Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör.Dr. Seher Gören Yargı

İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Finans bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. Akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta seher.goren@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8980  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

FİNANS (DR) (İNGİLİZCE) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FİNANS (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: CORRELATION STRUCTURE AMONG COUNTRIES OR INDUSTRIES AND ITS IMPLICATIONS FOR INTERNATIONAL DIVERSIFICATION AND PORTFOLIO MANAGEMENT (2021)
Tez Danışmanı: MEHMET UMUTLU
2015 - 2021

Yüksek Lisans

/ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası Ticaret ve Finansman/Yüksek Lisans Programı
Tez Adı: FON GİDERLERİ ETKİSİ ALTINDA BIST'DEKİ FONLARIN PERFORMANS ANALİZİ (2015)
Tez Danışmanı: Mehmet Umutlu
2013 - 2015

Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)/
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2008 - 2013

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2013 -

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
UMUTLU MEHMET, GÖREN YARGI SEHER To diversify or not to diversify internationally? Finance Research Letters, (), 0-0. (SSCI) 2021
SAYGILI EBRU,SAYGILI ARIKAN TARIK,GÖREN YARGI SEHER AN ANALYSIS OF SUSTAINABILITY DISCLOSURES OF TEXTILE AND APPAREL COMPANIES IN TURKEY TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 29(3), 189-196. (SCI-Expanded) 2019
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SAYGILI EBRU, GÖREN YARGI SEHER, MENGİ PELİN TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN MEVDUAT BANKALARININ BEKLENEN KREDİ ZARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (44), 371-391. TR DİZİN 2021
GÖREN YARGI SEHER,SAYGILI EBRU COVID-19 OUTBREAK MEASURES AND PRACTICES ADOPTED IN THE TURKISH FINANCIAL MARKETS Pearson Journal of Social Sciences and Humanities, 6(6), 64-73. Diğer 2020
SAYGILI EBRU,GÖREN YARGI SEHER,Erginer Deniz Halka Açık Şirketlerin Sürdürülebilirlik Raporları Analizi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2), 239-261. TR DİZİN 2020
SAYGILI EBRU,GÖREN YARGI SEHER,KIROĞLU KILIÇ MELİKE HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE İŞ ETİĞİ KODLARI ANALİZİ Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(3), 656-679. ULAKBİM 2019
GÖREN SEHER,UMUTLU MEHMET Performance evaluation of mutual and pension funds traded on Borsa Istanbul under the control of fund costs Journal of Economics Finance and Accounting, 2(4), 603-603. EBSCO 2015
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÖREN SEHER,UMUTLU MEHMET Fon Giderleri Etkisi Altında Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performans Analizi () 19.FİNANS SEMPOZYUMU 2015
Üniversite Dışı Deneyim
Roma Tre University Staff Mobility for Training 2019 2019
Hochschule Bremen University of Applied Sciences Staff Mobility for Training 2016 2016
Çimentaş Lojistik elemanı 2013 2013
Arkas Stajer 2012 2012
Vestel Stajer 2011 2011

İdari Görevler

Ders Programı, Final, Vize Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Engelli Birim Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

Web Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2018

Akademik Danışman YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2018

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İzmir Makina Mühendisleri Odası

2010 -

Ödüller

Başarılı Öğrenci Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR