Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör.Dr. Buket Günay

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Kısa Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Lisans eğitimini onur derecesiyle tamamladıktan sonra, Adana Barosu'nda avukatlık stajını tamamlamıştır. Ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini "Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat" başlıklı teziyle 2018'de tamamlamıştır. 2019'da Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı doktora eğitimi sırasında TÜBİTAK bursuyla Köln Üniversitesi'nde, DAAD bursuyla Göttingen Georg-August Üniversitesi'nde bulunmuştur. Doktora eğitimini 2023'te "Kişiliğin Korunması Kapsamında Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kullanılması Sebebiyle Sorumluluk" konulu tezini başarıyla savunarak tamamlamıştır. 2017'den beri Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi kadrosunda tam zamanlı olarak görev almaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8563  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Kişiliğin korunması kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması nedeniyle hukuki sorumluluk (2023)
Tez Danışmanı: Emre Cumalıoğlu
2019 - 2023

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat (2018)
Tez Danışmanı: ALİ HAYDAR YAĞCIOĞLU
2016 - 2018

Lisans

/ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
HUKUK FAKÜLTESİ
2011 - 2015

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2017 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÜNAY BUKET Biometrische Daten aus der Perspektive der DSGVO Datenschutz und Datensicherheit, 47(2), 96-99. Baidu CLOCKSS CNKI CNPIEC DBLP Dimensions EBSCO Discovery Service Google Scholar Naver OCLC WorldCat Discovery Service Portico ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Database ProQuest-ExLibris Primo ProQuest-ExLibris Summon TD Net Discovery S 2023
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÜNAY BUKET Dijital Geleceğin Yapıtaşı Olarak Algoritmalar: Hukuki Düzenleme İhtiyacı II. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi (Kişisel Verileri Koruma Kurumu-Bilkent Üniversitesi) 2023
GÜNAY BUKET Küçüğün Kişisel Verilerinin İşlenmesine Rızası: Türk ve AB Hukukuna Karşılaştırmalı Bir Bakış Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Uluslararası Sempozyumu-IV 2023
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
GÜNAY BUKET Kişiliğin Korunması Kapsamında Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kullanılması Nedeniyle Hukuki Sorumluluk Sayfa (-) Seçkin Yayıncılık 2023
GÜNAY BUKET Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Sayfa (-) Seçkin Yayıncılık 2019
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÜNAY BUKET Kişilik Hakkı Perspektifinden Kadın Cinayetlerinde Hükümlünün Unutulma Hakkı Yaşar Hukuk Dergisi, 3(2), 129-160. Endekste taranmıyor 2021
GÜNAY BUKET İş Hukukunda Hafta Tatili Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1-2), 1563-1591. TR DİZİN 2020
HAVUTCU AYŞE,GÜNAY BUKET Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun E. 2017/4, K. 2018/5 ve 20.04.2018 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi Banka ve Finans Hukuku Dergisi, 8(32), 981-1000. TR DİZİN 2019
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÜNAY BUKET Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat (Davetli Konuşmacı) İzmir Barosu Staj Eğitim Dersi 2019
GÜNAY BUKET Kişilik Hakları Perspektifinden Kadın Cinayetlerinde Unutulma Hakkı (Sözlü Sunum) Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Online Seminerler Serisi 2021
GÜNAY BUKET Çocuk Influencerlar Üzerine Bir Değerlendirme (Sözlü Sunum) İstanbul Arel Üniversitesi - Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Hukuku II 2023
Üniversite Dışı Deneyim
Köln Üniversitesi Medya ve Telekomünikasyon Hukuku Enstitüsü Misafir Araştırmacı 2022 2022
Adana Barosu Avukat 2016 2017
Adana Barosu Avukatlık Stajı 2015 2016
Georg-August-Universität Göttingen Misafir Araştırmacı 2022 0

İdari Görevler

Özel Hukuk Anabilim Dalı Web Sayfaları Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Ders ve Sınav Programları Komisyonu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Çift Anadal ve Yandal İntibak Komisyonu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Adana Barosu

2015 - 2017

Ödüller

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2023

TÜBİTAK 2214-A Doktora Sırası Yurt Dışı Araştırma Bursu

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2022

DAAD Kısa Süreli Araştırma Bursu

DAAD / ALMANYA
2022

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

TÜBİTAK 2211-A Genel Yurtiçi Doktora Bursu

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2020

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

Onur Derecesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Medeni Hukuk Bilgisi (2023-2024)

Haftalık Saati : 4

Eşya Hukuku I (2023-2024)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR