Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Damla Oğuz

Mühendislik Fakültesi / Yazılım Mühendisliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği lisans eğitimini 2008 yılında bölüm üçüncüsü olarak tamamladıktan sonra çift anadal yaptığı Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nden 2009 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini İzmir Yüksek Teknoloji Ensitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2012 yılında almıştır. Eğitimine Paul Sabatier Üniversitesi ve Ege Üniversitesi arasındaki eş danışmanlı doktora tez protokolü kapsamında devam etmiştir. Her iki üniversiteden de doktora derecelerini 2017 yılında almıştır. 2009-2017 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra 2017 yılında Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Bu göreve halen devam etmektedir.

  • Eposta damla.oguz@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8238  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ (DR) (İNGİLİZCE) (İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK) / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ (DR) (İNGİLİZCE) (İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK)/
Tez Adı: Optimization Methods for Large-scale Distributed Query Processing on Linked Data (2017)
Tez Danışmanı: BELGİN ERGENÇ BOSTANOĞLU,ABDELKADER HAMEURLAIN,OĞUZ DİKENELLİ
2012 - 2017

Doktora

/ Université Paul Sabatier: Toulouse III
Cotutelle
Tez Adı: Optimization Methods for Large-scale Distributed Query Processing on Linked Data (2017)
Tez Danışmanı: ABDELKADER HAMEURLAIN,BELGİN ERGENÇ BOSTANOĞLU
2013 - 2017

Yüksek Lisans

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Dynamic Frequent Itemset Mining Based on Matrix Apriori Algorithm (2012)
Tez Danışmanı: BELGİN ERGENÇ BOSTANOĞLU
2009 - 2012

Lisans-ÇiftAnadal

ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR. / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR./
2006 - 2009

Lisans-ÇiftAnadal

ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR. / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR./
2006 - 2009

Lisans

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
2004 - 2008

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2017 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2009 - 2017

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
Doktora Tezleri
DAMLA OĞUZ Optimization methods for large-scale distributed query processing on linked data Ege Üniversitesi 2017

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
OĞUZ DAMLA,YIN SHAOYI,ERGENÇ BOSTANOĞLU BELGİN,ABDELKADER HAMEURLAIN,DİKENELLİ OĞUZ Extended Adaptive Join Operator with Bind-Bloom Join for Federated SPARQL Queries International Journal of Data Warehousing and Mining, 13(3), 47-72. (SCI-Expanded) 2017
OĞUZ DAMLA,ERGENÇ BOSTANOĞLU BELGİN,SHAOYI YIN,DİKENELLİ OĞUZ,ABDELKADER HAMEURLAIN Federated query processing on linked data a qualitative survey and open challenges The Knowledge Engineering Review, 30(05), 545-563. (SCI-Expanded) 2015
OĞUZ DAMLA, YILDIZ BARIŞ, ERGENÇ BELGİN DMA Matrix Based Dynamic Itemset Mining Algorithm International Journal of Data Warehousing and Mining, 9(4), 62-75. (SCI-Expanded) 2013
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
OĞUZ DAMLA,YIN SHAOYI,HAMEURLAIN ABDELKADER,ERGENÇ BOSTANOĞLU BELGİN,DİKENELLİ OĞUZ Adaptive Join Operator for Federated Queries over Linked Data Endpoints 20th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems 2016
HALAÇ TAYFUN GÖKMEN, ERDEN BAHTİYAR, İNAN EMRAH, OĞUZ DAMLA, GÖÇEBE PINAR, DİKENELLİ OĞUZ Publishing and Linking University Data Considering the Dynamism of Datasources 9th International Conference on Semantic Systems (I-SEMANTICS '13) 2013
OĞUZ DAMLA,ERGENÇ BOSTANOĞLU BELGİN Incremental Itemset Mining Based on Matrix Apriori Algorithm 14th International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery (DaWaK'12) 2012
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
HALAÇ TAYFUN GÖKMEN, İNAN EMRAH, OĞUZ DAMLA, ERDEN BAHTİYAR, GÖÇEBE PINAR, DİKENELLİ OĞUZ Bağlı Veri Teknolojileri Kullanılarak Üniversite Verisinin Bütünleştirilmesi ve Yayınlanması (Sözlü Sunum) 7.Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS'13) 2013

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR