Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Zehra Sak Brody

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Müzik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Zehra Sak Brody Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında Prof. Nuri Çeken, Prof. Reyyan Yücelen ve Prof. Victor Pikayzen ile tamamladı. Daha sonraki yıllarda Türkiye’de devlet sanatçısı Ayla Erduran, Amerika’da San Francisco Senfoni Orkestrası keman grubu üyesi Catherine Van Hoesen ile çalışma fırsatı buldu. 2001 yılında Amerika’ya yerleşen Sak Brody eğitmenlik ve performans kariyerini California eyaletinin San Francisco şehrinde devam ettirdi. Amerika’da yaşadığı yıllarda Suzuki Müzik Metoduna ilgi duyarak Cathy S. Lee ile başladığı sertifika programına, Türkiye’de Christophe Bossuat ile devam etmektedir. Türkiye ve Amerika’da birçok orkestra ile çalıştı. 1999 - 2001 yılları arasında Rengim Gökmen yönetimindeki Hacettepe Oda Orkestrasının Başkemancılığını yaptı. 2002- 2010 yılları arasında California’da Rus Oda Orkestrası’nın ikinci keman grup şefliğini yaptı. Çalıştığı orkestralar arasında Santa Rosa Senfoni, California Senfoni, Berkeley Senfoni, Berkeley Operası, Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, Milli Reasurans Oda Orkestrası ve Tekfen Filarmoni sayılabilir. Yaşar Üniversitesinden önce Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet Konservatuvarı ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünde Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanlığı, Yaylı Çalgılar Koordinatörlüğü, YÜSEM (Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) Koordinatörlüğü ve Lisansüstü Programları Koordinatörlüğü yaptı. 2016-2019 tarihleri arasında Müzik Bölümü Başkanlığı görevini üstlendi. Sak Brody halen Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyesidir. "Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programları" Anasanat Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Eğitmenliğinin yanı sıra oda müziği konserleri vermeye devam etmekte, “Özel Eğitim Yöntemleri” ve “Erken Yaş Müzik Eğitimi” alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8730  

Öğrenim Bilgisi

Sanatta Yeterlik

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI/
Tez Adı: Temel yay tekniklerinin ”sanatta yeterlik eseri çalışması” kapsamındaki keman eserleri üzerinde çözümlenmesi (2000)
Tez Danışmanı: Ali Uçan,Victor Pikayzen
1996 - 2000

Yüksek Lisans

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI/
DEVLET KONSERVATUVARI
1994 - 1996

Lisans

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI/
DEVLET KONSERVATUVARI
1987 - 1991

Önlisans

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI/
DEVLET KONSERVATUVARI
1984 - 1987

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2019 -

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2014 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2013 - 2014

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2011 - 2012

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2010 - 2011

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / DEVLET KONSERVATUVARI /
2000 - 2001

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / DEVLET KONSERVATUVARI /
1994 - 2000

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / DEVLET KONSERVATUVARI / MÜZİK BÖLÜMÜ
1992 - 1994

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
YUNUS EMRE MUTİ Miles Davis: Kind of Blue albümü ve önemi Yaşar Üniversitesi 2019
SEDA BALCI Bill Evans "The complete village vanguard recordings, 1961" kayıtları: Karşılıklı etkileşim (Interplay) ögelerinin incelenmesi̇ Yaşar Üniversitesi 2018
ÖZLEM TANRIKULU Özge Gülbey Usta'nın "Klarnete Atıf" isimli klarnet konçertosunun incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2017
AŞKIN USTA Selman Ada'nın Aşk-ı Memnu Operası'nda fagotun kullanımına yönelik bir inceleme Yaşar Üniversitesi 2017
MELODİ SICAKYÜZ Klasik balede karakter dansların yeri ve önemi Yaşar Üniversitesi 2016
ANIL ALTINSOY Ludwig van Beethoven'ın Coriolan uvertürü'nün müzikal analizi Yaşar Üniversitesi 2016
ALP AYVAZOĞLU Tarihsel süreç içerisinde Dmitri Shostakovich'in 7.Senfonisi'nin incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2016
ÇAĞRI DİLBER Beethoven "Ay Işığı Sonatı"nın farklı yorumlarının karşılaştırılması Yaşar Üniversitesi 2016
Doktora Tezleri
SERDAR MAMAÇ Pablo casals: Entonasyon ve ifadeli entonasyon kavramı Yaşar Üniversitesi 2021
ASLIHAN KOÇER FEDOREAN Rus keman ekolü ve Leopold Auer'in keman tekniğine olan yaklaşımları Yaşar Üniversitesi 2021

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SAK BRODY ZEHRA Suzuki Erken Yaş Keman Eğitiminde Çalışma ve Ders Uygulamaları Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 26(), 390-395. TR DİZİN 2020
SAK BRODY ZEHRA ERKEN YAŞ MÜZİK EĞİTİMİNDE ‘SUZUKİ ANA DİL METODU’ VE ÖĞRETMEN OLARAK ANNENİN ROLÜ Kesit Akademi, 6(6), 23-31. sobiad-akdemicKes-scentific indexing services-ESJI-DRJI-MIAR-systematic impact factor-sparc 2016
SAK BRODY ZEHRA ”Suzuki Yetenek Eğitimi” Felsefesine Kısa Bir Bakış Anadolu Üniversitesi Sanat Tasarım Dergisi, 6(1), 79-79. TR DİZİN 2016
SAK BRODY ZEHRA SUZUKİ MÜZİK EĞİTİMİ METODUNDA MÜZİK DİNLEMENİN ÖNEMİ The Journal of Social Sciences, 8(8), 0-0. Cite Factor, OAJI, Research Bible 2016
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SAK BRODY ZEHRA SUZUKİ ERKEN YAŞ MÜZİK EĞİTİMİ METODUNUN ANA PRENSİPLERİ II Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat, ve Bilim Tarihi Sempozyumu 2017
SAK BRODY ZEHRA ERKEN YAŞ MÜZİK EĞİTİMİNDE SUZUKİ ANA DİL METODU VEÖĞRETMEN OLARAK ANNENİN ROLÜ MÜZED Uluslararası İpek Yolu Konferansı 2016
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SAK BRODY ZEHRA SUZUKİ YAKLAŞIMI ÖRNEĞİ İLE ERKEN YAŞ MÜZİK EĞİTİMİNDE MOTİVASYON Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(3), 44-51. TR DİZİN 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SAK BRODY ZEHRA Erken Yaş Müzik Eğitimnde Suzuki Metodu (Davetli Konuşmacı) Seminer 2019
SAK BRODY ZEHRA OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİNDE SUZUKİ METODU (Davetli Konuşmacı) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2019
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
SAK BRODY ZEHRA Müzikte Suzuki Metodu AKOB, 2(12), 30-30. 2012
Sanatsal Faaliyetler
Ulusal Özgün Oda Müziği Konseri Yaşar Üniversitesi 2020-02-18 2020-02-18
Ulusal Özgün Müzik Eğitimi Semineri Akdeniz Üniversitesi 2019-11-14 2019-11-14
Ulusal Özgün Diğer Bilfen/İstanbul 2018-02-15 2018-02-15
Diğer Uluslararası Özgün ERKEN YAŞ MÜZİK EĞİTİMİNDE ‘SUZUKİ ANA DİL METODU’ VE ÖĞRETMEN OLARAK ANNENİN ROLÜ MÜZED Uluslararası İpek Yolu Konferansı 2016-05-08 2016-05-08
Diğer Ulusal Özgün Erken Yaş Eğitimi ve Suzuki Metodu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2016-03-07 2016-03-07
Diğer Ulusal Özgün SUZUKİ METODU SEMİNERİ Buca Eğitim Fakültesi 2015-12-04 2015-12-04
Diğer Ulusal Özgün Solist, Yaşar Oda Orkestrası Konseri Yaşar Üniversitesi 2015-05-04 2015-05-04
Diğer Ulusal Özgün Keman Resitali, Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi 2015-04-28 2015-04-28
Diğer Ulusal Özgün Müzik Eğitimi ve Bireysel Çalgı Eğitiminde Eğitimcinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar’ SEMİNER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2015-03-11 2015-03-12
Diğer Ulusal Özgün Keman Resitali Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2015-03-10 2015-03-10
Diğer Ulusal Özgün SUZUKİ METODU SEMİNERİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2014-11-04 2014-11-05
Diğer Uluslararası Özgün ’xxTürk Bestecileri’xx USTALIK SINIFI/ SEMİNER BARİ KONSERVATUVARI 2014-07-10 2014-07-15
Diğer Ulusal Özgün Yaşar Nefesli Ensemble Oda Müziği Konseri Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu 2014-05-06 2014-05-06
Diğer Uluslararası Özgün IP Projesi III, Intensive Programme, Carmina Burana Temsili, İkinci keman Grup Şefi/Ustalık Sınıfı Dersleri, 1-10 Mayıs 2014, University of Arrts and Music Cosenza 2014-05-01 2014-05-10
Diğer Ulusal Özgün Keman Resitali İKSEV, 2014-04-10 2014-04-10
Diğer Ulusal Özgün Keman Resitali Türk Amerikan Kültür Derneği 2014-03-20 2014-03-20
Diğer Ulusal Özgün Yaşar Oda Müziği Topluluğu Konseri Yaşar Oda Müziği Topluluğu Konseri, Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu, Mart 2014 Yaşar Oda Müziği Topluluğu Konseri, Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu Yaşar Üniversitesi 2014-03-18 2014-03-18
Ulusal Özgün Keman Resitali İzmir Özel Çamlaraltı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 2013-10-10 2013-10-10
Diğer Ulusal Özgün Keman Resitali İzmir Angelikan Kilisesi 2013-07-11 2013-07-01
Diğer Uluslararası Özgün Rönesans Dönemi ve Müziği SEMİNERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2012-07-07 2012-07-07
Üniversite Dışı Deneyim
Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, Orkestra Üyesi 2010 2018
Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası Orkestra Üyesi 2016 2017
OLTEN FİLARMONİ Orkestra Üyesi 2015 2016
Tekfen Filarmoni Orkestrası, İstanbul Orkestra Üyesi 2010 2011
İzmir Devlet Konservatuvarı-Erken Müzik Eğitimi Sözleşmeli Öğretim Görevlisi 2010 2011
Santa Rosa Senfoni, Santa Rosa, CA, ABD Sözleşmeli Eleman 2001 2010
California Senfoni, Walnut Creek, CA, ABD Sözleşmeli Eleman 2002 2010
Community Music Center-San Francisco Sözleşmeli Eğitmen 2003 2010
West Portal Lutheran School-San Francisco Eğitmen 2004 2010
A.P. Giannini Devlet Lisesi-San Francisco Eğitmen 2006 2010
Berkeley Opera, Berkeley, CA, ABD Sözleşmeli Eleman 2005 2010
Rus Oda Orkestrası, San Francisco İkinci Keman Grup Şefi 2005 2010
Berkeley Senfoni, Berkeley, CA, ABD, 2005-2010 Sözleşmeli Eleman 2005 2010
Berkeley Opera Orkestrası - USA Berkeley Opera Orkestrası Personel Menejeri 2009 2010
Music City Academy-San Francisco Eğitmen 2002 2005
Santa Cruz Senfoni, Santa Cruz, CA, ABD Sözleşmeli Eleman 2001 2003
North State Senfoni, Chico, CA, ABD Sözleşmeli Eleman 2001 2003
Hacettepe Oda Orkestrası, Ankara, 1999-2001 Başkemancı 1999 2001
Milli Reasurans Oda Orkestrası, İstanbul Sözleşmeli eleman 1998 2000

Projeler

İzmir Belediyesi Kolektif Hayalgücü Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Bergama Belediyesi Kolektif Hayalgücü Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

IP Projesi

Diğer (Uluslararası)

PHOENIX Eransmus Intensive Project II

Diğer (Uluslararası)

PHOENİX Erasmus Intensive Project III

Diğer (Uluslararası)

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2019

Eğitim Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2016

Eğitim Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2015

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2015

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Suzuki Müzik Eğitim Derneği

2010 -

MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği)

2015 -

Avrupa Yaylı Çalgılar Eğitmenleri Derneği- ESTA

2016 -

Ödüller

Eğitimde Başarı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Takdir Belgesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR