Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Sevda Alankuş

İletişim Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Halen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin dekanlığını yürütmekte olan ve iletişim bilimleri alanında profesör ünvanıyla ders vermekte olan Sevda Alankuş, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ve Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında tamamladı. 1983 yılında başladığı akademik hayatına Ege, Ankara, Doğu Akdeniz, İzmir Ekonomi, Kadir Has üniversiteleri iletişim fakültelerinde devam etti ve son üç fakültenin dekanlık görevlerini yürüttü. Leeds Üniversitesi, John Hopkins Üniversitesi Bologna Kampüsü ve Nortwestern Üniversitesi Keyman Enstitüsü’nde akademik çalışmalarda bulundu. Akademik uzmanlık alanlarını kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet çalışmaları, gazetecilik kuramları ve etiği oluşturuyor. Barış gazeteciliği ve feminist etik, medyada toplumsal cinsiyet temsilleri, alternatif medya ve habercilik, hak haberciliği konularında yayınlanmış çalışmaları bulunuyor.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8400  

Öğrenim Bilgisi

Bütünleşik Doktora

/ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/
Tez Adı: Kıbrıslı Türk Siyasal Elit v siyasal Yönelimleri (1988)
Tez Danışmanı: Mümtaz Soysal
1980 - 1988

Lisans

/ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
1974 - 1980

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

Northwestern State University of Louisiana / Keyman Institute /
2019 -

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ
2018 -

PROFESÖR

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / YENİ MEDYA BÖLÜMÜ
2014 - 2018

PROFESÖR

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ
2008 - 2013

DOÇENT

Dogu Akdeniz Üniversitesi / Iletişim Fakültesi / Radyo, Televizyon ve Sinema
1999 - 2008

DOÇENT

ANKARA ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
1995 - 1999

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

EGE ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
1994 - 1995

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
SADETTİN DEMİREL Use of data visualization in news reporting in Turkey Kadir Has Üniversitesi 2018
BASSAM A. K. ABUYOUNIS The uses of digital media in overthrow the coup : The case of 15 July 2016 Kadir Has Üniversitesi 2018
halil güresun Representing the Other and Reconstructing National Identity: A Case study of Kıbrıs Newspaper 2001
HAYRİYE ASENA DEMİRER Kamusal alanın dönüşümü ve Türk sembolik modernleşmesi Ankara Üniversitesi 2000
EMEL ŞERİFE BAŞTÜRK Ulusal söylemin inşasında yazılı basın ve Kardak Krizi örnek olayı Ankara Üniversitesi 1999
ALİ BİZDEN Kollektif kimliklerin inşasında siyasal ritüeller ve medya: Kıbrıs örneği Ankara Üniversitesi 1999
YİĞİT YAVUZ İletişimsel eylem kuramı - iletişim ve özgürleşim Ankara Üniversitesi 1998
SAMİ ÖZUSLU Kıbrıs Türk yazılı ve görsel basını ve Kıbrıs sorunu konusundaki yönelimler üzerine etkileri Ege Üniversitesi 1993
SELDA İÇİN Ege'de yerel yazılı basın ve bölge gazeteciliği Ege Üniversitesi 1992
EVRİM ORHAN Yerel seçimlerde seçmenlerin siyasal tercihlerinde basının rolü Ege Üniversitesi 1992
Doktora Tezleri
İNCİLAY CANGÖZ Kitle iletişim kuramlarında etki sorunsalı ve bir izleyici araştırması Anadolu Üniversitesi 1999

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ALANKUŞ SEVDA If the Gender Matters: The newsroom experiences of Women Journalists of Turkey and Greece International Journal of Communication, (), 0-0. (SSCI) 2023
ALANKUŞ SEVDA “Vacillation in Turkey’s Popular Global TV Exports: Toward a More Complex Understanding of Distribution” International Journal of Communication, (), 0-0. (SSCI) 2016
İLTER TUĞRUL,ALANKUŞ SEVDA The Changing Configurations of Self-(M)other Dialogue in North Cyprus Social Identities, 6(2), 261-284. (SCI-Expanded) 2010
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ALANKUŞ SEVDA,CANGÖZ İNCİLAY Possibilities of Peace Journalism as an Alternative to Conventional Journalism” The International Conference on Future of Women 2018 (ICFOW 2018) 2018
ALANKUŞ SEVDA Peace Journalism as an Alternative to Conventional Journalism: New Feminist Ethics European Journalism Training Association (EJTA Conference) 2017
ALANKUŞ SEVDA Trafficking (Other) Women’s Body: The Case of Turkish Media International Association for Media and Research (IAMCR) Conference 2011
ALANKUŞ SEVDA Democratic Civic Initiatives in Turkey and their Communication Strategies Paz y Reconciliacion/International Symposium of Communication for Peace and Reconciliation 2007
ALANKUŞ SEVDA,İNAL MELEK AYŞE Reconstruction of Gender and Violence Against Women in Turkish Situation Comedies International Association for Media and Research (IAMCR) Conference, 1999
ALANKUŞ SEVDA The relationship between Democracy and Other Media: A theoretical Frame to describe the non-mainstream med,a environment in Turkey International Independent Media Forum: Anotjer Comunication is Possible 2006
ALANKUŞ SEVDA, İLTER TUĞRUL The Diaspora Within: Re-Territorialzation Practices of the Turkish Cypriot Community Disaporic Communication Colloquium 2001
ALANKUŞ SEVDA Mass Media Disorder and The representation of the Other in Turkey Turbulent Europe: Conflict, Identity, and Culture Conference 1994
ALANKUŞ SEVDA Re-Thinking Peace journalism Theory with Feminist News Criticism and Ethics Eastern Mediterranean Unversity Women's Studies Center Conference on Gender Studies 2017
ALANKUŞ SEVDA,YANARDAĞOĞLU EYLEM Turkish TV Series in Glocal Market(s): Not So Cool Neo-Ottomanism Fresh Global Media Players 2015
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ALANKUŞ SEVDA Journalism a Peacekeeping Agent at the Time of Conflict Kitap Bölümü:Rethinking Peace Journalism Theory with Feminist Criticism and Ethics Sayfa (-) Kitap Bölümü Brill 2018
ALANKUŞ SEVDA Journalism a Peacekeeping Agent at the Time of Conflict, Sayfa (-) Kitap Bölümü Brill 2018
ALANKUŞ SEVDA Peace Journalism Handbook Sayfa (-) IPS Foundation 2016
Dente Ross Susan,ALANKUŞ SEVDA Journalism, War and Conflict Resolution Kitap Bölümü:Conflict Gives us Identity: Media and the Cyprus Problem Sayfa (98-136) Kitap Bölümü peter Lang 2010
ALANKUŞ SEVDA,çavdar ayşe Die Neue Muslimische Frau. Standpunkte und Analysen. Kitap Bölümü:Eine Frau, Zwei (Patriachalishe) Darstellungen Sayfa (167-190) Kitap Bölümü Orient Institute der DMG 2001
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ALİEFENDİOĞLU HANİFE,BEHÇETOĞULLARI PEMBE,ALANKUŞ SEVDA Kadınlar Dile Gelince: Kuzey Kıbrıs’tan Ev, Kamusal Yaşam ve Kadınlık Halleri Üzerine Anlatılar Kültür ve İletişim, (14.2), 0-0. Endekste taranmıyor 2011
ALANKUŞ SEVDA,çavdar ayşe Laik ve Islamcı Medyada Kadının/Bedenin Temsil Siyasal İletişim Gazi Üniversitesi İletilşim Fakültesi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 2000
ALANKUŞ SEVDA Türkiye’de Karşı-Kamular ve Cemmaatler ile İslamcı Kadınların Söylemi Toplum ve Bilim, (72), 0-0. SML 1997
ALANKUŞ SEVDA Türkiye’de Medya, Hegomonya ve Ötekinin Temsili Toplum ve Bilim, (67), 0-0. SML 1995
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ALANKUŞ SEVDA Does Peace Journalism Matter for Women Journalists of Greece and Turkey (Davetli Konuşmacı) Athiner Sociology Conference and Communication Conference 2023
ALANKUŞ SEVDA • “Missing the Feminist Epistemology in Peace Journalism Theory”, (Davetli Konuşmacı) Peace, Intersectionality and Uncertainty Conference, Center of Research and Communication for Peace, North Cyprus, 25 Kasım 2021. 2021
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ALANKUŞ SEVDA Uygun Adım Medya: Bir Bilinç Körleşmesi Kitap Bölümü:Türkiye'de Başka bir Demokrasi için Başka bir Medya ve Haberciik Kitap Bölümü Ayraç 2017
ALANKUŞ SEVDA Haber Okumaları Kitap Bölümü:Dilin Erilliği ve Kıbrıslıtürk Basının Söylemi Üzerine Notlar Kitap Bölümü İletişim 2016
ALANKUŞ SEVDA Barış Gazeteciliği Elkitabı IPS Vakfı 2016
ALANKUŞ SEVDA Haber Okumaları Kitap Bölümü:Dilin Erilliği ve Kıbrıslıtürk Basınının Söylemi Üzerine Notlar”, Kitap Bölümü İletişim 2016
ALANKUŞ SEVDA Medya ve Nefret Söylemi Kitap Bölümü:Başka bir Habercilik İhtiyacı ve Hak Odaklı Habercilik Kitap Bölümü Hrant Dink Vakfı 2015
İLTER TUĞRUL,ALANKUŞ SEVDA Kuzey Kıbrıs’ta Medya ve Temsil Kitap Bölümü:Kuzey Kıbrıs’ta (Üvey)Anavatan-Yavruvatan Diyaloğunun Değişen Temsilleri Kitap Bölümü Dipnot 2009
ALANKUŞ SEVDA Gazeteciliğe Başlarken Kitap Bölümü:Habercilikte Yeni Arayışlar: Hak Haberciliği, Yurttaş Gazeteciliği ve Barış Gazeteciliği Kitap Bölümü IPS Vakfı 2009
ALANKUŞ SEVDA Küresel Ve Yerel Ekseninde Türkiye Kitap Bölümü:Yerellikler ve Yerel Medya için İmkanlar Kitap Bölümü Vadi 2000
ALANKUŞ SEVDA,İNAL MELEK AYŞE Televizyon, Kadın ve Şiddet, Kitap Bölümü:Türkiye Televizyonlarındaki Durum Komedilerinde, Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şidde Kitap Bölümü Dünya Kitle İletişim Vakfı 2000
Üniversite Dışı Deneyim
Ege Üniversitesi Araştırma Görevlisi 1982 1993
Danıştay Tetkik Hakimi 1981 1982

Projeler

Haber Merkezlerinde Ataerkil Pazarlık: Türk ve Yunan Kadın Gazetecilerin Deneyimleri

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Haber Merkezlerinde Ataerkil Pazarlık: Türk ve Yunan Kadın Gazetecilerin Deneyimleri

Özel Kuruluşlar

Kıbrıs’ın Eksik Tarihini tamamlamak: Kıbrıslıtürk Kadın Portreleri ve Anlatıları

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İdari Görevler

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Bölüm Başkanı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2016

Dekan KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2018

Dekan İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2013

Dekan DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2004 - 2008

Dekan Yardımcısı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

1996 - 1999

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

New Media Theories (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Applied Ethis in Media (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Fundementals of New Media and Communication (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR