Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Efthymia Staiou

Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Lisans ve yüksek lisans çalışmalarını Selanik Aristotele Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan sonar ikinci yüksek lisans derecesini işlemler yönetimi üzerine Birleşik Krallık’taki Manchester Üniversitesi almış, doktorasını ise Yunanistan’daki Makedonya Üniversitesi İşletme Bölümünde Kalite Güvencesi ve Yönetimi konusu üzerinde çalışarak tamamlamıştır. Akademik kariyerine Yunanistan’da Batı Makedonya Üniversitesi’nde yarı zamanlı akademisyen olarak başlamıştır. Efthimia Staiou, Yunanistan’da özel firmalarda ve devlet sektöründe danışman ve yönetici olarak 20 yıldan fazla iş deneyimine sahiptir. Özel firmalarda danışman ve kalite yöneticisi olarak, devlet sektöründe ise yönetici olarak görev yapmıştır. Bu süreç içerisinde, pek çok Avrupa projesinde yönetici olarak görev almıştır. Şu anda Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tam zamanlı akademisyen olarak çalışmaktadır.

  • Eposta efthimia.staiou@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8264  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ Makedonya Iktisadi ve Sosyal Bilimler Üniversitesi
Department of Business Administration
Tez Adı: Quality Management Systems in Software Development: The Greek Reality (2001)
Tez Danışmanı: Georgios Tsiotras
1996 - 2001

Yüksek Lisans

/ University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST)
Tez Adı: The Implementation of Total Quality Management within Small Businesses (1993)
Tez Danışmanı: Prof. RUTH BOADEN
1992 - 1993

Yüksek Lisans

/ Selanik Aristotle Üniversitesi
Makina Mühendisliği Böiümü
Tez Adı: The Greek Industry under the new Framework for Research and Development of the European Union (1992)
Tez Danışmanı: Prof. IOANNIS BAKOUROS
1986 - 1992

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2013 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
STAIOU EFTHYMIA,YERALAN SENCER How Total Quality Management can support STEM Education The Online Journal of Quality in Higher Education (TOJQIH Journal), 1(2), 29-35. Endekste taranmıyor 2014
STAIOU EFTHYMIA Implementing Total Quality Management in Higher Education Institutions WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, 3(6), 525-532. EBSCO 2006
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
STAIOU EFTHYMIA Design of Sustainable Supply Chain Networks The Case Study of Extending the Supply Chain Network of an Olive Pomace Extraction Plant in Izmir Turkey 1st International Conference on Agrifood SCM & Green Logistics 2015
STAIOU EFTHYMIA,YERALAN SENCER,FADILOĞLU MEHMET MURAT Capstone Design Courses as a Vehicle for Technology Transfer 7th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development 2014
YERALAN SENCER,STAIOU EFTHYMIA University Research and Development Projects in a Rapidly Changing Technology Environment 7th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development 2014
IAKOVOU ELEFTHERIOS,VLACHOS DIMITRIOS,STAIOU EFTHYMIA Virtualization of Supply Chain Management Trends and Challenges 2nd International Conference on Manufacturing Engineering (ICME) 2005
STAIOU EFTHYMIA,TSIOTRAS GEORGE Software Quality Characteristics and Quality Assurance Systems The way they are perceived by the Greek Software Industry Conference “Preparing the Manager of the 21st Century” 1999
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
STAIOU EFTHYMIA Quality Imporvement ( 219 - 235 ) Benou Editions 2002
STAIOU EFTHYMIA,TSIOTRAS GEORGE Quality Improvement ( 387 - 404 ) BENOU EDITIONS 2002

8. Projeler

A Cost Prediction Model with Regression Analysis based on Lean Accounting Principles for CMS Jant Ve Makina Sanayi A Ş

ARAŞTIRMA PROJESİ

Production Facility Location problem solved with Analytical Hierarchy Process AHP methodology

ARAŞTIRMA PROJESİ

Redesigning Warehouse and Shipping Operations to Increase Delivery Efficiency in DYO Inks

ARAŞTIRMA PROJESİ

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR