Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Burçin Hancı

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Burçin Hancı Geçit, 2009 yılında Yaşar Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık bölümünden mezun olmuştur ve 2012 yılında aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2014 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümünde başladığı doktora eğitimine devam etmektedir. 2010 yılından beri, Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarım bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları; mimari akustik; hacim akustiği, çevre akustiği, yapı fiziği ve mutfak tasarımı üzerinedir.

  • Eposta burcin.hanci@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8163  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK (DR) (İNGİLİZCE) / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MİMARLIK (DR) (İNGİLİZCE)/
2014 - -

Yüksek Lisans

İÇ MİMARLIK(YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İÇ MİMARLIK(YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: PERFORMANCE EVALUATION OF RESIDENTIAL KITCHENS: SUSTAINABLE AND USER FRIENDLY DESIGNS (2012)
Tez Danışmanı: GÜLNUR BALLİCE
2009 - 2012

Lisans

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
2004 - 2009

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2010

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
grobe larsoliver,HANCI GEÇİT BURÇİN,sevinç zeynep,altınkaya gülce,aksakarya gizem,ergin meltem,ÖZTÜRK YASEMİN,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE SCALE-MODEL AND SIMULATION-BASEDASSESSMENTS FOR DESIGN ALTERNATIVES OFDAYLIGHT REDIRECTING SYSTEMS IN A SIDELIGHTINGEDUCATIONAL ROOM METU Journal of the Faculty of Architecture, (), 0-0. (AHCI) 2017
GROBE LARS ,HANCI GEÇİT BURÇİN,SEVİNÇ ZEYNEP,ALTINKAYA GÜLCE,AKSAKARYA GİZEM,ERGİN MELTEM,YÖRÜK YASEMİN,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Scale model and simulation based assessments for design alternatives of daylight redirecting systems for side lighting in an educational design studio METU Journal of the Faculty of Architecture, (), 0-0. (AHCI) 2016
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
Çetinkaya Çiğdem,Cilasun Arzu,HANCI GEÇİT BURÇİN Evaluation of Indoor Environmental Control and Psychology in Healthcare A Case Study on Inpatient Rooms in Hospitals SBE 2016- International Sustainable Built Environment Conference 2016
Gülnur Ballice, Burçin Hancı Sustainable Kitchen Design XXXVIII. IAHS World Congress 2012
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Çiğdem Çetinkaya, Burçin Hancı New Face of Brand Museums 5T Annual Affair: Design History And Digital Design Museum 2012
Çiğdem Çetinkaya, Burçin Hancı İzmir Selçuk Tütün Deposu DOCOMOMO 2010

8. Projeler

İZKA Destekli Selçuk Kent Belleği Dönüşüm Projesi

DİĞER

9. İdari Görevler

Personel Aktivite Komisyonu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2018

Bölüm Tanıtım Komisyonu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2018

Bölüm Aktivite Komisyonu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2018

Staj Komisyonu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2018

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İç Mimarlar Odası

2016 - 2018

Türk Akustik Derneği (TAKDER)

2016 - 2018

11. Ödüller

Yüksek Lisans Eğitim Bursu

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2009

Lisans Mezuniyet Bölüm Birinciliği

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2009

Akademik Başarı Bursu

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2007

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

INAR 317 Indoor Environmental Design (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INAR 531 Enviromental Systems Interior Architecture Studio I (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

INAR 301 Furniture Design I (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

INAR 302 Furniture Design II (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

INAR 216 Indoor Environmental Control I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

INAR 532 Environmental Systems Interior Architecture Studio II (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

INAR 301 Furniture Design I (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

INAR 310 INTEGRAL INTERIOR DESIGN STUDIO III (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR