Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Sühendan Göksal

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

  • Eposta suhendan.goksal@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8562  

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR