Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Sami Aksoy

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

1999 yılında İzmir Atatürk Lisesinden, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2004 yılında İzmir Barosu bünyesinde avukatlık stajını tamamlamış, yüksek lisans (2008) ve doktora derecelerini (2014) yine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden almıştır. Aralık 2005 - Ekim 2016 arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ardından görevinden kendi isteği ile ayrılarak Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Dr. Aksoy, iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmekte olup, özellikle deniz ticareti, havacılık, taşıma, sigorta ve uluslararası ticaret hukukuna ilgi duymaktadır.

  • Eposta sami.aksoy@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8535  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ/DENİZ HUKUKU ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Fiili taşıyıcı (2014)
Tez Danışmanı: HAKAN KARAN
2008 - 2014

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ/DENİZ HUKUKU ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Yapı halindeki gemilerin rehni (2007)
Tez Danışmanı: HAKAN KARAN
2004 - 2007

Lisans

HUKUK PR. / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
1999 - 2003

Akademik Ünvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2016 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ /
2005 - 2016

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ECE NAZLI KARAPINAR Deniz Yoluyla Eşya Taşıma Hukukunda Özen Kavramı Yaşar Üniversitesi 2017
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AKSOY SAMİ Code Share Anlaşmaları Uluslararası Hava Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AKSOY SAMİ Taşıma Hukukunda Rücu Süreleri Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 34(3), 203-237. TR DİZİN 2018
AKSOY SAMİ Deniz Alacaklarına Dair Türk Ticaret Kanununun 1352. Maddesi Hakkında Bir Eleştiri Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 34(2), 199-214. TR DİZİN 2018
AKSOY SAMİ Deniz Ticareti Hukukunda Gemiye Yakıt Tedariki Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 34(1), 95-133. TR DİZİN 2018
AKSOY SAMİ Deniz Ticareti Hukukunda Konteynerin Taşıyana İadesi ve Konteyner Demurajı Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 33(1), 137-176. TR DİZİN 2017
AKSOY SAMİ Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Görevli Mahkemeye Dair Yargı Yeri Belirleme Kararının Değerlendirilmesi Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 33(1), 295-301. TR DİZİN 2017
AKSOY SAMİ 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Taşıma Hukukuna Müdahalesi Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 31(2), 305-336. TR DİZİN 2015
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AKSOY SAMİ Deniz Ticaretinde Konteyner Demurajı (Davetli Konuşmacı) İstanbul Barosu Yükün Teslim Alınmaması, Demuraj ve Tasfiye Süreçleri Paneli 2018
AKSOY SAMİ Yolcu Taşımalarında Bagaj Kayıpları ve Rötarlar (Davetli Konuşmacı) 7. Tüketici Hukuku Kongresi 2017
AKSOY SAMİ Fiili Taşıyıcı (Davetli Konuşmacı) İstanbul Barosu Lojistik, Taşıma Hukuku ve Taşıma Sigortaları Sempozyumu 2016
AKSOY SAMİ Montreal Sözleşmesi ve Türk Sivil Havacılık Hukuku (Davetli Konuşmacı) Ankara Barosu Türk Sivil Havacılığının Hukuki Boyutları Paneli 2013
AKSOY SAMİ Elektronik CMR Protokolü (Davetli Konuşmacı) Mersin Barosu - CMR Sempozyumu 2012
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
AKSOY SAMİ Türk Deniz Hukukunda Yeni Bir Düzenleme: Bağlama Kütüğü Prof. Dr. Fırat Öztan’xxa Armağan, 1(), 0-0. 2010
Diğerleri
AKSOY SAMİ Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı Oniki Levha Yayıncılık 2015
AKSOY SAMİ Taşıma Hukuku Mevzuatı Seçkin Yayıncılık 2012

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Kıymetli Evrak Hukuku (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Sigorta Hukuku (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Hava Hukuku (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Uluslararası Ticaret Hukuku (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Kıymetli Evrak Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Sigorta Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Hava Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Uluslararası Ticaret Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Ticaret Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Deniz Ticareti Hukuku (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Kıymetli Evrak Hukuku (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Uluslararası Ticaret Hukuku (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Taşıma Hukuku (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR