum V. International Symposium on High Pressure Processes Technology and Chemical Engineering 2008
AŞKIN UZEL RUHAN,MITSURU SASAKI,GOTO MOTONOBU Extraction of Bioactive Compounds from Ganoderma lucidum 11th European Meeting on Supercritical Fluids 2008
AŞKIN UZEL RUHAN,SASAKI MITSURU,GOTO MOTONOBU Extraction of Bioactive Components from Ganoderma lucidum International Conference on Supercritical Fluids (SUPERGREEN2007) 2007
AŞKIN UZEL RUHAN,SASAKI MITSURU,GOTO MOTONOBU Sub- and Supercritical Fluid Extraction of Bioactive Compounds from Ganoderma lucidum International Symposium on EcoTopia Science 2007 (ISETS07) 2007
AŞKIN UZEL RUHAN,SASAKI MITSURU,GOTO MOTONOBU Sub- andSupercritical Fluid Extraction of Bioactive Compounds from Ganoderma lucidum AIChE Annual Meeting 2007
AŞKIN UZEL RUHAN,SASAKI MITSURU,GOTO MOTONOBU Sub- and Supercritical Fluid Extraction ofBioactive Compounds from Ganoderma lucidum 1st International Symposium on applications of Supercritical Fluids in Green Chemistry and Material Science 2007
AŞKIN UZEL RUHAN,SHIGAKI MASARU,SASAKI MITSURU,GOTO MOTONOBU Recovery of Water Soluble Compounds from Ganoderma lucidum by Hydrothermal Treatment 19th International Symposium on Chemical Engineering 2006
AŞKIN UZEL RUHAN,SASAKI MITSURU,GOTO MOTONOBU Hydrothermal Treatment of Ganoderma lucidum for Recovery of Polysaccharides Japan- Taiwan- Korea (JTK) Chemical Engineering Conference 2006
AŞKIN UZEL RUHAN,SASAKI MITSURU,SHIGAKI MASARU,TAJIRI KOJI,GOTO MOTONOBU Recovery of Ganoderma lucidum Polysaccharides by Subcritical Water Extraction 8th International Symposium on Supercritical Fluids (ISSF2006) 2006
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
AŞKIN UZEL RUHAN Emerging Microwave Technologies in Industrial, Agricultural, Medical and Food Processing InTechOpen (World’s largest Science, Technology Medicine Open Access book publisher) 2018
AŞKIN UZEL RUHAN,SASAKI Mitsuru,GOTO Motonobu Handbook of Food Analysis Instruments CRC Press, USA 2016
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AŞKIN UZEL RUHAN,ÖTLEŞ SEMİH Gıda Endüstrisi Süperkritik Akışkan Teknolojisi Uygulamalarında Yeni Gelişmeler ı Dünya Gıda Dergisi, 2017(9), 92-96. Endekste taranmıyor 2017
AŞKIN UZEL RUHAN,ÖTLEŞ SEMİH Gıda Endüstrisi Süperkritik Akışkan Teknolojisi Uygulamalarında Yeni Gelişmeler II Dünya Gıda Dergisi, 2017(10), 82-88. Endekste taranmıyor 2017
AŞKIN UZEL RUHAN,YAMAN ÜNAL RIZA,YÜCEL UFUK Ekstraksiyon Yöntemlerinde Yeşil Eğilim Süperkritik Akışkan Teknolojisi Temel Bilgiler 1 Dünya Gıda Dergisi, 2014(5), 19-21. Endekste taranmıyor 2014
AŞKIN UZEL RUHAN,YAMAN ÜNAL RIZA,YÜCEL UFUK Ekstraksiyon Yöntemlerinde Yeşil Eğilim Süperkritik Akışkan Teknolojisi Ekstraksiyon Mekanizması ve Uygulama Alanları 2 Dünya Gıda Dergisi, 2014(8), 75-79. Endekste taranmıyor 2014
AŞKIN UZEL RUHAN,YAMAN ÜNAL RIZA,YÜCEL UFUK Ekstraksiyon Yöntemlerinde Yeşil Eğilim Süperkritik Akışkan Teknolojisi Ekstraksiyon Mekanizması ve Uygulama Alanları 1 Dünya Gıda Dergisi, 2014(7), 73-77. Endekste taranmıyor 2014
AŞKIN UZEL RUHAN,YAMAN ÜNAL RIZA,YÜCEL UFUK Ekstraksiyon Yöntemlerinde Yeşil Eğilim Süperkritik Akışkan Teknolojisi Temel Bilgiler 2 Dünya Gıda Dergisi, 2014(6), 68-72. Endekste taranmıyor 2014
ÖTLEŞ SEMİH,AŞKIN UZEL RUHAN Süperkritik Akışkanlar ve Endüstrideki Uygulama Teknikleri Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi [Turkish JAF Sci.Tech.], 7(32), 24-37. Copernicus 2006
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
AŞKIN UZEL RUHAN Mucize Mantar Ekmeğe Giriyor Yaşarım, 8(1), 37-39. 2017
AŞKIN UZEL RUHAN,BİLGİN ARİF,ALSAFFAR Ayten Aylin,AKARÇAY ERHAN,YILDIZ EMRAH,GÖK İLKAY,SARIOĞLAN MEHMET Komisyonların Belirledikleri Sorunlar, Çözüm Önerileri, Komisyon A: Müfredat ile İlgili Sorunlar 7. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Gastronomi Arama Konferansı Sonuç Raporu, 1(1), 31-42. 2015
Diğerleri
AŞKIN UZEL RUHAN,ŞEMİN MAKBULE İLGİ,EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA GÖZDE,HEPGÜZEL BURÇİN İzmir Kent Sağlık Profil kitabı İzmir Büyükşehir Belediyesi 2018

8. Projeler

Mutfak Tipi Kaotik Karıştırıcı Geliştirilmesi ve Kaotik Karıştırmanın Kek Hamurunun Karakteristik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Yerel Mutfağın Yöre Halkı Tarafından Tanınma Durumunun Beslenme Alışkanlıklarındaki Yerinin ve Sağlık Üzerine Etkisinin Araştırılması Urla İlçesi Örneği

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Horizon 2020 Project “Science Unites All” (SCI-ALL).

Avrupa Birliği

Seferihisar ın üretici pazarı mandalina hammadde bazlı ürünlerinin üretimi Gıda kalite ve Güvenlik standartlarına uyumlaştırılması

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Seferihisar ın Üretici Pazarı ürünlerinin üretim aşamasında Gıda Kalite ve Güvenlik standartlarına uyumlaştırılması

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Hareketi Sevelim Sağlıklı Beslenelim

Özel Kuruluşlar

Yaşar Üniversitesi Teknik Programlar Liselerarası Proje Fuarı ‘14

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Eğlenerek Hareket Edelim, Sağlıklı Beslenelim

Özel Kuruluşlar

Farklılık, Farkındalık - Gıda ve Ambalaj Atıklarının Değerlendirilmesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Extraction of Henna Powder Using Supercritical Carbon Dioxide

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

Research on Removal of Oligomers from PET (Polyethyleneterephthalate) Materials in Food Packaging Industry

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

Particle Generation with Air-Assisted Sub-Critical Water Extraction Technology

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

Hydrothermal Treatment of Petit vert for the Extraction of Pectin and Minerals

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

Supercritical Treatment of Mushrooms

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

9. İdari Görevler

Öğrenci El Kitabı Hazırlama Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Bologna Eşgüdüm Komistonu Alt Çalışma Grubu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Müfredat Yapılanma Komisyon Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Öğretim Planlama ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Yaşar Üniversitesi Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ekibi Meslek Yüksekokulu Temsilcisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Ders ve Sınav Program Koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Eğitim Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2016

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Staj Komisyon Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2015

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Program Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS 2017), Bosna Hersek- Bilim Kurulu Üyeliği

2017 - 2017

Yaşar Üniversitesi Danışma Kurulu

2010 -

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

2011 -

Yaşar Üniversitesi Gıda İşleme Bölüm Başkanlığı

2011 -

Ege Sürdürülebilir Çevre ve kalkınma Derneği (EGESÜRÇED)

2015 -

Ege İhracatçı Birlikleri

2016 -

Ege İhracatçı Birlikleri (Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde danışma kurulu üyeliği)

2015 -

International Conference on Food Processing and Technology (2018) Organizasyon Komitesi Üyeliği

2017 -

11. Ödüller

4. Girişimci Proje Yarışması birincilik ödülü

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

Akademik Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Uluslararası Konferans Katılım Teşvik Ödülü

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2016

Akademik Yayın Taşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Yaşar Üniversitesi Bilim Birlik Başarı Ödülleri

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Akademik Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Yaşar Üniversitesi 2012 yılı en iyi araştırmacı ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

Doktora Erken Mezuniyet Başarı Ödülü

KUMAMOTO UNIVERSITY / JAPONYA
2010

Doktora Öğrenci Mükemmeliyet Ödülü

KUMAMOTO UNIVERSITY / JAPONYA
2010

Öğrenci Mükemmeliyet Ödülü

KUMAMOTO UNIVERSITY / JAPONYA
2010

En iyi poster ödülü

International Conference on Supercritical Fluids / GÜNEY KORE
2009

En iyi poster ödülü

International GCOE Forum on Pulsed Power Engineering and Young Researcher Training Camp / JAPONYA
2009

En iyi poster ödülü

11th European Meeting on Supercritical Fluids / İSPANYA
2008

Yüksek Lisans Programı Öğrenci Mükemmeliyet Ödülü

KUMAMOTO UNIVERSITY / JAPONYA
2007

En iyi sunum ödülü

1st International Symposium on applications of Supercritical Fluids in Green Chemistry and Material Science / ÇİN HALK CUMHURİYETİ
2007

Japon Hükümeti Monbukagakusho (MEXT) Doktora Eğitim Bursu

JAPAN MINISTRY OF EDUCATION / JAPONYA
2007

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Birinciliği

EGE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2005

Dekanlık Onur ve Yüksek Onur Listesinde derece

EGE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2005

Japon Hükümeti Monbukagakusho (MEXT) Yüksek Lisans Eğitim Bursu

JAPAN MINISTRY OF EDUCATION / JAPONYA
2005

Yurtdışı Staj Bursu

Ege Üni. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) / TÜRKİYE
2004

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) Lisans Bitirme Projesi Bursu

EGE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2004

Yurtdışı Staj Bursu

The International Association for the Study of Traditional Environments (IASTE) / TÜRKİYE
2004

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Lisans Eğitim Bursu

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı / TÜRKİYE
2002

Ege Üniversitesi Başarılı Öğrenci Bursu

EGE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2001

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

General Chemistry (2016-2017)

Haftalık Saati : 10

Gıdalarda Temel İşlemler I (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Genel Kimya (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Beslenme ve Diyetetik (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Mesleki Gelişim Etkinlikleri I (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Mesleki Gelişim Etkinlikleri III (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Gıdalarda Temel İşlemler II (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Ekstraksiyon Teknolojisi (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Mesleki Gelişim Etkinlikleri II (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Mesleki Gelişim Etknilikleri IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

General Chemistry (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

Technology Management (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Seminer (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR