Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Ecehan Yeşilova

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

İzmir 1978 doğumludur. 1995 yılında İzmir 60.Yıl Anadolu lisesinden mezun olmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde hukuk lisans diplomasını; aynı üniversiteden 2001 yılında "özel hukuk" yüksek lisans diplomasını ve 2006 yılında da "özel hukuk" doktora diplomasını almıştır. Aynı yıl Yaşar Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak atanmış, 2015 yılında girdiği doçentlik sınavı sonucunda "Ticaret Hukuku Doçenti" ünvanını alınca, yine Yaşar Üniversitesinde Doçent kadrosunda çalışmaya devam etmiştir. Yaşr Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Deniz Ticaret Hukuku Anabilimdalı Başkanıdır. London Metropolitan Üniversitesinde Maritime Law üzerine Post Graduate diplomasına da sahip olup, uzmanlık ve tanınmışlık alanı deniz ticaret, sigorta ve taşıma hukukudur. Bu alanlarda 4 monografik kitabı bulunmaktadır. Deniz Hukuku Türk Derneği'nin (International Maritime Law Assossiation'ın Türkiye şubesi) başkan yardımcısıdır.

  • Eposta ecehan.yesilova@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8539  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

/ London Metropolitan University
Maritime Law (Deniz Ticaret Hukuku)
2007 - 2011

Doktora

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/
Tez Adı: Taşıyanın Yazılı Beyan Sorumluluğu ve özellikle Konişmentonun İspat Kuvveti (2006)
Tez Danışmanı: HURİYE KUBİLAY
2001 - 2006

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Taşıyıcının CMR Hükümlerine Göre Yardımcı Şahıslarının ve Müteakip Taşıyıcıların Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu (2001)
Tez Danışmanı: HURİYE KUBİLAY
1999 - 2001

Lisans

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
1995 - 1999

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2016 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2006 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2000 - 2006

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ECE NAZLI KARAPINAR Deniz yoluyla eşya taşıma hukukunda özen kavramı Yaşar Üniversitesi 2017
SEÇİL DENİZ ÇAM Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük Kanunu çerçevesinde deniz yolu ile taşınan yükün gönderilene teslimi Yaşar Üniversitesi 2016
NAZLI GÜRDAL Deniz Ticaret Hukukunda Taşıyanın Özeni Kavramı
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ARAS ECEHAN Deniz Aracı İşletenin Sorumluluk Sigortası Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar Uluslararası Kongresi, Türkiye Barolar Birliği, 2018
ARAS ECEHAN The Liability of the Carrier According to the New Turkish Commercial Code in Recent Developments in Maritime Law Papers Submitted to the Joint Seminars of the German and Turkish Maritime Law Associations, held in Hamburg on 25 August 2011 and in İstanbul on 6 October 2011 2011
ARAS ECEHAN Types of Damages That Can be Claimed and Covered by Liability Insurance, its Valuation and Ruling AIDA Presidential Council Meeting 2012
ARAS ECEHAN The Process Followed by the Insurer Relating to the Resolution of the Conflicted Claims HILA- AIDA Summit 2014
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ARAS ECEHAN Transparency in Insurance Law and Regulation ( - ) Wolters Kluwer 2018
ARAS ECEHAN Transport Law in Turkey ( - ) Wolters Kluwer 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ARAS ECEHAN Sigorta Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartlarının Kullanılması İzmir Barosu Dergisi, (3), 447-470. TR DİZİN 2015
ARAS ECEHAN Yük Senedinin TTK m 859 Türk Ticaret Kanunu nda Yeniden Yer Alması Karayolu Taşımacılığında Kıymetli Evraka İmkân Verilmesi midir Legal Hukuk Dergisi, (), 0-0. Legal Hukuk Dergisi 2013
ECEHAN ARAS, BİLGEHAN YEŞİLOVA Sigortacılık Tahkimi Sigorta Tahkim Usulü ve Ayırdedici Özellikleri Sigortacılık Kanunu m 30 Prof.Dr. Aydın Zevkliler Armağanı, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, (), 0-0. Prof.Dr. Aydın Zevkliler Armağanı, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi 2013
ARAS ECEHAN Rotterdam Kuralları'nın Hacim Sözleşmeleri ne İlişkin Hükmüyle m 80 Gelen Sözleşme Özgürlüğü Yeni Bir Dönem midir Yoksa Lahey Kuralları Öncesine Dönüş müdür İstanbul Hukuk Falültesi Mecmuası, 71(), 0-0. İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası 2013
ARAS ECEHAN Kredi Ticari Alacak Sigortasında Sigortacının Kanuni Halefiyeti İçin TTK m 1472 Hükmü Elverişli midir İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, 71(), 0-0. İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası 2013
ECEHAN ARAS, BİLGEHAN YEŞİLOVA Çek Hukukuyla İlgili Yeni Düzenleme 5838 sayılı Kanunun 18 ve 32 IX maddelerinin getirdikleri Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (), 0-0. TBB DERGİSİ 2009
YEŞİLOVA ECEHAN CMR Taşıma Senedinin İspat Kuvveti Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), 0-0. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ARAS ECEHAN,YEŞİLOVA BİLGEHAN Sigortacılıkta Tahkim Kararları ve Kanun Yolları (Sigortacılık Kanunu m.30) (Sözlü Sunum) Sigorta Hukuku Güncel Sorunlar Sempozyumu Bursa 2018
ARAS ECEHAN Doğrudan Dava (TTK m.1478- KTK m.97) (Sözlü Sunum) İstanbul Üniversitesi Sorumluluk Sigortaları Sempozyumu 2017
ARAS ECEHAN Alt Taşıma ve Müteakip Taşıma (Sözlü Sunum) Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımaları ve CMR Sempozyumu, İzmir Varosu – Yaşar Üniversites 2017
ARAS ECEHAN Sigorta Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartlarının Kullanılması, Genel İşlem Şartları Sempozyumu, (Sözlü Sunum) Genel İşlem Şartları Sempozyumu 2015
ARAS ECEHAN Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Sorumluluk Sigortalarında Zarar Görenin Doğrudan Sigortacıya Başvuru Hakkı (Sözlü Sunum) İstanbul Barosu ve Sigorta Hukuku Türk Derneği Ortak Sempozyumu 2012
ARAS ECEHAN Sorumluluk Sigortalarında Zarar Gören Üçüncü Kişinin Sigortacıyı Doğrudan Dava Etme Hakkı, (Sözlü Sunum) Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Sorumluluk Sigortaları Sempozyumu 2012
ARAS ECEHAN Zorunlu Sorumluluk Sigortaları ve Malpraktis Zorunlu Sorumluluk Sigortasının Genel Olarak Değerlendirilmesi (Sözlü Sunum) Sağlık Hukuku Sempozyumu 2012
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ARAS ECEHAN Sorumluluk Sigortalarında Zarar Görenin Doğrudan Dava Hakkı TTK m 1478 YETKİN YAYINEVİ 2013
ARAS ECEHAN Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacılığında Teslim Süresinin Aşılması ve Teslimde Ödeme Adalet 2010
ARAS ECEHAN Konişmentonun İspat Kuvveti Güncel 2006
ARAS ECEHAN Taşıyıcının CMR Hükümlerine Göre Yardımcı Şahıslarının ve Müteakip Taşıyıcıların Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu Yetkin 2004

9. İdari Görevler

Eğitim Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Sigorta Hukuku Türk Derneği

2007 -

Deniz Hukuku Türk Derneği

2014 -

Deniz Hukuku Araştırma Merkezi

2007 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Sigorta Hukuku (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

Uluslararası Taşıma Senetleri (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Limited Şirket Hukuku (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Ticaret Hukuku (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

Deniz yoluyla eşya taşıma sözleşmeleri (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Anonim ortaklıklarda yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Sorumluluk Sigortaları (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Deniz Ticaret Hukuku (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Kıymetli Evrak Hukuku (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Uluslararası Deniz Yoluyla Eşya Taşımacılığında Taşıyanın Sorumluluğu (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Uluslararası Taşıma Senetleri (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Ticaret Hukuku II (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR