Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Barış Yıldız

Mühendislik Fakültesi / Yazılım Mühendisliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2006 yılında mezun olmuştur. 2010 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü doktora programını tamamlamıştır. 2007-2010 ve 2012-2016 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2017- 2023 yılları arasında araştırma görevlisi olarak yer aldığı Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8299  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (DR) (İNGİLİZCE) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: PRIVACY PRESERVING DATA ANALYSIS FOR INFORMATION SYSTEMS (2022)
Tez Danışmanı: PROF. DR. RECEP ALP KUT
2010 - 2022

Yüksek Lisans

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Impacts of frequent itemset hiding algorithms on privacy preserving data mining (2010)
Tez Danışmanı: YRD. DOÇ. DR. BELGİN ERGENÇ
2007 - 2010

Lisans

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)/
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2002 - 2006

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2023 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2017 - 2023

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2012 - 2016

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2007 - 2010

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
YILDIZ BARIŞ, KUT RECEP ALP, YILMAZ REYAT Hiding Sensitive Itemsets Using Sibling Itemset Constraints Symmetry, 14(7), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
OĞUZ DAMLA,YILDIZ BARIŞ,ERGENÇ BOSTANOĞLU BELGİN DMA Matrix Based Dynamic Itemset Mining Algorithm International Journal of Data Warehousing and Mining, 9(4), 62-75. (SCI-Expanded) 2013
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YILDIZ BARIŞ,ŞELALE HATİCE Mining Frequent Patterns from Microarray Data The 6th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics 2011
YILDIZ BARIŞ,ERGENÇ BOSTANOĞLU BELGİN Hiding Sensitive Predictive Frequent Itemsets The 2011 IAENG International Conference on Data Mining and Applications 2011
YILDIZ BARIŞ,ERGENÇ BOSTANOĞLU BELGİN Comparison of Two Association Rule Mining Algorithms without Candidate Generation 10th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications 2010
YILDIZ BARIŞ, KUT RECEP ALP KİŞİSEL VERİ VE HASSASİYETİ ÜZERİNE BİRLİKTELİK ANALİZİ II. International Academician Studies Congress 2021
ARIÖZ UMUT, YILDIZ BARIŞ, KUT RECEP ALP, AĞIM İBRAHİM TOLGA, ÜĞÜDÜCÜ KADİR The Future of Applications For Clinical Decision Support Systems in Healthcare. Case Study: H2020 PERSIST Project INTERNATIONAL IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY ENGINEERING SYMPOSIUM (IES'20) 2020
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
YILDIZ BARIŞ,ERGENÇ BOSTANOĞLU BELGİN Intelligent Control and Innovative Computing Kitap Bölümü:Integrated Approach for Privacy Preserving Itemset Mining Sayfa (247-260) Kitap Bölümü Springer 2012
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YILDIZ BARIŞ,ÖZDEMİR SERHAN,ERGENÇ BOSTANOĞLU BELGİN Doğal Sistemlerin Güç Kanunu Davranışı (Sözlü Sunum) Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu 2009

Projeler

Tütün Bağımlılığı Tedavisi ve İzleminde Makine Öğrenmesi ve Teletıp Teknolojileri Temelli Klinik Karar Destek Sistemi

TÜBİTAK PROJESİ

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

IEEE

2006 -

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

COMP 3330-OTOMATLAR KURAMI (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

SE 1115-PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

SE 4910-MEZUNİYET PROJESİ I (2022-2023)

Haftalık Saati : 6

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR