Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Hakan İnke

İşletme Fakültesi / Ekonomi Bölümü

  • Eposta hakan.inke@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8986  

Öğrenim Bilgisi

Bütünleşik Doktora

İKTİSAT (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (DR)/
2018 - -

Yüksek Lisans

İKTİSAT (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Türkiye’nin Uluslararası Ticarete Katılım Süreci ve Küresel Değer Zincirindeki Payı: Sektörel Dikey Uzmanlaşma Analizi (0)
Tez Danışmanı: ELİF TUNALI ÇALIŞKAN
2016 - 2018

Lisans

İKTİSAT BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./
2011 - 2016

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / EKONOMİ BÖLÜMÜ
2018 -

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
İNKE HAKAN,BALLI AYÇA GİZEM Davranışsal İktisat Perspektifinden Öğrencilerin Lüks Tüketim Alışkanlıkları ÜzerineBir İnceleme: Ege Üniversitesi Örneği V. Anadolu International Conference in Economics 2017
İNKE HAKAN,BALLI AYÇA GİZEM PISA Anketi 2015 Sonuçlarından Yola ÇıkarakTürkiye’de Eğitimin Son 20 Yıl için Bir Değerlendirmesi V. Anadolu International Conference in Economics 2017

9. İdari Görevler

Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Ders ve Sınav Programı Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR