Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Selin Küçük

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

2004-Atakent Anadolu Lisesi 2008-İstanbul Teknik Üniversitesi (L-Mimarlık) 2014-İstanbul Teknik Üniversitesi (YL-Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi) 2016-Yaşar Üniversitesi (Ar. Gör.-Mimarlık) 2012-2014-Alman Arkeoloji Enstitüsü (Hattuşa kazı mimarı) 2014-2016-Ankara Üni. (Kültepe kazıları mimarı) Konferanslar: 2013-Echopolis (Atina) 2014-Archaeoacoustics-1 (Malta) 2014-ISVS-7 (İstanbul) 2015-KIM-1 (Kayseri)

  • Eposta selin.kucuk@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8172  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

/ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK/MİMARLIK/ÇEVRE KONTROLÜ VE YAPI TEKNOLOJİSİ
Tez Adı: YEREL ÖZELLİKLER BAĞLAMINDA VERNAKÜLER MİMARİNİN SINIFLANDIRILMASI (0)
Tez Danışmanı: NİHAL ARIOĞLU
2014 - 2016

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/
2008 - 2014

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KÜÇÜK SELİN Structural transformations of traditional architecture from Hittites to Ottomans in Bogazkoy AZ ITU Journal of the Faculty of Architecture, 2016(13(1)), 97-106. ICONDA, DAAI, AVERY, DOAJ, GENAMICS 2016

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR