Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Güven Selçuk

İletişim Fakültesi / Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden popüler kültür ve yirminci yüzyıl sonunda kapitalizmin politik-ekonomik dönüşümü konulu teziyle aldı. Son olarak Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “serbest zaman” olgusuna ve –genellikle bir serbest zaman etkinliği olarak görülen– “televizyon izleme”nin ekonomik ve politik boyutlarına odaklanan teziyle doktorasını tamamladı. Yaşar Üniversitesi’nde 2005 yılından bu yana kitle iletişimi, siyaset bilimi ve popüler kültür üzerine dersler vermektedir. Akademik ilgi alanları, genel hatlarıyla Marksist teori, medya ekonomi-politiği, iletişim sosyolojisi ve kültürel çalışmalar gibi alanları kapsamaktadır.

  • Eposta guven.selcuk@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8446  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA (DR)/
Tez Adı: Serbest zaman etkinlikleri içerisinde televizyonun konumu (2010)
Tez Danışmanı: PROF. DR. KONCA YUMLU
2004 - 2010

Yüksek Lisans

KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: 20. yüzyıl sonunda kapitalizmin politik-ekonomik dönüşümü ve popüler kültür (2004)
Tez Danışmanı: PROF. DR. TÜLAY ÖZÜERMAN
2001 - 2004

Lisans

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/
1997 - 2001

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2010 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2008 - 2010

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2005 - 2008

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SELÇUK GÜVEN Postmodern Söylem ve Popüler Kültür Kavramının Semantik Dönüşümü Journal of Yaşar University, 23(6), 3878-3889. EBSCO 2011
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SELÇUK GÜVEN “Productive / Unproductive Labour: A Contribution To The Digital Labour Debate” 2nd Comparative Literary and Cultural Studies Symposium 2018
HANSSEN Graeme, SELÇUK Güven The Importance of Focusing on E commerce in Tertiary Institutions The 6th International Educational Technology Conference 2006
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SELÇUK GÜVEN Fordist Birikim Rejimi ve Kitle Kültürü Journal of Yaşar University, 24(6), 4130-4152. EBSCO 2011
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SELÇUK GÜVEN Bugünü Serbest Zamanın Dönüşümü Üzerinden Anlamak () Karaburun Bilim Kongresi 2008
SÖNMEZ SELÇUK SENEM, SELÇUK GÜVEN Resmi Türk Kimliğinin İnşası Bağlamında Kimlik Krizleri ve Türkiye de Vatandaşlık Bilmecesi () 10. Sosyal Bilimler Kongresi 2007
SELÇUK GÜVEN Emek Gücünün ve Üretim İlişkilerinin Yeniden Üretimi Bağlamında Eğitimin ve Bilimin İdeolojik İşlevleri () Karaburun Bilim Kongresi 2006
SELÇUK GÜVEN Popüler Kültür Kavramındaki Anlam Kayması ve Egemen Popüler Kültür ün Postmodern Karakteri () II. Ulusal İletişim Öğrencileri Sempozyumu 2005
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
SELÇUK GÜVEN Bilim ve İktidar Dipnot 2008

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Film Culture (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

Introduction to Communication (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

Mass Communication Theories (2017-2018)

Haftalık Saati : 9

Concepts in Social Sciences (2017-2018)

Haftalık Saati : 9

Popular Culture (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Film Kültürü (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Introduction to Communication (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

Popular Culture (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Mass Communication Theories (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

Concepts in Social Sciences (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

Mass Communication and Politics (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Introduction to Communication (2015-2016)

Haftalık Saati : 6

Popular Culture (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Mass Communication Theories (2015-2016)

Haftalık Saati : 6

Concepts in Social Sciences (2015-2016)

Haftalık Saati : 6

Fİlm Kültürü (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR