Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Duygu Çelebi Türkmen

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Gastronomi ve Mutfak Sanatları Böl.

Kısa Özgeçmiş

Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini, 2015 yılında tamamlamıştır. Doktor unvanını ise Yaşar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı’nda Gastronomide Sosyal Girişimcilik konusunda yaptığı tez çalışması ile almıştır. 2014 yılında, Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde, Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde tam zamanlı Doktor Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir. Temel ilgi alanları arasında; destinasyon pazarlaması, hizmet pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, turizm, turizm pazarlaması, gastronomi, gastronomi turizmi ve sosyal girişimcilik ile ilgili konular bulunmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 9140  

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU / GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
2023 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU / GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
2022 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU / GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
2017 - 2022

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
2014 - 2017

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ERİŞ ENGİN DENİZ, PIRNAR İGE, ÇELEBİ DUYGU Experimental social entrepreneurship model in gastronomy: The case of Ebru Baybara Demir as a social gastronomy entrepreneur International Journal of Gastronomy and Food Science, 27(), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÇALIŞKAN AYLİN,ÇELEBİ DUYGU,PIRNAR İGE Determinants of Organic Wine Consumption Behavior from the Perspective of the Theory of Planned Behavior International Journal of Wine Business Research, (), 0-0. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2020
ÇELEBİ DUYGU,PIRNAR İGE,ERİŞ ENGİN DENİZ Bibliometric analysis of social entrepreneurship in gastronomy tourism Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 68(1), 58-67. ESCI, SCOPUS 2020
ÇELEBİ DUYGU,SARI FERİKA Turizm Endüstrisinde Kat Hizmetleri Çalışanlarının İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin Bölümü Yönetenlerin Perspektifinden İncelenmesi Journal of Recreation and Tourism Research, 6(3), 207-213. Research Bible, International Scientific IndexUniversal Impact FactorGlobal Impact FactorDirectory of Research Journals Indexing (DRJI)Rootindexing 2019
ÖZDEMİR UMUTLU GÖKÇE,ÇELEBİ DUYGU Exploring dimensions of slow tourism motivation Anatolia - An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 29(4), 542-550. SCOPUS 2018
ÖZDEMİR UMUTLU GÖKÇE,ÇELEBİ DUYGU A SOCIAL MEDIA FRAMEWORK OF CULTURAL MUSEUMS Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), 5(2), 101-119. ESCI 2017
ÇELEBİ DUYGU,PIRNAR İGE LÜKS PAZARLAMA VE LÜKS PAZARLAMA’NIN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI: VAKKO ÖRNEĞİ Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(1), 365-376. TR DİZİN 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ERİŞ ENGİN DENİZ,PIRNAR İGE,ÇELEBİ DUYGU Understanding Social Entrepreneurship in Gastronomy: A Cross Cultural Research ATLAS SIG Gastronomy and Tourism Meeting - Gastronomy and Tourism 2020
ÇELEBİ DUYGU,PIRNAR İGE,ERİŞ ENGİN DENİZ Bibliometric Analysis of Social Entrepreneurship in Gastronomy 16th Annual International Conference on SΜΕs, Entrepreneurship and Innovation:Management – Marketing – Economic – Social Aspects 2019
ERİŞ ENGİN DENİZ,PIRNAR İGE,ÇELEBİ DUYGU Social Entrepreneurship in Gastronomy: The Case of “Ebru Baybara Demir” International Conferences on Tourism -ICOT 2019 2019
ÇELEBİ DUYGU,İĞNECİ METEHAN Shades of Dark Tourism on Social Media: A Qualitative Analysis on Instagram MIC 2018 Managing Global Diversities 2018
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE,ÇELEBİ DUYGU Reflections of Destinations on Social Media International Conference IACuDIT 2014
PIRNAR İGE, ÇELEBİ DUYGU, ALTIN HÜSEYİN OZAN Bibliometric analysis of immigrant entrepreneurship in tourism industry TOURMAN 2021 4th International Scientific Conference “Restarting tourism, travel and hospitality: The day after” 2021
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
PIRNAR İGE,ÇELEBİ DUYGU Festival and Event Tourism Impacts Kitap Bölümü:Sustainable Festival and Event Tourism Management Sayfa (53-66) Kitap Bölümü Routledge 2020
PIRNAR İGE,ÇELEBİ DUYGU The Routledge Handbook of Gastronomic Tourism Kitap Bölümü:Organic Foods and Gastronomic Tourism Sayfa (-) Kitap Bölümü Routledge 2019
ÖZDEMİR GÖKÇE,ÇELEBİ DUYGU Cultural Tourism in Digital Era Kitap Bölümü:Reflection of Destinations on Social Media Sayfa (243-249) Kitap Bölümü Springer 2015
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÇELEBİ DUYGU, GENÇ SEDA Exploring the Slow Food Perception of Gastronomy and Culinary Arts Students Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(1), 0-0. TR DİZİN 2021
ÖZDEMİR UMUTLU GÖKÇE,ÇELEBİ DUYGU Paylaşım Ekonomisi: Airbnb Örneği İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 20(1), 21-38. TR DİZİN 2018
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÇELEBİ DUYGU,PIRNAR İGE Lüks Pazarlama ve Lüks Pazarlama'nın Sosyal Medya Üzerindeki Yansımaları: Vakko Örneği (Sözlü Sunum) 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
SARI FERİKA,ÇELEBİ DUYGU International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology Kitap Bölümü:Managing Service Encounter Kitap Bölümü Detay Yayıncılık 2017
ÇELEBİ DUYGU,ERİŞ ENGİN DENİZ International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology Kitap Bölümü:Service Orientation Kitap Bölümü Detay Yayıncılık 2017

İdari Görevler

Ders ve Sınav Programı Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Engelli Birim Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Ödüller

Doktora Eğitim Bursu (%100)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

YÜKSEK LİSANS BURSU (%50)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

LİSANS EĞİTİM BURSU (%50)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2007

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

GAST 2207 Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrolü ve Satın Alma 1. Şube (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

GAST 2207 Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrolü ve Satın Alma 2. Şube (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

GAST 4407 Mutfak Akımları (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

ISLT 1101 İşletmeye Giriş (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

GAST 1106 Mutfak Yönetimi 1. Şube (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

GAST 1106 Mutfak Yönetimi 2. Şube (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

GAST 4408 Restoran ve Banket Yönetimi (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

BUSN 3368 Social Entrepreneurship and Social Innovation (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

GAST 2201 Yiyecek ve İçecek Yönetimi 1. Şube (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

GAST 4456 Yavaş Yemek ve Yavaş Şehirler (2021-2022)

Haftalık Saati : 2

GAST 2201 Yiyecek ve İçecek Yönetimi 2. Şube (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

GAST 4470 Gastronomi ve Medya (2021-2022)

Haftalık Saati : 2

BUSN 3368 Social Entrepreneurship and Social Innovation (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

GAST 1106 Mutfak Yönetimi (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

GAST 4408 Restoran ve Banket Yönetimi (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

THMN 5505 The Business of Tourism Management (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

BUSN 3368 Social Entrepreneurship and Social Innovation (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR