Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Bahriye Ilgın Başaran

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Bölümü’nde Psikoloji Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi, Sosyal İlimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü’nde Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Psikolojik Danışman olarak çalıştıktan sonra Ege Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, daha sonra Yardımcı Doçent kadrosuna atanmasıyla devam etmiş ve 2007 yılında Ege Üniversitesi’nden emekliye ayrılmıştır. 2011 tarihinden itibaren Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta ilgin.basaran@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8847  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)/
Tez Adı: Zihinsel, görme ve işitme özürlü çocuklara eğitim veren özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin kişilik özelliklerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması (0)
Tez Danışmanı: DOÇ.DR. RENGİN AKBOY
1993 - 2000

Yüksek Lisans

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
1977 - 1980

Lisans

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)/
1970 - 1974

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2016 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2011 - 2016

YARDIMCI DOÇENT

EGE ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2001 - 2007

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1999 - 2001

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1998 - 1999

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
CEYLAN SART Üniversite öğrencilerinin yeme tutumlarının bazı değişkenlere göre yordanması Ege Üniversitesi 2008
MAHMUT BEKTAŞ İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde okul zorbalığının yordanması Ege Üniversitesi 2007
MERYEM DALKILIÇ Lise öğrencilerinin ana-baba ve ergen ilişkilerinde algıladıkları problem çözme ve iletişim becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi Ege Üniversitesi 2006
GÜLER KÖKSAL Lise öğrencilerinin denetim odaklarının bazı değişkenlere göre yordanması Ege Üniversitesi 2005
ELİF ÇEBİ The Relationship between Parental Mealtime Behavior and Child Eating Behavior
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
kapıkıran N, Kapıkıran Ş, Başaran I Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Empatik Eğilimler ve Algıladıkları Anne ve Baba Oumlu Sosyal Davranışları Cinsiyetin Farklılaştırıcı Rolü ege eğitim dergisi, 1(11), 1-19. Endekste taranmıyor 2010
Onursal A, Moralı S, Başaran I Spor Yapan ve Yapmayan 9 14 Yaş Çocuklarda Özyeterlik ve Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması Performans, 12(4), 9-13. Endekste taranmıyor 2006
BAŞARAN BAHRİYE ILGIN Etkili Öğrenme ve Çoklu Zeka Kuramı Bir İnceleme E.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, ((5):1), 7-15. Endekste taranmıyor 2004
BAŞARAN BAHRİYE ILGIN Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Çalışma Koşulları E.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, ((1):1), 42-53. Endekste taranmıyor 2001
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Kapıkıran. N, Kapıkıran. Ş, Başaran. I Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Empati Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Algılanan Anne ve Baba Olumlu Sosyal Davranışları () IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 2007
Baktaş. M, Başaran. I İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okul Zorbalığının Yordanması () IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 2007
Aladağ. M, Başaran. I Akran Danışmanlığı Programı ve Üniversiteye Uyum () IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 2007
BAŞARAN BAHRİYE ILGIN Başaran I 2001 Öğrenme Biçimleri ve Öğretme Stratejileri Çoklu Zekâ Kuramı () “İkibinli Yıllarda Tıp Eğitimi” II. Ulusal Tıp Kongresi 2001

8. Projeler

Uzman Sistemler Öğrenci Asistanı Yazılımı Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Uzman Sistemler Öğrenci Asistanı Yazılımı Projesi (BAP032)

ARAŞTIRMA PROJESİ

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) için ölçek geliştirme ve uyarlama

ARAŞTIRMA PROJESİ

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Psikologlar Derneği

1978 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

GENERAL PSYCHOLOGY II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

CHİLDREN AT RİSK (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

COUNSELİNG CHİLDREN (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

HİSTORY OF PSYCHOLOGY (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TESTS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

COUNSELİNG CHİLDREN (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

psychological testing and measurement (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

counseling children (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

history of psychology (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

children at risk (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

counseling children (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

GENERAL PSYCHOLOGY II (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

psychological testing and measurement (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

counseling children (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

history of psychology (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

children at risk (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

developmental disorders (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

GENERAL PSYCHOLOGY II (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR