Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Zahide Melis Özün Çöllüoğlu

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Z.Melis ÖZÜN ÇÖLLÜOĞLU, 2008 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden, Bölüm Birinciliği / Fakülte üçüncülüğü derecesiyle mezun olduktan sonra 2012 yılında Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans derecesini almıştır. 2015-2019 yılları arasından Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksek Okulu ve Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim elamanı olarak görev yapıştır. 2019 yılından beri Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde güvenlik alanında doktora çalışmalarına devam etmekte ve Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tam zamanlı araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları Güvenlik bilimleri, Güvenlik Stratejileri, Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler teorileridir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8873  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2018 - 2019

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Devletlerarası ve devlet dışı aktör olarak İngiliz Milletler Topluluğu ve Türk dış politikası üzerine çıkarımlar (2011)
Tez Danışmanı: SİRET HÜRSOY
2008 - 2011

Lisans

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İÖ)/
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2003 - 2008

Önlisans

HUKUK BÖLÜMÜ / ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/HUKUK BÖLÜMÜ/ADALET PR. (AÇIKÖĞRETİM)/
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
2017 - 2019

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2019 -

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖZÜN ÇÖLLÜOĞLU ZAHİDE MELİS,ESER MÜMİN 21.YÜZYILDA SİBER UZAY VE SİBER GÜVENLİĞİN NEOREALİST PERSPEKTİFTEN DEĞERLENDİRİLMESİ ISPEC 4.INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND HUMAN SCIENCES 2020
ESER MÜMİN,ÖZÜN ÇÖLLÜOĞLU ZAHİDE MELİS COVID-19 SÜRECİNDE YAŞANAN EKONOMİK DARALMA:NAZİLLİ ÖRNEĞİ ISPEC 4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND HUMAN SCIENCES 2020
TEZCAN GÖNÜL,ÖZÜN ÇÖLLÜOĞLU ZAHİDE MELİS Avrupa Birliği’nin Normatif Gücü: Polonya ve Macaristan Üzerinden Bir Değerlendirme 7th International Conference on ”The Future of the European Union and Turkey-European Union Relations”
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
HÜRSOY SİRET, ÖZÜN ÇÖLLÜOĞLU ZAHİDE MELİS Ontological (In) Security in the EU: the Case of Cyprus ANKARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 21(1), 167-193. TR DİZİN 2022
ÖZÜN ÇÖLLÜOĞLU ZAHİDE MELİS,YILMAZ GÜLİZAR SEDA KÜRESELLEŞMENİN TÜRK VERGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1980 SONRASI ARTAN EŞİTSİZLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ Vergi Sorunları Dergisi, (376), 0-0. TR DİZİN 2020
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ÖZÜN ÇÖLLÜOĞLU ZAHİDE MELİS Covid-19 Pandemi Sürecinin Sosyo- Ekonomik ve Politik Etkileri Kitap Bölümü:COVİD-19 SÜRECİ VE SONRASINDA TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKA PERSPEKTİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kitap Bölümü NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK 2020
Üniversite Dışı Deneyim
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRETİM ELEMANI 2014 2019
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF ÖĞRETİM ELEMANI 2018 2019
HSBC GİŞE YETKİLİSİ 2010 2012

Ödüller

EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÜÇÜNCÜSÜ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜM BİRİNCİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2008

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR