Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç. Zehra Sak Brody

Sanat Tasarım Fakültesi / Animasyon Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Doç. Zehra Sak Brody, (Keman) Zehra Sak Brody Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında Prof. Reyyan Yücelen ve Prof. Victor Pikayzen ile tamamladı. Daha sonraki yıllarda Türkiye’de devlet sanatçısı Ayla Erduran, Amerika’da San Francisco Senfoni Orkestrası keman üyesi Catherine Van Hoesen ile çalışma fırsatı buldu. 2001 yılında Amerika’ya yerleşen Sak Brody öğretmenlik ve orkestracılık kariyerini California eyaletinin San Francisco şehrinde devam ettirdi. Amerika’da yaşadığı yıllarda ‘Suzuki Metodu’na ilgi duyarak sertifika programlarını Dr. Shin’ichi Suzuki’ni öğrencisi olan Cathy S.Lee ile tamamladı. Türkiye ve Amerika’da bir çok orkestra ile çalıştı. 1999 - 2001 yılları arasında Rengim Gökmen yönetimindeki Hacettepe Oda Orkestrasının Başkemancılığını yaptı. 2002- 2010 yılları arasında California’da Rus Oda Orkestrası’nın ikinci keman grup şefliğini yaptı. Çalıştığı orkestralar arasında Santa Rosa Senfoni, California Senfoni, Berkeley Senfoni, Berkeley Operası, Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, Milli Reasurans Oda Orkestrası ve Tekfen Filarmoni sayılabilir. Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet Konservatuvarı ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Halen Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmakta ve Müzik Bölüm Başkanlığı yapmaktadır. Eğitmenliğinin yanı sıra solo ve oda müziği konserleri vermeye devam etmektedir.

  • Eposta zehra.brody@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8730  

Öğrenim Bilgisi

Sanatta Yeterlik

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI/
Tez Adı: Temel yay tekniklerinin "sanatta yeterlik eseri çalışması" kapsamındaki keman eserleri üzerinde çözümlenmesi (2000)
Tez Danışmanı: VİCTOR PİKAİZEN ; PROF.DR. ALİ UÇAN
1996 - 2000

Yüksek Lisans

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI/
1994 - 1996

Lisans

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI/
1987 - 1991

Önlisans

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI/
1984 - 1987

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2013

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2011

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2010

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /
2000

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /
1994

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
1992

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ÖZLEM TANRIKULU Özge Gülbey Usta'nın "Klarnete Atıf" isimli klarnet konçertosunun incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2017
AŞKIN USTA Selman Ada'nın Aşk-ı Memnu Operası'nda fagotun kullanımına yönelik bir inceleme Yaşar Üniversitesi 2017
ZEYNEP TANER İzmir'de Özel Öğretim Kurumlarinda Okul Öncesi Çocuklarda Klasik Bale Müfredat Önerisi Yaşar Üniversitesi 2017
MELODİ SICAKYÜZ Klasik balede karakter dansların yeri ve önemi Yaşar Üniversitesi 2016
ANIL ALTINSOY Ludwig van Beethoven'ın Coriolan uvertürü'nün müzikal analizi Yaşar Üniversitesi 2016
ALP AYVAZOĞLU Tarihsel süreç içerisinde Dmitri Shostakovich'in 7.Senfonisi'nin incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2016
ÇAĞRI DİLBER Beethoven "Ay Işığı Sonatı"nın farklı yorumlarının karşılaştırılması Yaşar Üniversitesi 2016
ALP AYVAZOĞLU TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE DMITRI SHOSTAKOVICH'İN 7. SENFONİSİ'NİN İNCELENMESİ Yaşar Üniversitesi 2016
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SAK BRODY ZEHRA ERKEN YAŞ MÜZİK EĞİTİMNDE SUZUKİ METODU Kesit Akademi, 6(6), 1-1. sobiad-akdemicKes-scentific indexing services-ESJI-DRJI-MIAR-systematic impact factor-sparc 2016
SAK BRODY ZEHRA "Suzuki Yetenek Eğitimi" Felsefesine Kısa Bir Bakış Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, 6(1), 79-79. UAKBİM 2016
SAK BRODY ZEHRA SUZUKİ MÜZİK EĞİTİMİ METODUNDA MÜZİK DİNLEMENİN ÖNEMİ The Journal of Social Sciences, 8(8), 0-0. Cite Factor, OAJI, Research Bible 2016
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
SAK BRODY ZEHRA SUZUKİ ERKEN YAŞ MÜZİK EĞİTİMİ METODUNUN ANA PRENSİPLERİ II Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat, ve Bilim Tarihi Sempozyumu 2017
SAK BRODY ZEHRA ERKEN YAŞ MÜZİK EĞİTİMİNDE SUZUKİ ANA DİL METODU VEÖĞRETMEN OLARAK ANNENİN ROLÜ MÜZED Uluslararası İpek Yolu Konferansı 2016
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
SAK BRODY ZEHRA Müzikte Suzuki Metodu AKOB, 2(12), 30-30. 2012

8. Projeler

PHOENIX Eransmus Intensive Project II

Diğer (Uluslararası)

PHOENİX Erasmus Intensive Project III

Diğer (Uluslararası)

9. İdari Görevler

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2018

Eğitim Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2016

Eğitim Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2015

Eğitim Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2014

Anasanat Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2013

Anasanat Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Suzuki Müzik Eğitim Derneği

2010 -

MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği)

2015 -

Avrupa Yaylı Çalgılar Eğitmenleri Derneği- ESTA

2016 -

11. Ödüller

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Takdir Belgesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR