Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ege Üniversitesi Üretim alanında Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümde Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, yine Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi daha sonra 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Doçent kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Profesörlüğe atanmıştır. Sırasıyla İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı, İzmir Meslek Yüksekokul Müdürü ve BİMER Müdürü, İzmir Kalite Derneği Ödül Yürütme Kurulu Başkanı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’nde idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda Müdür olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8926  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Verimliliğe etkisi açısından fabrika yerleşim düzeni ve karşılaşılan sorunlar (1983)
Tez Danışmanı: MEHMET HULUSİ DEMİR
1980 - 1983

Yüksek Lisans

/
1978 - 1980

Lisans

ÜRETİM PR. / EGE ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/ÜRETİM PR./
İŞLETME FAKÜLTESİ
1974 - 1978

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2010 -

PROFESÖR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ /
1992 - 1996

DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ /
1990 - 1991

YARDIMCI DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ /
1983 - 1987

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
TÜMAY ALP Geleneksel tedarik zincirinden yeşil tedarik zincirine dönüşüm ve entegre et tesisinde pilot bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2019
HİLAL ÇEVGEN Toplam kalite yönetimi ve kalite evleri, muhasebeye uygulanması Yaşar Üniversitesi 2018
CAN CEVİZ Üretim sürecindeki performansa yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetiminin etkisi ve otomotiv sektöründe bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2017
YAĞMUR YALÇINTAŞ Geleneksel yaklaşım ve yalın üretim yaklaşımı ile üretim planlamanın analizi Yaşar Üniversitesi 2015
EJDER AYÇIN Kural tabanlı bulanık modelleme ve fiyat tahminleme sürecinde bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2011
BAŞAK GÜRSOY Elmas borsasının Türkiye'de kurulabilirliği üzerine bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2010
NEDRET ERBOY Siparişe dayalı üretim hücrelerinin modellenmesi ve metal sektöründe bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
EVRİM YUZGEC ÜRETİM SÜRECİNDE VE YÜKLEME PROBLEMLERİNDE DOĞRUSAL OPTİMİZASYON MODELLERİNİN KULLANILMASI VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
ONUR DOĞAN Oyun teoremi ve bir finansal portföy seçimi uygulaması Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
EFSANE ASLAN Bulanık analitik hiyerarşi prosesi yöntemi yardımıyla tedarikçi seçimi ve üretim sektöründe bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
AHMET MURAT KURT Etkin bir kalite aracı olarak Hoshin Kanri ve işletme performansına etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
ELÇİN KUYUCU İnşaat projelerinde risk analizi, yöntemleri: Bir petrokimya fabrikasında uygulanması Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
ESİN TUBA AKGÜNDÜZ Rekabetçi işletmelerde esnek üretim sistemlerinin avantajları ve analitik hiyerarşi sürecinin kullanılması Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
EMRE SARIÇOBAN Toplam verimli bakım çalışmalarında 5s'in önemi ve uygulanması Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
ALPER EMREM Bilgi teknolojilerinin tedarik zinciri performansına etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi 2005
ÖZGEN ÖZBEY Tedarik zinciri yönetiminde stok sistemlerinin rolü ve önemi Dokuz Eylül Üniversitesi 2005
AYÇA AYHAN Lojistik maliyetlerinin faaliyet tabanlı maliyetlendirme sistemi ile belirlenmesi ve bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2005
ÖMER BERHAN OFLAS Stratejik üretim yönetiminde imalat kaynaklarının planlanmasının önemi ve otomotiv sektöründe bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2005
ASLI YÜKSEK ÖZDEMİR Markov analizi ile işletmelerdeki tahminleme sorunlarının çözümü ve bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2004
AŞKIN ÖZDAĞOĞLU Materyal aktarma sistemlerinin optimizasyonu Dokuz Eylül Üniversitesi 2003
İBRAHİM AFŞİN AKSU Toplam verimli bakım (TPM) ve endüstri işletmelerinde bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2003
VOLKAN SAH ISO 14000 çevre yönetim sistemi ve Avrupa Birliği- Türkiye karşılaştırması Dokuz Eylül Üniversitesi 2003
HASAN EMRE ÖZAY Süreçlerle yönetim sistemi ve küçük orta ölçekli bir işletmede uygulanması Dokuz Eylül Üniversitesi 2003
UTKU CEM ERGÜR Endüstri işletmelerinde süreç tasarımı ve planlaması: Bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2002
BÜLENT BERKTAŞ Yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve uygulamaları Dokuz Eylül Üniversitesi 2001
UĞUR SAVAŞ Elektronik sektöründe ar-ge bölümlerinde proje yönetimine alternatif bir yaklaşım ve bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2000
MEHMET ERGUN ÇARIKÇIOĞLU Üretim planlama ve kontrol çalışmalarında malzeme ihtiyaç planlaması ve montaj sanayisinda bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2000
SABRİ ERDEM Bilgisayara dayalı MRPII (imalat kaynak planlaması) sistemi ve bu sistemin gerektirdiği veri tabanı yapısının analizi Dokuz Eylül Üniversitesi 2000
ARGUN BAŞER Alüminyum alaşımlı parçaların dükümünün verimliliğini artırma amaçlı otomasyona yönelik bir araştırma geliştirme projesi yönetimi Dokuz Eylül Üniversitesi 1999
MUSTAFA ÜNÜVAR İşletmelerde etkinliğin ve verimliliğin bir anahtarı olarak sistem analizi, bilgi sistemlerinin oluşturulması ve bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 1998
MELTEM KAFTAN Toplam kalite yönetimi uygulanan işletmelerde kalite maliyetlerine ilişkin izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması Dokuz Eylül Üniversitesi 1996
ZUFAR RAHİMOV Materyal gereksinimlerinin planlanmasının bir sistem olarak tasarımlanmasında Wagner-whitin algoritması Dokuz Eylül Üniversitesi 1995
YILMAZ GÖKŞEN Hücresel üretim sisteminde makina ve parçalarının gruplandırılmasında bir tamsayılı programlama yaklaşımı Dokuz Eylül Üniversitesi 1995
N.MİNE TÜKENMEZ Türkiye'deki ticari bankalarda kısa ve orta vadeli kredi taleplerinin değerlendirilmesi ve bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 1993
Doktora Tezleri
AYŞE ÖZKEN Türkiye`deki konteyner limanlarında kullanılan bilgi sistemlerinin ve liman paydaşlarıyla bilgi-belge paylaşım süreçlerinin limanların performansları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi Yaşar Üniversitesi 2017
İKBAL ECE DİZBAY Tedarik zincirinde işbirlikçi araç rotalama problemi için bir model önerisi Yaşar Üniversitesi 2016
YELİZ KOCAMAN Esnek üretim sistemlerinde etkin yükleme ve dağıtım için geleneksel olmayan bir depo tasarım modeli önerisi Yaşar Üniversitesi 2016
ESİN TUBA TEPEKULE Dünya klasmanında üretim kapsamında iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına yönelik bir model önerisi ve uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2015
ADEM TÜZEMEN Ameliyathanelerde malzeme planlaması: ameliyathane operasyon reçetesi (AOR) ile yeni randevu sisteminin tasarımı ve bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2014
ONUR DOĞAN Talep tahmininde sinirsel ağ tabanlı bulanık mantık yöntemi (Anfis) kullanımı ve yalın yapay sinir ağı metodu ile karşılaştırmalı bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2012
AYŞE GAMZE ÇİFTÇİ AYTEKİN Kalite geliştirme sürecinde eniyileme problemlerine deney tasarımı yönteminin uygulanması Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
BANU ATREK İşletmelerde rekabetçi üstünlük aracı olarak talep zinciri yönetimi ve talep zinciri halkalarına kalite fonksiyon göçerimi uygulanması Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
SİNAN AYTEKİN Hastane işletmelerinde sıfır stok yönetimi (just-ın-time) uygulamalarının stok maliyetleri ve müşteri memnuniyeti üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
AYSUN KAPUCUGİL İKİZ Altı sigma projelerinin değerlemesine yeni bir yaklaşım: Reel opsiyonlar Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
ASLI ÖZDEMİR İşletme sorunlarının çözümünde markov karar süreçlerinin kullanılması ve bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
AŞKIN ÖZDAĞOĞLU ?Bulanık analitik serim süreci? yaklaşımı ile çok ölçütlü karar verme ve bir işletme uygulaması Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
VASİF ABASOV Mamul ve mamul üretim sisteminin geliştirilmesinde kalite fonksiyon göçeriminin rolü ve bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2002
YILMAZ GÖKŞEN Hücresel üretim sisteminde makine ve parça ailelerinin oluşturulmasında makine kapasiteleri ve parça taleplerinin analizine dayalı bir model önerisi ve uygulanması Dokuz Eylül Üniversitesi 2002
MUSTAFA ÇELİK Küreselleşme hareketleri içinde işyeri düzenlemesi ve bir matematiksel model Dokuz Eylül Üniversitesi 1999
YILDIRAY KIZGIN Hizmet işletmelerinde toplam kalite yaklaşımının kalite ve verimlilik üzerindeki etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi 1999
ZEYNEP ZÜHRE EREL Toptan kalite yönetiminde değişim mühendisliği ve bilişim sistemlerinin önemi Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
KOCAMAN YELİZ,ÖZTÜRKOĞLU ÖMER,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Aisle designs in unit-load warehouses with different flow policies of multiple pickup and deposit points Central European Journal of Operations Research, 29(), 323-355. (SCI) 2021
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER,KOCAMAN YELİZ,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Çok kapılı birim yük depolarda Chevron koridor tasarımının değerlendirilmesi Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(3), 793-808. (SCI-Expanded) 2018
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,TÜTEK HÜLYA An Analysis Method in Project Management Using Primal-Dual relations International Journal of Project Management, 16(5), 321-327. (SSCI) 1998
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER,KOCAMAN YELİZ,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Çok kapılı çeşitli büyüklüklerdeki birim yük depolarda yeni bir malzeme akış politikası altında Chevron koridor tasarımının değerlendirilmesi Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (), 0-0. (SCI-Expanded) 0
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KELLEVEZİR IŞIL,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,GÜMÜŞOĞLU NAZ HAZAL YEREL YÖNETİMLERİN TARIMSAL POLİTİKALARININ EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ VE DİJİTAL TEKNOLOJİ DESTEKLİ BiR MODEL ÖNERİSİ İzmir iktisat dergisi, 35(3), 647-660. TR DİZİN 2020
DİZBAY İKBAL ECE,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ÖZTÜRKOĞLU ÖMER KARA YOLU NAVLUN FİYATLARININ BELİRLENMESİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM ve UYGULAMA International Journal of Management Economics and Business, 16(3), 713-728. TR DİZİN 2020
KARAÖZ BURCU,DİZBAY İKBAL ECE,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,GÜDÜCÜ ERÇİN Forecasting the Direction of Agricultural Commodity Price Index through ANN, SVM and Decision Tree: Evidence from Raisin Ege Akademik Bakış, 18(4), 579-588. e-SCI 2018
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ÖZDAĞOĞLU GÜZİN,KELLEVEZİR IŞIL Redesigning Processes in Municipalities: A Case Study onDeveloping Process Architecture and Mapping Processes Ege Akademik Bakış, 17(2), 229-242. EconLit, ASOS, Ebsco 2017
KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Değişim Yönetiminde İş Gücü Planlama Yaklaşımı: Bir Büyükşehir Belediyesi Uygulaması Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 515-526. TR DİZİN 2017
Karaöz Burcu,DİZBAY İKBAL ECE,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,Güdücü Erçin Forecasting the Direction of Agricultural Commodity Price Index through ANN, SVM and Decision Tree: Evidence from Raisin Ege Academic Review, (), 0-0. ESCI: Emerging Sources Citation Index 0
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ALP TÜMAY,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,AŞKIN UZEL RUHAN Geleneksel Tedarik Zincirinden Yeşil Tedarik Zincirine Dönüşüm ve Entegre Et Tesisinde Pilot Bir Uygulama International Aegean Symposium on Innovation Technologies and Engineering 2020
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KELLEVEZİR IŞIL,GÜMÜŞOĞLU NAZ HAZAL YEREL YÖNETİMLERİN TARIMSAL POLİTİKALARININ EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ VE UYGULAMAYA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM ON INNOVATIVE INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES-II 2019
KELLEVEZİR IŞIL,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ ENDÜSTRİ 4.0 ve MESLEKİ EĞİTİMİN MEVCUT UYUMU: MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖRNEĞİ 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Kongresi - Antalya 2018
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Yerel Yönetimlerin Tarımsal Politikalarının Ekonomik Kalkınmaya Etkisi ve Uygulamaya Yönelik Bir Model Önerisi International Symposium on Multidisiplinary Studies 2018
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KELLEVEZİR IŞIL Avrupa Birliği ve Türkiye’nin İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurumları I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, İŞKUR 2013
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ The Validity of Multiattribute Utility Theory: An Emrical Study The 15 th Triennial Conference 1999
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Using Hoshin Karni Management Tool In strategic Planning Practices In Education Sector: İzmir Vocational School Case Study 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, KONYA 2009
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KESTANE SERPİL Using Hoshin Karni Management Tool In strategic Planning Practices In Education Sector: İzmir Vocational School Case Study 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, KONYA 2009
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ARTEK BANU From Supply Chain Management To Demand Chain Management:Evolution of Different Approaches on Demand Chain ManagemenT ICOVACS 2010 International Conference on Value Chain Sustainability 2010
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,DOĞAN ONUR Oyun Kuramı Internatonal Conference on Business, Management and Economics, 6.ICBME’10 2010
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,SAYGILI EBRU Bütünleşik Üretim Süreçlerinin ERP Destekli Muhasebe Bilgi Sistemlerine Etkisi 1.Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu 2012
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KARAÖZ BURCU Tarihsel Süreçte Girişimcilik: Muğla Örneği Uluslararası Girişimcilik Ve Kariyer Sempozyumu, Muğla Üniversitesi 2013
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KARAÖZ BURCU Planning Capacity Requirements and Finishing Time of a Packing Factory Building or Buying Decision Project 4th Conference of the International Network of Business and Management Journals (INBAM) 2014
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KARAÖZ BURCU Project Crashing and Risk Based Resource Allocation- A Holiday Village Example 9th Annual London Business Research Conference 2014
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KESTANE SERPİL,KESTANE ÖZER Labor Force Planning in Local Governments with Computer Software: Izmir Sample 9th Annual London Business Research Conference 2015
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KESTANE SERPİL,KESTANE ÖZER LABOR FORCE PLANNING IN LOCAL GOVERNMENTS: COMPUTER SOFTWAREAND ITS APPLICATION BASED ON WORKLOAD ANALYSES 9th Annual London Business Research Conference 2015
DALKILIÇ HAKAN, GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Kanıt Bazlı Karar Vermede Büyük Verinin Etkisi ve Verinin Güvenliği 7. İzmir İktisad Kongresi 2023
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ The Role of Investment in Human Capital in EconomicDevelopment Athens Institute for Education and ResearchATINER 2017
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KESTANE ÖZER,ATEŞ ALİ MURAT Bilgisayar Programcılığı Önlisans Öğrencilerinin Kariyer Beklentileri 5th International Vocational Schools Symposium 2016
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TÜZEMEN ADEM,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ AMELİYATHANELERDE MALZEME PLANLAMASI: AMELİYATHANE OPERASYON REÇETESİ (AOR) İLE YENİ RANDEVU SİSTEMİNİN TASARIMI VE BİR UYGULAMA Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 15(1), 335-349. TR DİZİN 2020
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Bilimsel Yaklaşımlarla Değişim, Dönüşüm ve Kalite 4.0 Dokuz Eylül Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DergisiCilt:33, Sayı:2, 33(2), 543-568. TR DİZİN 2018
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,TEPEKULE ESİN TUBA Dünya Klasmanında Üretim Kapsamında İş Sağlığı veGüvenliği Çalışmalarına Yönelik Bir Model Önerisi veUygulama Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 115-136. TR DİZİN 2017
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KARAÖZ BURCU Tarihsel Süreçte Girişimcilik: Muğla Örneği Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, (), 0-0. Directory of Research Journals Indexing (DRJI) 2014
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ERBOY NEDRET,ÖZDAĞOĞLU GÜZİN Siparişe Dayalı Üretim İçin Ürün Gruplarının Oluşturulmasında Genetik Algoritma Tabanlı Bir Yaklaşım Yönetim ve Ekonomi Dergisi, (), 0-0. TR DİZİN 2013
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KESTANE SERPİL,KESTANE ÖZER Meslek Yüksekokullarında Eğitimin Kalitesini Arttırmaya Yönelik Çabalar ve Öğrenci Gözüyle Öğretim Elemanlarının Değerlendirilmesi İzmir Meslek Yüksekokulu Örneği tubav, (tubav), 308-0. TR DİZİN 2010
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ÖZDEMİR ASLI Rekabet Ortamında Karar Verme Süreçlerinde Oyun ve Fayda Kuramı İlişkileri ve Etkileşimi Review Of Social, Economic&Business Studies, (Vol.9/10 / 287-308 / 2007-2008, 2008), 1-0. Endekste taranmıyor 2008
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ÖZDEMİR ASLI İşletmelerin Tahminleme Sorunlarının Çözümlenmesinde Markov Zincirleri Analizinin Uygulanması DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Cilt:9/Sayı:1), 359-0. TR DİZİN 2008
ÖZDEMİR ALİ,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Dinamik Amaç Programlama Modelinin Ürünleri Makinelere Atama Problemine Uygulanması Review of Social, Economic&Business Studies, (vol.7/8/363-386/2006, 2006), 386-0. Endekste taranmıyor 2006
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,DOĞAN ÜZEYME ŞEHRİYAR Çağdaş Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Bilgisayar Teknolojisinin Kullanım DEÜ İİBF Dergisi, (Cilt:12/Sayı:2), 218-0. TR DİZİN 1997
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,DOĞAN ÜZEYME ŞEHRİYAR 21. Yüzyıla Girerken Yükseköğretim Kurumlarının Eğitimdeki ve Verimlilik Kültürünün Yaratılmasındaki İşlevleri E.Ü.İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, (1995), 1995-0. TR DİZİN 1995
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,DOĞAN ÜZEYME ŞEHRİYAR Teknoloji-Verimlilik ve Yüksek Öğretim Kurumları Arasındaki İlişkiler DEÜ İİBF Dergisi, (Cilt:9/Sayı:11), 1-0. TR DİZİN 1995
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Başarılı Olabilme Koşullarını Etkileyen Konular İzmir Ticaretliler Derneği Mizan dergisi, (1995), 1995-0. Endekste taranmıyor 1995
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Yöneylem Araştırmasının Günümüzdeki Yer, Önemi ve Değişen Rolü DEÜ İİBF Dergisi, (Cilt:5/Sayı:1-2), 1-0. TR DİZİN 1990
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,DEMİR HULUSİ İşletmelerde Yönetsel Karar Vermenin Önemi ve Karar Kuramı E.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Düşünceler Dergisi, (Yıl:2/Sayı:2, 1988), 1-0. Endekste taranmıyor 1988
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,DEMİR HULUSİ Tesis Tasarımı Sorunları ve Kompüterize Tesis Tasarımı-COFAD DEÜ İİBF Dergisi, (Cilt:1, Sayı:1), 1-0. TR DİZİN 1986
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,DEMİR HULUSİ Otomatikleştirilmiş İşyeri Düzeni Tasarımı Programı-ADEP Sanayi Mühendisliği Dergisi, (Clit:3/Sayı:11), 1-0. Endekste taranmıyor 1985
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,DEMİR HULUSİ Komputerize İşyeri Düzeni Algoritmaları ve PLANET E.Ü. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1985
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Uygulamada Verimliliği Arttırıcı İşyeri Düzeni Tasarımı ve CRAFT Yönteminin Etkileri E.Ü. Bilgisayar ve Uygulama Merkezi, (Cilt:6/ Sayı:2), 1-0. Endekste taranmıyor 1983
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ, AŞKIN UZEL RUHAN, ÜNAL SÜNDÜS TÜRKİYE’ DE ENDEMİK BİTKİLERİN ÖNEMİ VE SALEP ÜRETİMİNİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İÇİN PİLOT BİR UYGULAMA (Sözlü Sunum) 5. İzmir İktisad Kongresi 2022
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Temiz Kentler ve Temiz Enerji İçin Ekonomi Dünyası, Medya Kurumları ve Yerel Yönetimlerin Önemi (Davetli Konuşmacı) XI. Küresel Isınma Kurultayı 2019
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Dijital Teknolojilerle Endüstriyel Dönüşüm ve Kalite Yaklaşımlarına Etkisi: Kalitenin Boyut ve Alt Boyutları (Sözlü Sunum) INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM ON INNOVATIVE INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES – II November 1-3, 2019 Antalya, Turkey 2019
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Bilimsel Yaklaşımlarla Değişim, Dönüşüm ve Kalite 4.0 (Davetli Konuşmacı) YAEM 2018 2018
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU Kurumların Yeniden Yapılandırma Çalışmalarında Bireysel İş Yükü Hesaplamasının Önemi: Bir Yerel Yönetim Kurumunda Pilot Çalışma (Sözlü Sunum) Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017 2017
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU Kurumların Yeniden Yapılandırma Çalışmalarında Bireysel İş Yükü Hesaplamasının Önemi: Bir Yerel Yönetim Kurumunda Pilot Çalışma (Sözlü Sunum) Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017 2017
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU Kurumların Yeniden Yapılandırma Çalışmalarında Bireysel İş Yükü Hesaplamasının Önemi: Bir Yerel Yönetim Kurumunda Pilot Çalışma (Sözlü Sunum) 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017 2017
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KESTANE SERPİL,GÜNAL SEMİHA MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRETİME İLİŞKİN SORUNLARA ÇÖZÜM OLABİLECEK BİR MODEL ÖNERİSİ (Sözlü Sunum) IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 2007
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ÖZDAĞOĞLU GÜZİN,ERBOY NEDRET Siparişe Dayalı Üretim Hücrelerinin Oluşturulmasında Genetik Algoritma Tabanlı Bir Yaklaşım (Sözlü Sunum) 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi 2011
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ÖZDEMİR ALİ,TEPEKULE Esin Tuba CNC Torna Tezgahı Türünün Seçiminde Delphi Tabanlı Analitik Hiyerarşi Sürecinin Uygulanması (Sözlü Sunum) 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi 2011
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Çevreye Duyarlı Üretim ve Yönetim İçin Alternatif Bir Model Yaklaşımı (Sözlü Sunum) Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi 2012
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,SAYGILI EBRU,DİZBAY İKBAL ECE,KOCAMAN YELİZ Dünya Klasmanında İmalat Uygulayan İşletmelerin Üretim Performanslarını Etkileyen Faktörlerin Üretim Planlama İle İlişkilerinin Belirlenmesi: Bir Uygulama (Sözlü Sunum) Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, 2012
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,YILMAZ GÖZDE TUĞÇE Basitlik ve Karmaşıklığı Biraraya Getiren Teknolojik Yeniliklerin Modern Toplumsal Yaşama Etkileri (Sözlü Sunum) 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Gediz Üniversitesi 2012
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,SAYGILI EBRU,TÜKEL İREM BEGÜM Örgütsel Estetik: Örnek Kurum İncelemesi (Sözlü Sunum) 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Gediz Üniversitesi 2012
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ÖZKEN AYŞE Liman Yönetiminde Performans Değerlendirme ve Alsancak Limanının Analizi (Sözlü Sunum) 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Sakarya Üniversitesi 2013
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,TEPEKULE ESİN TUBA Dünya Klasmanında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Başarısı (Sözlü Sunum) . 14.Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2014
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KARAÖZ BURCU,KARAKÜTÜK SERHAT Dünya Klasmanında Üretim İlkeleri Doğrultusunda Yalın Üretim İlkelerine Göre Bir FabrikadaYerleşim İyileştirilmesi (Sözlü Sunum) Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2016
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KARAÖZ BURCU,KARAKÜTÜK SERHAT Dünya Klasmanında Üretim İlkeleri Doğrultusunda Yalın Üretim İlkelerine Göre Bir FabrikadaYerleşim İyileştirilmesi (Sözlü Sunum) Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2016
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Bilimsel Gelişmelerin Eğitim Felsefesine ve Mesleki Eğitime Etkisi ve Türkiye‘ ye Yansımaları (Sözlü Sunum) Artuklu Kongresi 2023
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Geçmişten Günümüze Mesleki Eğitim ve Kalite 4.0 Modeli Desteği ile Yapılandırılması (Sözlü Sunum) 5. İzmir İktisad Kongresi 2022
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ÖZMEN ÖMÜR NECZAN,KATRİNLİ ALEV,ARBAK YASEMİN Küreselleşme Hareketleri içinde Yenilik ve Firma Kültürü İlişkiler (Sözlü Sunum) Yöneylem Kongresi 1993
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Kücük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Başarısında Kurumsal Kültür (Sözlü Sunum) Türkiye Makine Mühendisleri odası, 1993 Sanayi Kongresi 1993
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Bir Ambalaj Fabrikasının Kurulması ve İşletmeye Alınması Projesinin Tamamlanma Zamanının ve Kapasite Gereksinimlerinin Planlanması (Sözlü Sunum) 1.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu 1997
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Gümrük Birliğinin Türk Dayanıklı Tüketim Malları Üreticilerinin Rekabet Gücüne Etkisi (Sözlü Sunum) 3. Verimlilik Kongresi 1997
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Bir Ambalaj Fabrikasında Yenilikçi Üretim Anlayışıyla rekabet Gücünün Yaratılması ve Korunması (Sözlü Sunum) 5.Ulusal İşletmecilik Kongresi 1997
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ÖZMEN ÖMÜR NECZAN,ARBAK YASEMİN Toplam Kalite Yönetimi uygulayan Bir Endüstri İşletmesinde Müşteri ve Çalışan Doyumunun Ölçülmesi (Sözlü Sunum) 6. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı 1998
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ÖZDEMİR ALİ TKY Uygulayan bir firma ve Rakiplerinin Müşteri Memnuniyetine İlişkin Verilen İstatiksel Analizi ve Bulgular (Sözlü Sunum) İstatistik Araştırma Sempozyumu 2000 Bildiriler Kitabı 2000
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ İş Süreçlerinin İyileştirilmesinde Kullanılan Yöntemler (Sözlü Sunum) 2.Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2002
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ İş Süreçlerinin İyileştirilmesinde Kullanılan Yöntemler (Sözlü Sunum) 2.Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2002
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ERDEM SABRİ,ÖZDAĞOĞLU GÜZİN,ÖZDAĞOĞLU AŞKIN BELEDİYELERDE BEKLENEN-ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN ?SERVQUAL? MODELİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE MUĞLA İLİNDE BİR UYGULAMA (Sözlü Sunum) 3. ULUSAL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2003
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,GÖKŞEN YILMAZ Hücresel Üretim Sistemi-Diğer Çağdaş Üretim Teknikleri İlişkisi (Sözlü Sunum) 3. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2003
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,GÖKŞEN YILMAZ Hücresel Üretim Sistemi-Diğer Çağdaş Üretim Teknikleri İlişkisi (Sözlü Sunum) 3. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2003
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Kalite Kültürü ve Süreç Yönetiminin Eğitim ile İlişkileri (Sözlü Sunum) 2. KALİTE SEMPOZYUMU 2003
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,HATİPOĞLU MURAT Üniversitede İlk Kuyumculuk Eğitiminin Başlangıcı ve Gelişimi (Sözlü Sunum) Kuyumculuk Teknolojisi Eğitimi Çalıştayı 2005
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Denizcilik Eğitiminin Türk Ekonomisindeki Önemi Denizden Merhaba, İMEAK Deniz Ticaret Odası, (24), 14-15. 2019
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Mesleki Eğitimin Türk Sanayisindeki ve Ekonomisindeki Önemi EGİAD Yarın, (55), 40-42. 2017
Diğerleri
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ, TÜTEK HÜLYA, ÖZDEMİR ASLI Sayısal Yöntemler Yönetsel Yaklaşım beta 2021
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ İzmir Modeli Çalışmaları Aziz Kocaoğlu ile Söyleşiler Kitap Bölümü:İzmir Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyeler ile İlişki Kurma Biçimi- İzmir Büyükşehir Belediyesinin İnsan Kaynajkları Yönetimi Büürokrasisinde Kapasite Oluşturma Yaklaşımı Kitap Bölümü İzmir Büyükşehir Belediyesi 2018
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ İzmir Modeli Kitap Bölümü:İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilçe Belediyelerle İlişki kurma Biçimi Kitap Bölümü Mediform Ambalaj Matbaacılık 2018
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ İzmir Modeli Kitap Bölümü:İzmir Büyükşehir Belediyesinin İnsan Kaynakları Yönetimi,Bürokrasisinde Kapasite Oluşturma yaklaşımı Kitap Bölümü Mediform Ambalaj Matbaacılık 2018
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,TEPEKULE ESİN TUBA Dünya Klasmanında Sürdürülebilir Üretim BETA 2016
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,DEMİR HULUSİ Üretim Yönetimi İşlemler Yönetimi beta 2013
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,TÜTEK HÜLYA,ÖZDEMİR ALİ,ÖZDEMİR ASLI Sayısal Yöntemlerde Problem Çözme Teknikleri ve Bilgisayar Destekli Uygulamalar beta 2011
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,TÜTEK HÜLYA İşletme İstatistiği beta 2011
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KESTANE ÖZER,KESTANE SERPİL,ÜSTE RABİA BAHAR Mükemmellik Yolculuğunda Bir Eğitim Kurumu DEÜ İMYO beta 2010
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ÖZDEMİR ALİ Çok Kriterli Karar Modellerli ile Personel Performansının Analizi altın nokta 2008
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,GÖKŞEN YILMAZ,TECİM VAHAP,UTKULU UTKU,UHRİ AHMET,ERDEM SABRİ Yerel Ekonomik Kalkınmanın Dinamikleri ve yönetişimi Turgutlu İlçesinin Stratejik Karar Perspektifi beta 2007
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ İstatistiksel Kalite Kontrol ve Toplam Kalite Yönetimi Araçları beta 2000
DEMİR HULUSİ,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Yönetsel karar Verme Matbaa Teknisyenleri Basımevi 1988
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,DEMİR HULUSİ Üretim Yönetimi Aydın Kitapevi 1986
Üniversite Dışı Deneyim
Dokuz Eylül Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 2006 2009
Dokuz Eylül Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 2006 2009
İzmir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Bölüm Başkanı 2007 2008
İzmir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Bölüm Başkan Vekili 2005 2007
İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Bölüm Başkanı 2004 2007
İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü 2004 2007
İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi 2004 2007
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı 2005 2006
Dokuz Eylül Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 2003 2006
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı 1999 2006
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı 2007 0
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı 2004 0
İzmir Kalite Derneği Ödül Yürütme Kurulu Başkanı 2010 0
İzmir Kalite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 2008 0
İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı 2007 0
İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü 2007 0
İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı 2007 0
Patentler
Diş ve Ağız Bakımı İçin Organik Ürün ve Üretim Yaklaşımı Patent Ulusal Şevkinaz Gümüşoğlu
Helvalı Çikolata Patent Ulusal Şevkinaz Gümüşoğlu

Projeler

IZMIR TICARET BORSASI IS ZEKASI VE BÜYÜK VERI ANALIZI PROJESI

ARAŞTIRMA PROJESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süreç İyileştirme Ve Yönetim Organizasyon Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Malzeme Yönetimi Sistem Otomasyonu

DİĞER

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Süreç İyileştirme Projesi

DİĞER

Muğla Halkının Belediye Hizmetlerinden Memnuniyetinin Ölçülmesi

DİĞER

10 UNDP Muhtarların Eğitimi Projes

DİĞER

UNDP Engelsiz Eğitim Projesi

DİĞER

12 UNDP Habitat Bilişim Akademisi

DİĞER

TS EN ISO 9000 2008 Sisteminin kurumda kurularak belgelendirilmesi

DİĞER

TS EN ISO 9000 2001 Sisteminin kurumda kurularak belgelendirilmesi

DİĞER

TS EN ISO 9000 2001 Sisteminin kurumda kurularak belgelendirilmesi

DİĞER

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ NORM KADRO ÇALIŞMALARI VE PERSONEL OTOMASYONU

DİĞER

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası DEÜ Bimer Turgutlu Sinerjik Yol Haritası

DİĞER

Dokuz Eylül Üniversitesi Norm Kadro Projesi

DİĞER

İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Bölüm Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2007 - 2008

Anabilim Dalı Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2006

Bölüm Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2004 - 2007

MYO/Yüksekokul Müdürü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2004 - 2007

Anabilim Dalı Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1999 - 2004

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İzmir Kalite Derneği

2004 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR