Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör.Dr. Kardelen Aysel

İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde Lisans eğitimini Tasarım Yönetimi opsiyonunda tamamladıktan sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Çalışmaları Programı da Yüksek Lisans eğitimin tamamlamıştır. Doktora Eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı'nda 2023 yılında tamamlamıştır. 2017-2022 yılları arası Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde çalışmış olup, 2022 yılından itibaren de İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8781  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (DR) / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (DR)/
Tez Adı: Cross-course alignment for skill acquisition and knowledge transfer in novice industrial design students (2023)
Tez Danışmanı: Naz Ayşe Güzide Zehra Börekçi
2018 - 2023

Yüksek Lisans

TASARIM ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TASARIM ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Negotiation through design process: A research on negotiation strategies of freelance industrial designers in Turkey (2018)
Tez Danışmanı: GÖKHAN MURA
2015 - 2018

Lisans

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL TASARIM PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
2010 - 2014

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2022 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ
2017 - 2022

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ / GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2015 - 2016

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AYSEL KARDELEN, SEVEN MERT The Decay of the Face in Co-Living: The Many Revelations and Concealings of Face Masks 14th 4T International Design and Design History Symposium: "Who Cares?" 2021
AYSEL KARDELEN, SEVEN MERT Excluding the Excluders: Cybergoth Masks as Physical and Mental Barricades 14th 4T International Design and Design History Symposium: "Who Cares?" 2021
AYSEL KARDELEN, GÜVENİR CAN Socially-Engaged Distance Design Collaboration: A Study on the Effects of Digital Collaboration Over Design-Based Creativity LearnxDesign 2021: 6th International Conference for Design Education Researchers 2021
DİLEK İREM,YANPAR ZELİHA DİDEM,AYSEL KARDELEN,KAYGAN PINAR,AY UTKU Authority over One’s Work: Perspectives of Industrial Designers in Entrepreneurial Careers 13th International Design and Design History Symposium: Design and Authority 2019
Sanatsal Faaliyetler
Diğer Ulusal Özgün Amerikan Koleji Türkçe Tiyatro Grubu Kuşlar Oyunu Kostüm ve Maske Tasarımı Çalıştayı İzmir Amerikan Koleji 2022-04-24 -
Diğer Uluslararası Karma Seminer, Çalıştay, Sergi / Shapes: Sharing Practices Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Uluslararası Tasarım Festivali ve Sergisi Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, 12-15 Nisan 2022 tarihlerinde, bu yıl ilkini gerçekleştirdiği ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirmeyi hedeflediği uluslararası bir tasarım etkinliği düzenledi. “Shapes: Sharing 2022-04-12 -
SERGİ Uluslararası Karma The Sound of the Wind-Rüzgarın Sesi Atölye Çıktıları Sergisi Tarihi Portekiz Sinagogu 2021-11-28 -
Diğer Uluslararası Karma The Sound of the Wind-Rüzgarın Sesi Atölye Çalışması İzmir Akdeniz Akademisi tarafından İzmir İtalyan Konsolosluğu desteğiyle düzenlenen atölye 2021-11-27 -
SERGİ Ulusal Karma Pandemi Döneminde Atıkları İleri Dönüşüm Yoluyla Tasarlamak - YÜ STF ET Endüstriyel Tasarıma Giriş I ders projelerinin çevrimiçi ortamda sergilenmesi. Avrupa Birliği Ufuk 2020 Araştırma ve Geliştirme Programı altında 101036089 numaralı Marie Curie F Yaşar Üniversitesi idyasargreennight.com 2021-09-24 -
SERGİ Ulusal Karma Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2020-2021 Güz Dönemi Öğrenci Projeleri Sanal Sergisi https://id.yasar.edu.tr/sanal-sergi/ 2021-03-12 -
SERGİ Ulusal Karma Tekilden Çoğula: Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 2020-02-10 2020-02-21
SERGİ Ulusal Karma Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2018-2019 Güz Dönemi Öğrenci Projeleri Sergisi Yaşar Üniversitesi Rektörlük Fuaye Alanı 2019-10-15 -
SERGİ Ulusal Karma İyi Tasarım / Good Design İzmir_3: ”Bir Arada” Sergisi İzmir Kültürpark 2018-10-19 2018-11-30
SERGİ Ulusal Karma Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2017-2018 Güz Dönemi Öğrenci Projeleri Sergisi Yaşar Üniversitesi Rektörlük Fuaye Alanı 2018-10-09 -
SERGİ Uluslararası Karma Nokta ve Çizgi: Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları ve Lisansüstü Öğrencileri Sergisi 2018-06-01 2018-09-30
SERGİ Ulusal Karma Büyük Buluşma: Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi 2018 Yılı Genel Kurul Toplantısı ve Büyük Buluşma Sergisi 2018-05-04 2018-05-24
SERGİ Ulusal Özgün YUADS-3 (Yaşar Üniversitesi Uluslararsı Sanat ve Tasarım Sempozyumu-3) 2018-04-09 2018-04-16
SERGİ Ulusal Özgün LUCID Kişisel İlüstrasyon Sergisi 2017-08-27 2017-09-05
Tasarımlar
Tomurcuk Ressam Boyama Kitabı 23 Nisan’da Tomurcuk Vakfı Resim Atölyesi kapsamında, zihinsel engeli bulunan öğrenciler tarafından üretilmiş resimlerinin 10 adet çizgi illüstrasyon ve kitaba dönüştürülmesi. Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş Kardelen Aysel,Tomurcuk Vakfı,Permolit Boya

Projeler

Circus of Emotions – COE2018-1-IT03-KA105-013153

Avrupa Birliği

Dijital Tekstil Desen Arşivi ve Sanal Müze Oluşturulması Projesi - TUDİTA

Kalkınma Bakanlığı

İdari Görevler

Etkinlik ve Sergi Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Ders ve Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Atölye ve Sınıf Gereksinimleri Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Dekanlık Araştırma Görevlisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Komisyon Üyeliği - Eğitim Geliştirme ve Araştırma Komisyonu Kalite Temsilcisi Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Komisyon Üyeliği - Kurumsal Kimlik Geliştirme Komisyonu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Web Sitesi Yöneticisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 - 2022

Oryantasyon Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 - 2022

Web Sitesi Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2022

Sosyal Medya Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2022

Etkinlik ve Sergi Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Ders ve Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2022

Bölüm Toplantı Raportörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2022

Arşiv Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2022

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

4T Türkiye Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu / 4T Design and Design History Society

2021 - 2023

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu

2021 - 2023

4T Türkiye Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu / 4T Design and Design History Society

2021 - 2023

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR