Yaşar University | Curriculum Vitae

Research Assistant Buket Günay

Faculty of Law / Faculty of Law

  • Email buket.gunay@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8563  

Education

Phd

ÖZEL HUKUK (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Thesis Name: Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kullanılması Nedeniyle Hukuki Sorumluluk (0)
Thesis Advisor: AYŞE HAVUTCU
2019 - -

Master

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat (2018)
Thesis Advisor: ALİ HAYDAR YAĞCIOĞLU
2016 - 2018

Bachelor

/ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
2011 - 2015

Academic Titles

Research Assistant

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2017 -

Publications

7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
GÜNAY BUKET İş Hukukunda Hafta Tatili Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1-2), 1563-1591. TR DİZİN 2020
HAVUTCU AYŞE,GÜNAY BUKET Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun E. 2017/4, K. 2018/5 ve 20.04.2018 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi Banka ve Finans Hukuku Dergisi, 8(32), 981-1000. TR DİZİN 2019
7.7 Other Publications
Others
GÜNAY BUKET Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Seçkin Yayıncılık 2019

Administrative Duties

Çift Anadal İntibak Komisyonu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Membership in Scientific and Professional Organizations

Adana Barosu

2015 - 2017

Awards

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

TÜBİTAK 2211-A Genel Yurtiçi Doktora Bursu

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2020

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

Onur Derecesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR