Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Eda Paykoç Özçelik

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Eda Paykoç Özçelik lisans derecesini 2010 yılında Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden almıştır. 2010-2011 yılları arasında; Hacettepe Üniversitesi; Güzel Sanatlar Fakültesi; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü yüksek lisans programı kapsamında yürütülen “Herkes için Tasarım” projesinde çalışmıştır. Daha sonrasında, 2013 yılında Bilkent Üniversitesi; Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden “Güzel Sanatlarda Yüksek Lisans” derecesini Doç. Dr. Feyzan Erkip’in danışmanı olduğu “Alışveriş Merkezlerinde Yürüme Modelleri: Ankamall Örneği” tezi ile almıştır. Doktora derecesini ise 2019 yılında Doç.Dr. Tonguç Akış’ın danışmanı olduğu “Yürünebilirlik Ölçüm Araçlarının Analizi” başlıklı tezi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı’ndan almıştır. Kendisi, 2010-2013 yılları arasında Bilkent Üniversitesi; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde 2013-2019 yılları arasında araştırma görevlisi, 2019-2020 yılları arasında doktor öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2020 yılından itibaren ise doktor öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu üyesidir. Araştırma konuları yürünebilirlik/yürüme ve mekân, herkes (farklı kullanıcılar) için tasarım, modern iç mimarlık ve mimarlık tarihi, konut kültürü, kültürel ve sosyal sürdürülebilirlik konularını kapsamaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8162  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Analysis of walkability measurement tools (WMTs) (2019)
Tez Danışmanı: TONGUÇ AKIŞ
2013 - 2019

Yüksek Lisans

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
Tez Adı: Walking patterns in shopping malls: The case of Ankamall (2013)
Tez Danışmanı: FEYZAN ERKİP
2011 - 2013

Lisans

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
2005 - 2010

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2020 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2019 - 2020

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2013 - 2019

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ / GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2010 - 2013

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
YAREN KURT Analysis of a public interior from the perspective of universal design principles (UDP): The case of Kızlarağası Inn, İzmir Yaşar Üniversitesi 2023
GİZEM GÜLER Facade as urban, architectural and interior element: interpretation of tangible and intangible values in İzmir Karşıyaka apartment blocks, between the period of 1950-1980 Yaşar Üniversitesi 2021
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ALTAY BURÇAK, BALLİCE GÜLNUR, BENGİSU EBRU, ALKAN KORKMAZ SEVİNÇ, PAYKOÇ EDA Embracing Student Experience in Inclusive Design Education through Learner-Centred Instruction International Journal of Inclusive Education, 20(11), 1123-1141. (SSCI) 2016
BALLİCE GÜLNUR,PAYKOÇ EDA Re-Architecture of Existing Building Stock with Sustainable Approach the Analysis of the City of İzmir Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(4), 1610-1618. (SCI-Expanded) 2014
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BALLİCE GÜLNUR, GÜLER NAKIP GİZEM, PAYKOÇ ÖZÇELİK EDA, AKÇAM İREM DENİZ Turkey’s modern housing heritage: Apartment buildings and interiors in İzmir, Karşıyaka (1965-1980) A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 19(3), 15-33. Scopus 2022
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
PAYKOÇ EDA,BALLİCE GÜLNUR,GÜLER GİZEM Evaluation of Playgrounds in terms of Universal Design: İzmir, Karşıyaka Coast after İzmir Deniz Project PUDCAD Universal Design Education Practice Conference 2020
PAYKOÇ EDA Walkability as an Urban Indicator for a Sustainable Built Environment The Second International Conference for Sustainable Design of the Built Environment: Research in Practice (SDBE) 2018 2018
KIRIMTAT AYÇA,PAYKOÇ EDA Walkability Assessment of Mavişehir Alaybey Coast Region in İzmir Turkey Building Green Area and Path Analyses International Congress Energy and Environment Engineering and Management 2015
BALLİCE GÜLNUR,ÜSTÜNES YARKIN,PAYKOÇ EDA Re Thinking of the Transformation of İzmir Harbour District DEU International Art Design Congress 2014
PAYKOÇ EDA,BALLİCE GÜLNUR Eco Cultural System Planning of the Existing Building Stock The Analysis of the City of İzmir 4th International Conference: Ecology of Urban Areas 2014 2014
PAYKOÇ EDA,BALLİCE GÜLNUR Re Architecture of the Existing Building Stock with Sustainable Approach The Analysis of the City of İzmir International Congress on Green Infrastructure and Sustainable Societies/cultures (GreInSus 2014) 2014
BALLİCE GÜLNUR,PAYKOÇ EDA Revitalization of Kemeraltı Historic City Center İzmir 26th International Building Life Fair and Congress 2014
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
BALLİCE GÜLNUR,PAYKOÇ EDA,GÜLER GİZEM New Approaches in Contemporary Architecture and Urbanism Kitap Bölümü:Documenting Modern Interiors using Digital Technologies: Mid-Century Apartment Buildings in İzmir Sayfa (11-22) Kitap Bölümü Cinius Yayınları 2020
BALLİCE GÜLNUR,PAYKOÇ EDA,GÜLER GİZEM,DİKMEN IŞINSU,DEDE ELİF From Göbeklitepe to Industry 4.0: Smart Buildings, Smart Cities Kitap Bölümü:Socio-Cultural Sustainability: The Case of İzmir Industrial Heritage in the context of Interior Architecture (Education) Sayfa (81-104) Kitap Bölümü Gece Akademy 2019
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
PAYKOÇ EDA,KIRIMTAT AYÇA Walkability Assessment of Karşıyaka İzmir Neighborhood The Pedestrian Flow Analysis Through Coastline (Sözlü Sunum) EURAU 2014 (European Symposium on Research in Architecture and Urban Design) 2014
PAYKOÇ EDA,ÜSTÜNES YARKIN Effects of TOKİ Projects over İzmir Urban Identity (Sözlü Sunum) 8 November World Urbanism Day 38th Colloquium: The Future of the Cities 2014
POLAT CEREN,PAYKOÇ EDA Environmental and Physical Design Elements that Affect Employees Productivity in Office Environments (Sözlü Sunum) 20th National Ergonomy Congress 2014
GÜLER NAKIP GİZEM, PAYKOÇ EDA, BALLİCE GÜLNUR Türkiye’de Modern İç Mekanı Konut Banyoları Üzerinden Okumak: İzmir-Karşıyaka Apartmanları (1965-1975) (Sözlü Sunum) Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu 2 2022
ŞENTÜRK BENGİ, BALLİCE GÜLNUR, PAYKOÇ EDA, GÜLER NAKIP GİZEM Modern İç Mekanın Konut Yapılarındaki Yansımaları: Ferah Apartmanı, Karşıyaka, İzmir (Sözlü Sunum) Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu 2 2022
Kurt Yaren, BALLİCE GÜLNUR, PAYKOÇ EDA, GÜLER NAKIP GİZEM Kamusal İç Mekanda Modernizmin İzleri: Havuzlubey Çarşısı, Kemeraltı, İzmir (Sözlü Sunum) Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu 2 2022
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
BALLİCE GÜLNUR,TUNA ULTAV ZEYNEP,BENGİSU EBRU,PAYKOÇ EDA Herkes için Tasarım Her Yaş lı için Tasarım İçmimar, (), 0-0. 2015
Üniversite Dışı Deneyim
PD Mimarlık İç Mimar 2009 2009
Renaissance Construction İç Mimar 2008 2008

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI

2009 -

4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu

2016 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR