Yaşar University | Curriculum Vitae

Assist.Prof. (PhD) Sami Aksoy

Faculty of Law / Faculty of Law

Short CV

After completing his graduation in Law from Ankara University, School of Law (1999-2003), he received the LLM (2008) and PhD in Law (2014) degrees from Ankara University. He worked as a research assistant between 2005-2016 at Ankara University School of Law. He is currently working as an assistant professor at Yasar University. He works in the areas of Maritime, Aviation, Transport, Insurance and International Commercial Law.

  • Email sami.aksoy@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8535  

Education

Phd

DENİZ HUKUKU (DR) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DENİZ HUKUKU (DR)/
Thesis Name: Fiili taşıyıcı (2014)
Thesis Advisor: HAKAN KARAN
2008 - 2014

Master

DENİZ HUKUKU (YL) (TEZLİ) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DENİZ HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Yapı halindeki gemilerin rehni (2007)
Thesis Advisor: HAKAN KARAN
2006 - 2007

Bachelor

HUKUK PR. / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
1999 - 2003

Academic Titles

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2016 -

Research Assistant

ANKARA ÜNİVERSİTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2005 - 2016

Thesis Superviser

Master Thesis
MERT GÜL Hava taşımalarında yolcu hakları Yaşar Üniversitesi 2020
PhD Thesis

Publications

7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
AKSOY SAMİ Ro-Ro Taşımalarının Hukuki Boyutu Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 32(2), 171-212. TR DİZİN 2019
AKSOY SAMİ Yük Sigortalarında Yüzde On İlave Tutar Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 35(1), 95-115. TR DİZİN 2019
AKSOY SAMİ Taşıma Hukukunda Rücu Süreleri Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 34(3), 203-237. TR DİZİN 2018
AKSOY SAMİ Deniz Alacaklarına Dair Türk Ticaret Kanununun 1352. Maddesi Hakkında Bir Eleştiri Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 34(2), 199-214. TR DİZİN 2018
AKSOY SAMİ Deniz Ticareti Hukukunda Gemiye Yakıt Tedariki Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 34(1), 95-133. TR DİZİN 2018
AKSOY SAMİ Deniz Ticareti Hukukunda Konteynerin Taşıyana İadesi ve Konteyner Demurajı Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 33(1), 137-176. TR DİZİN 2017
AKSOY SAMİ Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Görevli Mahkemeye Dair Yargı Yeri Belirleme Kararının Değerlendirilmesi Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 33(1), 295-301. TR DİZİN 2017
AKSOY SAMİ 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Taşıma Hukukuna Müdahalesi Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 31(2), 305-336. TR DİZİN 2015
AKSOY SAMİ Havayolu Şirketlerinin Bagaj Kaybından Doğan Sorumluluğu Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararı Güncel Hukuk, (2011/12-96), 56-63. Endekste taranmıyor 2011
7.6 Published Conference Proceedings National
AKSOY SAMİ Avrupa Sigorta Sözleşmesi Hukuku İlkeleri ve Türk Sigorta Hukuku (Davetli Konuşmacı) III. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı 2019
AKSOY SAMİ Liman İşletmesi Kimin İfa Yardımcısıdır? (Davetli Konuşmacı) İstanbul Barosu Taşıma Hukuku ve Yük Sigortaları Sempozyumu 2019
AKSOY SAMİ Sigorta Hukukunda Dain-i Mürtehin Şerhi (Davetli Konuşmacı) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu II 2018
AKSOY SAMİ Yük Sigortalarında Yüzde 10 İlave ve Taşıyana Rücu (Davetli Konuşmacı) Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar Sempozyumu 2018
AKSOY SAMİ Deniz Ticaretinde Konteyner Demurajı (Davetli Konuşmacı) İstanbul Barosu Yükün Teslim Alınmaması, Demuraj ve Tasfiye Süreçleri Paneli 2018
AKSOY SAMİ Yolcu Taşımalarında Bagaj Kayıpları ve Rötarlar (Davetli Konuşmacı) 7. Tüketici Hukuku Kongresi 2017
AKSOY SAMİ Uygulama Alanı ve Ro-Ro Gemileri ile Yapılan Taşımalar (Davetli Konuşmacı) İzmir Barosu Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımaları ve CMR Sempozyumu 2017
AKSOY SAMİ Fiili Taşıyıcı (Davetli Konuşmacı) İstanbul Barosu Lojistik, Taşıma Hukuku ve Taşıma Sigortaları Sempozyumu 2016
AKSOY SAMİ Türk Uluslararası Gemi Sicili Bekleneni Verdi mi? (Davetli Konuşmacı) ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 90. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2015
AKSOY SAMİ Yolcu Haklarına Genel Bakış ve Güncel Gelişmeler (Davetli Konuşmacı) Ankara Barosu Sivil Havayolu ile Yolcu Taşımacılığının Hukuki Boyutları 2015
AKSOY SAMİ Hava Taşıma Hukukunda Code Share Anlaşmaları (Davetli Konuşmacı) Uluslararası Hava Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu 2013
AKSOY SAMİ Montreal Sözleşmesi ve Türk Sivil Havacılık Hukuku (Davetli Konuşmacı) Ankara Barosu Türk Sivil Havacılığının Hukuki Boyutları Paneli 2013
AKSOY SAMİ Elektronik CMR Protokolü (Davetli Konuşmacı) Mersin Barosu - CMR Sempozyumu 2012
7.7 Other Publications
Journals
AKSOY SAMİ Gemi Adamının Manevi Tazminat Alacağı Gemi Alacaklısı Hakkı Bahşeder mi? Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, (), 115-129. 2019
AKSOY SAMİ ”Sanchez and Others v. Iberia Airlines”, C-410/11 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararı Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 28(4), 269-277. 2012
AKSOY SAMİ Türk Deniz Hukukunda Yeni Bir Düzenleme: Bağlama Kütüğü Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, 1(), 63-141. 2010
Others
AKSOY SAMİ Deniz Taşımalarında Gönderilenin Eşyayı Tesellümden Kaçınmasının Hukuki Sonuçları On İki Levha Yayıncılık 2019
AKSOY SAMİ Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı On İki Levha Yayıncılık 2015
AKSOY SAMİ,KARAN HAKAN Deniz Hukuku Mevzuatı Turhan Kitabevi 2014
AKSOY SAMİ Taşıma Hukuku Mevzuatı Seçkin Yayıncılık 2012
AKSOY SAMİ,KARAN HAKAN Deniz Hukuku Mevzuatı Turhan Kitabevi 2011
AKSOY SAMİ,KARAN HAKAN Denizcilik Mevzuatı, C. II, Kanunlar Turhan Kitabevi 2009

Projects

DEHUKAM Başbakanlık Tanıtma Fonu Projesi 2016: “Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Uluslararası Tanınırlığının Sağlanması” ve bu kapsamda bilhassa(a) 7-8 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara’da “International Workshop Submarine Cables, Pipeline

Diğer (Uluslararası)

Administrative Duties

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Courses

Kıymetli Evrak Hukuku (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Sigorta Hukuku (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Hava Hukuku (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Uluslararası Ticaret Hukuku (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Deniz Yoluyla Eşya Taşıma Sözleşmeleri (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Kıymetli Evrak Hukuku (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Sigorta Hukuku (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Hava Hukuku (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Uluslararası Ticaret Hukuku (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Ticaret Hukuku (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR