Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Sami Aksoy

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / Deniz Hukuku Anabilim Dalı

Kısa Özgeçmiş

1999 yılında İzmir Atatürk Lisesinden, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2004 yılında İzmir Barosu bünyesinde avukatlık stajını tamamlamış, yüksek lisans (2008) ve doktora derecelerini (2014) yine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden almıştır. Aralık 2005 - Ekim 2016 arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ardından görevinden kendi isteği ile ayrılarak Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. 15/04/2020 itibariyle Deniz Hukuku alanında Doçent unvanı alan Sami Aksoy, iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmekte olup, özellikle deniz ticareti, havacılık, taşıma, sigorta ve uluslararası ticaret hukukuna ilgi duymaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8535  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

DENİZ HUKUKU (DR) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DENİZ HUKUKU (DR)/
Tez Adı: Fiili taşıyıcı (2014)
Tez Danışmanı: HAKAN KARAN
2008 - 2014

Yüksek Lisans

DENİZ HUKUKU (YL) (TEZLİ) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DENİZ HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Yapı halindeki gemilerin rehni (2007)
Tez Danışmanı: HAKAN KARAN
2006 - 2007

Lisans

HUKUK PR. / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
HUKUK FAKÜLTESİ
1999 - 2003

Akademik Unvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2022 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2016 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2005 - 2016

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
GİZEM YALÇINKAYA Çek hukukunda başvurma hakkı Yaşar Üniversitesi 2022
MERT GÜL Hava taşımalarında yolcu hakları Yaşar Üniversitesi 2020
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AKSOY SAMİ Yargıtay Kararları Işığında Sigorta Hukukunda Güncel Meseleler Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXXIV (2021), 34(), 295-347. TR DİZİN 2021
AKSOY SAMİ 4857 sayılı İş Kanunundaki Deniz ve Hava Taşıma İşleri İstisnası Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 37(1), 81-115. TR DİZİN 2021
AKSOY SAMİ Ro-Ro Taşımalarının Hukuki Boyutu Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 32(2), 171-212. TR DİZİN 2019
AKSOY SAMİ Yük Sigortalarında Yüzde On İlave Tutar Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 35(1), 95-115. TR DİZİN 2019
AKSOY SAMİ Taşıma Hukukunda Rücu Süreleri Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 34(3), 203-237. TR DİZİN 2018
AKSOY SAMİ Deniz Alacaklarına Dair Türk Ticaret Kanununun 1352. Maddesi Hakkında Bir Eleştiri Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 34(2), 199-214. TR DİZİN 2018
AKSOY SAMİ Deniz Ticareti Hukukunda Gemiye Yakıt Tedariki Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 34(1), 95-133. TR DİZİN 2018
AKSOY SAMİ Deniz Ticareti Hukukunda Konteynerin Taşıyana İadesi ve Konteyner Demurajı Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 33(1), 137-176. TR DİZİN 2017
AKSOY SAMİ Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Görevli Mahkemeye Dair Yargı Yeri Belirleme Kararının Değerlendirilmesi Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 33(1), 295-301. TR DİZİN 2017
AKSOY SAMİ 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Taşıma Hukukuna Müdahalesi Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 31(2), 305-336. TR DİZİN 2015
AKSOY SAMİ Havayolu Şirketlerinin Bagaj Kaybından Doğan Sorumluluğu Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararı Güncel Hukuk, (2011/12-96), 56-63. Endekste taranmıyor 2011
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AKSOY SAMİ Avrupa Sigorta Sözleşmesi Hukuku İlkeleri ve Türk Sigorta Hukuku (Davetli Konuşmacı) III. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı 2019
AKSOY SAMİ Liman İşletmesi Kimin İfa Yardımcısıdır? (Davetli Konuşmacı) İstanbul Barosu Taşıma Hukuku ve Yük Sigortaları Sempozyumu 2019
AKSOY SAMİ Sigorta Hukukunda Dain-i Mürtehin Şerhi (Davetli Konuşmacı) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu II 2018
AKSOY SAMİ Yük Sigortalarında Yüzde 10 İlave ve Taşıyana Rücu (Davetli Konuşmacı) Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar Sempozyumu 2018
AKSOY SAMİ Deniz Ticaretinde Konteyner Demurajı (Davetli Konuşmacı) İstanbul Barosu Yükün Teslim Alınmaması, Demuraj ve Tasfiye Süreçleri Paneli 2018
AKSOY SAMİ Yolcu Taşımalarında Bagaj Kayıpları ve Rötarlar (Davetli Konuşmacı) 7. Tüketici Hukuku Kongresi 2017
AKSOY SAMİ Uygulama Alanı ve Ro-Ro Gemileri ile Yapılan Taşımalar (Davetli Konuşmacı) İzmir Barosu Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımaları ve CMR Sempozyumu 2017
AKSOY SAMİ Fiili Taşıyıcı (Davetli Konuşmacı) İstanbul Barosu Lojistik, Taşıma Hukuku ve Taşıma Sigortaları Sempozyumu 2016
AKSOY SAMİ Türk Uluslararası Gemi Sicili Bekleneni Verdi mi? (Davetli Konuşmacı) ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 90. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2015
AKSOY SAMİ Yolcu Haklarına Genel Bakış ve Güncel Gelişmeler (Davetli Konuşmacı) Ankara Barosu Sivil Havayolu ile Yolcu Taşımacılığının Hukuki Boyutları 2015
AKSOY SAMİ Hava Taşıma Hukukunda Code Share Anlaşmaları (Davetli Konuşmacı) Uluslararası Hava Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu 2013
AKSOY SAMİ Montreal Sözleşmesi ve Türk Sivil Havacılık Hukuku (Davetli Konuşmacı) Ankara Barosu Türk Sivil Havacılığının Hukuki Boyutları Paneli 2013
AKSOY SAMİ Elektronik CMR Protokolü (Davetli Konuşmacı) Mersin Barosu - CMR Sempozyumu 2012
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
AKSOY SAMİ Konişmentodaki Yetki Şartının Geçerliliği Meselesi Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXXIII (2019), 33(), 281-349. 2021
AKSOY SAMİ Gemi Adamının Manevi Tazminat Alacağı Gemi Alacaklısı Hakkı Bahşeder mi? Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, (), 115-129. 2019
AKSOY SAMİ ”Sanchez and Others v. Iberia Airlines”, C-410/11 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararı Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 28(4), 269-277. 2012
AKSOY SAMİ Türk Deniz Hukukunda Yeni Bir Düzenleme: Bağlama Kütüğü Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, 1(), 63-141. 2010
Diğerleri
AKSOY SAMİ Deniz Taşımalarında Gönderilenin Eşyayı Tesellümden Kaçınmasının Hukuki Sonuçları On İki Levha Yayıncılık 2019
SİRMEN KAZIM SEDAT, ORBAY ORTAÇ NURDAN, AKSOY SAMİ Hava Hukuku Kitap Bölümü:Hava Aracı ve Hava Taşıma Sözleşmesi Kitap Bölümü ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2016
AKSOY SAMİ Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı On İki Levha Yayıncılık 2015
AKSOY SAMİ,KARAN HAKAN Deniz Hukuku Mevzuatı Turhan Kitabevi 2014
AKSOY SAMİ Taşıma Hukuku Mevzuatı Seçkin Yayıncılık 2012
AKSOY SAMİ,KARAN HAKAN Deniz Hukuku Mevzuatı Turhan Kitabevi 2011
AKSOY SAMİ,KARAN HAKAN Denizcilik Mevzuatı, C. II, Kanunlar Turhan Kitabevi 2009

İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Sigorta Hukuku Türk Derneği

2015 -

Deniz Hukuku Derneği

2015 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR