Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Sinem Peker

Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Sinem Peker, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi İstatistik Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Ana Bilim Dalında Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Ege Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, daha sonra Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. 2010 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Yardımcı Doçentliğe atanmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta sinem.peker@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9233  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

EKONOMETRİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EKONOMETRİ (DR)/
Tez Adı: Veri dağılımının en yakın bulanık gösterimine dayalı zaman serisi etiketlendirmesi (2010)
Tez Danışmanı: EFENDİ NASİBOĞLU
2006 - 2010

Yüksek Lisans

İSTATİSTİK (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İSTATİSTİK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Klasik regresyon modelinin geçerli olmadığı durumlarda bulanık regresyon yaklaşımı (2004)
Tez Danışmanı: EFENDİ NASİBOĞLU,ŞANSLI ŞENOL
2001 - 2004

Lisans

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ/İSTATİSTİK PR./
1997 - 2001

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
2010 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
2007 - 2010

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
2006 - 2007

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ / İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
2001 - 2004

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
AYŞEGÜL ÖZMEN Bulanık sayıların sıralanması Yaşar Üniversitesi 2015
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
PEKER SİNEM,SHIKHLINSKAYA REYHAN,NASİBOĞLU EFENDİ Comparison of Fuzzy Numbers Using Left/Right Sides ofLevel Sets  Applied and Computational Mathematics , 19(1), 34-46. (SCI) 2020
GÖK OSMAN,HACIOĞLU GÜNGÖR,PEKER SİNEM Decision Influence of Marketing Department in the Organization: An Emerging Country Perspective Journal for East European Management Studies, 23(1), 30-54. (SSCI) 2018
GÖK OSMAN,PEKER SİNEM Understanding the Links among Innovation Performance Market Performance and Financial Performance Review of Managerial Science, 11(3), 605-631. (SSCI) 2017
GÖK OSMAN,PEKER SİNEM,HACIOĞLU GÜNGÖR The marketing department s reputation in the firm European Management Journal, 33(5), 0-0. (SSCI) 2015
NASİBOĞLU EFENDİ,PEKER SİNEM Time series labeling algorithms based on the K nearest neighbors frequencies Expert Systems with Applications, 38(5), 5028-5035. (SCI-Expanded) 2011
NASİBOĞLU EFENDİ,PEKER SİNEM On the nearest parametric approximation of a fuzzy number Fuzzy Sets and Systems, 159(11), 1365-1375. (SCI-Expanded) 2008
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÖK OSMAN,PEKER SİNEM The Impact of Marketing’s Innovation-Related Capabilities on a Firm’s Innovation Performance International Journal of Innovation Management, 24(6), 0-0. ESCI,SCOPUS 2020
Shikhlinskaya Reyhan,PEKER SİNEM,NASİBOĞLU EFENDİ Applyıng The Fuzzy Inference Usıng WABL Defuzzıfıcatıon Method To Fuzzy Controls Proceedings of the Institute of Applied Mathematics, 7(2), 261-269. Zentralblatt MATH, Research Bib 2018
PEKER SİNEM,AKTAN BORA,TVARONAVICIENE MANUELLA Clustering in Key G-7 Stock Market Indices: An Innovative Approach Marketing and Management of Innovations, 1(), 300-310. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2017
PEKER SİNEM,TVARONAVİCİENE MANUELA,AKTAN BORA Sustainable Risk Management Fuzzy Approach to Volatility and Application On Ftse 100 Index Entrepreneurship And Sustainability Issues, 2(1), 30-36. DRJI Indexed Journal, International Society of Universal Research in Sciences, CrossRef (www.crossref.org), google scholar 2014
NASİBOĞLU EFENDİ,PEKER SİNEM Exponential Membership Function Evaluation Based on Frequency Asian Journal of Mathematics Statistics, 4(1), 8-20. ASCI-Database 2011
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
PEKER SİNEM An Application of Cluster Analysis Based on Competitive Intensity and Market Turbulence of Firm 11. International Statistics Congress 2019
PEKER SİNEM,NASİBOĞLU EFENDİ A Weighted Approach for Ranking of Fuzzy Numbers 5th International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS’17) 2017
PEKER SİNEM,BORA AKTAN Clustering in European Stock Indices in Crisis and Non Crisis Periods 8th International Scientific Conference“Business and Management 2014” 2014
PEKER SİNEM,AKTAN BORA An Empirical Examination of Clustering at London Stock Exchange The International Conference on Multidimensional Finance, Insurance and Investment ICMFII’2013 2013
Efendi Nasibov, Sinem Peker THE EFFICIENCY OF MULTI TIME DOMAIN CLUSTERING IN TIMESERIES LABELING Ninth International Conference on Application ofFuzzy Systems and Soft Computing 2010
Efendi Nasibov, Sinem Peker A fuzzy least squares regression model given a flexible parametric estimation 4th Int. Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control 2007
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
NASİBOĞLU EFENDİ,PEKER SİNEM Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Akademik Çalışmalar Kitap Bölümü:Bölüm 1:Veri Setindeki Sınıfların Parametrik Yamuk Bulanık Sayı Aracılığıyla Yakınsanması Ve Uygulama Örneğı Sayfa (1-21) Kitap Bölümü Gece Kitaplığı 2020
NASİBOĞLU EFENDİ,PEKER SİNEM Computational Intelligence and Soft Computing Applications in Healthcare Management Science Kitap Bölümü:Chapter 8:Interval Type II Fuzzy Number Generation From Data Set Applied to Sedation Stage Classification Sayfa (-) Kitap Bölümü IGI Global 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
PEKER SİNEM,NASİBOĞLU EFENDİ Aralık Tip II Genelleştirilmiş Çan Şekilli Bulanık Sayının Aralık Yakınsaması Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri DergisiAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 595-600. TR DİZİN 2019
PEKER SİNEM,NASİBOĞLU EFENDİ Tip II Genelleştirilmiş Çan Şekilli Bulanık Sayısının Tip II Parametrik Yamuk Bulanık Sayı Yakınsanması Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1), 152-158. TR DİZİN 2019
ŞENOL ŞANSLI,PEKER SİNEM Emlak Vergisinin Bulanık Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi İstatistik Araştırma Dergisi, 3(2), 277-287. Endekste taranmıyor 2004
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
PEKER SİNEM,NASİBOĞLU EFENDİ Bulanık Sayının Bulanık İlişkiler Temelli Yakınsaması (Sözlü Sunum) 38. Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Kongresi 2018
Nilgün Moralı, Sinem Peker WABL a dayanan bulanık regresyon modeli () 16. İstatistik Araştırma Semposyumu 2007

Projeler

Türkiye Firmalarında Pazarlama Fonksiyonunun Rolü ve Etkinliğinin ölçümü

BAP

Ödüller

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik Programı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2011

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik Programı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2011

Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2008

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik Programı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2008

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Takdir Balgesi

EGE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2001

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Business Calculus I (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Principle of Statistics I (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Principles of Statistics I (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Principles of Statistics I (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Statistical Analysis (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Probability and Statistics for Engineers (2018-2019)

Haftalık Saati : 5

Principles of Statistics II (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Principles of Statistics II (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Principles of Statistics I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Principles of Statistics I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Principles of Statistics I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Probability and Statistics for Engineers (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Probability and Statistics (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Principles of Statistics II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Probability and Statistics II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Principles of Statistics II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Probability and Statistics For Engineers (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Statistical Analysis (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Principles of Statistics II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Probability and Statistics II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR