Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Fatma İpek Ek

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Fatma İpek Ek Lisans (2003), Yüksek Lisans (2006) ve Doktora (2012) derecelerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümünden aldı. 2005-2012 yılları arasında, aynı Bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2012-2018 yılları arasında ise İzmir ve İstanbul'daki çeşitli üniversitelerin mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinde, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev aldı. 2019’dan itibaren Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yüksek lisans programı boyunca Giovanni Battista Piranesi üzerine, doktora süresince ise toplu konut tasarımı ve tasarım kalitesi üzerine çalışmış ve yayınlar gerçekleştirmiştir. Estetik, mekân atmosferi, konut ve mimari tasarım ilişkileri ve mimarlık eğitiminde temel tasarım müfredatı üzerine akademik araştırmalarını sürdürmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8148  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK (DR) (İNGİLİZCE) / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MİMARLIK (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Mass-Housing Consensuses and Their Effects on Design Organizations in terms of Quality (2012)
Tez Danışmanı: DOÇ. DR. ŞENİZ ÇIKIŞ
2006 - 2012

Yüksek Lisans

MİMARLIK (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MİMARLIK (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2003 - 2006

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR. (İNGİLİZCE)/
MİMARLIK FAKÜLTESİ
1998 - 2003

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2019 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2018 - 2019

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2018 - 2018

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2015 - 2016

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2014 - 2015

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2013 - 2014

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2012 - 2013

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2012 - 2013

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2005 - 2012

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
İLKE HİÇSÖNMEZLER PICTURESQUE ATMOSPHERE: A METHOD TO READ SPATIALITY AND AESTHETICS IN VERBAL AND VISUAL ARTWORKS Yaşar Üniversitesi 2023
MİNE ACAR The image of the city on social media: Izmir Konak and Bayraklı city centers Yaşar Üniversitesi 2022
OĞUZCAN NAZMİ KURU Effects of marketing strategies on prestigious housing identity: A study on mass-housing examples in Izmir city center Yaşar Üniversitesi 2021
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
EK FATMA İPEK The narration of architectural space as a way of constructing the spatial atmosphere: Two readings of contemporary Japanese architecture Philosophy East and West, 72(1), 99-117. (AHCI) 2022
EK FATMA İPEK,ÇIKIŞ ŞENİZ Integrating the Kano model into architectural design: quality measurement in mass-housing units Total Quality Management & Business Excellence, 26(4), 400-414. (SSCI) 2013
ÇIKIŞ ŞENİZ,EK FATMA İPEK Conceptualization by Visual and Verbal Representations: An Experience in an Architectural Design Studio The Design Journal, 13(3), 329-354. (AHCI) 2010
EK FATMA İPEK,Şengel Deniz Mısır Etrüsk Roma Piranesi ve Bir On Sekizinci Yüzyıl Tartışması ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(1), 27-51. (AHCI) 2008
EK FATMA İPEK,ŞENGEL DENİZ Piranesi Between Classical and Sublime ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24(1), 17-34. (AHCI) 2007
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
HİÇSÖNMEZLER İLKE, CILASUN KUNDURACI ARZU, EK FATMA İPEK The Perception of Spatial Atmosphere in Traditional and Modern Mosques in Aesthetic Context Tasarım + Kuram, 19(38), 16-39. DAAI: Design and Applied Arts Index 2023
EK FATMA İPEK Augmented Aesthetics in the Representation of Spatial Atmosphere Environment, Space, Place (ESP), 14(2), 83-103. Scopus; EBSCO; The Belt and Road Initiative Reference Source; Google Scholar; PhilPapers; Microsoft Academic; ProQuest Summon; WorldCat Local 2022
Kuru Oğuzcan Nazmi, EK FATMA İPEK Examination of Prestigious Mass-Housing Identity via The Slogans: Cases in Izmir, Turkey ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, 9(2), 919-942. The Avery Index to Architectural Periodicals 2021
EK FATMA İPEK, CAN TRAUNMÜLLER IŞIN, YAYLALI BERNA Balcony as an Intermediate Space: A Prosthetic Threshold in the Domestic-Urban Life of Izmir Meltem Journal of the Izmir Mediterranean Academy, (7), 6-27. Endekste taranmıyor 2020
YAYLALI YILDIZ BERNA,EK FATMA İPEK,CAN TRAUNMÜLLER IŞIN Transformation in a Housing-Design Story: Reading the Spatial Typologies of Apartment Projects in Hatay-Izmir İTÜ A-Z, 15(3), 123-137. DAAI (Design and Applied Art Index), Avery Index to Architectural Periodicals, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ICONDA (International Construction Database), GENAMICS JournalSeek 2018
EK FATMA İPEK Piranesi’s Arguments in the Carceri İTÜ A-Z, 15(3), 47-56. DAAI (Design and Applied Art Index), Avery Index to Architectural Periodicals, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ICONDA (International Construction Database), GENAMICS JournalSeek 2018
YAYLALI YILDIZ BERNA,EK FATMA İPEK,CAN IŞIN Transformation in a housingdesign story: Reading the spatial typologies of apartment projects in Hatay-Izmir itu journal of the faculty of architecture, 15(3), 123-137. DAAI (Design and Applied Arts Index) 2018
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
EK FATMA İPEK On Atmosphere as a Phenomenon in Architectural Aesthetics 5th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2022) 2022
EK FATMA İPEK Barok Aynalar: D’Espinay d’Etelen ve Velázquez’de Kendi İçine Dönen Mekân ICHES International Humanities and Educational Sciences Congress 2019
EK FATMA İPEK Aesthetics and spatial atmosphere in the contemporary Japanese architecture Sustainability, Innovation, Production - IDES’19 - International Design and Engineering Symposium 2019
CAN TRAUNMÜLLER IŞIN,YAYLALI YILDIZ BERNA,EK FATMA İPEK Plot-by-plot Urban Transformation in Inner City Neighborhoods of Izmir Designing Urban Design: Towards a Holistic Perspective 2016
EK FATMA İPEK Mimarlıkta Estetiğin Kökeni Üzerine Piranesi ile Gelen Yol Ayrımı Uluslararası Sanat, Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu 2011
EK FATMA İPEK Current Descriptions of the Concept of Housing Quality Role of Spatial Design in the Total Quality of Mass Housings in Izmir New Housing Researchers, NHR-2010 İstanbul Kolokyumu 2010
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
EK FATMA İPEK, TAŞKIN ERTEN ÖZLEM Materiart. Architectural Design, Research and Technology Kitap Bölümü:Viewing Text and Reading Image: Proposal of a New Track for Basic-Design Studios Sayfa (703-722) Kitap Bölümü Caleidoscópio 2022
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Acat Nupelda Sibel, EK FATMA İPEK Kültürel Üretim Mekânlarında Kenti Üreten Kadınlar: Kadifekale Örneği İDEALKENT, 15(40), 338-374. TR DİZİN 2023
ÇIKIŞ ŞENİZ,EK FATMA İPEK Konutta Lüks Kavramının İmgesel Dönüşümü İzmir Kent Merkezinde Çok Katlı Lüks Konutlar Mimarlık Dergisi, (348), 64-71. Avery Index; Ulrichs Periodical Directory; Arthistoricum.net (Virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte); Design and Applied Arts Index (DAAI); EBSCOhost 2009
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
CAN TRAUNMÜLLER IŞIN,YAYLALI YILDIZ BERNA,EK FATMA İPEK,POLAT FULYA Değişen Kır-Kent İlişkisi ve Bölgesel Kentleşme, İzmir-Urla Örneği (Sözlü Sunum) Değişen Kent, Mekân ve Biçim – DeğişKent. II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu 2018
EK FATMA İPEK Türk Tasarım Tarihini Yazarken Bir On Sekizinci Yüzyıl Polemiğinden Geliştirilebilecek Açılımlar (Sözlü Sunum) Kimliklerin Tasarımı, Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu (4T) 2008
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
EK FATMA İPEK Belleğin Şantiyeleri: Mimarlıkta Aklın ve Hayal Gücünün Rolü Üstüne Betonart, 76(), 23-28. 2023
EK FATMA İPEK,ÇIKIŞ ŞENİZ Tasarımın Mekaniği: Toplu Konut Planlarındaki Ortak Dil Üzerine TOL, 12(13), 12-27. 2017
EK FATMA İPEK Karanlık Sapkın Saçma Piranesi Neden Yanlış Yorumlanıyor Arredamento Mimarlık, (11), 58-67. 2007
EK FATMA İPEK Piranesi Eserleri Tipografyası Arredamento Mimarlık, (11), 70-80. 2007
Diğerleri
EK FATMA İPEK Heritage and the City: Values and Beyond Kitap Bölümü:On Atmosphere as a Visual Phenomenon in Architectural Aesthetics Kitap Bölümü Cinius Yayınları 2022
EK FATMA İPEK CEDESU 2021. 2nd International City and Ecology Congress within the Framework of Sustainable Urban Development. Kitap Bölümü:Bir Kentsel Tasarım Dinamiği Olarak Estetik ve Mekân Atmosferi Kitap Bölümü Asos 2022
EK FATMA İPEK Arzu Mimarlığı Kitap Bölümü:18. Yüzyılda Bozulan Ezber: Piranesi Kitap Bölümü İletişim Yayınları 2012
EK FATMA İPEK 2. Türkiye Mimarlık Araştırmaları (Özetler) Kitap Bölümü:Aşkın Arkeoloji: Piranesi’nin Desenlerinde Tarih ve Mimarlık Kitap Bölümü Mimarlık Vakfı Enstitüsü 2008
Üniversite Dışı Deneyim
Küçük İşler Atölyesi Dr. Mimar 2017 2019
TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.) Dr. Mimar 2015 2015

Projeler

Yüzyıl Ortası Çok Katlı Konutların Mekansal Analizi ve Sanal Ortama 3 Boyutlu Aktarımı Karşıyaka, İzmir

ARAŞTIRMA PROJESİ

İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon Planına Yönelik Ön Projesi

Özel Kuruluşlar

Mimari Proje Derslerinde Ölçme ve Değerlendirme (2009 İYTE 43)

ARAŞTIRMA PROJESİ

Bellek Sergileme ve Temsiliyet Mimari Tarih Yazımına Yeni Açılımlar (2007 İYTE 20)

ARAŞTIRMA PROJESİ

Mimarlık ve Ütopya: Piranesi’nin Proje ve Desenlerinde Mimarlık Tarihi (2005 İYTE 11)

ARAŞTIRMA PROJESİ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Paleografya ve Prezervasyon Grubu, Karaburun Yarımadası Envanteri (İzmir TR-35 Ka 002-İYTE 2002-2005/ 001-013)

ARAŞTIRMA PROJESİ

İdari Görevler

Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Müfredat Değişiklik Komite Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Akreditasyon Komitesi Eş Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Promosyon ve Sosyal Medya Komitesi Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2022

Etkinlik ve Sergi Komitesi Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2020

Dekan Yardımcısı GEDİZ ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2016

Şantiye Stajı Komisyon Başkanı İZMİR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2014

Dekan Yardımcısı İZMİR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2014

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeliği İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

2011 - 2012

Tanıtım ve Oryantasyon Komisyonu Üyeliği İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

2010 - 2011

Bölüm web sitesi güncelleme sorumlusu İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

2010 - 2011

Promosyon Komitesi Üyeliği İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

2005 - 2007

Uluslararası İlişkiler Ofisi, Arşiv Birimi: Ofis Arşivi (Arşivci) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

2004 - 2004

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Ege Mimarlık Yayın Kurulu

2018 - 2020

4T - Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu - Yayın Komitesi

2018 - 2018

4T - Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu

2014 - 2017

European Network of Housing Researchers

2009 - 2012

Mimarlar Odası

2003 -

Bornova Belediyesi Kent Estetiği Departmanı Komite Üyesi

2019 -

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Silueti Komisyonu

2020 -

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi

2021 -

The International Ambiances Network

2022 -

Ödüller

Yayın Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2023

Yayın Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2023

Yayın Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2023

Yayın Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2022

Yayın Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2022

1.Ulusal Esere ve Emeğe Saygı Resim, Afiş, Logo ve Karikatür Yarışması

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / TÜRKİYE
2016

2010 Bio-Graphics Yarışması ve Uluslararası Sergisi

Associazione Culturale Kaleidoscienza / İTALYA
2013

Mekanar Ödüllü Soru

Mekanar - Mekân Araştırmaları ve İstanbul Kültür Üniversitesi / TÜRKİYE
2009

Yayın Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2008

Yayın Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2008

Yayın Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2008

Yayın Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2008

2. Türkiye Mimarlık Araştırmaları Ödüllü Seçkisi

MİV - Mimarlık Vakfı ve TMMOB - Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi / TÜRKİYE
2008

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ARCH 1110 Basic Design I (2021-2022)

Haftalık Saati : 8

ARCH 1120 Basic Design in Architecture II (2021-2022)

Haftalık Saati : 8

ARCH 4160 Spatiality and the Arts (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ARCH 1115 Introduction to Architecture (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ARCH 2221 History and Theories of Architecture and Urbanism II (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ARCH 5579 Design Workshop (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ARCH 1110 Basic Design I (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

ARCH 1120 Basic Design in Architecture II (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

ARCH 1122 History and Theories of Architecture and Urbanism I (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

ARCH 4160 Spatiality and the Arts (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

ARCH 1115 Introduction to Architecture (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

ARCH 2221 History and Theories of Architecture and Urbanism II (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR