Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof. Zehra Sak Brody

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Müzik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Prof. Zehra Sak Brody Zehra Sak Brody Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında Prof. Nuri Çeken, Prof. Reyyan Yücelen ve Prof. Victor Pikayzen ile tamamladı. Daha sonraki yıllarda Türkiye’de devlet sanatçısı Ayla Erduran, Amerika’da San Francisco Senfoni Orkestrası 1. keman grubu üyesi Catherine Van Hoesen ile çalışma fırsatı buldu. 2001 yılında Amerika’ya yerleşen Sak Brody eğitmenlik ve performans kariyerini California eyaletinin San Francisco şehrinde devam ettirdi. Amerika’da yaşadığı yıllarda Suzuki Müzik Metoduna ilgi duyarak sertifika programlarını Dr. Shinichi Suzuki’ni öğrencisi olan Cathy S. Lee ile tamamladı. Türkiye ve Amerika’da birçok orkestra ile çalıştı. 1999 - 2001 yılları arasında Rengim Gökmen yönetimindeki Hacettepe Oda Orkestrasının Başkemancılığını yaptı. 2002- 2010 yılları arasında California’da Rus Oda Orkestrası’nın ikinci keman grup şefliğini yaptı. Çalıştığı orkestralar arasında Santa Rosa Senfoni, California Senfoni, Berkeley Senfoni, Berkeley Operası, Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, Milli Reasurans Oda Orkestrası ve Tekfen Filarmoni sayılabilir. Yaşar Üniversitesinden önce Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet Konservatuvarı ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünde Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanlığı, Yaylı Çalgılar Koordinatörlüğü, YÜSEM (Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) Koordinatörlüğü ve Lisansüstü Programları Koordinatörlüğü yaptı. 2016-2018 tarihleri arasında Müzik Bölümü Başkanlığı görevini üstlendi. Sak Brody halen Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyesidir. Eğitmenliğinin yanı sıra solo ve oda müziği konserleri vermeye devam etmekte, “Özel Eğitim Yöntemleri” ve “Erken Yaş Müzik Eğitimi” alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

  • Eposta zehra.brody@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8730  

Öğrenim Bilgisi

Sanatta Yeterlik

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI/
Tez Adı: Temel yay tekniklerinin ”sanatta yeterlik eseri çalışması” kapsamındaki keman eserleri üzerinde çözümlenmesi (2000)
Tez Danışmanı: Ali Uçan,Victor Pikayzen
1996 - 2000

Yüksek Lisans

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI/
1994 - 1996

Lisans

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI/
1987 - 1991

Önlisans

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI/
1984 - 1987

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2014 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2013 - 2014

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2011 - 2012

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2010 - 2011

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /
2000 - 2001

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /
1994 - 2000

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
1992 - 1994

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
YUNUS EMRE MUTİ Miles Davis: Kind of Blue albümü ve önemi Yaşar Üniversitesi 2019
MERVE BİÇER Ludwig Van Beethoveen'ın Op.30 No.3 Sonatı'nın İncelenmesi Yaşar Üniversitesi 2019
SEDA BALCI Bill Evans "The complete village vanguard recordings, 1961" kayıtları: Karşılıklı etkileşim (Interplay) ögelerinin incelenmesi̇ Yaşar Üniversitesi 2018
ÖZLEM TANRIKULU Özge Gülbey Usta'nın "Klarnete Atıf" isimli klarnet konçertosunun incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2017
AŞKIN USTA Selman Ada'nın Aşk-ı Memnu Operası'nda fagotun kullanımına yönelik bir inceleme Yaşar Üniversitesi 2017
MELODİ SICAKYÜZ Klasik balede karakter dansların yeri ve önemi Yaşar Üniversitesi 2016
ANIL ALTINSOY Ludwig van Beethoven'ın Coriolan uvertürü'nün müzikal analizi Yaşar Üniversitesi 2016
ALP AYVAZOĞLU Tarihsel süreç içerisinde Dmitri Shostakovich'in 7.Senfonisi'nin incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2016
ÇAĞRI DİLBER Beethoven "Ay Işığı Sonatı"nın farklı yorumlarının karşılaştırılması Yaşar Üniversitesi 2016
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SAK BRODY ZEHRA KÜRESELLEŞMEDEN GERİ DÖNÜŞ: KÜRESELLEŞME, YARI KÜRESELLEŞME VE TERSİNE KÜRESELLE Kesit Akademi, 6(6), 1-1. sobiad-akdemicKes-scentific indexing services-ESJI-DRJI-MIAR-systematic impact factor-sparc 2016
SAK BRODY ZEHRA ”Suzuki Yetenek Eğitimi” Felsefesine Kısa Bir Bakış Anadolu Üniversitesi Sanat Tasarım Dergisi, 6(1), 79-79. TR DİZİN 2016
SAK BRODY ZEHRA SUZUKİ MÜZİK EĞİTİMİ METODUNDA MÜZİK DİNLEMENİN ÖNEMİ The Journal of Social Sciences, 8(8), 0-0. Cite Factor, OAJI, Research Bible 2016
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SAK BRODY ZEHRA SUZUKİ ERKEN YAŞ MÜZİK EĞİTİMİ METODUNUN ANA PRENSİPLERİ II Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat, ve Bilim Tarihi Sempozyumu 2017
SAK BRODY ZEHRA ERKEN YAŞ MÜZİK EĞİTİMİNDE SUZUKİ ANA DİL METODU VEÖĞRETMEN OLARAK ANNENİN ROLÜ MÜZED Uluslararası İpek Yolu Konferansı 2016
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SAK BRODY ZEHRA OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİNDE SUZUKİ METODU (Davetli Konuşmacı) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2019
SAK BRODY ZEHRA Erken Yaş Müzik Eğitimnde Suzuki Metodu (Davetli Konuşmacı) Seminer 2019
SAK BRODY ZEHRA Erken Yaş Müzik Eğitimnde Suzuki Metodu (Davetli Konuşmacı) Seminer 2019
SAK BRODY ZEHRA Erken Yaş Müzik Eğitimnde Suzuki Metodu (Davetli Konuşmacı) Seminer 2019
SAK BRODY ZEHRA Erken Yaş Müzik Eğitimnde Suzuki Metodu (Davetli Konuşmacı) Seminer 2019
SAK BRODY ZEHRA Erken Yaş Müzik Eğitimnde Suzuki Metodu (Davetli Konuşmacı) Seminer 2019
SAK BRODY ZEHRA Erken Yaş Müzik Eğitimnde Suzuki Metodu (Davetli Konuşmacı) Seminer 2019
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
SAK BRODY ZEHRA Müzikte Suzuki Metodu AKOB, 2(12), 30-30. 2012

8. Projeler

IP Projesi

Diğer (Uluslararası)

PHOENIX Eransmus Intensive Project II

Diğer (Uluslararası)

PHOENİX Erasmus Intensive Project III

Diğer (Uluslararası)

9. İdari Görevler

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2018

Eğitim Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2016

Eğitim Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2015

Eğitim Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2014

Anasanat Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2013

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Suzuki Müzik Eğitim Derneği

2010 -

MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği)

2015 -

Avrupa Yaylı Çalgılar Eğitmenleri Derneği- ESTA

2016 -

11. Ödüller

Eğitimde Başarı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Takdir Belgesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ADSG 5538 CHAMBER MUSIC II (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

CHAMBER MUSIC II ODA MÜZİĞİ II (2019-2020)

Haftalık Saati : 5

MUST 1114 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI II (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

MUST 2114 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI IV (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

MUST 3113 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI V (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

MUST 4114 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI VIII (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

ADSG 5535 CHAMBER MUSIC I (2019-2020)

Haftalık Saati : 5

MUST 1113 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI I (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

MUST 2113 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI III (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

MUST 4113 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI VII (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

STSR 5535 ODA MÜZİĞİ I (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

MUST1113 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI I (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST1113 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI I (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST 3113 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI V (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST 4113 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI VII (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST 4113 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI VII (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST1114 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI II (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST1114 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI II (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST 3114 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI VI (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST 4114 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI VIII (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

EMUS 215 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI III (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

MUPG 285 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI III (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

MUPG 385 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI V (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

MUPG 485 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI VII (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

MUSS 357 YORUMCULUK TEKNİKLERİ I (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUSS 357 YORUMCULUK TEKNİKLERİ I (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUSS 358 YORUMCULUK TEKNİKLERİ II (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUSS 358 YORUMCULUK TEKNİKLERİ II (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUPG 486 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI VIII (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

MUPG 386 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI VI (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

MUPG 286 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

EMUS 216 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

MUPG 105 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI I (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

MUPG 285 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI III (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

MUSS 275 UYGULAMALI MÜZİK EĞİTİMİ III (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

SANP 503 ODA MÜZİĞİ I (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

MUPG 286 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

MUSS 276 UYGULAMALI MÜZİK EĞİTİMİ IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

SANP 502 YORUMCULUK II (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

MUPG 106 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI II (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

SANT 580 TEZ (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

SANT 580 TEZ (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR