Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Ali Murat Sevi

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Kısa Özgeçmiş

Ali Murat Sevi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde aldığı lisans eğitiminin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında misafir araştırmacı olarak Almanya Philipps-Universität Marburg’da doktora tezi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, 2011 – 2022 yılları arasında İstanbul Okan Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Üyesi unvanıyla devam etmiştir. 2022 yılında Ticaret Hukuku alanında Doçent unvanını almıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Doçent Doktor olarak tam zamanlı görev yapmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8543  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Anonim ortaklıkta sermayenin oluşturulması ve pay sahiplerine iade edilmesi yasağı (2011)
Tez Danışmanı: DOÇ. DR. ORUÇ HAMİ ŞENER
2002 - 2011

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Anonim ortaklıklarda payın devri (2002)
Tez Danışmanı: Ydr. Doç. Dr. Hanife Dirikkan
1999 - 2002

Lisans

HUKUK PR. (B) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR. (B)/
HUKUK FAKÜLTESİ
1994 - 1998

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2011 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2000 - 2010

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
BEYLEM İŞCANLI Anonim ve limited şirket paylarının edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında tasfiyesi Yaşar Üniversitesi 2023
MERAL EKER TURHAN 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde anonim şirketlerin devralma yolu ile birleşmesi Okan Üniversitesi 2014
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
SEVİ ALİ MURAT Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Özen Yükümlülüğü Sayfa (-) Seçkin Yayıncılık 2021
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SEVİ ALİ MURAT Pay Senetleri ve İlmühaberlerin Zayi Olması ve İptali Terazi Hukuk Dergisi, (187), 97-113. TR DİZİN 2022
SEVİ ALİ MURAT Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunda Temsil Edilme Hakkı Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(2), 445-472. TR DİZİN 2021
SEVİ ALİ MURAT Hâkim Şirket Yöneticilerinin Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasından Kaynaklanan Hukukî Sorumluluğu Terazi Hukuk Dergisi, 14(), 112-139. TR DİZİN 2019
SEVİ ALİ MURAT Anonim Ortaklıkta Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Adına Tescil Edilen Gerçek Kişinin Hukukî Sorumluluğu Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 32(3), 39-75. TR DİZİN 2016
SEVİ ALİ MURAT Avans Kâr Payı Dağıtımı Legal Mali Hukuk Dergisi, 3(32), 1907-1921. Endekste taranmıyor 2007
SEVİ ALİ MURAT Anonim Ortaklığın Kendi Payını Devralması Üzerine Bir İnceleme Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 22(1), 239-267. Endekste taranmıyor 2003
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SEVİ ALİ MURAT Anonim Ortaklık Organlarında Kilitlenme Hâli ve Hukukî Çözüm Yolları (Sözlü Sunum) Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu 2020
SEVİ ALİ MURAT Limited Şirkette Müdürün ve Diğer Yöneticilerin Yönetim ve Temsil Yetkilerinin Mahkemece Kaldırılması veya Sınırlandırılması (Sözlü Sunum) Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu 2019
SEVİ ALİ MURAT Sermaye Şirketlerinin Birleşmesinde Zorunlu Ayrılma Akçesi ve Bu Yolla Çıkarılacak Ortakların Menfaatlerinin Korunması (Sözlü Sunum) Ticaret Hukuku Sempozyumu-II 2019
SEVİ ALİ MURAT Hâkim Şirket Yöneticilerinin Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasından Kaynaklanan Hukukî Sorumluluğu (Sözlü Sunum) Ticaret Hukuku Sempozyumu-I: Şirketler Hukukunda Yöneticilerin Sorumluluğu 2018
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
Birsel Mahmut Tevfik, SEVİ ALİ MURAT Anonim Şirket Denetiminde Yeni Yaklaşımlar Ersin Çamoğlu'na Armağan, (), 33-60. 2013
Birsel Mahmut Tevfik, SEVİ ALİ MURAT 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Madde 4/A Hükmünün Uygulama Alanı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(), 1029-1070. 2009
SEVİ ALİ MURAT Franchising İlişkisine Hakim Olan Etik Kurallar Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 20(3), 159-187. 2000
Diğerleri
SEVİ ALİ MURAT Anonim Ortaklıkta Payın Devri Seckin Yayıncılık 2018
SEVİ ALİ MURAT Anonim Ortaklıkta Sermayenin Oluşturulması ve Pay Sahiplerine İade Edilmesi Yasağı Seçkin Yayıncılık 2013

İdari Görevler

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Program Başkanı İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2021

Program Başkanı İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

2018 - 2021

Program Başkanı İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

2018 - 2021

Program Başkanı İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2021

Program Başkanı İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2021

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

TİCARİ İŞLETME HUKUKU (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

SERMAYE PİYASASI HUKUKU (2022-2023)

Haftalık Saati : 2

ÇEK HUKUKU (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

İşletme Hukuku (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMA HUKUKU (2021-2022)

Haftalık Saati : 2

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU (2021-2022)

Haftalık Saati : 2

SERMAYE PİYASASI HUKUKU (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMA HUKUKU (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

ANONİM ORTAKLIĞIN HAKLI SEBEPLE FESHİ (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

SERMAYE PİYASASI HUKUKU (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR