Yaşar University | Curriculum Vitae

Assist.Prof. (PhD) Bahriye Ilgın Başaran

Faculty of Human and Social Sciences / Dept. of Psychology

Short CV

After completing her undergraduate studies in the field of Psychology at the Faculty of Arts and Sciences, the Department of Social Sciences in The Middle East Technical University, she completed her masters degree in Developmental Psychology at The Ege University and Ph.D in Counseling Psychology at the Dokuz Eylül University from The Counseling and Guidance Department in the Faculty of Educational Sciences. After working as a school psychologist, she started her academic career as an instructor at the Ege University and continued her academic career as Assistant Professor in the department of Counseling and Guidance at the Faculty of Educational Sciences at The University of Ege and retired in 2007. She is currently working as a full-time academician at the department of Psychology since 2011 at Yaşar University.

  • Email ilgin.basaran@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8847  

Education

Phd

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)/
Thesis Name: Zihinsel, görme ve işitme özürlü çocuklara eğitim veren özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin kişilik özelliklerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması (0)
Thesis Advisor: DOÇ.DR. RENGİN AKBOY
1993 - 2000

Master

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
1977 - 1980

Bachelor

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)/
1970 - 1974

Academic Titles

Asst.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2016 -

Asst.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2011 - 2016

Asst.Prof.

EGE ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2001 - 2007

Lecturer

EGE ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1999 - 2001

Lecturer

EGE ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1998 - 1999

Thesis Superviser

Master Thesis
ELİF ÇEBİ The relationship between parental mealtime behavior and child eating behavior Yaşar Üniversitesi 2019
ŞULE GÜLŞEKER An investigation of the relationship between parents' perceptions of play and actual play behaviors in relation to school readiness of children Yaşar Üniversitesi 2019
CEYLAN SART Üniversite öğrencilerinin yeme tutumlarının bazı değişkenlere göre yordanması Ege Üniversitesi 2008
MAHMUT BEKTAŞ İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde okul zorbalığının yordanması Ege Üniversitesi 2007
MERYEM DALKILIÇ Lise öğrencilerinin ana-baba ve ergen ilişkilerinde algıladıkları problem çözme ve iletişim becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi Ege Üniversitesi 2006
GÜLER KÖKSAL Lise öğrencilerinin denetim odaklarının bazı değişkenlere göre yordanması Ege Üniversitesi 2005
PhD Thesis

Publications

7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
Bicil Tokay Beliz,BAŞARAN BAHRİYE ILGIN,Sorias Oya Adaptation of Brown Attention Deficit Disorder Scale for Adults for Turkish Population Nesne Psikoloji Dergisi, 7(15), 254-268. TR DİZİN 2019
kapıkıran N, Kapıkıran Ş, Başaran I Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Empatik Eğilimler ve Algıladıkları Anne ve Baba Oumlu Sosyal Davranışları Cinsiyetin Farklılaştırıcı Rolü ege eğitim dergisi, 1(11), 1-19. Endekste taranmıyor 2010
Onursal A, Moralı S, Başaran I Spor Yapan ve Yapmayan 9 14 Yaş Çocuklarda Özyeterlik ve Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması Performans, 12(4), 9-13. Endekste taranmıyor 2006
BAŞARAN BAHRİYE ILGIN Etkili Öğrenme ve Çoklu Zeka Kuramı Bir İnceleme E.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, ((5):1), 7-15. Endekste taranmıyor 2004
BAŞARAN BAHRİYE ILGIN Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Çalışma Koşulları E.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, ((1):1), 42-53. Endekste taranmıyor 2001
7.6 Published Conference Proceedings National
Kapıkıran. N, Kapıkıran. Ş, Başaran. I Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Empati Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Algılanan Anne ve Baba Olumlu Sosyal Davranışları () IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 2007
Baktaş. M, Başaran. I İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okul Zorbalığının Yordanması () IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 2007
Aladağ. M, Başaran. I Akran Danışmanlığı Programı ve Üniversiteye Uyum () IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 2007
BAŞARAN BAHRİYE ILGIN Başaran I 2001 Öğrenme Biçimleri ve Öğretme Stratejileri Çoklu Zekâ Kuramı () “İkibinli Yıllarda Tıp Eğitimi” II. Ulusal Tıp Kongresi 2001
Non-academic Experience
Milli eğitim bakanlığı rehber öğretmen Diğer 1991 1998
Milli eğitim bakanlığı Eğitim Uzmanı Diğer 1975 1980
İzmir Türk Amerikan Derneği İngilizce Okutmanlığı Diğer 1974 1975
Lamis Ticaret Ankara Dış Ticaret Sekreterliği Diğer 1973 1974

Projects

Uzman Sistemler Öğrenci Asistanı Yazılımı Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Uzman Sistemler Öğrenci Asistanı Yazılımı Projesi (BAP032)

ARAŞTIRMA PROJESİ

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) için ölçek geliştirme ve uyarlama

ARAŞTIRMA PROJESİ

Membership in Scientific and Professional Organizations

Türk Psikologlar Derneği

1978 -

Courses

Advanced Developmental Psychology (2019-2020)

Weekly Hour : 4

COUNSELİNG CHİLDREN (2019-2020)

Weekly Hour : 3

LİFESPAN AND DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I (2019-2020)

Weekly Hour : 3

LİFESPAN AND DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I (2018-2019)

Weekly Hour : 3

CHİLDREN AT RİSK (2018-2019)

Weekly Hour : 3

COUNSELİNG CHİLDREN (2018-2019)

Weekly Hour : 3

PSYCHOPATHOLOGY: CHILDHOOD AND ADOLESENCE (2018-2019)

Weekly Hour : 3

PSYCHOLOGICAL TESTS (2018-2019)

Weekly Hour : 3

HİSTORY OF PSYCHOLOGY (2018-2019)

Weekly Hour : 3

GENERAL PSYCHOLOGY II (2017-2018)

Weekly Hour : 3

CHİLDREN AT RİSK (2017-2018)

Weekly Hour : 3

COUNSELİNG CHİLDREN (2017-2018)

Weekly Hour : 3

HİSTORY OF PSYCHOLOGY (2017-2018)

Weekly Hour : 3

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TESTS (2017-2018)

Weekly Hour : 3

COUNSELİNG CHİLDREN (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR