Yaşar University | Curriculum Vitae

Assist.Prof. (PhD) Sinan Alper

Faculty of Human and Social Sciences / Dept. of Psychology

  • Email sinan.alper@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8836  

Education

Phd

PSİKOLOJİ (DR) / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/PSİKOLOJİ (DR)/
Thesis Name: Mastering the chaos by asserting agency: Randomness salience and its effects for different models of agency (2016)
Thesis Advisor: NEBİ SÜMER
2012 - 2016

Master

/ University of London - The London School of Economics and Political Science
Organisational and Social Psychology
Thesis Name: Talking like an ‘enterprising individual’: The case of cynicism towards neoliberal ideology in employees’ talk (2011)
Thesis Advisor: Derek Hook
2010 - 2011

Bachelor

İŞLETME BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT)/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
2005 - 2010

Academic Titles

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2018 -

Publications

7.1 Published or Accepted to be Published in International Journals Covered by (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ALPER SİNAN Explaining the Complex Effect of Construal Level on Moral and Political Attitudes Current Directions in Psychological Science, (), 2147483647-0. (SSCI) 2020
YILMAZ ONURCAN,ALPER SİNAN The link between intuitive thinking and social conservatism is stronger in WEIRD societies Judgment and Decision Making, 14(2), 156-169. (SSCI) 2019
ALPER SİNAN,YILMAZ ONURCAN Does an Abstract Mind-Set Increase the Internal Consistency of Moral Attitudes and Strengthen Individualizing Foundations? Social Psychological and Personality Science, (), 2147483647-0. (SSCI) 2019
ALPER SİNAN,BAYRAK FATİH,US ELİF ÖYKÜ,YILMAZ ONURCAN Do changes in threat salience predict the moral content of sermons? The case of Friday Khutbas in Turkey European Journal of Social Psychology, (), 0-0. (SSCI) 2019
ALPER SİNAN,YILMAZ ONURCAN How is the Big Five related to moral and political convictions: The moderating role of the WEIRDness of the culture Personality and Individual Differences, 145(), 32-38. (SSCI) 2019
ALPER SİNAN,US ELİF ÖYKÜ The role of intentionality in perceiving terrorism as a more important problem than traffic accidents Current Psychology, (), 1-9. (SSCI) 2019
ALPER SİNAN,Us Elif Oyku The role of intentionality in perceiving terrorism as a more important problem than traffic accidents Current Psychology, (), 0-0. (SSCI) 2019
DOĞRUYOL BURAK,ALPER SİNAN,YILMAZ ONURCAN The five-factor model of the moral foundations theory is stable across WEIRD and non-WEIRD cultures Personality and Individual Differences, 151(), 109547-0. (SSCI) 2019
ALPER SİNAN,Yılmaz Onurcan How is the Big Five related to moral and political convictions: The moderating role of the WEIRDness of the culture Personality and Individual Differences, 145(), 32-38. (SSCI) 2019
Buttrick Nicholas,Choi Hyewon,Wilson Timothy D,Oishi Shigehiro,Boker Steven M,Gilbert Daniel T,ALPER SİNAN,Aveyard Mark,Cheong Winnee,Čolić Marija V,Dalğar Ilker,DOĞULU CANAY,KARABATI SERDAR,Kim Eunbee,Knežević Goran,Komiya Asuka,Laclé Camila Ordóñez Cross-cultural consistency and relativity in the enjoyment of thinking versus doing. JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY, (), 0-0. (SSCI) 2018
ALPER SİNAN An abstract mind is a principled one: Abstract mindset increases consistency in responses to political attitude scales JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY, 77(), 89-101. (SSCI) 2018
ALPER SİNAN Does Abstract Mindset Decrease or Increase Deception? Social Psychology, (), 1-11. (SSCI) 2018
ALPER SİNAN,US ELİF ÖYKÜ,TASMAN DİCLE ROJDA The evil eye effect: vertical pupils are perceived as more threatening Cognition and Emotion, (), 1-12. (SSCI) 2018
ALPER SİNAN,SÜMER NEBİ Control Deprivation Decreases, Not Increases, Belief in a Controlling God for People with Independent Self-Construal Current Psychology, (), 0-0. (SSCI) 2017
ALPER SİNAN,ÖZKAN TÜRKER Do internals speed less and externals speed more to cope with the death anxiety? TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR, 32(), 68-77. (SSCI) 2015
7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
Klein Richard A,Vianello Michelangelo,Hasselman Fred,Adams Byron G,Adams Reginald B,ALPER SİNAN,Aveyard Mark,Axt Jordan R,Babalola Mayowa T,Bahník Štěpán,Batra Rishtee,Berkics Mihály,Bernstein Michael J,Berry Daniel R,Bialobrzeska Olga,Binan Evans Da Many Labs 2: Investigating Variation in Replicability Across Samples and Settings Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 1(4), 443-490. PsycINFO 2018
ALPER SİNAN,Kunter Ecem,Uz İrem Sex Differences in the Effect of Pronoun Type on Self-Construal Nesne Dergisi, 6(12), 0-0. TR DİZİN 2018
7.4 Books & Book Chapters International
ALPER SİNAN Encyclopedia of Personality and Individual Differences ( - ) Springer, Cham 2019
ALPER SİNAN Encyclopedia of Personality and Individual Differences ( - ) Springer, Cham 2019
ALPER SİNAN Springer Encyclopedia of Personaliy and Individual Differences ( - ) Springer, Cham 2018
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
YILMAZ ONURCAN,BAYRAK FATİH,ALPER SİNAN Wittgenstein’ın Psikoloji Bilimine Dair Görüşlerine Eleştirel Bir Bakış Current Research in Social Sciences, 5(2), 130-142. TR DİZİN 2019
ALPER SİNAN,Tasman Dicle Rojda Sosyal Karşılaştırmaların Ulusal Nostalji Üzerindeki Etkisi Türk Psikoloji Yazıları, 22(43), 59-68. TR DİZİN 2018
ALPER SİNAN,SÜMER NEBİ Özgür irade ve belirlenimcilik ölçeğinin Türkçeye uyarlaması ve psikometrik özellikleri Türk Psikoloji Yazıları, 20(39), 26-38. PSYC Info/Psychological Abstract ve Tübitak Sosyal Bilimler Veritabanı 2017
ALPER SİNAN,SÜMER NEBİ Özgür irade ve belirlenimcilik ölçeğinin Türkçeye uyarlaması ve psikometrik özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 20(39), 26-35. PSYC Info/Psychological Abstract ve Tübitak Sosyal Bilimler Veritabanı 2017
7.6 Published Conference Proceedings National
ALPER SİNAN Hastalıklar ve Dinle İlgili Google Aramaları Arasındaki İlişkiye Dindarlık Seviyesinin Etkisi (Sözlü Sunum) 3. Sosyal Psikoloji Kongresi 2019
ALPER SİNAN “WEIRD” Sorunu ve Sosyal Psikolojinin Geleceği: Analitik Düşünmenin Siyasi Yönelime Etkisine Dair Örnek Bir Çalışma (Sözlü Sunum) 3. Sosyal Psikoloji Kongresi 2019
ALPER SİNAN Krizdeki Psikolojiyi Kurtarabilecek Yeni Girişimler: Önkayıt ve Kayıtlı Rapor (Sözlü Sunum) 3. Sosyal Psikoloji Kongresi 2019
ALPER SİNAN,US ELİF ÖYKÜ Terör olayları mı daha önemli, trafik kazaları mı: Kasıt ve toplumsal sorunlara verilen değer arasındaki ilişki. (Sözlü Sunum) 20. Ulusal Psikoloji Kongresi 2019
ALPER SİNAN,BAYRAK FATİH,US ELİF ÖYKÜ,YILMAZ ONURCAN Tehdit Belirginliğinin Cuma Hutbelerinde Ahlaki Vurgulara Etkisi (Sözlü Sunum) 20. Ulusal Psikoloji Kongresi 2018
BAYRAK FATİH,ALPER SİNAN “T A M A M” ve “Devam” Diyenler Vurguladıkları Ahlaki Boyutlar Açısından Birbirlerinden Nasıl Farklılaşıyorlar? (Sözlü Sunum) 20. Ulusal Psikoloji Kongresi 2018
ALPER SİNAN Soyut ve Somut Düşünmenin Ahlakla Olan İlişkisi (Sözlü Sunum) Ulusal Psikoloji Kongresi 2018
ALPER SİNAN,Tasman Dicle Rojda Sosyal karşılaştırmanın ulusal nostaljiye etkisi (Sözlü Sunum) Sosyal Psikoloji Kongresi 2017
ALPER SİNAN,SÜMER NEBİ Rastgelelik belirginliğinin kontrol sahibi tanrıya inanca etkisinde özerklik seviyesinin rolü (Sözlü Sunum) Sosyal Psikoloji Kongresi 2016
Kunter Ecem,Tarak Kübra,Okat Atakan,ALPER SİNAN,Uz İrem Zamir kullanımının erkek ve kadınlarda benlik kurgusuna etkisi. (Sözlü Sunum) Ulusal Psikoloji Kongresi 2016
ALPER SİNAN,SÜMER NEBİ İşsizliğin etkilerini yordamada kaynak kaybı, sosyal destek ve istihdam edilme algısının görece rolü (Sözlü Sunum) Ulusal Psikoloji Kongresi 2014

8. Projects

Bireycilik-Toplulukçuluk ve Dilin Yapısal Özellikleri Arasındaki İlişkiProje No. 115K312

-Tübitak 1001

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Siyaset Psikolojisi (2019-2020)

Weekly Hour : 3

Kültürlerarası Psikoloji (2019-2020)

Weekly Hour : 3

İleri Sosyal Psikoloji (2019-2020)

Weekly Hour : 4

Sosyal Psikoloji (2019-2020)

Weekly Hour : 3

Psikoloji Bilimi (2019-2020)

Weekly Hour : 4

Grup Süreçleri ve Gruplararası İlişkiler (2019-2020)

Weekly Hour : 4

Siyaset Psikolojisi (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Kültürlerarası Psikoloji (2018-2019)

Weekly Hour : 3

İleri Sosyal Psikoloji (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Sosyal Psikoloji (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Psikoloji Bilimi (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Grup Süreçleri ve Gruplararası İlişkiler (2018-2019)

Weekly Hour : 4

İstatistik II: Çıkarsayıcı İstatistik (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Siyaset Psikolojisi (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Genel Psikoloji (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Kültürel Psikoloji (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Bilişsel Süreçler II: Zihin ve Davranış (2017-2018)

Weekly Hour : 3

İstatistik I: Betimleyici İstatistik (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Siyaset Psikolojisi (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Bağımsız Deneysel Çalışma (2017-2018)

Weekly Hour : 3

İstatistik II: Çıkarsayıcı İstatistik (2016-2017)

Weekly Hour : 3

Siyaset Psikolojisi (2016-2017)

Weekly Hour : 3

Genel Psikoloji (2016-2017)

Weekly Hour : 3

Siyaset Psikolojisi (2016-2017)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR