Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Seher Gören Yargı

İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Finans bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta seher.goren@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8980  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

FİNANS (DR) (İNGİLİZCE) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FİNANS (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: International Diversification and International Portfolio Management (0)
Tez Danışmanı: MEHMET UMUTLU
2015 - -

Yüksek Lisans

/ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası Ticaret ve Finansman/Yüksek Lisans Programı
Tez Adı: FON GİDERLERİ ETKİSİ ALTINDA BIST'DEKİ FONLARIN PERFORMANS ANALİZİ (2015)
Tez Danışmanı: Mehmet Umutlu
2013 - 2015

Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)/
2008 - 2013

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2013 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
UMUTLU MEHMET,GÖREN SEHER Performance evaluation of mutual and pension funds traded on Borsa Istanbul under the control of fund costs Journal of Economics, Finance and Accounting, (), 0-0. EBSCO, Ulrich's, ProQuest, Open J-Gate, ISI - Internatiınal Scientific Indexing, DRJI - Directory of Research Journals Indexing, ISRA - International Society for Research Activity, INFOBASEINDEX, ◾SIS - Scientific Indexing Services, TUBITAK-DergiPark 2015
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
UMUTLU MEHMET,GÖREN SEHER Fon Giderleri Etkisi Altında Yatırım Ve Emeklilik Fonlarının Performans Analizi () 19. Ulusal Finans Sempozyumu 2015

9. İdari Görevler

Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Web Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Sınıf danışmanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İzmir Makina Mühendisleri Odası

2010 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR