Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi İlknur Uygun

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

İlknur Uygun 2009 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı üniversite ve bölümde 2012 yılında Yüksek Lisans ve 2019 yılında ise Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2009 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, farklı üniversitelerde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak devam etmiştir. 2022 Eylül tarihi itibariyle Yaşar Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda tam zamanlı görev yapmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8128  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK (DR) (İNGİLİZCE) / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MİMARLIK (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: An optimization model for luminaire layout design in office spaces: OptimLUM (2018)
Tez Danışmanı: ZEHRA TUĞÇE KAZANASMAZ,SERDAR KALE
2012 - 2019

Yüksek Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: The impact of architectural design criteria on energy performance of residential buildings: a case study in İzmir (2012)
Tez Danışmanı: ZEHRA TUĞÇE KAZANASMAZ,GÜLDEN GÖKÇEN AKKURT,TÜRKAN GÖKSAL ÖZBALTA
2009 - 2012

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR. (İNGİLİZCE)/
MİMARLIK FAKÜLTESİ
2004 - 2009

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2022 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2021 - 2022

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2019 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2019 - 2021

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2009 - 2019

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
İREM HIDIR "Investigation of Artificial Lighting Design Quality within the Scope of Private Dentistry Clinics and Comparison of Turkish and International Lighting Standards" Yaşar Üniversitesi 2023
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
UYGUN İLKNUR,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE,KALE SERDAR An Empirical Validation of Estimation Model (OptimLUM) for Energy Efficient Luminaire Layout Design in Offices Lighting Engineering, 28(1), 70-78. (SCI-Expanded) 2020
KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE,UYGUN İLKNUR,GÖKÇEN AKKURT GÜLDEN,TURHAN CİHAN,Kenan Evren Ekmen On the relation between architectural considerations and heating energy performance of Turkish residential buildings in Izmir Energy and Buildings, 72(), 38-50. (SCI-Expanded) 2014
TURHAN CİHAN,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE,UYGUN İLKNUR,GÖKÇEN AKKURT GÜLDEN,kenan evren ekmen Comparative study of a building energy performance software KEP IYTE ESS and ANN based building heat load estimation Energy and Buildings, 85(), 115-125. (SCI-Expanded) 2014
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
UYGUN İLKNUR,ARAL DUYGU,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Eğitim Yapılarının Doğal Aydınlatma Performansı Açısından İncelenmesi Megaron Dergisi, 6(1), 39-51. ESCI 2011
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
UYGUN İLKNUR,KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE,KALE SERDAR Optimization of Energy Efficient Luminaire Layout Desing in Workspaces CISBAT 2015 2015
KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE, UYGUN İLKNUR, GÖKÇEN AKKURT GÜLDEN, TURHAN CİHAN, Ekmen Kenan Evren Statistical Analysis of Architectural Configuration Associated with Heating Energy Performance International Association for Housing Science (IAHS)2013 2013
UYGUN İLKNUR, Ekmen Kenan Evren, TURHAN CİHAN, Akdemir Manolya, GÖKÇEN AKKURT GÜLDEN, KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Energy Performance of Residential Buildings and their Architectural Configurations World Renewable Energy Congress 2011 2011
UYGUN İLKNUR, GÖKÇEN AKKURT GÜLDEN, KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Ekolojik Mimari Tasarım Kriterlerinin Konutların Enerji Performansı Değerlendirmesindeki Yeri GREEN AGE/ YEŞİL ÇAĞ SEMPOZYUMU 2010
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
UYGUN İLKNUR, KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE MİMARLIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE AYDINLATMA KONULARININ ELE ALINIŞI İYTE ÖRNEĞİ (Sözlü Sunum) VII. ULUSAL AYDINLATMA SEMPOZYUMU 2013
KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE, UYGUN İLKNUR, GÖKÇEN AKKURT GÜLDEN, TURHAN CİHAN, Ekmen Kenan Evren Mimari Tasarım Ölçütlerinin Konutların EnerjiPerformansına Etkisi İzmir de bir Alan Çalışması (Sözlü Sunum) Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Ulusal Konferansı 2012
UYGUN İLKNUR, GÖKÇEN AKKURT GÜLDEN, KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Mevcut Konut Binalarının Çevre Duyarlı Olmaları İçin Yenilenmesi (Sözlü Sunum) ÇEVRE- TASARIM KONGRESİ 2011
UYGUN İLKNUR, KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİNDE KONUT TASARIMININ ÖNEMİ (Sözlü Sunum) X. Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı 2011
UYGUN İLKNUR, Aral Duygu, KAZANASMAZ ZEHRA TUĞÇE Eğitim Yapılarının Doğal Aydınlatma Performansı Açısından İncelenmesi (Sözlü Sunum) Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi 2010

Projeler

Ofislerde Mimari Aydınlatma Tasarımı Üzerine Kurulan Optimizasyon Modelinin Doğrulanması İçin Deneysel Bir Çalışma

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Çok Katlı Konut Yapılarının Enerji Performansları İle Tasarım Verimlilik Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

TÜBİTAK PROJESİ

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Mimarlar Odası İzmir Şubesi

2009 -

Ödüller

İZOCAM 9. Üniversitelerarası Yalıtım Yarışması

İZOCAM / TÜRKİYE
2009

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

INAR 2233 Materials and Methods of Construction I (2022-2023)

Haftalık Saati : 6

INAR3319 Indoor Environmental Control System (2022-2023)

Haftalık Saati : 5

INAR 5598 Term Project (2022-2023)

Haftalık Saati : 0

INAR 5555 Advanced Lighting Design (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

INAR 4476 Lighting Design for Interiors (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

INAR 2234 Materials and Methods of Construction II (2022-2023)

Haftalık Saati : 6

ARCH 4410 Architectural Design V (2021-2022)

Haftalık Saati : 8

ARCH 2217 Building Technologies II (2021-2022)

Haftalık Saati : 6

INAR 2233 Materials and Methods of Construction I (2021-2022)

Haftalık Saati : 6

ARCH 3320 Architectural Design IV (2021-2022)

Haftalık Saati : 8

ARCH 1114 Building Technologies I: Structural Systems and Construction (2021-2022)

Haftalık Saati : 6

ARCH 2232 Enviromentally Responsive Design (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

ARCH 3310 Architectural Design III (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

ARCH 3320 Architectural Design IV (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

ARCH 303 Building Construction Project I (2020-2021)

Haftalık Saati : 5

ARCH 305 Architectural Environmental Control Systems (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

ARCH 208 Architectural Construction and Materials II (2020-2021)

Haftalık Saati : 5

ARCH 342 Building Construction Project II (2020-2021)

Haftalık Saati : 5

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR