Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Özen Ece Acar

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü’nde Yüksek Lisans ve İşletme Bölümü de Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 2004 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, yine İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 2010 yılında Öğretim Görevlisi daha sonra Yaşar Üniversitesi’nde 2014 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi de öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8948  

Öğrenim Bilgisi

Bütünleşik Doktora

İŞLETME (DR) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Corporate governance and provisions under IAS 37 (2014)
Tez Danışmanı: SERDAR ÖZKAN
2007 - 2014

Yüksek Lisans

AVRUPA ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AVRUPA ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Effects of recent amendments in accounting standards on consolidated financial statements (2006)
Tez Danışmanı: Nejat Tenker
2003 - 2006

Lisans

MALİYE BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE PR./
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1998 - 2003

Akademik Unvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2014 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2010 - 2014

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2004 - 2010

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
GÖKBEN KESTOR Maliyet iyileştirme: Üretim işletmesi örneği Yaşar Üniversitesi 2018
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ACAR ÖZEN ECE, ATAMAN GÖRKEM, Jain Vipul, Ramtiyal Bharti Discovering Hidden Associations among Environmental Disclosure Themes Using Data Mining Approaches Sustainability, (15), 0-0. (SSCI) 2023
SEÇKİN HALAÇ DUYGU, ACAR ÖZEN ECE, Zengin-Karaibrahimoğlu Yasemin Ownership and Corporate Social Responsibility: "The power of the female touch" European Management Journal, (), 0-0. (SSCI) 2021
ACAR ÖZEN ECE, KARAİBRAHİMOĞLU YASEMİN, ÇALIYURT KIYMET Does Ownership Type Affect Environmental Disclosure? International Journal of Climate Change Strategies and Management, 13(2), 120-141. (SSCI) 2021
özkan serdar, karaibrahimoğlu yasemin, erdener acar ece Accounting Conservatism in the Post IFRS Period Do Provisions Matter İktisat İşletme ve Finans, 324(), 109-130. (SSCI) 2013
var turgut, zengin karaibrahimoğlu yasemin, erdener acar ece Ethical Behavior in Accounting Some Evidence from Turkey African Journal of Business Management, 3(10), 0-0. (SSCI) 2009
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ACAR ÖZEN ECE, ATAMAN GÖRKEM FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION OF TURKISH BASIC METAL INDUSTRY: COMBINING AHP AND TOPSIS International Journal of Economic and Administrative Studies, (31), 113-128. TR DİZİN 2021
ATAMAN GÖRKEM,ACAR ÖZEN ECE,DURAK MUSTAFA GÜROL Using Markov Chains in Prediction of Stock Price Movements: A Study on Automotive Industry International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 8(2), 178-199. ESCI 2018
ACAR ÖZEN ECE,ÖZKAN SERDAR Corporate Governance and Provisions under IAS 37 EuroMed Journal of Business, 12(1), 0-0. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2017
esendemirli ebru,ACAR ÖZEN ECE FİNANSAL PERFORMANS VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTLARI BORSA İSTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ 2013 2014 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (), 0-0. ULAKBİM 2016
özkan serdar, karaibrahimoğlu yasemin, erdener acar ece, öz onur Factors Affecting Financial Reporting Date An Examination On ISE Listed Companies Muhasebe Ve Bilim Dünyası Dergisi, 15(3), 167-185. EBSCOHOST ACADEMIC SEARCH COMPLETE 2014
günay gonca, zengin karaibrahimoğlu yasemin, erdener acar ece The Relationship Between Mcss And Strategy An Evidence From SMEs International Journal of Strategic Management, 11(1), 0-0. EBSCO Publishing 2011
özkan serdar, erdener acar ece The Impacts of International Accounting Financial Reporting Standards on the Financial Statement Analysis An Overview Mali Çözüm, 97(), 0-0. EBSCO 2010
kaymaz önder, kaymaz özgür, erdener acar ece Brokerage Fims Tigers And Underdogs International Research Journal of Finance and Economics, 52(), 0-0. EconLit, e-JEL, JEL on CD, EBSCO, ProQuest ABI/INFORM 2010
katrinli alev, günay gonca, zengin yasemin, erdener acar ece Gender Stereotyping in the Accounting Profession in Turkey Journal of Modern Accounting and Auditing, 6(4), 0-0. Database of EBSCO 2010
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DURAK MUSTAFA GÜROL,ACAR ÖZEN ECE,Ede Çiğdem The Relationship Between Female Proportion on Board andCompany Performance MODAVICA 2019, 16.Uluslararası Muhasebe Konferansı 2019
DURAK MUSTAFA GÜROL,ACAR ÖZEN ECE,ATAMAN GÖRKEM Using Markov Chains in Prediction Of Stock Price Movements: A Study On Automotive Industry 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development 2017
ESENDEMİRLİ EBRU,ACAR ÖZEN ECE A Comparative Study of Financial Performance and Corporate Governance Rates Borsa Istanbul Corporate Governance Index 2013 2014 12. Uluslararası Muhasebe Konferansı (MÖDAV) 2015
Özkan Serdar, Karaibrahimoğlu Yasemin, Acar Ece, Öz İbrahim Onur A Sharp Path to Initial Public Offerings IPOs A Case Study in an SME 9. Uluslararası Muhasebe Konferansı, KOBI Muhasebe Ölçüm Teknikleri ve Finansal Tablo Açıklamaları, held by Accounting Academicians’ Collaboration Foundation (MÖDAV) 2012
Acar Ece The Impacts of Corporate Governance Mechanisms on Disclosure Level of Provisions Financial Reporting and Business Communication Conference, held by University of Bristol, United Kingdom. 2012
Özkan Serdar, Karaibrahimoğlu Yasemin, Acar Ece, Öz Onur Finansal Tabloların Sunum Tarihini Etkileyen Faktörler İMKB Firmaları Üzerine Bir Uygulama 1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu 2012
Acar Ece The Impacts of Corporate Governance Mechanisms on Disclosure Level of Provisions 3rd Early Career Academics Research Development Program, held by European Accounting Association (EAA) & School of Business, Istanbul University 2012
ACAR ÖZEN ECE The Impacts of Corporate Governance Mechanisms on Disclosure Level of Financial Forward Looking Information Case of IAS 37 Disclosure in Turkey 8th International Accounting Conference, Doctoral Consortium, Corporate Governance and Control, held by Accounting Academicians’ Collaboration Foundation (MÖDAV) 2011
Varan Seçil, Karaibrahimoğlu Yasemin, Acar Ece Relevance of CMB Monetary Penalties on Returns 7th International Accounting Conference held by Accounting Academicians' Collaboration Foundation 2010
Köse Sevinç, Zengin Yasemin, Erdener Ece, Aktan Ahenk Strong versus Weak Culture Does It Matter On Accounting Practices Yeditepe International Research Conference on Business Strategies 2008
Zengin Yasemin, Erdener Ece Basel II Şirket Derecelendirmesinde Kalitatif Faktörlerin Geliştirilmesi I.International Symposium on SMEs and BASEL II 2008
Var Turgut, Karaibrahimoğlu Yasemin, Acar Ece Accounting Ethics Teachable or Not Experience in Turkey Business and Economics Society International Conference 2007
Erdener Ece, Zengin Yasemin, Var Turgut Does Education Improve Ethical Attitudes 16th Annual World Business Congress IMDA and Maastricht School of Management 2007
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,ACAR ÖZEN ECE Corporate Governance: New Challenges and Opportunities Kitap Bölümü:Corporate Governance in Turkey: CG Applications Following the Global Financial Crisis Sayfa (-) Kitap Bölümü Virtus Interpress 2017
Vardar Gülin, Aydoğan Berna, Acar Ece Handbook of Research on Strategic Business Infrastructure Development and Contemporary Issues in Finance Kitap Bölümü:International Portfolio Diversification Benefits among Developed and Emerging Markets within the Context of the Recent Global Financial Crisis Sayfa (-) Kitap Bölümü IGI 2014
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DURAK MUSTAFA GÜROL,ACAR ÖZEN ECE,YARDIMCI BENGÜ Türkiye’deki Üniversitelerin Muhasebe Eğitimi Açısından İncelenmesi (Sözlü Sunum) XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 2019
ACAR ÖZEN ECE,VARAN SEÇİL,DURAK MUSTAFA GÜROL Yıllar İtibariyle Muhasebe Eğitimi Çalışmalarının Analizi 2000 2014 Durum Değerlendirmesi () 34. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 2015
Susmuş Türker, Acar Ece, Özan Hafize Mengü Türk Üniversitelerinde TFRS Eğitimi () XIV. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu 2010
Özkan Serdar, Acar Ece Muhasebe Politikaları Tahminler Hatalar Hasılat () XIII.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu 2009
Özkan Serdar, Erdener Ece Finansal Raporlama Standartlarına göre Hazırlanmış Finansal Tabloların Analizinde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikli Alanlar () XII.TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMU 2008
Balaban Erdal, Zengin Yasemin, Erdener Ece, Yumurtacı Işık Özge Vakif Üniversitelerinin Araştirma Potansiyelleri Üzerine Bir Değerlendirme () Türkiye'nin 2023 Vizyonunda VAKIF Üniversiteleri Kongresi, Atılım Üniversitesi 2008

Projeler

Development of International Competitiveness Project Shoe Making Industry

DİĞER

Development of International Competitiveness Project Plastic Industry

DİĞER

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV)

2010 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR