Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. İge Pırnar

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF’de İşletme Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Ankara Üniversitesi SBE işletme ana bilim Dalı’nda Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, önce Bilkent Üniversitesi’nde daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Doçent kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Profesörlüğe atanmıştır. Sırasıyla Bilkent Üniversitesi’nde (1989-1996) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu müdür yardımcılığı, Orta Kademe Yöneticilik bölüm başkan vekilliği ve Bilgisayar Destekli Muhasebe bölüm başkan vekilliği, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (2003-2009) Turizm İşletmeciliği bölüm başkanlığı, Turizm İşletmeciliği ana bilim dalı başkanlığı ve Dış Ticaret ana bilim dalı başkanlığı ve Yaşar Üniversitesi’nde (2010-2013) Turizm İşletmeciliği bölüm başkanlığı idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde İşletme Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8922  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Doğrudan Pazarlama Kanalı ve Kullanılması (1998)
Tez Danışmanı: Güney Devrez
1992 - 1998

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: A review of global marketing with an illustration from Turkey (1989)
Tez Danışmanı: GÜLİZ GER
1987 - 1989

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1983 - 1987

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2013 -

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
2009 - 2013

PROFESÖR

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2008 - 2009

PROFESÖR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
2006 - 2009

DOÇENT

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2004 - 2005

DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
2001 - 2006

YARDIMCI DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
1998 - 2001

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
1996 - 1998

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
1994 - 1996

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ / UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU / TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
1989 - 1996

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
1987 - 1989

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
DİLAY KUDVER The effect of virtual reality experience of museum visit on tourism customers after vr Yaşar Üniversitesi 2022
HÜSEYİN OZAN ALTIN The impact of cultural heritage on destination branding: Case of Bornova and heritage tourism Yaşar Üniversitesi 2021
OKTAY YILMAZ Aile işletmelerinde kurumsallaşma ve bir vaka analizi Yaşar Üniversitesi 2018
ECE BAKICI Bireysel spor pazarlamasında sosyal medya unsurlarının kullanımı Yaşar Üniversitesi 2018
DJENANA DEMIROVIC Creating brand Herzegovina as a tourist destination Yaşar Üniversitesi 2016
GÜLDANE CEBECİ Marka yönetimi ve doğrudan pazarlamada uygulama örnekleri Yaşar Üniversitesi 2015
MERT KÜÇÜKYUMUK The importance of personal selling, sales promotion and implementation Yaşar Üniversitesi 2015
AKSU SELÇUK City marketing and branding: Emphasize on the city of Izmir Yaşar Üniversitesi 2014
ELİF GÜNGÖR Ayvalık ve çevresi turizm potansiyeli durum değerlendirmesi ve gzft analizi Yaşar Üniversitesi 2014
DUYGU KARAKAYA İhracatta dağıtım kanalının fonksiyonu ve örnek bir olayın Swot analizi Yaşar Üniversitesi 2013
HANDE DOĞAN Social media applications in destination management organizations: A case study from Izmir destination Yaşar Üniversitesi 2013
ALİ KILIÇ Green event management Yaşar Üniversitesi 2012
AHMET ÖZKEN E-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARETE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
DUYGU YETGİN Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin pazarlanmasında satış geliştirme yöntemlerinin etkisi: Bodrum örneği Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
AHMET OZAN ERŞAN Stratejik planlamanın uluslararası işletmecilikteki önemi Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
ZEYNEP GÜVERCİN GÖÇMEN Turizm çeşitlendirmesi kapsamında İzmir'de termal turizmin tedavi amaçlı kullanımı ve ekonomik değeri Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
OSMAN ÇULHA Konaklama işletmelerinde hizmet içi eğitim ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
BURÇİN ASLANKİRAY Markanın Uluslararası İşletmelerde Ürün ve Hizmetlerin Pazarlanmasındaki Yeri ve Önemi ile Uluslararası Marka Oluştuma Sürecinin İncelenmesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
EMRE ATABERK Tur operatörlerinin paket tur organizasyonlarında hizmet kalitesi ile müşteri tatmini arasındaki ilişkileri belirleyen faktörler: İzmir ili örneği Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
CEYLAN ERDOĞAN İzmir ili kongre turizmi arz potansiyelinin incelenmesi ve geliştirilmesine yönelik bir araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
MURAT USTA Örgüt kültüründe halkla ilişkiler ve itibar yönetimi: Ege ve Akdeniz bölgelerindeki turizm işletmeleri örneği Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
ARZU GÜRDOĞAN Bodrum merkezde bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenler üzerinde örgüt kültürü ile iş doyumu arasındaki ilişki Dokuz Eylül Üniversitesi 2005
Doktora Tezleri
AHMED CÜNEYD DENİZ Consumer engagement perspective in omni-channel marketing Yaşar Üniversitesi 2022
FEVZİ GÖKALİLER Tarımsal kalkınma kooperatif markalarının tüketici odaklı pazarlama yaklaşımlarına göre marka algılarının değerlendirilmesi.Bir örnek ile yeniden konumlandırma önerisi Yaşar Üniversitesi 2022
FEVZİ GÖKALİLER TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİF MARKALARININ TÜKETİCİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMLARINA GÖRE MARKA ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. BİR ÖRNEK İLE YENİDEN KONUMLANDIRMA ÖNERİSİ Yaşar Üniversitesi 2022
DUYGU ÇELEBİ Social entrepreneurship in gastronomy industry: A holistic approach Yaşar Üniversitesi 2021
LEVENT ÖZKARDEŞ Gümrük uygulamalarında yeni yaklaşımların firmaların rekabet yapısına etkisi: Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü üzerine bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2020
AHMED CÜNEYD DENİZ Consumer Perspective in Omni Channel Marketing Yaşar Üniversitesi 2019
YASEMİN ÇELİK KAMALI Soft innovation indicators in hospitality industry: A research in İzmir city hotels Yaşar Üniversitesi 2019
GÜLNUR KARAKAŞ TANDOĞAN Otel markalarının konumlandırılmasında sosyal sorumluluk kampanyalarının etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
GÖKNİL NUR KOÇAK Tüketici doyumu: geleneksel paradigmanın eleştirisi, alternatifinin sunumu Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
ZAFER ÖTER Seyahat acentelerinde pazarlama bilgi sistemlerine turist rehberlerinin katkıları: ege bölgesi örneği Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
OĞUZ TÜRKAY Pazara dayalı örgütsel öğrenme: konaklama işletmelerinde pazara dayalı örgütsel öğrenmeyi belirleyen değişkenler ve pazarlama performansına etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
OSMAN NURİ ÖZDOĞAN Otel işletmelerinde faaliyet alanları açısından dış kaynak kullanımı (Outsourcing) ve finansal performans üzerine etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
SERKAN BERTAN Otel işletmeleri yönetiminde bilgi teknolojilerinin yöneticiler üzerindeki etkileri ve Türkiye'deki dört-beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2006

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ERİŞ ENGİN DENİZ, PIRNAR İGE, ÇELEBİ DUYGU Experimental social entrepreneurship model in gastronomy: The case of Ebru Baybara Demir as a social gastronomy entrepreneur International Journal of Gastronomy and Food Science, 27(), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
SARI FERİKA,BULUT ÇAĞRI,PIRNAR İGE Adaptation of Hospitality Service Quality Scales for Marina Services International Journal of Hospitality Management, 54(), 95-103. (SSCI) 2016
PIRNAR İGE Tourism Research A 20 20 Vision Book Review Annals of Tourism Research, 38(3), 1195-1197. (SSCI) 2011
Pirnar İge Tourism Development Revisited Concepts Issues and Paradigms book review Annals of Tourism Research, 36(2), 357-358. (SSCI) 2009
İge Pırnar, Saime Oral Tourism Development in Turkey Annals of Tourism Research, 26(2), 449-451. (SSCI) 1999
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ADA NESRİN, ALTIN HÜSEYİN OZAN, PIRNAR İGE Utilization of Strategic Marketing in Nonprofit Sector - Evidence from Turkish Nonprofit Organizations Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review), 22(3), 287-294. ESCI 2022
ALTIN HÜSEYİN OZAN, PIRNAR İGE, ERİŞ ENGİN DENİZ, GÜNLÜ EBRU Family businesses in the tourism industry: a research agenda Journal of Family Business Management, (), 0-0. Scopus 2021, ESCI 2021 2021
ÇALIŞKAN AYLİN,ÇELEBİ DUYGU,PIRNAR İGE Determinants of organic wine consumption behavior from the perspective of the theory of planned behavior International Journal of Wine Business Research, 33(3), 360-376. Scopus 2020, ESCI 2020
ÇELEBİ DUYGU,PIRNAR İGE,ERİŞ ENGİN DENİZ Bibliometric analysis of social entrepreneurship in gastronomy tourism Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 68(1), 58-67. ESCI, SCOPUS 2020
PIRNAR İGE,Kurtural Sinem,TÜTÜNCÜOĞLU MELİH Festivals and destination marketing: An application from Izmir City Journal of Tourism, Heritage Services Marketing, 5(1), 9-14. National Documentation Centre of GreeceZenodo (CERN) Indexing & AbstractingAcademic Resource Index – ResearchBibAcademic KeysAdvanced Science IndexBASE (Bielefeld Academic Search Engine)CitEc Citations in EconomicsDirectory of Research Journals I 2019
PIRNAR İGE,Kurtural Sinem,ERİŞ ENGİN DENİZ SWOT-TOWS Analysis of Urla Destination’s Alternative Tourism Development International Journal of Contemporary Tourism Research, 3(2), 235-244. DOAJ, Index Copernicus, CiteFactor, DRJI, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index, Google Scholar, JournalSeek, CrossRef , Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, ROAD, Türkiye Turizm Dizini 2019
PIRNAR İGE,Kamalı Yasemin,ERİŞ ENGİN DENİZ Soft innovation in hotel services: case of Izmir City International Journal of Tourism Cities, 6(4), 1025-1043. ESCI 2019, Scopus 2019 2019
PIRNAR İGE,İĞNECİ METEHAN,TÜTÜNCÜOĞLU MELİH Trends and applications in city branding A case study in Izmir Marketing and Branding Research, 4(1), 25-32. EconBiz ProQuest DOAJ 2017 2017
ÇELEBİ DUYGU,PIRNAR İGE LÜKS PAZARLAMA VE LÜKS PAZARLAMA’NIN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI: VAKKO ÖRNEĞİ Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(1), 365-376. TR DİZİN 2017
PIRNAR İGE,Karakundakoğlu Kurtural Sinem KENT MARKALAŞMASINDA MÜZELERİN ROLÜ VE İZMİR MEGA MÜZE PROJESİ Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 491-502. TR DİZİN 2017
GÜNLÜ EBRU,PIRNAR İGE Competitiveness factors of a tourism destination and impact on residents’ quality of life: The Case of Cittaslow-Seferihisar Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing, 2(1), 22-29. National Documentation Centre of GreeceZenodo (CERN) Indexing & AbstractingAcademic Resource Index – ResearchBibAcademic KeysAdvanced Science IndexBASE (Bielefeld Academic Search Engine)CitEc Citations in EconomicsDirectory of Research Journals Index 2016
PIRNAR İGE Tourism in national capitals and global change Book review Tourism Planning & Development, 13(1), 121-123. CABI, EBSCOhost, Ovid, ProQuest 2015
PIRNAR İGE The Specific Characteristics of Entrepreneurship Process inTourism Industry Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, (34), 75-86. Ulak 2015
PIRNAR İGE Tourism Education Universities in Turkey Comparison of Different Structures and Related Effects on Education Quality Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116(), 5070-5074. Scopus 2014
PIRNAR İGE Specifications For Effective Hotel Managers View Of Izmir Hotels Managers Journal of Yasar University, 9(33), 5583-5596. EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, WORLDCAT 2014
PIRNAR İGE Inside City Tourism A European Perspective Book review Tourism Planning & Development, 9(2), 211-212. CABI, EBSCOhost , Ovid, ProQuest 2012
PIRNAR İGE Health and Wellness Tourism Spas and Hot Spring Anatolia: An International of Tourism and Hospitality Research, 21(1), 181-182. Anbar International Management Database; Articles in Hospitality and Tourism; BUBL Information Service; Cambridge Scientific Abstracts; Centre International de Recherches et d’Etudes Touristiques; GEOBASE; BIOBASE, GEO Abstracts; EBSCO Hospitality & 2011
PIRNAR İGE Preservıng Cultural Herıtage And Possıble Impacts On Regıonal Development Case Of İzmir The International Journal of Emerging and Transition Economies, 2(2), 213-229. Ulakbim 2009
GENÇ BAŞARAN RUHET,PIRNAR İGE Managerial Perspective on Regional Marketing Activities of Destination Management Organizations DMOs Tourism Analysis, 14(6), 833-839. CAB direct, Scopus 2009
GENÇ BAŞARAN RUHET,PIRNAR İGE Yacht Tourism and Internet Marketing Applications International Journal of Tourism and Travel, 2(1), 11-21. EBSCO, CABI, i-scholar 2009
Tavmergen Pırnar İge, Meriç Özdemir Pınar Turizm Sektöründe Kriz Pazarlaması ve Yönetimi Uluslararası Turizm Araştırmaları Dergisi, T.C. Maltepe Üniversitesi, 1(1), 111-120. Ulakbim 2001
İçöz Orhan, Tavmergen Pırnar İge Service sector and tourism as a remedy for unemployment Tourism Analysis, 4(3), 213-220. cabi 1999
PIRNAR İGE Ways to Prevent Infections Indian Journal of Tourism and Management, 1(2), 215-218. Endekste taranmıyor 1992
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ERİŞ ENGİN DENİZ,PIRNAR İGE,ÇELEBİ DUYGU Understanding Social Entrepreneurship in Gastronomy: A Cross Cultural Research ATLAS SIG Gastronomy and Tourism Meeting - Gastronomy and Tourism 2020
PIRNAR İGE,ERİŞ ENGİN DENİZ,Kurtural Sinem Female Entrepreneurship in Hospitality Industry TOURMAN 20193rd International Scientific Conference “Tourism, travel and hospitality at crossroads: The way ahead” 2019
ÇELEBİ DUYGU,PIRNAR İGE,ERİŞ ENGİN DENİZ Bibliometric Analysis of Social Entrepreneurship in Gastronomy 16th Annual International Conference on SΜΕs, Entrepreneurship and Innovation:Management – Marketing – Economic – Social Aspects 2019
ERİŞ ENGİN DENİZ,PIRNAR İGE,ÇELEBİ DUYGU Social Entrepreneurship in Gastronomy: The Case of “Ebru Baybara Demir” International Conferences on Tourism -ICOT 2019 2019
PIRNAR İGE,Kurtural Sinem Alternative Tourism Development: Case Of Urla The 2nd International Scientific Conference TOURMAN 2018 2018
PIRNAR İGE,Kurtural Sinem Culture Tourism and the Role of Tour Guides in Improvement MIC 2018 Management International Conference 2018
PIRNAR İGE,Mutlu Evla,İĞNECİ METEHAN Cultural tourism as a clustering base for destination marketing: Case of Izmir 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI 2017
İĞNECİ METEHAN,PIRNAR İGE Effect of Social Media Marketing on Football Fans’ Purchasing Behaviors 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI 2017
PIRNAR İGE,KARAKUNDAKOGLU KURTURAL SİNEM,TÜTÜNCÜOĞLU MELİH Izmir’s Festival and Event Marketing Applications 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI 2017
PIRNAR İGE,TUTAN MEHMET UFUK Positive economic impacts of tourism to Turkish economy and innovative measures for improvement st Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC) 2015
PIRNAR İGE Successful Hospitality Marketing By Social Media Applications In Izmir 7th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure 2014
Tutan Ufuk, Pırnar ige, Bulut Çağrı The Effects Of Foreign Currency Rates On Yacht And Charter Flight Tourism in İzmir Region 5th ınternational Conference Advances in Tourism Economics 201 2014
ige Pırnar, Ferika Özer Sarı The Changing Role of Museums for Tourist or Local People International Conference on Sustainable Cultural Heritage Management Societies International Conference on Sustainable Cultural Heritage Management Societies, Institutions, and Networks 2013
PIRNAR İGE Luxury travel marketing for emerging markets Athens Luxury Travel Summit 2013: Cooperation and Sustainable Development in the Eastern Mediterranean 2013
Ebru Günlü, İge Pırnar Tourism Destination s Competitiveness Factors and Their Impact on Quality of Life of the Residents Case Of Cıttaslow Seferihisar 6th International Conference on Services Management 2013
İge Pırnar, Çağrı Bulut, Engin eniz Eriş Improving the performance and competitiveness of tourism establishments by means of innovation trends and applications Enlightening Tourism: 1st International Conference Competition and Innovation in Tourism: New Challenges in an Uncertain Environment 2012
PIRNAR İGE Trends in destination management and marketing competitiveness and success factors 4th ITW Conference: Destination Management and Branding in the Mediterranean Region: Sustainable Tourism in Times of Crises 2012
İge Pırnar, Ebru Günlü Culture tourism Izmir as a destination International Journal of Arts and Sciences' (IJAS) International Conference for Academic Disciplines 2011
İge Pırnar, Onur İçöz, Orhan İçöz Affluent marketing and implications on hospitality Case from Izmir Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference, 2011
PIRNAR İGE Alternative tourism potential of Aegean region and implications for future 9th Asia-Pacific CHRIE (APac-CHRIE) Conference, “Hospitality and Tourism Education: From a Vision to an Icon 2011
İge Pırnar, Osman Çulha Social media in tourism marketing applications 9th International Conference on Communication and Mass Media 2011
PIRNAR İGE New roles and future trends in e tourism 3rd International Tourism Week (ITW 2011) 2011
İge Pırnar, Mustafa Kuzucu Impact of departmental services on customer satisfaction in accomodation Case from Izmır TTRA 2011 European Chapter Conference “Creativity and Innovation in Tourism 2011
Onur İçöz, İge Pırnar, Ebru Günlü The agri tourism potential of the Aegean region swot analysis and suggestions for improvement EuroCHRIE Amsterdam 2010: Passion for Hospitality Excellence 2010
İge Pırnar, Orhan İçöz, Onur İçöz The new tourist Impacts on the hospitality marketing strategies EuroCHRIE Amsterdam 2010: Passion for Hospitality Excellence proceedings 2010
ige Pırnar, kamil Yağcı, ceren miral, elvan kosvali Importance of Employee Perceptions on Service Quality Improvement and Customer Satisfaction ICBME 2010 proceedings 2010
İge pırnar, Onur İçöz Health Tourism in Izmir Potential Strategies and Suggestions TTRA 2010 Health, Wellness and Tourism 2010
İge Pırnar, Ruhet Genç Hospitality Management from a Strategic Perspective 5h ınternatıonal Strategıc Management Conference 2009
Ruhet Genç, İge Pırnar Strategic Approaches to Logistics Management 5h Internatıonal Strategıc Management Conference 2009
İge Pırnar, Kamil Yağcı E Tourism As A Strategic Management Tool In Hospitality A Case from 4 5 Star Hotels In Izmir Region 4th Internatıonal Strategıc Management Conference 2009
Ruhet Genç, İge Pırnar Managerial response to global tourism trends in accommodation an illustration from two destinations CAUTHE 2009: 18th Tourism and Hospitality Education and Research Conference 2009
İge Pırnar, Ceren Miral EU Tourism Policy and Turkey s Situation During the Adaptation Process Turkey and EU: From Past to the Future, IKV 2008
PIRNAR İGE A growing trend cultural and heritage tourism and applications in Turkey 2nd International Congress, Progress in Tourism and Hospitality: Present and Future Challenges 2006
Tanyeri Mustafa, Pırnar ige Marketing trends for logistics International Logistics Congress 2004 2004
PIRNAR İGE,MERİÇ ÖZDEMİR PINAR Environmental Problems Associated with Turkish Tourism, Ecotourism as a Solution to Sustainability and Alternative Types Applied International Conference on Environmental Problems of Mediterranean Region 2002
PIRNAR İGE, ÇELEBİ DUYGU, ALTIN HÜSEYİN OZAN Bibliometric analysis of immigrant entrepreneurship in tourism industry TOURMAN 2021 4th International Scientific Conference “Restarting tourism, travel and hospitality: The day after” 2021
PIRNAR İGE, ALTIN HÜSEYİN OZAN Systematic Literature Review of Health Tourism Innovation SITCON Singidunum International Tourism Conference - 2021: Spa & Wellness Tourism - Development, Perspectives and Experiences 2021
ALTIN HÜSEYİN OZAN, PIRNAR İGE Marketing A Destination On Social Media: Case Of Three Municipalities Of Izmir, Turkey Global Conference on Services and Retail Management - GLOSERV 2021 2021
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
PIRNAR İGE, ALTIN HÜSEYİN OZAN The Routledge Handbook of Business Events Kitap Bölümü:The Role of Convention Visitor Bureaus in Business Events Sayfa (130-136) Kitap Bölümü Routledge 2022
PIRNAR İGE Routledge Handbook of Ecotourism Kitap Bölümü:Female entrepreneurship and ecotourism Sayfa (186-199) Kitap Bölümü Routledge 2021
PIRNAR İGE,ÇELEBİ DUYGU Festival and Event Tourism Impacts Kitap Bölümü:Sustainable festival and event tourism management Sayfa (53-66) Kitap Bölümü Routledge 2020
PIRNAR İGE The Routledge Companion to International Hospitality Management Kitap Bölümü:Innovation Management in the International Hotel Industry Sayfa (-) Kitap Bölümü Routledge 2020
PIRNAR İGE,ÇELEBİ DUYGU The Routledge Handbook of Gastronomic Tourism Kitap Bölümü:Organic Foods and Gastronomic Tourism Sayfa (-) Kitap Bölümü Routledge 2019
PIRNAR İGE The SAGE International Encyclopedia ofTravel and Tourism Kitap Bölümü:E-Tourism Sayfa (446-448) Kitap Bölümü Sage Publications, Inc 2017
PIRNAR İGE The SAGE International Encyclopedia ofTravel and Tourism Kitap Bölümü:Istanbul, Turkey Sayfa (684-685) Kitap Bölümü SAGE Publications, Inc 2017
PIRNAR İGE The Routledge Handbook of Hotel Chain Management Kitap Bölümü:Economic impacts of hotel chains on host destination Sayfa (83-93) Kitap Bölümü Routledge 2016
PIRNAR İGE Collaboration in Tourism Businesses and Destinations A Handbook Kitap Bölümü:Partnerships and Alliances in Tourism: Aims & Functions Sayfa (41-56) Kitap Bölümü Emerald group publishing 2015
PIRNAR İGE Tourism The Key Concepts Kitap Bölümü:Crisis management Sayfa (40-42) Kitap Bölümü Routledge Key Guides 2012
PIRNAR İGE Tourism The Key Concepts Kitap Bölümü:Medical tourism Sayfa (128-132) Kitap Bölümü Routledge Key Guides 2012
İge Pırnar, Ebru Günlü Handbook of Tourism and Quality of Life Research Enhancing the Lives of Tourists and Residents of Host Communities Kitap Bölümü:Destination management and QOL Sayfa (529-545) Kitap Bölümü Springer Science 2012
İge Pırnar, Ruhet Genç Advances in Business Tourism Research Kitap Bölümü:Turkey as a MICE Destination: SWOT Analysis and Related Strategies Sayfa (53-64) Kitap Bölümü ATLAS 2009
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ADA NESRİN, PIRNAR İGE, ALTIN HÜSEYİN OZAN Vitality of Strategic Museum Management: An Application from Turkish Museums Alanya Akademik Bakış, 6(1), 1891-1905. TR DİZİN 2022
PIRNAR İGE,SARI FERİKA Ege Bölgesi’nde Sürdürülebilir Deniz Turizmine Yönelik Nitel Bir Araştırma ve GZTF Analizi DEÜ Denizcilik Fakültesi Dergisi, 9(1), 55-72. TR DİZİN 2017
Bulut Ç, Pırnar İ, Halaç S D, ÖztürkA D Girişimsel Pazarlamanin Firma Performansina Etkisi Dokuz Eylül University Journal of Graduate School of Social Sciences, 15(2), 209-232. TUBİTAK – ULAKBIM 2012 2013
Oğuz Türkay, İge Pırnar Enformasyon Elde Etme ve Yaymanın Jenerik Stratejiler İtibariyle Farklılaşması Konaklama İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 216-232. Ulakbim 2010
PIRNAR İGE Turizm İşletmelerinde Etkin Yönetim ve Çağdaş Pazarlama İşletme ve Finans Dergisi, (235), 62-76. Ulakbim, JEL ve EconLit, Economics and Finance Directory 2005
PIRNAR İGE Turizm Endüstrisinde E Ticaret Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 1(2), 28-55. ulakbim 2005
PIRNAR İGE Enflasyon Vergi ve Muhasebe İlişkisi İşletme ve Finans Dergisi, (ek sayı), 30-39. JEL, EconLit, Economics and Finance Directory 2003
PIRNAR İGE Re engineering in Tourism Application and Success Factors Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. dergisiYönetim ve Ekonomi Dergisi, 7(1), 177-186. Ulakbim 2001
İge Pırnar Tavmergen, Pınar Özdemir Meriç Endüstriyel pazarlarda doğrudan pazarlama uygulamaları Pazarlama dünyası Dergisi, 15(90), 32-35. Endekste taranmıyor 2001
PIRNAR İGE Turizm işletmelerinde değerleme faaliyetleri Dış Ticaret Dergis, 5(6), 78-101. Endekste taranmıyor 2000
Tavmergen Pırnar İge Yönetimde etik ve turizm uygulamaları Turizmde Seçme Makaleler, TUGEV Yayınları, (), 19-32. Endekste taranmıyor 2000
Tavmergen Pırnar İge Turizm pazarlaması özellikleri ve stratejik seçenekler Pazarlama Dünyası Dergisi, 14/79:16-25, Ocak - Şubat 2000, Dünya Yayıncılık, İstanbul., 14(79), 16-25. Endekste taranmıyor 2000
PIRNAR İGE Internet ve Turizm Pazarlaması Faaliyetleri İşletme ve Finans Dergisi, (160), 42-54. Ulakbim, JEL ve EconLit, Economics and Finance Director 1999
PIRNAR İGE Turizm İşletmelerinde Verimliliği Arttıran Yeni Teknolojiler ve Yaklaşımlar Anatolia Dergisi, (/4), 39-43. Ulakbim 1998
PIRNAR İGE Sosyal pazarlama Genel uygulamada karşılaşılan problemler ve Türkiye den bir çalışma Pazarlama dünyası, 12(70), 22-27. Endekste taranmıyor 1998
PIRNAR İGE Pazarlama bilgi sistemleri İşletme ve Finans Dergisi, 13(146), 38-46. JEL, EconLit, Economics and Finance Directory 1998
PIRNAR İGE Kapasite konusunda oluşan gelişmelerin pazarlama faaliyetlerine etkileri Pazarlama Dünyası Dergisi, 11(61), 26-29. Endekste taranmıyor 1997
PIRNAR İGE Internal auditing and changing implications Hazine Dergisi, (8), 101-108. Endekste taranmıyor 1997
PIRNAR İGE Üretim yönetiminde kullanılan başlıca teknik ve politikalar Hazine ve Dış Ticaret Dergisi, (20), 51-60. Endekste taranmıyor 1994
PIRNAR İGE Turizm işletmelerinde ve benzeri hizmet kuruluşlarında verimlilik ve karlılık Turizm Yıllığı, (), 258-268. Endekste taranmıyor 1994
PIRNAR İGE Turizmin Doğal Çevreye Etkileri ve Çevrenin Korunması Anatolia Dergisi, 4(3), 15-17. ulakbim 1993
PIRNAR İGE Economic impacts of tourism Hazine ve Dış Ticaret Dergisi, 3(14), 121-126. Endekste taranmıyor 1992
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ALTIN HÜSEYİN OZAN, PIRNAR İGE Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Dayanıklılık Kavramlarının Bibliyometrik Analizi (Sözlü Sunum) 9. Aile İşletmeleri Kongresi 2022
PIRNAR İGE, ALTIN HÜSEYİN OZAN Aile İşletmelerinde Marka Stratejileri ve Farklı Uygulamalar (Sözlü Sunum) 9. Aile İşletmeleri Kongresi 2022
PIRNAR İGE,Kurtural Sinem Kent Markalaşmasında Müzelerin Rolü ve İzmir Mega Müze Projesi (Sözlü Sunum) 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017
ÇELEBİ DUYGU,PIRNAR İGE Lüks Pazarlama Ve Lüks Pazarlama’nın Sosyal Medya Üzerindeki Yansımaları: Vakko Örneği (Sözlü Sunum) 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017
PIRNAR İGE,SARI FERİKA,ÖZDEMİR GÖKÇE Bornova bolgesinde turizm sektoru değerlendirmesi: potansiyel ve geliştirme için oneriler (Sözlü Sunum) 13. Ulusal Turizm Kongresi 2012
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
PIRNAR İGE Turizmin ekonomiye olumlu etkileri ve Türkiye örneği Hazine dergisi, 12(), 53-66. 1998
Diğerleri
Paker Neslihan,PIRNAR İGE International Services Marketing : New Trends And Updated Terminology Kitap Bölümü:Hedonic buying in Services Kitap Bölümü Detay 2017
PIRNAR İGE,Kurtural Sinem International Services Marketing : New Trends And Updated Terminology Kitap Bölümü:Colour usage in ServicesMarketing Kitap Bölümü Detay 2017
PIRNAR İGE,Kesici Evla International Services Marketing : New Trends And Updated Terminology Kitap Bölümü:Services Life-Cycle Mıdel Kitap Bölümü Detay 2017
PIRNAR İGE International Services Marketing : New Trends And Updated Terminology Kitap Bölümü:Luxury / affluent Marketing in Services Kitap Bölümü Detay 2017
ATAR GÜNAY MOTİF,PIRNAR İGE TURİZM VE İLETİŞİM Kitap Bölümü:ikna Edici İletişim ve Turizm Kitap Bölümü Detay 2016
PIRNAR İGE Yiyecek İçecek İşletmeleri Yönetimi Beta 2015
PIRNAR İGE Doğrudan Pazarlama Seçkin 2010
İge Pırnar, Zafer Öter Türkiye Turizm Coğrafyası Kitap Bölümü Detay 2008
İge Pırnar, Ebru Günlü Kongre ve Toplantı Yönetimi Seçkin 2004
PIRNAR İGE Turizm Sektöründe Kalite Yönetimi Seçkin 2002
İge Pırnar, Pınar Özdemir Meriç Turizmde Tanıtma ve Halka İlişkiler Turhan 2002

Projeler

Bornova Turizm Master Planı

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

İzmir Turizm Stratejisi Belgesinin Hazırlanması Projesi İZKA

DİĞER

Valorization of international MUSEums Networks NetMUSE

Avrupa Birliği

İdari Görevler

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Anabilim Dalı Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2009

Anabilim Dalı Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2003 - 2009

Anabilim Dalı Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2003 - 2009

Bölüm Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2003 - 2009

Anabilim Dalı Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2001 - 2009

Anabilim Dalı Başkanı İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

1994 - 1996

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

1990 - 1996

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

CHRIE

2011 - 2017

SKAL Dünya Turizm

2010 - 2017

Chaîne des Rôtisseurs

2013 - 2015

Atiner

2011 -

Ödüller

Eğitimde Başarı Ödülü

/ TÜRKİYE
2021

Akademik Onur Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

Eğitimde Başarı Ödülü

/ TÜRKİYE
2020

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

UMBA 5534 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

MNGT 5631 STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION MANAGEMENT (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

BUSN 4477 İŞLETMEDE PROJE TASARIMI (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

BUSN 4457 International Business (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

MNGT 5631 Strategic Entrepreneurship and Innovation Management (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

BUSN 4477 Project Design in Business (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

MNGT 5670 Thesis (2020-2021)

Haftalık Saati : 1

ISLT 5670 Tez (2020-2021)

Haftalık Saati : 1

BUSN 4482 İŞLETMEDE PROJE UYGULAMASI (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

UMBA 5541 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

BUSN 4457 ULUSLARARASI İŞLETME (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

MNGT 5631 STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION MANAGEMENT (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

BUSN 4477 İŞLETMEDE PROJE TASARIMI (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR