Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğrt.Gör. Esra Mamaç

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Müzik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Piyano Ana Sanat Dalında Lisans eğitimini 1996 yılında tamamladıktan sonra, 2001de Hollanda Rotterdam Konservatuvarında Yüksek Lisans eğitimini Performing Musician diploması alarak tamamlamıştır. Daha sonra 2007 yılında Rotterdam Codarts Profesyonel Sanat Üniversitesinde piyano solistlik dalında diploma almıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2006 yılında Rotterdam Codarts Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, 2007 yılında Bilkent Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak devam etmiştir. 2008 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünde piyano dalında tam zamanlı Öğretim Görevlisi olarak devam etmekte, aynı zamanda Piyano Bölümü Koordinatörlüğü yapmaktadır.

  • Eposta esra.kalkanoglu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8762  

Öğrenim Bilgisi

Sanatta Yeterlik

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI (SY) (TÜRKÇE) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI (SY) (TÜRKÇE)/
Tez Adı: KLASİK MÜZİKTE PİYANO ileBİRLİKTE ÇALMA ve SÖYLEMEDE TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ (0)
Tez Danışmanı: MEHMET CAN ÖZER
2016 - -

Yüksek Lisans

/ Codarts Hogeschool voor de Kursten
Piano Klassieke Muziek 2e fase specialisatie: Soloist
Piano Klassieke Muziek 2e fase specialisatie: Soloist
2004 - 2007

Yüksek Lisans

/ Rotterdams Conservatorium
Performing Musician/ Uitvoerend Musicus
Performing Musician/ Uitvoerend Musicus
1997 - 2001

Lisans

/ İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ/
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
1992 - 1996

Akademik Unvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2008 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2007 - 2008

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Codarts Hogeschool voor de Kursten / muziek / klassiek muziek
2006 - 2007

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KALKANOĞLU ESRA PİYANODA SOSTENUTO PEDAL KULLANIMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ, 10(2), 250-261. TR DİZİN 0
Sanatsal Faaliyetler
Ulusal Karma YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SENFONİ ORKESTRASI SCHNİTTKE KONSERİ AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ 2019-11-21 -
Ulusal Özgün CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ BÜYÜK SALON 2019-10-23 -
Diğer Uluslararası Özgün 10 Kasım Atatürk’xxü Anma Piyano Resitali Schumannhaus Bonn 2018-11-10 -
Diğer Ulusal Özgün Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası Konseri AASSM Büyük Salon 2018-10-31 -
Diğer Ulusal Özgün YAŞAR ODA ORKESTRASI KONSERİ AASSM 2018-04-25 -
Diğer Ulusal Özgün YAŞAR ODA ORKESTRASI KONSERİ AASSM 2018-04-25 -
Diğer Ulusal Özgün YAŞAR ODA ORKESTRASI KONSERİ AASSM 2018-03-20 -
Diğer Ulusal Özgün YAŞAR HOLDİNG ÖZEL KONSERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU 2018-02-12 -
Diğer Ulusal Özgün KEMAN PİYANO RESİTALİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2017-10-16 -
Diğer Ulusal Özgün FLÜT PİYANO RESİTALİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU 2017-05-10 -
Diğer Ulusal Özgün FLÜT PİYANO RESİTALİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU 2017-04-27 -
Diğer Ulusal Özgün YAŞAR ODA ORKESTRASI KONSERİ AASSM 2017-03-10 -
Diğer Ulusal Özgün YAŞAR ODA ORKESTRASI KONSERİ AASSM 2017-03-10 -
Diğer Ulusal Özgün ÇELLO PİYANO RESİTALİ İKSEV ALSANCAK 2016-12-12 -
Diğer Ulusal Özgün RESİTAL, DUOMANYA ÇELLO PİYANO RESİTALİ BUCA KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ 2016-10-19 -

İdari Görevler

Eğitim Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

MUST 2113 ENSTRUMAN TEKNİĞİ ve REPERTUVARI III (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

MUST 3113 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI V (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

MUST 4113 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI VII (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

MUST 1453YARDIMCI PİYANO III (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

MUST1435 UYGULAMALI MÜZİK III (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

MUST 1123 BİRLİKTE ÇALMA VE SÖYLEME III (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

MUST 1123 BİRLİKTE ÇALMA VE SÖYLEME I (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

MUST1321 ODA MÜZİĞİ REPERTUVARI I (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

MUST 1123 BİRLİKTE ÇALMA VE SÖYLEME III (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

MUST1321 ODA MÜZİĞİ REPERTUVARI I (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

MUST1321 ODA MÜZİĞİ REPERTUVARI I (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

MUST 1322 ODA MÜZİĞİ II (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

MUST 1324 ODA MÜZİĞİ IV (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

MUST 1436 UYGULAMALI MÜZİK IV (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

MUST 1454 YARDIMCI PİYANO IV (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

MUST 2114 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI IV (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

MUST 2114 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI IV (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

MUST 3114 ENSTRÜMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI VI (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

MUST 1114 Enstruman Tekniği ve Repertuvarı II (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST 3114 Enstruman Tekniği ve Repertuvarı VI (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST 4114 Enstruman Tekniği ve Repertuvarı VIII (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST 1454 Yardımcı Piyano IV (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST1436 Uygulamalı Müzik IV (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST 1322 Oda Müziği II (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

MUST 1324 Oda Müziği IV (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST 1124 Birlikte Çalma Söyleme II (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

MUST1113 Enstruman Tekniği ve Repertuvarı I (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST 1123 Birlikte Çalma ve Söyleme I (2018-2019)

Haftalık Saati : 7

MUST1321 Oda Müziği Repertuvarı I (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

MUST1435 Uygulamalı Müzik III (2018-2019)

Haftalık Saati : 1

MUST 1453Yardımcı Piyano III (2018-2019)

Haftalık Saati : 1

MUST 1123 Birlikte Çalma ve Söyleme III (2018-2019)

Haftalık Saati : 6

MUST 3113 Enstruman Tekniği ve Repertuvarı V (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUST 4113 Enstruman Tekniği ve Repertuvarı VII (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

MUPG 108 KORREPETİSYON II (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUPG 106 ENSTRUMAN TEK VE REP II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

MUPG 112 YARDIMCI PİYANO II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

EMUS 206 KORREPETİSYON IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

EMUS 226 YARDIMCI PİYANO IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

MUPG 208 KORREPETİSYON IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUPG 308 KORREPETİSYON VI (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUPG 308 KORREPETİSYON VI (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUPG 386 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI VI (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUPG 408 KORREPETİSYON VIII (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUSS 358 YORUMCULUK TEKNİKLERİ II (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUSS 476 UYGULAMALI MÜZİK EĞİTİMİ VIII (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

EMUS 105 KORREPETİSYON I (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

EMUS 125 YARDIMCI PİYANO I (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

EMUS 205 KORREPETİSYON III (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

EMUS 215 ENSTRUMAN TEKNİĞİ VE REPERTUVARI III (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

EMUS 225 YARDIMCI PİYANO III (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUPG 207 KORREPETİSYON III (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUPG 407 KORREPETİSYON V (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

MUPG 407 KORREPETİSYON VII (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUSS UYGULAMALI MÜZİK EĞİTİMİ V (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

MUSS 475 UYGULAMALI MÜZİK EĞİTİMİ VII (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR